Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(10)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Aczel Amir D
(2)
Cybulski Krzysztof
(2)
Czerwiński Zbigniew
(2)
Latusek Wojciech
(2)
Celoch Aneta
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Lorimer Sally E
(1)
Olszak Celina
(1)
Sinha Prabhakant
(1)
Sobczyk Genowefa (1947- )
(1)
Sławińska Maria
(1)
Tiwana Amrit
(1)
Ziemba Ewa
(1)
Zoltners Andris A
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Handel
(4)
Zarządzanie
(3)
Handel elektroniczny
(2)
Sprzedaż
(2)
Statystyka
(2)
Statystyka handlu
(2)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Internet
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo elektroniczne
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Sprzedaż, Obsługa Klienta, CRM)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89355-87-6
1.Projektowanie działu sprzedaży i wprowadzenie zmian do projektu w szybko zmieniającym się świecie współczesnym; 2. Proces projektowania działu sprzedaży zapewniającego przewagę nad konkurencją; 3. Strategia sprzedaży; 4. Strategia dojścia do rynku; 5. Projektowanie struktury działu sprzedaży; 6. Role sprzedawców; 7. Ustalanie wielkości działu sprzedaży; 8. Ustalanie obszarów sprzedaży; 9. Utrzymanie sprawności działu sprzedaży; 10. Zarządzanie zmianą;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24539, 24538 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24537/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-01-14255-3
Rozdział 1: Personel sprzedaży jego rola i znaczenie; Rozdział 2: Formułowanie strategii sprzedaży; Rozdział 3: Organizowanie procesu sprzedaży; Rozdział 4: Kierowanie bieżącą działalnością sprzedawców; Rozdział 5: Kontrola, analiza i ocena działalności sprzedawców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16413 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16412/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-01-14255-3
1. Personel sprzedaży jego rola i znaczenie; 1.1. Sprzedaż i personel sprzedaży w rynkowo zorientowanej firmie; 1.2. Zakres sprzedaży osobistej i rodzaje sprzedawców; 1.3. Charakterystyka Procesu zarządzania personelem sprzedaży; 1.4. Czynniki wpływające na zarządzanie personelem sprzedaży; 1.5. Główne trendy w zakresie zarządzania personelem sprzedaży; 2. Formułowanie strategii sprzedaży; 2.1. Istota i elementy składowe strategii sprzedaży; 2.2. Analiza sytuacyjna; 2.3. Założenia strategii sprzedaży; 2.4. Plan sprzedaży; 2.5. Budżet działu sprzedaży firmy; 3. Organizowanie procesu sprzedaży; 3.1. Podstawowe rozstrzygnięcia; 3.2. Wybór adekwatnych rodzajów sprzedaży; 3.3. Własny a kontraktowy personel sprzedaży; 3.4. Formy organizacji działu sprzedaży; 3.5. Określanie liczebności personelu sprzedaży; 3.6. Pozyskiwanie personelu sprzedaży; 3.7. Zatrudnianie i adaptacja personelu sprzedaży; 4. Kierowanie bieżącą działalnością sprzedawców; 4.1. Szkolenie sprzedawców; 4.2. Kształtowanie wysiłku sprzedażowego personelu firmy; 4.3. System motywowania sprzedawców i ich menadżerów; 4.4. Menadżer sprzedaży - zadania, umiejętności kwalifikacje; 5. Kontrola, analiza i ocena działalności sprzedawców; 5.1. Znaczenie kontroli działalności personelu sprzedaży firmy; 5.2. Podstawowe obszary działalności sprzedawców podlegające kontroli; 5.3. Wybrane źródła informacji przydatnych do oceny sprzedawców; 5.4. Kluczowe przekroje analizy działalności sprzedawców. