Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bołtromiuk Artur
(2)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Makowski Dymitr
(1)
Navasiad Aliaksandra
(1)
Prandecka Barbara
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Solon Jerzy
(1)
Szymanik Ewa
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Rezerwaty i parki narodowe
(4)
Gospodarka narodowa
(3)
Ekorozwój
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kryzys finansowy (2007)
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Podlaskie,województwo
(1)
Polityka
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samorząd gminny
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Islandia
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Polityka ekonomiczna : problemy i analizy / red. Barbara Prandecka. - Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 320 s., [6]k.tabl.złoż. ; 21 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-04-03855-2
Cz. 1. Problemy; Rozdział 1. B. Prandecka, Polityka ogólna i teorie polityki ekonomicznej; Rozdział 2. S. Szwedowski, Postęp naukowo- techniczny jako podstawa strategii rozwoju; Rozdział 3. A. Leopold, Problemy tworzenia rynku rolnego; Rozdział 4. M. Dziubińska- Michalewicz, Sfera usług społecznych w naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej; Rozdział 5. B. Prandecka, Polityka i gospodarka przestrzenna; Rozdział 6. W. Thor, Zewnętrzne czynniki polityki ekonomicznej; Cz. 2. Analizy; Rozdział 7. B. Prandecka, Rola państwa w ochronie środowiska przyrodniczego; Rozdział 8. M. Kąkol, Czynniki tworzenia dochodu narodowego a efektywność i racjonalność gospodarowania; Rozdział 9. K. Markowski, Polityka inwestycyjna w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych; Rozdział 10. C. Mech, Polityka przemysłowa w Polsce w latach osiemdziesiątych; Rozdział 11. E. Winiecka, Porównanie poziomu spożycia w wybranych krajach w różnych systemach gospodarczych; Rozdział 12. J. Kowalczyk, Kierunki kształtowania struktury konsumpcji w Polsce; Rozdział 13. J. Szamańska, Finansowanie rozwoju nauki i techniki jako przedmiot polityki państwa; Rozdział 14. E. Stawiszyńska, Psychologiczne aspekty procesu podejmowania decyzji zespołowych- " myślenie grupowe". [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3612/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89795-83-0
Rozdział 1: Państwowy i ponadnarodowy szczebel polityki stabilizacji makroekonomicznej; Rozdział 2: Ocena realizacji funkcji stabilizacji makroekonomicznej na obszarze unii gospodarczej i walutowej; Rozdział 3: Perspektywy realizacji funkcji stabilizacyjnej w unii gospodarczej i walutowej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34670/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-87884-83-9
Cz.1: Instytucjonalne uwarunkowania działalności gospodarczej na obszarach chronionych; Rozdział 1: Instytucjonalne formy wspierania ochrony środowiska naturalnego; Rozdział 2: znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej we wspieraniu polityki proekologicznej w Polsce; Rozdział 3: Program PHARE jako instrument wspierania ochrony środowiska w Polsce w latach 90; Rozdział 4: Wybrane aspekty procesu planowania zrównoważonego rozwoju; Rozdział 5: Ekologiczny system podatkowy jako instrument wspierający rozwój obszarów chronionych; Rozdział 6: Podatki i opłaty jako ekonomiczne instrumenty zrównoważonego rozwoju; Rozdział 7: Ubezpieczenie jako instrument gospodarowania na obszarach chronionych; Rozdział 8: Produkt markowy jako czynnik rozwoju lokalnego - doświadczenia z realizacji projektu ,,Tereny, ludzie, produkty'' Cz.2: Przyrodnicze i społeczne aspekty gospodarowania na obszarach chronionych; Rozdział 9: Przyrodnicze podstawy zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 10: Możliwości zagospodarowania obszarów chronionych województwa podlaskiego na tle stanu jego środowiska; Rozdział 11: Możliwości gospodarowania na obszarach chronionych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego; Rozdział 12: Społeczne uwarunkowania rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego w kontekście