Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(14)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Rączkowski Bogdan
(2)
Wojtowicz Ryszard
(2)
Anholcer Andrzej
(1)
Boratyński Jacek
(1)
Chuchlowa Jadwiga
(1)
Dudek Barbara
(1)
Dłużewski Mieczysław
(1)
Goszczyńska Maryla
(1)
Horst Wiesława M
(1)
Idczak Danuta
(1)
Jarow Rick
(1)
Kaminski Wlodzimierz Marian
(1)
Kamiński Jerzy
(1)
Kosińska Maria
(1)
Krajewski Karol
(1)
Listwan Jerzy Paweł
(1)
Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- )
(1)
Morkis Grażyna
(1)
Niebrój Lesław
(1)
Radomski Norbert
(1)
Rafalski Henryk
(1)
Reinhold Barbara Bailey
(1)
Rogowska-Szadkowska Dorota
(1)
Wasińska Krystyna
(1)
Zabłoński Zenon
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Ergonomia
(6)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(4)
Higiena pracy
(3)
Praca
(3)
Przemysł
(3)
Służba zdrowia
(3)
Higiena psychiczna
(2)
Kariera
(2)
Technika
(2)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Bhp
(1)
Gospodarka rolna
(1)
HIV
(1)
Higiena produkcji
(1)
Magazynowanie
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna pracy
(1)
Narażenie zawodowe
(1)
Normy żywienia
(1)
Opakowania
(1)
Personel służby zdrowia
(1)
Prawo pracy
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przetwórstwo spożywcze
(1)
Ryzyko
(1)
Samorealizacja
(1)
Spostrzeganie
(1)
Stan zdrowia pracowników
(1)
Stres zawodowy
(1)
Transport
(1)
Tłocznictwo
(1)
Wartość odżywcza
(1)
Warunki pracy
(1)
Wieś
(1)
Zakażenie
(1)
Zawód
(1)
Żywność
(1)
Genre/Form
Podręczniki dla szkół zawodowych
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-71872-52-6
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia ergonomii; Rozdział 2: Ergonomia a normalizacja; Rozdział 3: Wybrane zagadnienia z fizjologii pracy; Rozdział 4: Psychofizyczne właściwości człowieka a praca; Rozdział 5: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29407, 29406, 29405, 29404 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29403/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 8. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2003. - 932 s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-71878-17-6 ; 9788374264792 [do wyd. 11]
1. Nadzór nad warunkami pracy; 2. Certyfikacja; 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy; 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia; 5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych; 6. Charakterystyka wybranech czynników szkodliwych i uciążliwych; 7. Ergonomia, problemy techniczne i organizacyjne; 8. Prace szczególnie niebezpieczne; 9. Maszyny i inne urządzenia techniczne; 10. Transport wewnętrzny i magazynowanie; 11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 12. Wydatki przy pracy i choroby zawodowe; 13. Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna. Odzież robocza; 14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9951 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9950/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 11 uzup., stan prawny na dzień 30 listopada 2007 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 1095 s., [7] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 83-71878-17-6 ; 9788374264792 [do wyd. 11]
1. Nadzór nad warunkami pracy; 2. Certyfikacja; 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy; 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia; 5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych; 6. Charakterystyka wybranech czynników szkodliwych i uciążliwych; 7. Ergonomia, problemy techniczne i organizacyjne; 8. Prace szczególnie niebezpieczne; 9. Maszyny i inne urządzenia techniczne; 10. Transport wewnętrzny i magazynowanie; 11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 12. Wydatki przy pracy i choroby zawodowe; 13. Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna. Odzież robocza; 14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32109 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32108/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zagrożenia i uciążliwość w pracy; 3. Organizacja stanowiska pracy w tłoczni; 4. Przestrzenne kształtowanie tłoczni; 5. Wymagania techniczne w stosunku do maszyn i narzędzi; 6. Eksploatacja pras i tłoczników; 7. Mechanizacja i automatyzacja procesów tłoczenia; 8. Transport w tłoczniach; 9. Odpady technologiczne w tłoczni; 10. Ochrona przed hałasem; 11. Sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronna; 12. Kształtowanie niematerialnych warunków pracy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2044 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Sztuka pracy- praca