Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(29)
available
(27)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia - Magazyn
(22)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Książki niedostępne
(1)
Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(2)
Krugman Paul R
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Obstfeld Maurice
(2)
Winiarski Bolesław
(2)
Ładyka Stanisław
(2)
Acocella Nicola
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Fajferek Antoni
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Grabowiecki Józef Marek
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Jankowski Stanisław
(1)
Jarosz Antoni
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kowalik Tadeusz (1926-2012)
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Mansfield Edwin
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna (1942- )
(1)
Michna Waldemar
(1)
Pierścionek Zdzisław
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szpak Jan
(1)
Tuszyński Łukasz
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Ćwikliński Henryk
(1)
Ładysz Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(27)
Subject
Gospodarka
(17)
Polska
(6)
Ekonomia
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Unia Europejska
(3)
Zarządzanie
(3)
Miasta
(2)
Polityka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ekorozwój
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Mikroekonomia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatki
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1945-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
29 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Miasta jako organizacja samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Polityka włądzy lokalnej-aspekty teoretyczne; Rozdział 3: Elementy ekonomiki miasta; Rozdział 4: Globalne wyzwania dla lokalnej i narodowej polityki urbanistycznej; Rozdział 5: Planowanie jako instrument zarządzania rozwojem; Rozdział 6: Marketing miasta; Rozdział 7: Trójszczeblowy system samorządu terytorialnego-nowe uwarunkowania w zarządzaniu rozwojem miast;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7816, 7815, 7814, 7813 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7812/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13821-1
Rozdział 1: Wprowadzenie; Cz.1: Określenie preferencji społecznych; Rozdział 2: Preferencje indywidualne a preferencje społeczne; Rozdział 3: Zasada Paretai i "nowa ekonomia dobrobytu"; Rozdział 4: Teorie sprawiedliwości, funkcje dobrobytu i optimum społeczne; Cz.2: Wybory społeczne, państwo i rynek; Rozdział 5: Preferencje społeczne i instytucje; Rozdział 6: Niesprawności rynku: aspekty mikroekonomiczne; Rozdział 7: Niesprawności rynku: aspekty makroekonomiczne; Cz.3: Normatywna i pozytywna teoria polityki gospodarczej; Rozdział 8: Normatywna teoria polityki gospodarczej; Rozdział 9: Niesprawność państw: elementy pozytywnej teorii polityki gospodarczej; Cz.4: Interwencja mikroekonomiczna; Rozdział 10: Polityka mikroekonomiczna; Rozdział 11: Polityka redystybucji dochodu i optymalny system podatkowy; Rozdział 12: Wybór społeczny i analiza kosztów i korzyści; Cz.5: Interwencja makroekonomiczna w gospodarce zamkniętej; Rozdział 13: Cele makroekonomiczne a polityka pieniężna; Rozdział 14: Cele makroekonomiczne a polityka fiskalna; Rozdział 15: Polityka dochodowa i polityka cenowa; Cz. 6: Interwencja makroekonomiczna w gospodarce otwartej; Rozdział 16: Systemy walutowe i reżimy kursów walutowych; Rozdział 17: Polityka oddziałująca na bilans płatniczy; Rozdział 18: Polityka gospodarcza w gospodarce otwartej; Cz. 7: Problemy "reżimu" w krajowych i międzynarodowych działaniach rządu; Rozdział 19: Spójność w wyborze publicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7974 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7973/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88367-20-X
Rozdział 1: Istota, fazy i rodzaje decyzji ekonomicznych; Rozdział 2: Polityka ekonomicznych; Rozdział 3: Definicje polityki ekonomicznej oraz istota jej moralności, skuteczności, efektywności i sprawności; Rozdział 4: Pojęcie i determinanty celów polityki ekonomicznej; Rozdział 5: Klasyfikacje celów polityki ekonomicznej; Rozdział 6: Relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi rodzajami celów polityki ekonomicznej; Rozdział 7: Narzędzia polityki ekonomicznej i ich klasyfikacje; Rozdział 8: Kryteria podziału i rodzaje polityki ekonomicznej; Rozdział 9: Rodzaje uwarunkowań polityki ekonomicznej i cechy jej nowoczesnego podejścia do nich; Rozdział 10: Diagnoza wzajemnych związków pomiędzy uwarunkowaniami ustrojowymi a celami i narzędziami polityki ekonomicznej w PRL i III RP; Rozdział 11: Sprzężenie zwrotne pomiędzy uwarunkowaniami wewnętrznymi i treścią polityki ekonomicznej; Rozdział 12: Wzajemne związki pomiędzy uwarunkowaniami zewnętrznymi i treścią polityki ekonomicznej; Rozdział 13: Aksjologiczne podstawy polityki ekonomicznej; Rozdział 14: Zalety i wady aktywnej polityki ekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14571, 14570 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14569/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rola rynku i państwa w gospodarce polskiej; Rozdział 2: Katolicka nauk społeczna wobec wyzwań współczesności -koncepcja państwa w encyklice "Centesimus Annus" Jana Pawła II; Rozdział 3: Państwo opiekuńcze -powstanie, rozwój kryzys; Rozdział 4: Ustrojowa przebudowa gospodarki polskiej; Rozdział 5: Rozwój społeczno -gospodarczy i instrumenty jego realizacji; Rozdział 6: Polityka zrównoważonego rozwoju; Rozdział 7: Konkurencyjność gospodarki polskiej; Rozdział 8: Partnerstwo publiczno -prywatne - jego istota i rozwój w Polsce; Rozdział 9: Polityka ekonomiczna i jej koordynacja w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 10: Globalizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27983, 27982 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27981/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka gospodarcza / Bolesław Winiarski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 696 s. : il., mapy ; 25 cm.