ustaleń konferencji w Caracas; Rozdział 13: Środowiskowe bariery rozwoju transportu w województwie podlaskim; Rozdział 14: Przyrodnicze aspekty gospodarowania w gminie Baligród; Cz.3: Ekologizacja gospodarki rolnej na obszarach chronionych; Rozdział 15: Koncepcja systemu płatności rolno- środowiskowych na przykładzie modeli gospodarstw rolnych obszarów chronionych; Rozdział 16: Program rolno- środowiskowy dla polskiego rolnictwa i możliwości jego realizacji; Rozdział 17: Współczesne systemy rolnicze jako szansa rozwoju rolnictwa województwa podlaskiego; Rozdział 18: Ekologizacja metod produkcji rolniczej; Rozdział 19: Rola infrastruktury melioracyjnej w środowisku przyrodniczym; Rozdział 20: Oczyszczalnie ścieków na obszarach wiejskich w opini właścicieli gospodarstw rolnych z obszarów Podkarpacia; Cz.4: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach chronionych; Rozdział 21: Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach prawie chronionych; Rozdział 22: Rola małych i średnich przedsiębiorstw ( MSP) przemysłu spożywczego w rozwoju obszarów chronionych; Rozdział 23: Alternatywne formy gospodarowania na obszarach chronionych subregionu Puszczy Białowiejskiej; Rozdział 24: Turystyka formą zagospodarowania obszarów chronionych; Rozdział 25: Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych na przykładzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego; Rozdział 26: Potencjał turystyczny województwa podlaskiego - szanse i zagrożenia związane z jego wykorzystaniem; Rozdział 27: Zrównoważony rozwój leśnictwa na obszarach chronionych; Rozdział 28: Czynna ochrona ryb w Wigierskim Parku Narodowym; Rozdział 29: Wpływ odpowiedzialnego rybołówstwa na ochronę środowiska Bałtyku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14110, 14109 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14108/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego; Rozdział 2: Ograniczenia i przesłanki działalności gospodarczej na obszarach chronionych; Rozdział 3: Rozwój rolnictwa na obszarach chronionych; Rozdział 4: Działalność gospodarcza na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego; Rozdział 5: Procesy dostosowawcze działalności gospodarczej do wymogów środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14134, 14133 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14132/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62576 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9378, 9377 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9376/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 130)
Cz. 1: Wprowadzenie; Cz. 2: P. Śleszyński, Analiza pokrycia planistycznego w kraju; Rozdział 1: Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studia gminne); Rozdział 2: Obowiązujące plany miejscowe; Rozdział 3: Plany miejscowe w trakcie sporządzania; Rozdział 4: Administracyjne decyzje lokalizacyjne; Rozdział 5: Wnioski; Cz. 3: T. Komornicki, M. Więckowski, P. Śleszyński, Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny; Rozdział 1: Zaawansowanie prac planistycznych według kategorii funkcjonalnych gmin; Rozdział 2: Analiza współwystępowania pokrycia planistycznego i decyzji lokalizacyjnych ogółem oraz w podziale na kategorie gmin; Rozdział 3: Pozwolenia na budowę a zaawansowanie prac planistycznych; Rozdział 4: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny w wybranych gminach; Rozdział 5: Wnioski; Cz. 4: J. Solon, Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Stan i planistyczne w gminach związanych z parkami narodowymi; Rozdział 3: Potrzeby planistyczne w parkach krajobrazowych; Rozdział 4: Wnioski; Cz. 5: M. Bednarek-Szczepańska, M. Więckowski, T. Komornicki, Konflikty przestrzenne w wybranych gminach; Rozdział 1: Wstęp: cele, metoda badania, dane źródłowe; Rozdział 2: Konflikty przestrzenne związane z osadnictwem; Rozdział 3: Konflikty przestrzenne związane z transportem; Rozdział 4: Konflikty przestrzenne związane z turystyką; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 6: Dyskusja wyników i wnioski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again