Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(16)
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Piecuch Aleksander
(4)
Furmanek Waldemar
(3)
Siemieniecki Bronisław (1950- )
(3)
Bazuń Dorota
(2)
Woźniak-Zapór Marta
(2)
Baron-Polańczyk Eunika
(1)
Bednarek Józef
(1)
Fabicki Dariusz
(1)
Grzyb Mariusz
(1)
Kubiak Mirosław J
(1)
Lubina Ewa
(1)
Nowakowski Zdzisław
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(1)
Rymarczyk Sebastian
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Turula Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Informatyka
(11)
Nauczanie na odległość
(5)
Nauczanie wspomagane komputerowo
(4)
E-learning
(3)
Internet
(3)
Komputery
(3)
Nauczanie
(3)
Edukacja i informatyka
(2)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
(2)
Multimedia
(2)
Multimedia w edukacji
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Dydaktyka
(1)
HTML
(1)
Historia
(1)
Internet w edukacji
(1)
Język angielski (przedmiot szkolny)
(1)
Mentoring
(1)
Microsoft PowerPoint for Windows
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Nauki humanistyczne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Technologia kształcenia
(1)
Telekomunikacja w edukacji
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(2)
Polska
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(2)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(3)
Językoznawstwo
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Wirtualna tablica; 2. Poznajmy białą tablicę; 3. Lekcja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5188/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33371 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33370/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7338-243-5
Cz. 1: Cele uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych; Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec: Wybrane problemy dydaktyki informatyki i technologii informacyjnej; Janusz Janczuk: Cele nauczania technologii informacyjnej a dynamika zmian społecznych; Aleksander Piecuch: Z teorii i praktyki uczenia się i nauczania informatyki; Miroslav Chráska : Technologie informacyjne i komunikacyjne i ich miejsce w Ramowym planie nauczania dla szkół podstawowych w Republice Czeskiej; Cz. 2: Procesy uczenia się informatyki i technologii informacyjnych; Waldemar Furmanek: Uczenie się informatyki i technologii informacyjnych (kilka refleksji niedokończonych); Aleksander Piecuch: Psychologiczne aspekty warunkujące uczenie się informatyki i technologii informacyjnych; Stanisław Szabłowski: Symulacja komputerowa w nauczaniu elektrycznych szkołach zawodowych; Cz. 3: Procesy nauczania- wspomaganie uczenia się i nauczania przez technologie informacyjne; Wojciech Walat: Rola ilustracji w uczeniu się i nauczaniu technologii informacyjnych; Maria Raczyńska: Internet w pracy pedagogicznej nauczyciela; Aleksander Piecuch: Projektowanie procesu dydaktycznego nauczania informatyki i technologii informacyjnych; Aleksander Piecuch: Matura z informatyki - kilka refleksji.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35065 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35064/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Edukacyjne aspekty multimediów; Waldemar Furmanek: Niezbędność systemowego podejścia do pedagogicznej problematyki opracowań multimedialnych; Janusz Janczyk: Multimedialny substrat technologiczny społeczeństwa informacyjnego w kontekście edukacji; Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec: Wpływ zmian technologicznych w teleinformatyce na postrzeganie roli mediów we współczesnej dydaktyce; Jozef Pavelka: IKT a multimedialne didaktick? programy vo vzdelávani technike a technológiám v základnej škole; Cz. 2: Uczenie się i nauczanie wspomagane środkami multimedialnymi; Aleksander Piecuch: System multimedialny w teorii i praktyce szkolnej; Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski: Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu przedmiotów technicznych; Ján Stebila: Wykorzystanie multimediów w nauczaniu; Ján Pavlovkin: Implementácia IKT do vyučovacieho procesu; Cz. 3: Multimedia w praktyce szkolnej; Beata Kuźmińska-Sołtyśnia: Multimedia alternatywnym źródłem informacji ucznia; Iwona Iskierka: Aktywne prezentacje multimedialne w e-edukacji; Henryk Noga: Uwarunkowania edukacyjne Internetu; Bogusław Kopeć, Justyna Błuszcz: Ocena edukacyjnych programów komputerowych (EPK); Viera Tomková: Využivanie multimedia v kolskiej praxi v Slovenskej Republike;Cz. 4: Recenzje; Waldemar Furmanek: IKT a PowerPoint v edukácii k technike a technológiám; Waldemar Furmanek: Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych; Ján Stebila: Dydaktyka informatyki. Problemy teorii; Ján Stebila: Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki; Ján Stebila: Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych; Aleksander Piecuch: Internet w szkole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego; Aleksander Piecuch: Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystanie w edukacji techniczno-informatycznej; Aleksander Piecuch: Edukacyjne zastosowanie hipermediów; Henryk Noga: Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informatycznych; Informacje o autorach.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35059 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35058/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7338-079-5