Cz.1: Funkcje polityki gospodarczej; Rozdział 1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 2: Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych; Rozdział 3: Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej; Rozdział 4: Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa; Rozdział 5: Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze; Cz.2: Doktryny, systemy, kierunki; Rozdział 6: Markantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna; Rozdział 7: Między dwiema wojnami; Rozdział 8: Polityka gospodarcza w podzielonym świecie; Rozdział 9: Ewolucja systemu i kierunków polityki gospodarczej w Polsce w latach 1944-1989; Rozdział 10: Procesy transformacji w Polsce; Rozdział 11: "Granice konkurencji". Globalizacja polityki ekonomiczmej?; Cz.3: Polityka rozwoju gospodarczego; Rozdział 12: Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu; Rozdział 13: Problemy strategii rozwoju; Rozdział 14: Polityka strukturalna; Rozdział 15: Polityka przemysłowa; Rozdział 16: Kształtowanie rozwoju gospodarki żywnościowej; Rozdział 17: Polityka regionalna; Rozdział 18: Polityka ochrony środowiska; Rozdział 19: Polityka naukowa i innowacyjna; Rozdział 20: Polityka inwestycyjna; Cz.4: Mechanizm oddziaływań; Rozdział 21: Polityka pieniężna; Rozdział 22: Polityka budżetowa; Rozdział 23: Regulowanie rynku pracy; Rozdział 24: Regulowanie dochodów i cen; Cz.5: Międzynarodowa polityka gospodarcza; Rozdział 25: Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą; Rozdział 26: Unia Europejska - struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania; Rozdział 27: Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej; Rozdział 28: Traktat z Maastricht - unia walutowa; Polska a Unia Europejska; Rozdział 29: Euroregiony- nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej; Rozdział 30: Polityka dostosowawcza.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4328, 4327, 4326, 4325, 4324, 4259, 4257 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4255/XVIII czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 4258 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polityka gospodarcza / Bolesław Winiarski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa, 2006.