jako sztuka; Rozdział 2. Twórca czy ofiara- dwa sposoby istnienia na świecie; Rozdział 3. Pierwsza czakra: dostatek jako podstawa mocy; Rozdział 4. Druga czakra: po nici pasji; Rozdział 5. Trzecia czakra: kierowanie się wolą; Rozdział 6. Wcielanie idei w czyn: koło urzeczywistnienia; Rozdział 7. Czwarta czakra: jesteś tym, co w twoim sercu; Rozdział 8. Piąta czakra: twórcza wizja; Rozdział 9. Szósta czakra: moja wola i Twoja; Rozdział 10. Siódma czakra: koniec jest początkiem; Rozdział 11. Ze swoją pracą w świat; rozdział 12. Inwestowanie we własne ideały; Rozdział 13. Dyscyplina- od natchnienia do spełnienia; Rozdział 14. Służenie innym nowym paradygmatem a nowe tysiąclecie; Rozdział 15. Zarządzanie interaktywne- twórcze współdziałanie; Rozdział 16. Alchemia transformacji. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34112/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ergonomiczne aspekty uciążliwości pracy w placówkach służby zdrowia; 2. Poczucie zmęczenia u pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym 8- 12- godzinnym; 3. Zespół nietolerancji pracy zmianowej u pielęgniarek; 4. Zalecenia ergonomiczne optymalizujące organizację pracy zmianowej pielęgniarek. Podstawy teoretyczne; 5. Metody ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy pielegniarek w obrebie układu ruchu. Przegląd pismiennictwa; 6. Względne wartości energii dłoni kobiet pracujacych w systemie zmianowym; 7. Wybór metody oceny obciążenia fizycznego na stanowisku fizjoterapeuty; 8. Obciązenie fizyczne na stanowisku fizjoterapeuty w szpitalu; 9. Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 10. Wpływ pracy zawodowej na stan zdrowia osób niepełnosprawnych; 11. Kąty koslawości palucha i szpotawości palca małego jako kryterium zniekształceń palców oraz wytyczne do konstrukcji obuwia dla dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat; 12. Zagrożenie parami rtęci w placówkach służby zdrowia; 13. Ergonomia światła i barwy w opiece zdrowotnej; 14. ergonomiczna ocena i samoocena stanowiska pracy biurowej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 034/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zasady i wymagania ergonomiczne antropometryczne; 3. Zasady i wymagania ergonomiczne fizjologiczne; 4. Zasady i wymagania ergonomiczne biomechaniczne; 5. Zasady i wymagania ergonomiczne psychofizyczne; 6. Wymagania ergonomiczne higieniczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25949 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25948/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Prawo pracy; 1. Wprowadzenie; 2. Podstawowe zasady prawa pracy; 3. Stosunek pracy a zatrudnienie; 4. Nawiązanie stosunku pracy; 5. Rozwiązanie umowy o pracę; 6. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy; 7. Wynagrodzenie za pracę; 8.Czas pracy; 9. Urlopy wypoczynkowe; 10. Ochrona pracy; 11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; 12. Nadzór państwa nad warunkami pracy; 13. Postępowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy; 14. Odpowiedzialność za naruszenie prawa pracy; 15. Status bezrobotnego; 16. Europejskie prawo pracy; Część 2: Higiena pracy; 17. Wiadomości wstępne; 18. Zadania higieny; 19. Czynniki bezpieczeństwa i higieny pracy; 20. Wymagania higieniczno-sanitarne; 21. Zasady i kierunki kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy; 22. Skutki zagrożeń w środowisku pracy; 23. Ochrona pracowników przed czynnikami zagrożeń; 24. Ryzyko zawodowe i jego miary; 25. Aspekty ekonomiczne bezpieczeństwa i higieny pracy. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37078 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37077/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik / "Rebis")
Cz. 1: Jak rozpoznać toksyczną pracę i poradzić sobie z nią; 1. Toksyczne miejsce pracy; 2. Jak toksyczna jest twoja praca?; 3. Tańcząc z dinozaurami i smokami; Cz. 2: Pora na zasadnicze zmiany: Planowanie życia wolnego od toksyn; 4. A gdyby tak uciec z więzienia?; 5. Przywróć rozmach swej karierze; 6. Jeśli praca przestała ci odpowiadać; 7. Pełnia życia-nareszcie![JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38081 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rozwój ochrony zdrowia w Polsce Ludowej; Rozdział 2: Opieka zdrowotna nad ludnościa wsi; Rozdział 3: Sytuacja zdrowotna ludności PRL; Rozdział 4: Rozwój biologiczny i stan odżywiania ludności wiejskiej; Rozdział 5: Higieniczne problemy wsi; Rozdział 6: Medycyna pracy w rolnictwie i leśnictwie; Rozdział 7: Wybrane zagadnienia z praktyki rejonowego lekarza na wsi; Rozdział 8: Węzłowe kierunki dalszego działania nad rozwojem ochrony zdrowia wsi; Rozdział 9: Podyplomowe doskonalenie lekarzy pracujących na wsi; Rozdział 10: Problemy naukowo- badawcze medycyny wiejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11395 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11394/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys ergonomii technicznej / Ryszard Wojtowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe oddział w Łodzi, 1977. - 318 [1]s., [1]k.tabl. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
