Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(31)
available
(23)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia - Magazyn
(20)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Bukowska Joanna
(2)
Plawgo Bogusław
(2)
Poskrobko Bazyli
(2)
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Stawasz Danuta
(2)
Adamik Jan
(1)
Alejziak Wiesław
(1)
Bański Jerzy
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Drwiłło Andrzej
(1)
Ejdys Joanna
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Górka Kazimierz (1940- )
(1)
Jarosz Antoni
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kliber Paweł
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Koziński Jerzy
(1)
Kuchlewski T
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Marszał Tadeusz
(1)
Olenicka Joanna
(1)
Perło Dorota
(1)
Proniewski Marek (1958- )
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Rolewicz Janina
(1)
Sadowska M
(1)
Sadowski T
(1)
Strużycki Marian
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Szymańska Anna
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Tołoczko A
(1)
Wysocka Elżbieta
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Ślusarz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(29)
Subject
Gospodarka terenowa
(28)
Regionalizacja gospodarcza
(6)
Budżety terenowe
(5)
Samorząd terytorialny
(4)
Ekorozwój
(3)
Polityka regionalna
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gmina
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Samorząd gminny
(2)
Wieś
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budżet gminy
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dotacja
(1)
Ekonometria
(1)
Finanse lokalne
(1)
Finansowanie projektów
(1)
Flagi państwowe
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Globalizacja
(1)
Godła państwowe
(1)
Gospodarka finansowa
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Kórnik (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Mikulski, Mieczysław (1927-2003)
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polska
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Programy UE
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Stopa życiowa
(1)
Trzebiatów (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
Turystyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zelów (woj. łódzkie ; okrę)
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Podlaskie, województwo
(2)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
31 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy formalnoprawne strategii rozwoju; Rozdział 2: Przesłanki merytoryczne strategii rozwoju; Rozdział 3: Formuła planowania strategicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6376 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6208/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego / Jerzy Bański. - Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ, 2008. - 146 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Studia Obszarów Wiejskich ISSN 1642-4689 ; t. 14.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33804, 33803 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33802/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 842)
1. Patrycja Brańka, Uwarunkowania procesów internacjonalizacji gospodarki w Polsce; 2. Artur Hołuj, Znaczenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji inwestycji proekologicznych; 3. Monika Musiał-Malagó, Miasta wojewódzkie jako centra regionalne; 4. Barbara Ostrowska, Ocena funkcji turystycznej miast wojewódzkich w Polsce; 5. Halina Guzik, Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego); 6. Piotr Serafin, Mobilność podejmujących studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; 7. Bernadetta Zawilińska, Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich; 8. Bogusław Luchter, Przemiany w użytkowaniu ziemi w Krakowie w latach 1998-2008; 9. Jerzy Wrona, Analiza wyglądu i symboliki flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowo-Wschodniej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego; 2. Finasowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach; 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20703, 19290, 19289, 19288 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19287/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota ekorozwoju; 2. Organizacyjne uwarunkowania wdrażania ekorozwoju w gminie; 3. System programowania ekorozwoju w gminie; 4. Informacja w systemie zarządzania środowiskiem w gminie; 5. Instrumenty regulacji oddziaływania na środowisko w gminie; 6. Źródła finansowania przedsięwzięć ekorozwojowych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3635, 3634, 3633 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3632/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Charakterystyka przeprowadzonych badań; 2. Wybrane elementy stanu świadomości ekologicznej mieszkańców badanych gmin; 3. Stosunek mieszkańców do idei ekorozwoju badanych gmin; 4. Postrzeganie warunków bytu przez mieszkańców badanych gmin. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3627, 3626, 3625 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3624/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego ISSN 1643-2312 ; 6.)