Cz.1: Funkcje polityki gospodarczej; Rozdział 1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 2: Funkcje polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych; Rozdział 3: Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej; Rozdział 4: Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa; Rozdział 5: Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze; Cz.2: Doktryny, systemy, kierunki; Rozdział 6: Markantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna; Rozdział 7: Między dwiema wojnami; Rozdział 8: Polityka gospodarcza w podzielonym świecie; Rozdział 9: Ewolucja systemu i kierunków polityki gospodarczej w Polsce w latach 1944-1989; Rozdział 10: Procesy transformacji w Polsce; Rozdział 11: "Granice konkurencji". Globalizacja polityki ekonomiczmej?; Cz.3: Polityka rozwoju gospodarczego; Rozdział 12: Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu; Rozdział 13: Problemy strategii rozwoju; Rozdział 14: Polityka strukturalna; Rozdział 15: Polityka przemysłowa; Rozdział 16: Kształtowanie rozwoju gospodarki żywnościowej; Rozdział 17: Polityka regionalna; Rozdział 18: Polityka ochrony środowiska; Rozdział 19: Polityka naukowa i innowacyjna; Rozdział 20: Polityka inwestycyjna; Cz.4: Mechanizm oddziaływań; Rozdział 21: Polityka pieniężna; Rozdział 22: Polityka budżetowa; Rozdział 23: Regulowanie rynku pracy; Rozdział 24: Regulowanie dochodów i cen; Cz.5: Międzynarodowa polityka gospodarcza; Rozdział 25: Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą; Rozdział 26: Unia Europejska - struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania; Rozdział 27: Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej; Rozdział 28: Traktat z Maastricht - unia walutowa; Polska a Unia Europejska; Rozdział 29: Euroregiony- nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej; Rozdział 30: Polityka dostosowawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25181, 25180, 25179, 25178, 25177, 23544 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23542/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86916-95-8
1: Polityka ekonomiczna- zagadnienia ogólne; 2: Rola planowania w gospodarce; 3: Zadania polityki ekonomicznej we współczesnych systemach gospodarczych; 4: Polityka pieniężna; 5: Polityka budżetowa; 6: Polityka cenowo-dochodowa; 7: Polityka zatrudnienia; 8: Polityka handlu zagranicznego; 9: Polityka przemysłowa; 10: Polityka żywieniowa; 11: Polityka inwestycyjna; 12: Polityka przekształceń własnościowych; 13: Polityka regionalna; 15: Międzynarodowa polityka ekonomiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6534, 6533, 6532, 6531, 6530, 6529, 6528, 6527, 6526, 6525, 6524, 6523, 6522, 6521, 6520, 6519, 6518, 6517, 6516, 6515, 6514, 6513, 6512, 6511, 6510, 6509, 6508, 6507, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6501, 6500, 6499, 6498, 6497, 6496 (39 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6495/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy konstrukcji podatków; 2. Rodzaje podatków pobieranych od działalności gospodarczej; 3. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej; 4. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów; 5. Podatek VAT i podatek Akcyzowy; 6. Inne formy opodatkowania działalności gospodarczej; 7. Zobowiązania podatkowe i ich realizacja w działalności gospodarczej; 8. Kontrola skarbowa; 9. Odpowiedzialność karno - skarbowa podatnika za przestępstwa i wykroczenia podatkowe; 10. Kierunki reformy systemu opodatkowania działalności gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10345 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10343/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy polityki ekonomicznej; Rozdział 2: Planowanie w gospodarce rynkowej; Rozdział 3: Polityka pieniężna; Rozdział 4: Polityka budżetowa; Rozdział 5: Polityka podatkowa; Rozdział 6: Polityka cen i dochodów; Rozdział 7: Zagraniczna polityka ekonomiczna; Rozdział 8: Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji; Rozdział 9: Wybrane problemy polityki społecznej; Rozdział 10: Polityka zatrudnienia w warunkach rynkowych; Rozdział 11: Polityka przemysłowa; Rozdział 12: Przekształcenie strukturalne wsi i gospodarki żywnościowej; Rozdział 13: Polityka regionalna; Rozdział 14: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Rozdział 15: Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno- gospodarczego; Rozdział 16: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6046, 6045, 6044, 6043, 6042, 6041, 6040, 6039, 6038 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6037/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej; Rozdział 2: Wzrost i rozwój gospodarczy; Rozdział 3: Polityka strukturalna; Rozdział 4: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 5: Polityka regionalna; Rozdział 6: Polityka ekologiczna; Rozdział 7: Polityka pieniężna; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka dochodowo-cenowa; Rozdział 10: Polityka rynku pracy; Rozdział 11: Współpraca gospodarcza z zagranicą; Rozdział 12: Zagraniczna polityka ekonomiczna i jej instrumenty; Rozdział 13: Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14912 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14911/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Źródła i rozwój zarządzania strategicznego; 2. Podstawowe koncepcje strategii rozwoju firmy; 3. Proces zarządzania strategicznego; 4. Analiza strategiczna w procesie zarządzania strategicznego; 5. Strategie konkurencji oraz ich bazy; 6. Podstawowe strategie rozwoju firmy; 7. Portfelowe metody formułowania strategii; 8. Strategia dywersyfikacji - przesłanki wyboru, efekty i tendencje; 9. Strategia połączeń oraz aliansów; 10. Strategie globalne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4398, 4397, 4396, 4395 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4394/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy teoretyczne polityki strukturalnej; Rozdział 2: Polityka strukturalna w Polsce w okresie transformacji; Rozdział 3: Regionalna polityka strukturalna Unii Europejskiej; Rozdział 4: Międzynarodowe aspekty polskiej polityki strukturalnej. