Form of Work
Książki
(31)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Lenard Stanisław B
(3)
Sobańska- Bondaruk Melania
(3)
Hejda Danuta
(2)
Mazur Elżbieta
(2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(2)
Białecka Alicja
(1)
Bortnowski Stanisław (1935-2014)
(1)
Brühlmeier Arthur (1934- )
(1)
Chybowski Włodzimierz
(1)
Czopek Sylwester (1958- )
(1)
Dakowska Maria (1950- )
(1)
Dołęga Józef Marceli
(1)
Dyndał Stanisław
(1)
Ellis Phyllis (1939- )
(1)
Hoszowska Mariola
(1)
Illg Tomasz
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kida Jan
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Kupisiewicz Czesław (1924- )
(1)
Malczyk Tomasz
(1)
Maternicki Jerzy (1935- )
(1)
Modrzejewski Arkadiusz (1976- )
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Pańczakiewicz Iwona
(1)
Puchalska-Klejment Teresa
(1)
Puszka Alicja
(1)
Puślecki Władysław
(1)
Sawicki Paweł
(1)
Schwiebert John E
(1)
Sierżęga Paweł
(1)
Sikora Jerzy (1959- )
(1)
Skorowski Henryk (1950- )
(1)
Stachurska-Maj Teresa
(1)
Stasiewicz-Jasiukowa Irena (1934-2011)
(1)
Uberman Marta
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Żylińska Marzena
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(25)
Subject
Historia
(8)
Nauczanie
(6)
Wychowanie
(5)
Pedagogika
(4)
Język polski
(3)
Metodyka
(3)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(3)
Jan Paweł
(2)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(2)
Język angielski
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Arystokracja
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja humanistyczna
(1)
Edukacja i informatyka
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Ellis, Phyllis
(1)
Freinet, Celestyn
(1)
Fröbel, Friedrich
(1)
Galicja
(1)
Geografia
(1)
Gombrowicz, Witold
(1)
Historia wychowania
(1)
Historiografia polska
(1)
Innowacje
(1)
Języki
(1)
Kobieta
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Krytyka literacka
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Metody nauczania
(1)
Microsoft PowerPoint for Windows
(1)
Montessori, Maria
(1)
Multimedia w edukacji
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie wspomagane komputerowo
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Nauki humanistyczne
(1)
Obóz hitlerowski Auschwitz-Birkenau
(1)
Opieka społeczna
(1)
Parkhurst, Helen
(1)
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświęcim)
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Percepcja mowy
(1)
Personalizm
(1)
Pestalozzi, Johann Heinrich
(1)
Polska
(1)
Progresywizm pedagogiczny
(1)
Rysunek
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Steiner, Rudolf
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Teologia katolicka
(1)
Teoria
(1)
Uczenie się
(1)
Uniwersalizm
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Zielecki, Alojzy
(1)
Śliwerska, Wiesława
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: work
Ferdydurke
(1)
Subject: time
1701-1800
(2)
1801-1900
(2)
1901-2000
(2)
1945-
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Historia
(1)
Oświęcim (woj. małopolskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Literatura polska
(2)
Biografie
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Pamiętniki angielskie
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Powieść polska
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Tragizm I wojny światowej - fronty,główne bitwy , narzędzia wojny; 2. Sprawa polska w I wojnie światowej; 3. Rosja w 1917 roku.Upadek caratu i przejęcie władzy przez bolszewików; 4. Początki II Rzeczypospolitej; 5. Wersalski ład pokojowy i jego dekompozycja w latach dwudziestych XX wieku; 6. Polska w okresie demokracji parlamentalnej (1921 - 1926); 7. Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926 - 1930; 8. Zasady organizacji państwa faszystowskiego. Włochy i Niemcy; 9. ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym; 10. Wielki kryzys ekonomiczny na świecie (1929 - 1933); 11. Marsz ku wojnie - lata trzydzieste XX wieku w Europie; 12. Polityka zagraniczna Polski w latach trzydziestych XX wieku; 13. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku; 14. Polacy pod okupacją niemiecką; 15. Polacy pod okupacją radziecką; 16. Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej; 17. Stosunki między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ZSRR do początku 1943 roku; 18. Konferencje Wielkiej Trójki; 19. Początki Polski Ludowej; 20. Od współpracy do ,,zimnej wojny''; 21. Problem niemiecki po II wojnie światowej; 22. Dekolonizacja po II wojnie światowej; 23. Rok 1956 w dziejach PRL; 24. Ku wolności - wydarzenia 1976 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10119/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nyski Festiwal Nauki : monografia poglądowa. Zarządzanie Wiedzą w Regionie ; nr 4)
