Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(28)
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia - Magazyn
(15)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Kucharska-Stasiak Ewa
(2)
Białecki Klemens Paweł
(1)
Borowicz Ryszard
(1)
Bryła Paweł
(1)
Budzowski Klemens
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Chlebowicz Piotr
(1)
Cieślik Andrzej
(1)
Domański Tomasz
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Gawron Henryk (1946- )
(1)
Gołębiewski Jarosław
(1)
Gutkowska Krystyna
(1)
Hościłowicz Edward
(1)
Jaciow Magdalena
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(1)
Kanigowski Krzysztof
(1)
Kidacka Izabela
(1)
Kidacki Grzegorz
(1)
Kozera Magdalena
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Makarski Sylwester
(1)
Meredyk Kazimierz
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Rutkowski Krzysztof
(1)
Szalonka Katarzyna
(1)
Szczepankiewicz Władysław
(1)
Szymanowski Wacław
(1)
Trojanek Radosław
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Łuczka-Bakuła Władysława
(1)
Żakowska-Biemans Sylwia
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(27)
Subject
Nieruchomości
(4)
Żywność
(4)
Handel
(3)
Handel zagraniczny
(3)
Logistyka gospodarcza
(3)
Rolnictwo
(3)
Spożycie
(3)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Rolnictwo ekologiczne
(2)
Rynek
(2)
Zboże
(2)
Żywność ekologiczna
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń
(1)
Dane statystyczne
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Grunty rolne
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Leki
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Mieszkania
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Papiery dłużne
(1)
Papiery komercyjne
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek papierów wartościowych
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Sprzedaż na eksport
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Towarzystwa kredytowe miejskie
(1)
Turystyka
(1)
Usługi
(1)
Wieś
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Śląskie, województwo
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1000/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1000/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marketing na rynku farmaceutycznym : badania / Katarzyna Szalonka. - Wrocław : Continuo, 2002. - 160 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
1. Historyczne uwarunkowania rozwoju rynku farmaceutycznego; 2. Determinanty rozwoju rynku farmaceutycznego w Polsce; 3. Organizacja i funkcjonownaie rynku farmaceutycznego w procesie transformacji ustrojowej w Polsce; 4. Wpływ zmian otoczenia na zarządzanie marketingowe w firmach farmaceutycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13328 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13327/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Inwestycje a rozwój przedsiębiorstw i rynków lokalnych; Rozdział 2: Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne a rozwój rynków lokalnych; Rozdział 3: Skutki zagranicznych inwestycji handlowych dla sieci handlowej w Polsce; Rozdział 4: Ocena skutków inwestycji zagranicznych w handlu przez konsumentów; Rozdział 5: Zagraniczne inwestycje handlowe a rynek pracy; Rozdział 6: Zagraniczne inwestycje handlowe a zmiany zachodzące w kanałach dystrybucji; Rozdział 7: Kierunki i sposoby łagodzenia skutków zagranicznych inwestycji handlowych na rynkach lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28745 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Nieruchomość a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 261 [3] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-14446-7
Rozdział 1: Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego; Rozdział 2: Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości; Rozdział 3: Wartość nieruchomości jako kategoria ekonomiczna; Rozdział 4: Model wyceny rynkowej nieruchumości;; Rozdział 5: Inwestowanie w nieruchomości na tle innych instrumentów finansowych; Rozdział 6: Procesy deweloprskie; Rozdział 7: Finansowanie rozwoju nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16437 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16436/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rola handlu w kształtowaniu popytu na usługi logistyczne we współczesnej gospodarce; Rozdział 2: Współczesne koncepcje logistycznej obsługi sfery produkcji i wymiany; Rozdział 3: Poziom obsługi klienta jako przesłanka oceny funkcjonowania handlu w kanałach dystrybucji; Rozdział 4: Zintegrowane systemy zarządzania przepływami fizycznymi w łańcuchach dostaw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14021 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14020/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Związki między liberyzacją handlu a ochroną; Rozdział 2: Strategie korporacji transnarodowych w odniesieniu do ochrony środowiska; Rozdział 3: Normy i standardy ekologiczne a liberyzacja handlu międzynarodowego; Rozdział 4: Handel zagraniczny Polski towarami ,,wrażliwymi'' dla środowiska naturalnego; Rozdział 5: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm w Polsce w świetle badań ankietowych; Rozdział 6: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w świetle badań empirycznych; Rozdział 7: Społeczne aspekty handlu i działalności korporacji transnarodowych; Rozdział 8: Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20061, 20060, 20059, 18749, 18748 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18747/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10175, 10174 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10173/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1; 1. Rola rynku rolno-żywnościowego w gospodarce; 2. Tendencje w poziomie i strukturze spożycia artykułów żywnościowych w Polsce; 3. Rynek artykułów żywnościowych; 4. Związki między żywnościową a spożyciem; Cz.2; 4. System handlu rolnego; 5. Kierunki usprawnień w funkcjonowaniu rynku rolnego; 6. Priorytetowa rola jakości produktu w gospdarce rynkowej w warunkach ntegracji Polski z Unią Europejską; 7. Logistyka w gospodarce żywnościowej; 8. procesy dostosowawcze przemysłu rolno-spożywcze do wymagań rynku; 9. Rolnictwo wobec wyzwań gospodarki rynkowej; 10. Interwencjonizm państwa warunkiem adaptacji gospodarki rolno-żywnościowej do wymagań wolnego rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14092, 14091 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14090/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33352, 33351 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33350/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przegląd literatury; 2. Zgeneralizowany model międzynarodowej wymiany handlowej w warunkach konkurencji monopolistycznej; 3. Wymiana handlowa Polski z zagranicą w latach 1992-1996; 4. Empiryczna weryfikacja wniosków wyciągniętych z modelu teoretycznego na podstawie danych dotyczących polskiego handlu zagranicznego; 5. Wnioski końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7877, 7876, 7875, 7874 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7873/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka polskiego rynku zbóż; Rozdział 2: Wielkość i struktura popytu na zboża; Rozdział 3: Wielkość i struktura podaży zbóż; Rozdział 4: Poziom i zmiany cen zbóż; Rozdział 5: Interwencjonalizm państwowy na rynku zbóż;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17798, 17797 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17796/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 192)
