Form of Work
Książki
(18)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(10)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Kukliński Antoni
(2)
Abbate Tindara
(1)
Blikle Andrzej
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Chojnicki Zbyszko
(1)
Dijk Jan van (1952- )
(1)
Feldy Marzena
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Guz Tadeusz
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Kawka Tomasz
(1)
Knapińska Anna
(1)
Konieczny Jacek
(1)
Kościk Bogdan
(1)
Lisowska Renata
(1)
Listwan Tadeusz
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Ostaszewski Maciej
(1)
Przybyszewski Roman (1945- )
(1)
Puślecki Łukasz
(1)
Rachwał Tomasz
(1)
Ropęga Jarosław
(1)
Rószkiewicz Marta Magdalena
(1)
Schroeder Jerzy
(1)
Stanienda Jolanta
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Sławińska Magdalena
(1)
Tomczyńska Aldona
(1)
Warzybok Barbara
(1)
Witkowski Stanisław Aleksander
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Gospodarka oparta na wiedzy
(15)
Innowacje
(4)
Zarządzanie
(4)
Gospodarka Oparta na Wiedzy
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Handel międzynarodowy
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Cyberkultura
(1)
Edukacja
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Europa
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Internet
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Konkurencja
(1)
Konkurencja niedoskonała
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauczanie
(1)
Nauka
(1)
Netykieta
(1)
Organizacje wirtualne
(1)
Parki technologiczne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Produktywność
(1)
Program nauczania
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Technologia kształcenia
(1)
Telekomunikacja
(1)
Telepraca
(1)
Uczelnie ekonomiczne
(1)
Usługi
(1)
Wykluczenie cyfrowe
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 115.)
ISBN: : 978-83-7695-006-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36434 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36433/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47427/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarka oparta na wiedzy : perspektywy Banku Światowego / Red. Antoni Kukliński ; Andrzej Blikle. - Warszawa : Rewasz, 2003. - 333, [3] s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Część 1: Założenia banku świtowego; Część 2: Interpretacje; Część 3: Komentarze; Część 4: Gospodarka oparta na wiedzy z perspektywy biznesu; Część 5: Gospodarka oparta na wiedzy z perspektywy regionu; Część 6: Forum dyskusyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30237 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30236/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 250)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48782 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48781/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35348 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35347/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Gospodarka oparta na wiedzy światowej jako nośnik rozwoju i integracji gospodarczej; Rozdział 1: Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów; Rozdział 2: Paradygmat " nowej gospodarki" jako wyznacznik konkurencyjności gospodarki krajowej; Rozdział 3: Unia Europejska: w poszukiwaniu nowej strategii rozowju; Rozdział 4: Cechy i tendencje rozwojowe teorii handlu międzynarodowego; Rozdział 5: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy; Rozdział 6: Rynki wschodzące - ocena potencjału rozowju gospodarczego; Rozdział 7: Nowa ekonomia instytucjonalna jako nowa perspektywa badawcza w analizowaniu procesów gospodarczych; Cz.2: Determinanty przedsiębiorczości i konkurencyjności w praktyce gospodarczej; Rozdział 8: Znaczenie przedsiębiorstw w Polsce w podnoszeniu wartości kapitału ludzkiego jako źródło przewagi konkurencyjnej; Rozdział 9: Przedsiębiorczość jako czynnik rozowju gospodarczego; Rozdział 10: Przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa w świetle teorii ryzyka. Ryzyko w bankowości; Determinanty przedsiębiorczości i konkurencyjności w praktyce gospodarczej; Rozdział 8: Znaczenie przedsiębiorstw w Polsce w podnoszeniu wartości kapitału ludzkiego jako źródło przewagi konkurencyjnej; Rozdział 9: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego; Rozdział 10: Przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa w świetle teorii ryzyka. Ryzyko w bankowości; Rozdział 11: Makroekonomiczne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 12: Metody zwalczania bezrobocia w Polsce - przykład regionu lubelskiego; Rozdział 13: Dylematy systemów emerytalnych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Etyczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w dobie globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20562 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20561/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 179)
1. Katarzyna Appelt, "Moral hazard" jako czynnik destabilizujący współczesną gospodarkę światową; 2. Dolaryzacja w gospodarce światowej - przyczyny, rodzaje; 3. Elżbieta Bombińska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski; 4. Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, Eksport usług biznesowych z Polski; 5. Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Aktywność gospodarcza ugrupowań regionalnych w Europie i Ameryce na początku XXI wieku; 6. Jerzy Dudziński, Proces zwierania się nożyc cen w handlu międzynarodowym i jego przyczyny; 7. Joanna Garlińska-Bielawska, strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk (Free Trade Area of the Americas - FTAA) jako alternatywa dla modelu integracji europejskiej; 8. Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w handlu w warunkach globalizacji; 9. Małgorzata Janicka, Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec procesu liberalizacji przepływów finansowych w gospodarce światowej; 10. Bohdan Jeliński, Rola polityki w kryzysie gospodarki globalnej; 11. Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel, Przekształcenia w zadłużeniu zagranicznym krajów rozwijających się; 12. Kamila Kuziemska, Analiza zmienności kursu złotego do euro w okresie od stycznia 2007 roku do marca 2011 roku - próba oceny zdolności złotego do wejścia do ERM II; 13. Grzegorz Mazur, Powszechny system preferencji celnych Unii Europejskiej; 14. Lidia Mesjasz, Kryzysy zadłużenia publicznego na początku XXI wieku; 15. Tomasz Michałowski, Integracja gospodarcza w Afryce na przykładzie Południowoafrykańskiej Unii Celnej; 16. Michał Młody, Charakter procesów integracyjnych w Azji Wschodniej; 17. Edward Molendowski, Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej; 18. Eugeniusz Najlepszy, Międzynarodowe przepływy kapitału a polityka monetarna w gospodarkach wschodzących; 19. Bożena Pera, Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i ich konsekwencje w latach 2005-2010; 20. Jan Rymarczyk, Globalizacja a gospodarka oparta na wiedzy; 21. Konrad Sobański, Bretton Woods II jako współczesny system powiązań w gospodarce światowej; 22. Tadeusz Sporek, Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce; 23. Paweł Śliwiński, Koncepcja bilansu podstawowego a równowaga zewnętrzna krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008; 24. Magdalena Zając-Frąs, Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość w XXI Wieku)
Rozdział 1: Pojęcie przedsiębiorstw wirtualnych; Rozdział 2: Rozwój modeli e-biznesu; Rozdział 3: Koncepcja Web 2.0 jako nowego etapu rozwoju Internetu; Rozdział 4: Łańcuch tworzenia wartości oraz migracji wartości; Rozdział 5: Otoczenie regulacyjne e-biznesu; Rozdział 6: Ryzyko prawne w sferze prawa konkurencji (dopuszczalność współpracy na rynku technologii ICT); Rozdział 7: Software, bazy danych, kontent (wpływ regulacji na modele e-biznesu). [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34542 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34541/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36188/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Zarzadzania i Finansów)
1. Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości; 1.1. Współczesne przemiany w gospodarce światowej; 1.2. Wiedza jako czynnik przejścia do gospodarki przedsiębiorczej; 1.3. Koncepcje przedsiębiorstw przyszłości; 2. Współczesna przedsiębiorczość w procesie rozwoju małych i średnich firm; 2.1. Przedsiębiorcze myślenie i podejmowanie decyzji; 2.2. Proces przedsiębiorczy; 2.3. Postawy i motywacje przedsiębiorcze oraz typy przedsiębiorców; 2.4. Przedsiębiorcze zarządzanie; 3. Model biznesu w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 3.1. Istota modelu biznesu i jego komponenty; 3.2. Czynniki kształtujące model biznesu małych i średnich przedsiębiorstw. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56563/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zarys problematyki; Część 2: Perspektywy OECD; Część 3: Podstawy teoretyczne i pragmatyczne; Część 4: Zasoby pracy -edukacja -regiony -strategie; Część 5: Popularyzacja i znaki zapytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30239 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30238/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Rozdział 1: Geneza i warunki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 2: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych; Rozdział 3: Koncepcje rozwoju regionalnego; Rozdział 4: Uniwersytet jako koncepcja aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo jako koncepcja rozwoju przedsiębiorczości w przestrzeni regionalnej; Rozdział 6: Innowacyjność regionalna ; Rozdział 7: Regiony wiedzy jako strategia rozwoju regionalnego; Rozdział 9: Innowacyjne miasta i regiony – powiązania sieciowe. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45382/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Społeczno-ekonomiczne przesłanki tworzenia kapitału ludzkiego; Rozdział 2: Komponenty metodologii prognostyczno-planistycznej w relacji edukacja a gospodarka; Rozdział 3: Współczesna gospodarka rynkowa wobec wyzwań nowej ekonomii; Rozdział 4: Transformacja polskiego rynku edukacyjnego; Rozdział 5: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy; Rozdział 6: Regionalny wymiar innowacyjności w gospodarce Warmii i Mazur; Specyfika współczesnego rynku pracy w powiązaniu z edukacją; Rozdział 8: Społeczenstwo informacyjne sznasą i wyzwaniem dla współczesności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25126, 25125 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25124/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66756 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66755/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 118)
Cz.1; Wiedza we współczesnych procesach wzrostu gospodarczego; 1. Wiedza jako czynnik wzrostu gospodarczego; 2. Istota gospodarki opartej na wiedzy; 3. Wiedza w modelach; Cz. 2; Znaczenie bliskości dla przepływów wiedzy, procesów uczenia się i innowacji; Cz. 3; Systemy innowacji jako mechanizm ułatwiający wykorzystanie wiedzy w gospodarce; 1. Systemy wiedzy czy systemy innowacji?; 2. Krajowy i regionalny wymiar systemów innowacji; 3. Przykłady skutecznych systemów innowacji; Cz. 4. Cechy gospodarki bazującej na wiedzy w przestrzeni europejskiej; 1. Zróżnicowanie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej; 2. Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w makroregionach; 3. Cechy zróżnicowania gospodarki opartej na wiedzy; 4. Typologia regionów; Cz.5; Czynniki wydajności pracy i aktywności patentowej w makroregionach; 1. Nakłady na badania i rozwój a wydajność pracy w makroregionach; 2. Cechy kapitału ludzkiego i struktura gospodarki a wydajność pracy; 3. Modele wieloczynnikowe; Cz.6. Kapitał wiedzy a poziom wzrostu gospodarczego regionów europejskich; 1. Zależności między elementami kapitału wiedzy a wydajnością pracy w regionach; 2. Cechy kapitału ludzkiego i struktury gospodarki; 3. Czynniki wydajności pracy; 4. Modele wieloczynnikowe; 5. Wnioski końcowe; Cz. 7. Gospodarka oparta na wiedzy w regionach polskich; 1. Zaawansowanie GOW w województwach w świetle wcześniejszych badań; 2. Wybrane cechy i warunki gospodarki opartej na wiedzy województw w 2006r.; Cz.8; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 60498 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60497 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Część 2: Przedsiębiorczość w funkcjonowaniu firm; Część 3: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach regionalnych i lokalnych; Część 4: Przedsiębiorczość w edukacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35013 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34952/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again