Source
Katalog księgozbioru
(31)
Status
only on-site
(28)
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Lenard Stanisław B
(3)
Sobańska- Bondaruk Melania
(3)
Hejda Danuta
(2)
Mazur Elżbieta
(2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(2)
Białecka Alicja
(1)
Bortnowski Stanisław (1935-2014)
(1)
Brühlmeier Arthur (1934- )
(1)
Chybowski Włodzimierz
(1)
Czopek Sylwester (1958- )
(1)
Dakowska Maria (1950- )
(1)
Dołęga Józef Marceli
(1)
Dyndał Stanisław
(1)
Ellis Phyllis (1939- )
(1)
Hoszowska Mariola
(1)
Illg Tomasz
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kida Jan
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Kupisiewicz Czesław (1924- )
(1)
Malczyk Tomasz
(1)
Maternicki Jerzy (1935- )
(1)
Modrzejewski Arkadiusz (1976- )
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Pańczakiewicz Iwona
(1)
Puchalska-Klejment Teresa
(1)
Puszka Alicja
(1)
Puślecki Władysław
(1)
Sawicki Paweł
(1)
Schwiebert John E
(1)
Sierżęga Paweł
(1)
Sikora Jerzy (1959- )
(1)
Skorowski Henryk (1950- )
(1)
Stachurska-Maj Teresa
(1)
Stasiewicz-Jasiukowa Irena (1934-2011)
(1)
Uberman Marta
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Żylińska Marzena
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(25)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13814-9

1. Tragizm I wojny światowej - fronty,główne bitwy , narzędzia wojny; 2. Sprawa polska w I wojnie światowej; 3. Rosja w 1917 roku.Upadek caratu i przejęcie władzy przez bolszewików; 4. Początki II Rzeczypospolitej; 5. Wersalski ład pokojowy i jego dekompozycja w latach dwudziestych XX wieku; 6. Polska w okresie demokracji parlamentalnej (1921 - 1926); 7. Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926 - 1930; 8. Zasady organizacji państwa faszystowskiego. Włochy i Niemcy; 9. ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym; 10. Wielki kryzys ekonomiczny na świecie (1929 - 1933); 11. Marsz ku wojnie - lata trzydzieste XX wieku w Europie; 12. Polityka zagraniczna Polski w latach trzydziestych XX wieku; 13. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku; 14. Polacy pod okupacją niemiecką; 15. Polacy pod okupacją radziecką; 16. Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej; 17. Stosunki między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ZSRR do początku 1943 roku; 18. Konferencje Wielkiej Trójki; 19. Początki Polski Ludowej; 20. Od współpracy do ,,zimnej wojny''; 21. Problem niemiecki po II wojnie światowej; 22. Dekolonizacja po II wojnie światowej; 23. Rok 1956 w dziejach PRL; 24. Ku wolności - wydarzenia 1976 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10119/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nyski Festiwal Nauki : monografia poglądowa. Zarządzanie Wiedzą w Regionie ; nr 4)
Subject
ISBN: : 978-83-60081-46-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41168 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-363-4

1. Wkład starożytnych w budowę zębów dydaktyki; 2. Udział średniowiecza w rozbudowę podstaw dydaktyki; 3. Ożywczy wpływ odrodzenia na dydaktykę; 4. Między renesansem a oświeceniem - złote lata dla dydaktyki; 5. Udział oświecenia w umacnianiu dydaktyki jako "sztuki nauczania"; 6. Narodziny dydaktyki jako dyscypliny naukowej; 7. Rozwój dydaktyki jako nauki w XX wieku w USA; 8. Rozwój dydaktyki jako nauki w XX wieku w Europie; 9. Nowe ujęcia dawnych koncepcji dydaktycznych w Europie i USA w drugiej połowie XX i na progu Xxi wieku; 10. Wiek XX - próba dydaktycznego bilansu i problemy otwarte. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1074/3, P-1074/2, 36422, 36421 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1074/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13811-4