Waldemar Furmanek: dydaktyka informatyki. Wprowadzenie w problematykę; Cz. 1: Wybrane problemy przemian cywilizacyjnych; Waldemar Furmanek: Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych; Waldemar Furmanek: Przemiany cywilizacyjne w dokumentach; Michał Goliński: Społeczeństwo informacyjne- problemy definicyjne i problemy pomiaru; Piotr Sienkiewicz: Cywilizacyjne wyzwania społeczeństwa globalnej informacji; Dorota Bazuń, Beata Trzop: Edukacja informacyjna jako element procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Cz. 2: Dydaktyka informatyki subdyscypliną pedagogiki; Stanisław Jaszczuk: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej; Waldemar Furmanek: Dydaktyka informatyki jak subdyscyplina pedagogiki współczesnej; Waldemar Furmanek: Modele współczesnej dydaktyki informatyki; Janusz Morbitzer: Z metodyki wykorzystywania komputerów w edukacji; Cz. 3: Wybrane problemy teologii edukacji informacyjnej; Waldemar Furmanek: Wybrane problemy teologii edukacji informacyjnej; Aleksander Piecuch: Standardy edukacji informacyjnej i medialnej; Waldemar Furmanek: Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej; Bogdan Stefanowicz: Kultura informacyjna; Krystyna Polańska: Kultura informatyczna studentów studium podstawowego SGH na podstawie badań; Waldemar Furmanek: Wychowanie do odpowiedzialności zadaniem edukacji informacyjnej; Waldemar Furmanek: Wspomaganie rozwoju wyobraźni moralnej zadaniem dydaktyki informatyki; Tadeusz Piątek: Kultura informacyjna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego- zarys teoretyczny; Waldemar Furmanek: Kluczowe umiejętności technologii informacyjnej (eksplikacja pojęć).[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35063 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35062/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Metody uczenia się i nauczania technologii informacyjnych; Kazimierz Wenta: Metodyka stosowania technologii informacyjnych w edukacji medialnej; Cz. 2: Wybrane rozwiązania metodyczne dydaktyki informatyki; Aleksander Piecuch: Komputerowe programy dydaktyczne-zarys problematyki; Wojciech Walat: Modelowanie struktury podręczników multimedialnych; Waldemar Lib: Dydaktyczne programy multimedialne (DPM) a struktura podręczników multimedialnych; Wojciech Walat: Ogólne zasady komponowania prezentacji multimedialnych; Cz. 3: Edukacja wspomagana Internetem i jej etyczne wymiary; Stanisław Juszczyk: Rola Internetu w globalizowaniu i upowszechnianiu edukacji; Ryszard Tadeusiewicz: Internet jako narzędzie dydaktyczne; Papieska Rada ds. Środków Masowego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przekazu; Waldemar Furmanek: Niektóre etyczne wymiary technologii informacyjnych, w tym Internetu; Janusz Morbitzer: Świat wartości w Internecie; Agnieszka Szewczyk: Etykieta Internetu; Małgorzata Bortliczek, Izabela Łuc: Twórczość graficzno-językowa w komunikacji internetowej; Cz. 4: Wybrane problemy kształcenia nauczycieli edukacji informacyjnej; Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej; Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Aleksander Piecuch: Znaczenie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki; Bronisław Siemieniecki: Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Media w edukacji jako element przygotowania zawodowego pedagoga; Wiesława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek: Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35061 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35060/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: IS
ISBN: : 83-7279-032-9