1. Człowiek w procesie pracy; 2. Rola pracy w życiu człowieka; 3. Przestrzenne kształtowanie stanowisk roboczych; 4. Przestrzenne środowisko pracy człowieka jako jeden z węzłowych problemów współczesnej cywilizacji; 5. Zasadnicze czynniki kształtujące środowisko pracy człowieka; 6. Baza techniczna dla realizacji funkcji socjalnych we współczesnych zakładach przemysłowych; 7. Gospodarcze uzasadnienie konieczności wdrażania rozwiązań ergonomicznych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1218/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys ergonomii technicznej / Ryszard Wojtowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe oddział w Łodzi, 1978. - 318 [1]s., [1]k.tabl. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
1.Człowiek w procesie pracy; 2. Rola pracy w życiu człowieka; 3. Przestrzenne kształtowanie stanowisk roboczych; 4. Przestrzenne środowisko pracy człowieka jako jeden z węzłowych problemów współczesnej cywilizacji; 5. Zasaadnicze czynniki kształtujące środowisko pracy człowieka; 6. Baza techniczna dla realizacji funkcji socjalnych we współczesnych zakładach przemysłowych; 7. Gospodarcze uzasadnienie konieczności wdrażania rozwiązań ergonomicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1247 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1. Wstęp; Cz. 2. Teoretyczne podstawy metodologii badań relacji w systemach socjotechnicznych; Cz. 3. Model oceny jakości ergonomicznej środowiska pracy; Cz. 4. Weryfikacja koncepcji metodologicznych badania relacji w układzie: jakość ergonomiczna środowiska pracy - zmęczenie - ilościowe efekty pracy człowieka; Cz. 5. Próba oszacowania zmian ilościowych efektu pracy wynikających ze zmniejszenia dyskomfortu środowiska pracy; Cz. 6. Uwagi końcowe. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3383/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Związek ryzyka z celową aktywnością człowieka; Rozdział 2: Czym jest ryzyko, czyli o różnorodności jego rozumienia; Rozdział 3: Proces tworzenia subiektywnej reprezentacji ryzyka; Rozdział 4: Przyczyny błędów w percepcji i ocenie zdarzeń ryzykownych; Rozdział 5: Znaczenie czynników sytuacyjnych i środowiskowych; Rozdział 6: Podmiotowe uwarunkowania spostrzegania i oceny ryzyka; Rozdział 7: Wpływ czynników makrośrodowiskowych; Rozdział 8: Spostrzeganie ryzyka w środowisku pracy i zachowania pracowników w sytuacjach zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8704 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8703/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Profilaktyka po eksmisji na HIV pracownika służby zdrowia; 3. Profilaktyka poekspozycyjna u osób narażonych na zakażenie HIV w następstwie kontaktu seksualnego; 4. Profilaktyka u osób narażonych na zakażenie HIV w następstwie wielokrotnego używania tych samych igieł i strzykawek; 5. Gdzie w Polsce można otrzymać leki antyretrowirusowe do profilaktyki poekspozycyjnej; 6. Załącznik: właściwości, dawkowanie, najczęstsze działania uboczne i interakcje z innymi lekami dostępnych obecnie leków antyretrowirusowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8858/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wiadomości wstępne; 2. Warunki pracy i bezpieczeństwa w zakładach przetwórstwa spożywczego; 3. Normalizacja i normy technologii żywności oraz w przedsiębiorstwie; 4. Zaplecze surowcowe przetwórstwa spożywczego; 5. Opakowania w przetwórstwie spożywczym; 6. Składniki i jakość żywności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30880, 30879 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30878/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Zagrożenia zawodowe personelu medycznego; 2. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej; 3. Wytyczne sanitarno-epidemiologiczne dotyczące zakładów opieki zdrowotnej; 4. Jakość wymogiem współczesności; 5. Prawo w medycynie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19043, 19042 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19041/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again