1. Ewa Kucharska-Stasiak, Odwzorowanie rynku w procesie wyceny; 2. Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Uwarunkowania i zróżnicowanie lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce; 3. Iwona Foryś, Prawidłowości na rynku nieruchomości na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego; 4. Anita Zakręt, Metody badania czynników wpływających na wartość lokali mieszalnych we Wrocławiu; 5. Maria Wąsowicz, Obecny stan i możliwości rozwoju rynku nieruchomości biurowych we Wrocławiu; 6. Małgorzata Krajewska, Kształtowanie sie wartości gruntów w strefie podmiejskiej miasta Bydgoszczy; 7. Katarzyna Kania, Bartłomiej Marona, Bariery w prowadzeniu działalności laddeweloperskiej na przykładzie Krakowa; 8. Małgorzata Rymarzak, Ewelina Nawrocka, Rynek powierzchni handlowej w aglomeracji trójmiejskiej; 9. Patrycja Kowalczyk, Analiza wrocławskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych; 10. Dariusz Trojanowski, Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami hotelowymi na przykładzie województwa pomorskiego; 11. Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska, Źródła informacji do celów prowadzenia badań rynku nieruchomości przemysłowych i poprzemysłowych w województwie śląskim; 12. Marcin Sitek, Tendencje rozwojowe lokalnego rynku nieruchomości w Częstochowie; 13. Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian, Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce; 14. Konrad Żelazowski, Determinanty zmian cen nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie rynku łódzkiego; 15. Barbara Stolińska, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - w świetle badań ankietowych; 16. Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Koniunktura w budownictwie jako czynnik rozwoju rynku deweloperskiego; 17. Gabriel Główka, Kredyty walutowe na polskim rynku mieszkaniowym [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynki wiejskie : ziemia, kapitał, praca / Red. Ryszard Borowicz ; Polska Akademia Nauk. - Warszawa : PAN IRWiR, 2001. - 160 s., [4] s. tabl. kolor. : mapy ; 24 cm.
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim; 2. Rynek ziemi w Polsce w okresie powojennym; 3. Wiejski rynek finansowy w Polsce; 4. Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32054, 32053 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32052/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33696 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33695/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy; Rozdział 2: Rynek nieruchomości; Rozdział 3: Model funkcjonowania rynku nieruchomości; Rozdział 4: Rynek nieruchomości a gospodarka; Rozdział 5: Wartość nieruchomości; Rozdział 6: Model wyceny rynkowej nieruchomości; Rozdział 7: Finansowanie rynku nieruchomości; Rozdział 8: Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości; Rozdział 9; Procesy deweloperskie; Rozdział 10: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 11: Trendy rozwoju rynków nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23482, 23481, 23480, 23189, 23188, 23187, 23186 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23185/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski. - Kraków : TEXT, 1999. - 209 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wybrane mierniki handlu zagranicznego; Rozdział 2: Ceny w handlu zagranicznym; Rozdział 3: Kurs walutowy w handlu zagranicznym; Rozdział 4: Polska polityka celna; Rozdział 5: Ewolucja polityki antydumpingowej; Rozdział 6: Strefy uprzywilejowane ekonomicznie; Rozdział 7: Inwestycje zagraniczne; Rozdział 8: Nomenklatura towarowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16680 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16679/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12519, 12518, 12517, 12516 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12515/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynek nieruchomości mieszkaniowych; 2. Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych; 3. Fluktuacje cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych; 4. Indeksy cen mieszkań w wybranych miastach w Polsce; 5. Wahania cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34538 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34537/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Nielegalny handel bronią : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. - Stan prawny na 1 lutego 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 278 s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
Rozdział 1: Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią; Rozdział 2: Legalne i nielegalne rynki broni; Rozdział 3: Powiązania rynku legalnego z rynkami nielegalnymi; Rozdział 4: Nielegalny handel bronią na tle wybranych kryminologicznych kategorii przestępczości; Rozdział 5: Nielegalny handel bronią w Polsce; Rozdział 6: Nielegalny handel bronią a terroryzm; Rozdział 7: Wiktymologiczne aspekty nielegalnego handlu bronią; Rozdział 8: Problematyka etyczna handlu bronią; Rozdział 9: Inicjatywy ONZ w obszarze zwalczania i przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią; Rozdział 10: Inicjatywy Unii Europejskiej w obszarze zwalczania i przeciwdziałania nielegalnego handlu bronią. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48717 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48716/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ewolucja formy finansowania i roli pośrednika na rynku papierów dłużnych; Rozdział 2: Analiza struktur finansowania na rynku papierów dłużnych; Rozdział 3: Ewolucja pośrednictwa finansowego na polskim rynku papierów dłużnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20034 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20033/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again