Form of Work
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Aftyka Waldemar
(1)
Blajer Paweł
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bąk Melania
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Henrykowski Wojciech
(1)
Jarmul Jolanta
(1)
Korycki Stefan
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Szewczyk Marcin K
(1)
Walińska Ewa
(1)
Weinar Agnieszka
(1)
Wiankowski Sławomir
(1)
Wrona Joanna
(1)
Zawistowska Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Subject
Harmonizacja prawa
(11)
Cudzoziemcy
(2)
Nieruchomości
(2)
Prawo
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Unia Europejska
(2)
Certyfikacja zgodności
(1)
Harmonizacja rachunkowości
(1)
Holdingi
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe-prawo wspólnotowe europejskie-stan na 2005 r.
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Telewizja
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Modele polityki migracyjnej; Rozdział 2: Polityka migracyjna - podejście teoretyczne; Rozdział 3: Tworzenie polityk a europeizacja; Rozdział 4: Debaty polityków - metoda badań; Rozdział 5: Europeizacja dyskursu polityki migracyjnej w Europie Zachodniej; Rozdział 6: Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców w latach 1990-2003; Rozdział 7: Ostatnia nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach z 1963 roku - analiza debaty; Rozdział 8: Analiza debaty nad ustawą o cudzoziemcach z 25. VI 1997 r.; Rozdział 9: Analiza debaty nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach z 11. IV 2001 roku; Rozdział 10: Analiza debaty łącznej nad ustawą o cudzoziemcach z dnia 13. VI 2003 r. oraz nad Ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski z dnia 13. VI 2003 roku; Rozdział 11: Dyskurs medialny na temat prawa o cudzoziemcach; Rozdział 12; Polska polityka migracyjna -między inercją a działalniem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26288, 26287 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26286/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i określenia oraz założenia ustawy; Rozdział 2: Charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości jako decyzji administracyjnej; Rozdział 3: Czynności, które nie wymagają uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 4: Zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 5: Dokonywanie przez cudzoziemców czynności prawnych dotyczących udziałów lub akcji w spółkach handlowych; Rozdział 6: Skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 7: Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jako prawo obcych; Rozdział 8: dostosowanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32120 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32119/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35449 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35448/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
Rozdział 1: Geneza i ewolucja współczesnych modeli rejestrów nieruchomości; Rozdział 2: Organizacja i funkcjonowanie rejestrów nieruchomości; Rozdział 3: Zasady materialnoprawne rejestrów nieruchomości; Rozdział 4: W kwestii optymalnego modelu rejestru nieruchomości; Rozdział 5: W kwestii harmonizacji rejestrów nieruchomości w Unii Europejskiej; Rozdział 6: W kwestii optymalizacji systemu wieczystoksięgowego w Polsce. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57860/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wpływ harmonizacji prawa na rozwój regulacji prawnych w turystyce; Rozdział 1: Regulacje prawne dotyczące turystyki do roku 1989; Rozdział 2: Wpływ starań o członkowstwo w UE na kierunki zmian regulacji prawnych w turystyce; Rozdział 3: Przebieg procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem UE; Rozdział 4: Regulacje prawne wprowadzające nowe instytucje prawne; Rozdział 5: Zmiany w przepisach dotyczących innych dziedzin mające znaczenie dla turystyki; Cz.2: Zmiany w regulacjach dotyczących ochrony konsumentów, usług turystycznych i formalności celnych; Rozdział 6: Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo ochrony konsumentów,ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumenta usług turystycznych; Rozdział 7: Harmonizacja polskich przepisów celnych dla turystów z unormowaniami prawnymi Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13384 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13383/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-874/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Podstawy wiedzy o prawie; Rozdział 1: Istota i pojęcie prawa; Rozdział 2: Akt prawny, przepis prawny, norma prawna; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie prawa; Rozdział 5: Wykładnia prawa; Rozdział 6: Stosunki prawne; Rozdział 7: System prawa; Cz.2: Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 8: Elementy prawa konstytucyjnego; Rozdział 9. Elementy prawa administracyjnego; Rozdział 10. Elementy prawa finansowego; Rozdział 11: Elementy prawa cywilnego; Rozdział 12: Elementy prawa pracy; Cz.3: Prawo Polskie a prawo Unii Europejskiej; Rozdział 13: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 14: Dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20610, 20609 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20608/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - 521 [3] s. ; 24 cm.