ISBN: : 978-83-60081-46-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41168 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wkład starożytnych w budowę zębów dydaktyki; 2. Udział średniowiecza w rozbudowę podstaw dydaktyki; 3. Ożywczy wpływ odrodzenia na dydaktykę; 4. Między renesansem a oświeceniem - złote lata dla dydaktyki; 5. Udział oświecenia w umacnianiu dydaktyki jako "sztuki nauczania"; 6. Narodziny dydaktyki jako dyscypliny naukowej; 7. Rozwój dydaktyki jako nauki w XX wieku w USA; 8. Rozwój dydaktyki jako nauki w XX wieku w Europie; 9. Nowe ujęcia dawnych koncepcji dydaktycznych w Europie i USA w drugiej połowie XX i na progu Xxi wieku; 10. Wiek XX - próba dydaktycznego bilansu i problemy otwarte. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1074/3, P-1074/2, 36422, 36421 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1074/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13811-4
1. Hegemonia Francji w Europie w okresie napolitańskim; 2. Księstwo Warszawskie i sprawa polska w polityce Napoleona; 3. Sprawa polska i Polacy w polityce Napoleona. Księstwo Warszawskie; 4. Kongres wiedeński - cele,zasady, decyzje; 5. doktryny polityczne XIX wieku; konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, nacjonalizm;6. Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830; 7. Narody i społeczeństwa europejskie wobec polityki reakcji w latach dwudziestych XIX wieku; 8. Jesień 1830 roku w Królestwie Polskim. Polacy i mieszkańcy Warszawy wobec polityki carskiej; 9. ,,Oto dziś dzień krwi i chwały'' - noc listopadowa w Warszawie .Organizacja władz powstańczych; 10. Wojna polsko - rosyjska. Upadek i bilans powstania listopadowego; 11. Warunki życia i działalność polityczna emigrantów po powstaniu listopadowym; 12. Polityka zaborców wobec Polaków po 1831 roku.Ograniczenia autonomi; 13. Galicja i Rzeczypospolita Krakowska w 1846 roku; 14. Początki industrializacji w Europie w pierwszej połowie XIX wieku; 15, Wiosna Ludów- geneza,cechy,bilans; 16. Ożywienie polityczne w Królestwie Polskim po 1856 roku. Podłoże wybuchu powstania 1863 roju; 17. Wybuch i przebieg powstania styczniowego; 18. Polskie powstanie narodowe w XIX wieku ( lekcja powtórzeniowa); 19. Zjednoczenie narodów - utworzenie Królestwa Włoch i Cesarstwa Niemiec; 20. Nauka dla potrzeb gospodarki i poprawy warunków życia - wynalazki i rozwój techniki w końcu XIX wieku; 21. Kultura masowa i jej rozwój na przełomie XIX i XX wieku; 22. Ekspansja kolonialna w XIX wieku - podłoże i cechy; 23. Polityka wynaradawiania na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 24. Galicja w dobie autonomii; 25. Kapitalizm na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 26. Rewolucja czy niepodległość? Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku; 27 Ruch narodowy i ruch ludowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku; 28. Powstanie i rozwój ruchu ludowego na ziemiach polskich; 29. Nowy porządek polityczny świata na przełomie XIX i XX wieku; 30. Szansa na niepodległość. Postawy i działania Polaków wobec zbliżającej się wojny; 31. ,,Gorące lato'' 1914 roku. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie i jego konsekwencje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10118 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10117/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13701-0
1. Wielkie odkrycia geograficzne; 2. Następstwa wielkich odkryć geograficznych; 3. Rozwój reformacji i jej następstwa w Europie XVI wieku; 4. Kościół katolicki wobec reformacji w XVI wieku 5. Organizacja i funkcjonowanie sejmu walnego w XVI wieku; 6. Władza królewska w Polsce w XVI wieku. 7. Polityka polska wobec Prus Zachodnich w pierwszej połowie XVI wieku. 8. Unia polsko - litewska w Lublinie; 9. Pierwsza wolna elekcja w Polsce w 1573 roku; 10. Gospodarka i społeczeństwo w Polsce XVI wieku; 11. Rozwój miast w Polsce w XVI wieku 12. W polskim mieście renesansowym; 13. Mikołaj Kopernik ( 1473 - 1543 ); -człowiek renesansu; 14. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej połowie XVII wieku; 15. Osiągnięcia i niepowodzenia w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku ( lekcja powtórzeniowa); 16. Magnateria w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVII wieku; 17. Od demokracji szlacheckiej do oligarchii magnackiej ( lekcja powtórzeniowa); 18. Sarmatyzm w kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej; 19. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki; 20. Dziedzictwo rewolucji francuskiej; 21. Rzeczypospolita pod rządami Sasów( 1697 - 1763 ); 22. Polska myśl społeczno - polityczna czasów stanisławowskich; 24. Dzieło Sejmu Wielkiego; 25. Konstytucja 3 maja szansą naprawy Rzeczypospolitej; 26. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa polsko - litewskiego; 27. Upadek Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku ( lekcja powtórzeniowa );
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10116 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10115/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44855/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66502, 66501, 66500, 66499, 66498, 66497 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66496/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Historia wychowania; Rozdział 2: Wprowadzenie do pedagogiki; Rozdział 3: Pedagogika ogólna; Rozdział 4: Współczesne kierunki pedagogiczne; Rozdział 5: Modele wychowania; Rozdział 6: Aksjologiczne podstawy wychowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30331, 30330 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30329/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-89795-01-9