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1310/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1310/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe we współczesnej gospodarce; Rozdział 2: zachowania nabywców i segmentacja rynków; Rozdział 3: Lokalizacja miejsca sprzedaży; Rozdział 4: Polityka asortymentowa i kreowanie marki; Rozdział 5: Zastosowanie technologii elektronicznych; Rozdział 6: Strategia komunikacji z rynkiem i wizerunek punktu sprzedaży; Rozdział 7: Polityka cen; Rozdział 8: Sprzedaż bezpośrednia i obsługa klienta; Rozdział 9: Wykorzystanie badań marketingowych w decyzjach rynkowych przedsiębiorstw; Rozdział 10: Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47038 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47037/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-683/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-683/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie i statystyka opisowa; 2. Prawdopodobieństwo; 3. Zmienne losowe; 4. Rozkład normalny; 5. Pobieranie próby i rozkłady z próby; 6. Przedziały ufności; 7. Sprawdzanie (testowanie) hipotez; 8. Porównywanie dwóch populacji; 9. Analiza wariacji; 10. Prosta regresja liniowa i korelacja; 11. Regresja wieloraka; 12. Szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy; 13. Kontrola i poprawa jakości; 14. Metody nieparametryczne i testy chi-kwadrat; 15. Statystyki bayesowskie i analiza decyzji; 16. Analiza wielowymiarowa; 17. Metody doboru próby.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5162 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5161/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie i statystyka opisowa; 2. Prawdopodobieństwo; 3. Zmienne losowe; 4. Rozkład normalny; 5. Pobieranie próby i rozkłady z próby; 6. Przedziały ufności; 7. Sprawdzanie (testowanie) hipotez; 8. Porównywanie dwóch populacji; 9. Analiza wariacji; 10. Prosta regresja liniowa i korelacja; 11. Regresja wieloraka; 12. Szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy; 13. Kontrola i poprawa jakości; 14. Metody nieparametryczne i testy chi-kwadrat; 15. Statystyki bayesowskie i analiza decyzji; 16. Analiza wielowymiarowa; 17. Metody doboru próby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30718, 30717 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-308/3, P-308/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-308/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Systemy gospodarki elektronicznej; Rozdział 1: Wyzwania wiedzy ery; Rozdział 2: Strategia rozwoju systemów gospodarki elektronicznej; Rozdział 3: Marketing elektroniczny; Rozdział 4: Kształtowanie wizerunku firmy w Internecie; Rozdział 5: systemy handlu elektronicznego; Rozdział 6: Elektroniczne systemy logistyczne; Rozdział 7: Finanse w gospodarce elektronicznej; Rozdział 8: Administracja w gospodarce elektronicznej; Rozdział 9: Szkolenia elektroniczne; Rozdział 10: Prawne aspekty gospodarki elektronicznej; Cz. 2: Inżynieria systemów gospodarki elektronicznej; Rozdział 11: systemy Business Inteligence; Rozdział 12: Hurtownie danych oraz analizy wielowymiarowe; Rozdział 13: Eksploracja danych; Rozdział 14: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą niejawną; Rozdział 15: Systemy zarządzania treścią; Rozdział 16: systemy zarządzania relacjami z klientami; Rozdział 17: Portale korporacyjne; Rozdział 18: Personalizacja portali internetowych; Rozdział 19: Kreowanie bezpiecznej organizacji w gospodarce elektronicznej;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-917/2, 27309 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27308/IV czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-917/1
Book
In basket
(Marketing Nowego Wieku)
Cz. 1. Podstawy; Rozdział 2. Wprowadzenie; Rozdział 2. Gospodarka elektroniczna, zarządzanie relacjami z klientem i zarządzanie wiedzą; Rozdział 3. Mapa drogi do sukcesu; Cz. 2. Mapa implementacji KCRM; Rozdział 1. Dopasowanie wyborów strategicznych i technologicznych; Rozdział 2. Audyt i analiza; Rozdział 3.Tworzenie zespołu wdrożeniowego; Rozdział 4. Projektowanie infrastruktury technologicznej; Rozdział 5. Rozwój i stymulowane wynikami wdrażanie systemów KCRM; Rozdział 6. Przywództwo, zarządzanie zmianą i kultura organizacyjna; Cz. 3. Planowanie sukcesu; Rozdział 1. Ocena, pomiar i doskonalenie. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30864 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30863/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again