1. Nowe uwarunkowania i procesy kształtujące przestrzenne zagospodarowanie; 2. Charakterystyka podstawowych elementów przestrzeni przyrodniczej; 3. Charakterystyka podstawowych elementów zróżnicowań społecznych; 4. Zróżnicowania przestrzenne infrastruktury; 5. Zróżnicowania przestrzenne gospodarki w ujęciu sektorowym; 6. Charakterystyka i problemy przestrzennego rozwoju miast i aglomeracji; 7. Charakterystyka i problemy rozwoju przestrzennego; obszarów wiejskich; 8. Współczesne wyzwania dla polityki regionalnej; 9. Nowe elementy kształtujące strukturę przestrzenną kraju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23088, 23087, 23086, 23085 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23084/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Cz.2: Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw; Cz.3: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego; Cz.4: Finansowanie rozwoju regionalnego; Cz.5: Finansowanie działalności gospodarczej[BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20482, 20480 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20478/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki wpływające na konkurencyjność regionów turystycznych - analiza zasobów; Część 2; Sposoby zwiększania konkurencyjności regionów i mierzenie efektów wzrostu konkurencyjności (możliwości generowania ruchu turystycznego oraz przyciągania inwestorów); Część 3: Przedsiębiorczość firm i samorządów jako podstawa konkurencyjności. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 34656 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34655/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorczość w polityce rozwoju regionalnego; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka konkurencyjności jako przejawu przedsiębiorczości regionalnej; Rozdział 3: Rozwój działań przedsiębiorczych na rynkach lokalnych; Rozdział 4: Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości; Rozdział 5: Działania promocyjne gmin jako stymulator wzrostu konkurencyjności; Rozdział 6: Partnerstwo jako stymulator rozwoju rynku lokalnego; Rozdział 7: Wsparcie przedsiębiorczości na poziomie regionalnym; [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33107 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33106/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zespoły kierownicze konferencji; 3. Uwagi na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym; 4. Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania strategicznego; 5. Reinżynieria jako metoda organizacji pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego; 6. Podstawowe problemy zarządzania jakością w krajowych urzędach administracji samorządowej; 7. Doświadczenia z wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w samorządzie powiatowym na przykładzie Starostwa Powiatowego w Raciborzu; 8. Sektory infrastrukturalne w okresie transformacji.Teoria i praktyka;.9. Dynamika wydatków inwestycyjnych w aspekcie roczności planowania budżetowego( na przykładzie Opola); 10. Wieloletnie planowanie inwestycyjne w polskich gminach; 11. Prawo - ekonomiczne uwarunkowania realizacji kontraktów wojewódzkich jako instrumentu rozwoju regionalnego( na przykładzie kontraktu województwa kujawsko - pomorskiego); 12. Kontrakt wojewódzki - struktura i ocena ( przykład województwa dolnośląskiego); 13. Strategia rozwoju Wspólnoty Brzeskiej; 14. Przekazywanie mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w konsekwencji wdrożenie reformy administracji publicznej w lata 1998 - 2002; 15. Zarządzanie majątkiem komunalnym gmin; 16. Przedsięwzięcia publiczno - prywatne samorządu terytorialnego; 17. Rozwój sektora małych i średnich przedsiebiorstw w województwie opolskim w latach 1996 - 2000 a polityka władz samorządowych; 18. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim; 19. Perspektywy finansowania rozwoju sektora wodociągowo - kanalizacyjnego ( w świetle przeprowadzonych badań ankietowych); 20. Polityka ubezpieczeń jednostek samorządu terytorialnego - przesłanki i uwarunkowania jej realizacji; 21. Pomoc społeczna wobec problemów lokalnego bezrobocia w Polsce; 22. Uwarunkowania finansowania gminy wiejskiej połozonej w granicach parku krajobrazowego( na przykładzie Stobrawskiego Parku Narodowego); 23. Funkcjonowaniewiejskich organizacji zamorzadowych w gospodarce centralnie kierowanej i pierwszych latach gospodarki rynkowej; 24. Finansowe bariery realizacji zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego na regionalnym rynku pracy Opolszczyzny; 25. Strategia państwa w zakresie funkcjonowania (finansowania) opieki zdrowotnej w Polsce a strategie organów właścicielskich; 26. Analiza przestrzennego zróznicowania źródeł finansowania rozwoju regionalnego według województw.Model miękki; 27. Finansowanie telewizji publicznej a jej zadania względem społeczności lokalnych na przykładzie województwa opolskiego; 28. Działalnośc władz lokalnych Śląska opolskiego na rzecz pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich; 29. Implementacja oraz efekty programu regionalnego Odnowa wsi w województwie opolskim; 30. Aktywacja działan w sferze pośrednictwa pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku; 31. Konflikty lokalne wywołane powstawaniem nowych hipermarketów; 32. Nowe formy komunikacji jako metoda kontaktowania się samorządów terytorialnych ze społeczeństwem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9965 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9964/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40991 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Zasady ogólne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 2. Systemy podatkowe samorządów terytorialnych; 3. Opłaty jako rodzaj dochodów komunalnych; 4. Subwencje i dotacje w systemie dochodów samorządu terytorialnego; 5. Dochody z majątku komunalnego; 6. Zwrotne formy dochodów samorządu terytorialnego; 7. Rola banków komercyjnych w kredytowaniu gospodarki komunalnej; 8. w kwestii funduszów w komunalnej gospodarce finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15507, 15506, 15505, 15504, 15503, 15502, 15501, 15500, 15499 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15498/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 1.)