Rozdział 1: Progresywizm i jego charakterystyka; Rozdział 2: „Nowe wychowanie” jego założenia i propozycje projektów; Rozdział 3: Tradycyjne systemy dydaktyczne ich założenia i przedstawiciele; Epilog: Wpływ i znaczenie progresywizmu, „nowego wychowania” i systemów tradycyjnych na współczesną dydaktykę. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17251/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66568, 66567, 66566, 66565, 66564, 66563, 66562, 66561, 66560 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66559/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29346 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29345/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Orientacje teoretyczno- metodologiczne w obszarze pracy socjalnej oraz podstawy badań komparatystycznych wybranych koncepcji i standardów kształcenia w Europie; Rozdział 2. Paradygmaty pracy socjalnej w perspektywie europejskiej; Rozdział 3. Transwersalność pracy socjalnej w wymiarze europejskim; Rozdział 4. Pedagogiczne koncepcje jako inspiracje europejskiej pracy socjalnej a programy kształcenia do jej obszaru w wybranych krajach; Rozdział 5. Europejskie wymiary profesjonalizacji oraz rozwój kształcenia do pracy socjalnej; Rozdział 6. Współczesne standardy w kształceniu do pracy socjalnej w krajach europejskich. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34175 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34174/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36927 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66558, 66557 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66556/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35099 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35098/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13737/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego; 1.1.Istota kształcenia wyzwalającego; 1.2. Standardy ewaluacji a podmiotowość i tożsamość; 1.3. Osobowość w ujęciu C. Rogersa; 1.4. Prekursorzy kształcenia wyzwalającego; 1.4.1. Jan Jakub Rousseau; 1.4.2.Jan Henryk Pestalozzi; 1.4.3. Ellen Key; 1.4.4. Maria Montessori; 1.5. Twórcy systemów kształcenia w wolności; 1.5.1. Wolne szkoły waldorfowskie; 1.5.2.Wolna Szkoła Summerhill; 1.5.3.Rogersowska koncepcja kształcenia; 1.5.4. Polifonia, dialog i wartościowe dyskursy modernizmu w radykalnej pedagogice Henry'ego Girouxa; 1.5.5.Przesłanki antypedagogiki kształcenia w wolności; 1.6.Dialog i relacje dialogowe w procesie kształcenia; 1.6.1. Korzenie dialogu; 1.6.2. Podmioty i przedmioty dialogu edukacyjnego; 1.6.3.Edukacyjny dialog informacyjny; 1.6.4. Edukacyjny dialog negocjacyjny i jego odmiany; 1.6.5. Negocjacja jako metoda osiągania pozaedukacyjnych celów; 2. Koncepcja kształcenia wyzwalającego; 2.1. Dezyderaty kształcenia wyzwalającego skierowane do nauczyciela; 2.1.1. Dezyderaty ogólno wychowawcze; 2.1.2. Dezyderaty dydaktyczne; 2.2.Upodmiotowiające zajęcia dydaktyczne; 2.3. Przechodzenie od heterogennych do podmiotowych celów kształcenia; 2.4. Podmiotowe cele kształcenia i strategie ich uzewnętrzniania ; 2.5. Teleologiczne strategie w modelach upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; 2.5.1. Podstawowe kategorie pojęciowe modeli upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; 2.5.2.Postulowane modele upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; 2.6. Kształcenie wyzwalające jako systemowe zmiany w procesie dydaktycznym i interakcjach społecznych jego uczestników; 3. Stan doświadczania poczucia podmiotowości ucznia w edukacji wczesnoszkolnej; 3.1.Organizacja badań i charakterystyka badanych; 3.2.Metody opracowania zgromadzonego materiału; 3.3. Nauka szkolna bez lęku; 3.4. Wpływ uczniów na proces uczenia się; 3.5.Wyzwalanie motywów uczenia się; 3.6.Pobudzanie i wspieranie zainteresowań; 3.7.Postawa nauczyciela; 3.8. Ogólny stan poczucia podmiotowości uczniów klas I-III w procesie kształcenia; 4.Próba zastosowania koncepcji kształcenia wyzwalającego w edukacji wczesnoszkolnej; 4.1. Podstawy metodologiczne badań nad skutecznością kształcenia wyzwalającego; 4.2. Stwarzanie warunków spełniających założenia kształcenia wyzwalającego; 4.3. Treści programowe i ich realizacja; 4.4. Realizacja identycznego tematu z zastosowaniem teleologicznej strategii "O", "D" i "E"; 5.Wpływ kształcenia wyzwalającego na rozwój uczniów w młodszym wieku szkolnym; 5.1.Osiągnięcia szkolne uczniów grup porównawczych w badaniach końcowych i dystansowych; 5.2.Efektywność kształcenia wyzwalającego w świetle danych pochodzących z obserwacji; 5.3. Podmiotowość w procesie kształcenia w ocenie uczniów grup porównawczych ; 5.4. Kształcenie wyzwalające w ocenie uczestników eksperymentu .[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35573 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35572/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46505/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51527 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45834 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again