1. Hegemonia Francji w Europie w okresie napolitańskim; 2. Księstwo Warszawskie i sprawa polska w polityce Napoleona; 3. Sprawa polska i Polacy w polityce Napoleona. Księstwo Warszawskie; 4. Kongres wiedeński - cele,zasady, decyzje; 5. doktryny polityczne XIX wieku; konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, nacjonalizm;6. Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830; 7. Narody i społeczeństwa europejskie wobec polityki reakcji w latach dwudziestych XIX wieku; 8. Jesień 1830 roku w Królestwie Polskim. Polacy i mieszkańcy Warszawy wobec polityki carskiej; 9. ,,Oto dziś dzień krwi i chwały'' - noc listopadowa w Warszawie .Organizacja władz powstańczych; 10. Wojna polsko - rosyjska. Upadek i bilans powstania listopadowego; 11. Warunki życia i działalność polityczna emigrantów po powstaniu listopadowym; 12. Polityka zaborców wobec Polaków po 1831 roku.Ograniczenia autonomi; 13. Galicja i Rzeczypospolita Krakowska w 1846 roku; 14. Początki industrializacji w Europie w pierwszej połowie XIX wieku; 15, Wiosna Ludów- geneza,cechy,bilans; 16. Ożywienie polityczne w Królestwie Polskim po 1856 roku. Podłoże wybuchu powstania 1863 roju; 17. Wybuch i przebieg powstania styczniowego; 18. Polskie powstanie narodowe w XIX wieku ( lekcja powtórzeniowa); 19. Zjednoczenie narodów - utworzenie Królestwa Włoch i Cesarstwa Niemiec; 20. Nauka dla potrzeb gospodarki i poprawy warunków życia - wynalazki i rozwój techniki w końcu XIX wieku; 21. Kultura masowa i jej rozwój na przełomie XIX i XX wieku; 22. Ekspansja kolonialna w XIX wieku - podłoże i cechy; 23. Polityka wynaradawiania na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 24. Galicja w dobie autonomii; 25. Kapitalizm na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku; 26. Rewolucja czy niepodległość? Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku; 27 Ruch narodowy i ruch ludowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku; 28. Powstanie i rozwój ruchu ludowego na ziemiach polskich; 29. Nowy porządek polityczny świata na przełomie XIX i XX wieku; 30. Szansa na niepodległość. Postawy i działania Polaków wobec zbliżającej się wojny; 31. ,,Gorące lato'' 1914 roku. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie i jego konsekwencje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10118 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10117/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13701-0

1. Wielkie odkrycia geograficzne; 2. Następstwa wielkich odkryć geograficznych; 3. Rozwój reformacji i jej następstwa w Europie XVI wieku; 4. Kościół katolicki wobec reformacji w XVI wieku 5. Organizacja i funkcjonowanie sejmu walnego w XVI wieku; 6. Władza królewska w Polsce w XVI wieku. 7. Polityka polska wobec Prus Zachodnich w pierwszej połowie XVI wieku. 8. Unia polsko - litewska w Lublinie; 9. Pierwsza wolna elekcja w Polsce w 1573 roku; 10. Gospodarka i społeczeństwo w Polsce XVI wieku; 11. Rozwój miast w Polsce w XVI wieku 12. W polskim mieście renesansowym; 13. Mikołaj Kopernik ( 1473 - 1543 ); -człowiek renesansu; 14. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej połowie XVII wieku; 15. Osiągnięcia i niepowodzenia w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku ( lekcja powtórzeniowa); 16. Magnateria w życiu politycznym Rzeczypospolitej w XVII wieku; 17. Od demokracji szlacheckiej do oligarchii magnackiej ( lekcja powtórzeniowa); 18. Sarmatyzm w kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej; 19. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki; 20. Dziedzictwo rewolucji francuskiej; 21. Rzeczypospolita pod rządami Sasów( 1697 - 1763 ); 22. Polska myśl społeczno - polityczna czasów stanisławowskich; 24. Dzieło Sejmu Wielkiego; 25. Konstytucja 3 maja szansą naprawy Rzeczypospolitej; 26. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa polsko - litewskiego; 27. Upadek Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku ( lekcja powtórzeniowa );
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10116 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10115/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66558, 66557 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66556/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13737/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66502, 66501, 66500, 66499, 66498, 66497 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66496/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
ISBN: : 978-83-7587-898-1 ; 978-83-7587-905-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44855/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66568, 66567, 66566, 66565, 66564, 66563, 66562, 66561, 66560 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66559/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-89795-01-9

Rozdział 1: Progresywizm i jego charakterystyka; Rozdział 2: „Nowe wychowanie” jego założenia i propozycje projektów; Rozdział 3: Tradycyjne systemy dydaktyczne ich założenia i przedstawiciele; Epilog: Wpływ i znaczenie progresywizmu, „nowego wychowania” i systemów tradycyjnych na współczesną dydaktykę. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17251/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36927 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35099 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35098/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29346 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29345/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7299-579-7

Rozdział 1. Orientacje teoretyczno- metodologiczne w obszarze pracy socjalnej oraz podstawy badań komparatystycznych wybranych koncepcji i standardów kształcenia w Europie; Rozdział 2. Paradygmaty pracy socjalnej w perspektywie europejskiej; Rozdział 3. Transwersalność pracy socjalnej w wymiarze europejskim; Rozdział 4. Pedagogiczne koncepcje jako inspiracje europejskiej pracy socjalnej a programy kształcenia do jej obszaru w wybranych krajach; Rozdział 5. Europejskie wymiary profesjonalizacji oraz rozwój kształcenia do pracy socjalnej; Rozdział 6. Współczesne standardy w kształceniu do pracy socjalnej w krajach europejskich. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34175 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34174/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7489-021-5