Rozdział 1: Co to jest edukacja na odległość?; Rozdział 2: Modele nauczania i komunikowania się stosowane w edukacji na odległość; Rozdział 3: Nowe narzędzia wspomagające proces nauczania stosowane w edukacji na odległość; Rozdział 4: Rola internetu w edukacji na odległość; Rozdział 5: Zastosowanie teleinformatyki w edukacji na odległość; Rozdział 6: Edukacja na odleglość w różnych rejonach świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5183/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33376/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33492 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Eunika Baron-Polańczyk: Dydaktyczna użyteczność komputerów; Ewa Nowicka: Właściwości poprawnie przygotowanych programów edukacyjno-terapeutycznych; Ewa Szymanowska: Komputer w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym z perspektywy kompetencji ucznia i nauczyciela; Piotr Antczak, Kamila Wijas: Programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Paulina Woźniak: Komputerowe wspomaganie zajęć z matematyki jako optymalizacja procesu kształcenia; Anna Stefania Rutkowska: Program Scratch w nauczaniu algorytmów; Mirosław Adamczyk: Pakiet Patlab w klasycznej metodzie problemowego nauczania; Karolina Łaniec: Tablica interaktywna podnosząca atrakcyjność i wizualizację kształcenia; Aneta Klorek: Komunikacja internetowa wspomagająca wymianę informacji w relacjach nauczyciel-uczeń-rodzic; Grzegorz Hołówko: Dydaktyczne wykorzystanie środowisk multimedialnych systemów operacyjnych; Daniel Czycz: Prezentacja multimedialna w szkoleniach grupowych bezrobotnych; Michał Bawiński: Ergonomiczne i edukacyjne aspekty komputerowego stanowiska pracy dla osób niewidomych i niedowidzących.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35035 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35034/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33375 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33374/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Krzysztof Kraszewski Słowiki i wróble; 2. Andrzej Hankała: Interakcje pedagogiczne w nauczaniu na odległość z perspektywy psychologii; 3. Maciej Tanaś: Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość; 4. Jerzy Mischke: Dylematy współczesnej edukacji: nauczanie tradycyjne czy zdalne; 5. Jan Łaszczyk: Zadania kształcenia i edukacja zdalna; 6. Włodzimierz Gogołek: Z badań nad uwarunkowaniami edukacji w zakresie technologii informacyjnych; 7. Zofia Żukowska: Edukacja informatyczna i medialna rozpatrywana w kategoriach wartości zdrowia młodzieży; 8. Andrzej Hankala: Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów itechnologii informatycznej w edukacji; 9. Barbara Kędzierska: Uczelnie pedagogiczne w drodze do informacyjnego społeczeństwa wiedzy; 10. Sabina Sawicka-Wilgusiak: Główne kierunki kształcenia informatycznego nauczycieli we Włoszech; 11. Wiesław Godzić: Rozdroża edukacji medialnej; 12. Mariusz Furmanek: Wróżbici, media i zarządzanie kryzysowe; 13. Wiesław Wojciech Szczęsny: Filozofia edukacji @ Internet i media; 14. Marek Sokołowski: Kościół katolicki wobec mediów i Internetu; 15. Lniana Tomaszewska: Człowiek masowy w paradygmacie antropologii kultury - wizerunek kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu; 16. Jan Zubełewicz: Cele rzeczywiste a cele deklarowane w kontaktach międzyludzkich; 17. Renata Nguyen: Pedagogika międzykulturowa w modelu kształcenia zdalnego UNESCO-COME; 18. Jerzy Kasperowicz: Nowe uwarunkowania wspomagania kształcenia; 19. Barbara Lipiec: Filmy edukacyjne w Internecie; 20. Halina Kustosz: Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP; 21. Julia Koniwczyńska: Struktura sieci komputerowej w uczelni niepaństwowej - na przykładzie SWPW w Płocku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 30319 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30318/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wyzwania dla edukacji w społeczeństwie informacyjnym; Rozdział 2: Psychologiczno -pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość; Rozdział 3: Dydaktyka kształcenia na odległość; Rozdział 4: Projektowanie i realizacja kształcenia na odległość; Rozdział 5: Kierunki i uwarunkowania rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28969 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28968/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 825)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59618 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59617/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Kształcenie na odległość; 2. Kształcenie na odległość na przykładzie w uczelni; 2.1. Założenia uczelnianego systemu kształcenia na odległość KAAFM; 2.2. Komponenty kształcenia na odległość realizowane na platformie KA; 2.3. Elektroniczna weryfikacja wiedzy; 3. Kształcenie na odległość a jego użytkownicy; 3.1. Rola nauczyciela i ucznia; 3.2. E-learning w opinii studentów; 3.3. Badanie opinii studentów. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60212 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 50248 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again