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Obszary wiejskie we współczesnych procesach rozwojowych; Rozdział 3: Rolnictwo i działalność pozarolnicza w rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego; Rozdział 5: Przeobrażenia strukturalne na obszarach wiejskich badanego regionu; Rozdział 6: Koncepcja zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym jako narzędzie przeciwdziałania marginalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23229, 23228, 23227, 23226 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23225XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 681)
1. Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografia transportu lotniczego; 2. Wykaz publikacji doc. dr. Mieczysława Mikulskiego; 3. Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście ( na przykład Krakowa); 4. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce; 5. Zróżnicowanie bezrobocia w Polsce; 6. Miasta polski w przestrzeni europejskiej; 7. Efektywna gospodarka odpadami jako wyzwanie dla samorządu gminnego na przykładzie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Nowym Targu; 8. Funkcjonowanie systemu funduszy poręczeń kredytowych w Polsce; 9. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich; 10. Analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie na podstawie terenów sukcesywnie przyłączanych do miasta; 11. Flagi organizacji międzynarodowych współczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nierówności regionalne w Polsce w latach 1998-2003 na tle danych statystycznych; 1. Ludność w województwach i w Polsce; 2. Kapitał fizyczny w województwach i w Polsce; 3.Deficyt budżetowy w województwach i w Polsce; 4. Produkt krajowy brutto w województwach i w Polsce; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 2: Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu typu Solowa-Swana; 1. Standardowe modele wzrostu Solowa-Swana w ujęciu regionalnym; 2. Regionalne modele wzrostu Solowa-Swana z deficytem budżetowym; 3. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu; 4. Wyniki empiryczne; 5. Wnioski końcowe; Rozdział 3. Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce na tle modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 1. Standardowe modele wzrostu Mankiwa- Romera-Weila w ujęciu regionalnym; 2. Metody kalibracji parametrów modeli wzrostu Mankiwa-Romera-Weila; 3. Wyniki empiryczne; 4. Zbieżność ścieżek wzrostu PKB na pracującego ze stacjonarnymi stanami równowagi; 5. Wnioski końcowe. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34499 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34498/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział1: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym; Rozdział 3: Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; Rozdział 4: Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; Rozdział 5: Lokalny rynek nieruchomości; Rozdział 6: Zarządzanie finansami w gminach; Rozdział 7: Usługi społeczne w gminie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13367 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13366/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział1: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym; Rozdział 3: Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; Rozdział 4: Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; Rozdział 5: Lokalny rynek nieruchomości; Rozdział 6: Zarządzanie finansami w gminach; Rozdział 7: Usługi społeczne w gminie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-268/1/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytotialny w Polsce - rozstrzygnięcia podstawowe; Rozdział 2: Gospodarka regionalna - teoria i praktyka; Rozdział 3: Studia przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19254, 19253, 18721, 18720 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18719/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33525 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33524/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again