Cz.1: Zrozumieć Unie Europejską; Rozdział 1: System finansowy; Rozdział 2: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej; Rozdział 3: Traktat Akcesyjny - ocena ogólna; Cz. 2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Zagadnienia ogólne; Rozdział 5: Finanse publiczne; Rozdział 6: Prawo bankowe; Rozdział 7: Prawo obrotu kapitałowego; Rozdział 8: Prawo ubezpieczeń; Cz.3: Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 9: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 10: Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15898 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15897/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Unia Europejska; Rozdział 2: Wspólny rynek ubezpieczeniowy w Europie; Rozdział 3: Dostosowanie Polskiego prawa ubezpieczeniowego do standardów Unii Europejskiej; Cz.2: Regulacje sektorowe; Rozdział 4: Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej i w Polsce; Rozdział 5: Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej; Rozdział 6: Handel elektroniczny w ubezpieczeniach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów samochodowych; Cz.3: Instytucje ubezpieczeniowe Unii Europejskiej; Rozdział 8: Nadzór w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: Samorząd ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej; Cz.4: Wybrane problemy rynku ubezpieczeń; Rozdział 10: Bancassurance w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej; Rozdział 12: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11899 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11898/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy prawne i zasady funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej; Rozdział 2: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym w obszarze jednolitego rynku; Rozdział 3: Prawno-organizacyjne formy małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 5: Rozwój małych i średnich firm w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25848, 25847, 25846, 25845 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25844/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33093 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33092/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnętrzwspółnikowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych; 2. Zasady wspólnotowego prawa zamowień publicznych; 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej; 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - arząd de lege lata i de lege ferenda; 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia; 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii Europejskiej; 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej; 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej; 9. Europejskie rady zakładowe - nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego; 10. Wspólnotowy system handlu misjami w sektorze energii elektrycznej; 11. nadużywanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17414, 17413 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17412/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Harmonizacja rozwiązań prawnych Unii Europejskiej i Polski, dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych i spółek; Rozdział 1: Podstawy prawne zbliżenia przepisów Unii Europejskiej i Polski regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółek oraz ich zgrupowań; Rozdział 2: Porównanie przepisów Unii Europejskiej i Polski w dziedzinie prawa spółek regulujących tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych - powiązania krajowe; Rozdział 3: Zagadnienia międzynarodowe w przepisach prawa spółek Unii Europejskiej i Polski dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych; Rozdział 4: Rachunkowość grup kapitałowych; Rozdział 5: Zagadnienia rynku papierów wartościowych w przepisach Unii Europejskiej; Rozdział 6: Harmonizacja prawa konkurencji; Rozdział 7: Harmonizacja polskich przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych z przepisami Unii Europejskiej; Cz.2: Przegląd organizacji i zarządzania , grupami kapitałowymi, oraz spółkami w krajach Unii Europejskiej, USA i w Polsce; Rozdział 8: Formy zgrupowań kapitałowych i ich jednostek składowych; Rozdział 9: Rozwiązania prawne i organizacyjne spółek oraz ich zgrupowań w Niemczech; Rozdział 10: Rozwiązania prawne i organizacyjne spółek i ich zgrupowań w wiekiej Brytani; Rozdział 11: Rozwiązania prawne i organizacyjne spółek i ich zagrupowań w Stanach Zjednoczonych; Rozdział 12: System controllingu wymagający procesy koordynacji działalności uczestników zgrupowań spółek w krajach zachodnich; Rozdział 13: Podsumowanie przeglądu organizacji i zarządzania zgrupowaniami kapitałowymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10480, 10479 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10478/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again