Rozdział 1: Historia wychowania; Rozdział 2: Wprowadzenie do pedagogiki; Rozdział 3: Pedagogika ogólna; Rozdział 4: Współczesne kierunki pedagogiczne; Rozdział 5: Modele wychowania; Rozdział 6: Aksjologiczne podstawy wychowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30331, 30330 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30329/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45508 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-429-7

1.Teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego; 1.1.Istota kształcenia wyzwalającego; 1.2. Standardy ewaluacji a podmiotowość i tożsamość; 1.3. Osobowość w ujęciu C. Rogersa; 1.4. Prekursorzy kształcenia wyzwalającego; 1.4.1. Jan Jakub Rousseau; 1.4.2.Jan Henryk Pestalozzi; 1.4.3. Ellen Key; 1.4.4. Maria Montessori; 1.5. Twórcy systemów kształcenia w wolności; 1.5.1. Wolne szkoły waldorfowskie; 1.5.2.Wolna Szkoła Summerhill; 1.5.3.Rogersowska koncepcja kształcenia; 1.5.4. Polifonia, dialog i wartościowe dyskursy modernizmu w radykalnej pedagogice Henry'ego Girouxa; 1.5.5.Przesłanki antypedagogiki kształcenia w wolności; 1.6.Dialog i relacje dialogowe w procesie kształcenia; 1.6.1. Korzenie dialogu; 1.6.2. Podmioty i przedmioty dialogu edukacyjnego; 1.6.3.Edukacyjny dialog informacyjny; 1.6.4. Edukacyjny dialog negocjacyjny i jego odmiany; 1.6.5. Negocjacja jako metoda osiągania pozaedukacyjnych celów; 2. Koncepcja kształcenia wyzwalającego; 2.1. Dezyderaty kształcenia wyzwalającego skierowane do nauczyciela; 2.1.1. Dezyderaty ogólno wychowawcze; 2.1.2. Dezyderaty dydaktyczne; 2.2.Upodmiotowiające zajęcia dydaktyczne; 2.3. Przechodzenie od heterogennych do podmiotowych celów kształcenia; 2.4. Podmiotowe cele kształcenia i strategie ich uzewnętrzniania ; 2.5. Teleologiczne strategie w modelach upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; 2.5.1. Podstawowe kategorie pojęciowe modeli upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; 2.5.2.Postulowane modele upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; 2.6. Kształcenie wyzwalające jako systemowe zmiany w procesie dydaktycznym i interakcjach społecznych jego uczestników; 3. Stan doświadczania poczucia podmiotowości ucznia w edukacji wczesnoszkolnej; 3.1.Organizacja badań i charakterystyka badanych; 3.2.Metody opracowania zgromadzonego materiału; 3.3. Nauka szkolna bez lęku; 3.4. Wpływ uczniów na proces uczenia się; 3.5.Wyzwalanie motywów uczenia się; 3.6.Pobudzanie i wspieranie zainteresowań; 3.7.Postawa nauczyciela; 3.8. Ogólny stan poczucia podmiotowości uczniów klas I-III w procesie kształcenia; 4.Próba zastosowania koncepcji kształcenia wyzwalającego w edukacji wczesnoszkolnej; 4.1. Podstawy metodologiczne badań nad skutecznością kształcenia wyzwalającego; 4.2. Stwarzanie warunków spełniających założenia kształcenia wyzwalającego; 4.3. Treści programowe i ich realizacja; 4.4. Realizacja identycznego tematu z zastosowaniem teleologicznej strategii "O", "D" i "E"; 5.Wpływ kształcenia wyzwalającego na rozwój uczniów w młodszym wieku szkolnym; 5.1.Osiągnięcia szkolne uczniów grup porównawczych w badaniach końcowych i dystansowych; 5.2.Efektywność kształcenia wyzwalającego w świetle danych pochodzących z obserwacji; 5.3. Podmiotowość w procesie kształcenia w ocenie uczniów grup porównawczych ; 5.4. Kształcenie wyzwalające w ocenie uczestników eksperymentu .[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35573 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35572/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Reading and writing from literature / John E. Schwiebert. - 3 ed. - Boston : Wadsworth, 2005. - XXIV, 1220 s. ; 24 cm.
ISBN: : 978-0-618-45411-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46505/XI/A czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again