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-98/3, P-98/2, P-98/1, 32790, 32789 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32788/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43376 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Teoretyczne przesłanki polityki rolnej; Rozdział 1: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego; Rozdział 2: Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu; Rozdział 3: Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 4: Struktury wytwórcze w gospodarce żywnościowej w świetle przepływów międzygałęziowych; Część 2: Polityka rolna i jej znaczenie dla wymiany zagranicznej; Rozdział 5: Mechanizmy handlu zagranicznego artykułami rolno-żywnościowymi; Rozdział 6: Rola WTO w kształtowaniu polityki rolnej krajów OECD; Część 3: Mikroekonomiczne determinanty polityki rolnej; Rozdział 7: Endogeniczne uwarunkowania powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem rynkowym; Rozdział 8: Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych; Rozdział 9:Instrumentarium wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; Rozdział 10: Edukacyjne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34658 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34657/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Popyt rynkowy a zachowanie firm; Rozdział 1: Teoria popytu; Rozdział 2: Teoria produkcji; Rozdział 3: Ekonomia na kufle, puszki i beczki; Cz.2: Konkurencja doskonała i monopol; Rozdział 4: Konkurencja doskonała; Rozdział 5: Monopol; Rozdział 6: Bez prądu nie byłoby współczesnej cywilizacji; Cz.3: Oligopol, konkurencja monopolistyczna a polityka antytrustowa; Rozdział 7: Oligopol i konkurencja monopolistyczna; Rozdział 8: Koncentracja w branży a prawo antytrustowe; Rozdział 9: Dzisiaj Henry Ford nie poznałby branży motoryzacyjnej; Cz.4: Podział dochodów; Rozdział 10: Płace; Rozdział 11: Procent, renta i zysk; Rozdział 12: Praca kobiet nigdy sie nie kończy; Cz.5: Alokacja zasobów a rząd; Rozdział 13: Optymalna alokacja zasobów; Rozdział 14: Rola państwa w gospodarce; Rozdział 15: Czy kawior zniknie z powodu zanieczyszczenia środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30660, 30659, 8918 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8917/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polityka gospodarcza / red. Henryk Ćwikliński. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - 313, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Cele działalności gospodarczej i efektywność makroekonomiczna; Rozdział 2: System gospodarczy; Rozdział 3: Pojęcie i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa; Rozdział 4: Podstawowe cele polityki gospodarczej - wzrost gospodarki, kontrolowanie inflacji, ograniczanie poziomu bezrobocia, redystrybucja dochodów; Rozdział 5: Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego; Rozdział 6: Narzędzia polityki gospodarczej proponowane przez neoklasyków; Rozdział 7: Polityka pieniężna i kursu walutowego; Rozdział 8: Polityka budżetowa; Rozdział 9: Polityka mikroekonomiczna (ingerencje państwa w sferę wytwarzania i wymiany); Rozdział 10: Problemy ingerencji państwa w sferę podziału dochodów; Rozdział 11:Polityka gospodarcza samorządów terytorialnych; Rozdział 12: Przesłanki i sposoby wspierania małej i średniej przedsiębiorczości; Rozdzia 13: Przyczyny załamania się państwowo-monopolistycznego systemu gospodarowania w Polsce; Rozdział 14:Transformacja systemu gospodarczego Polski; Rozdział 15: Integracja Polski z Unią Europejską; Rozdział 16: Wpływ członkostwa w międzynarodowych organizacjach ekonomicznych na politykę gospodarczą Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15775 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15774/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie. Przedmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych; Cz.1: Teoria wymiany międzynarodowej; Rozdział 2: Produkcyjność pracy i korzyści komparatywne: model ricardiański; Rozdział 3: Niemobilne czynniki produkcji a podział dochodu; Rozdział 4: Wymiana a zasoby: model Heckschera-Ohlina; Rozdział 5: Standardowy model wymiany międzynarodowej; Rozdział 6: Korzyści ze skali produkcji a wymiana międzynarodowa; Rozdział 7: Międzynarodowe przepływy czynników produkcji; Cz.2: Międzynarodowa polityka handlowa; Rozdział 8: Instrumenty polityki handlowej; Rozdział 9: Doktrynalne założenia polityki handlowej; Rozdział 10: Polityka handlowa w krajach rozwijających się; Rozdział 11: Polityka przemysłowa w krajach rozwiniętych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7992 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7991/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej; Rozdział 1: Rachunkowość dochodu narodowego i bilans płatniczy; Rozdział 2: Kursy walutowe i rynek dewizowy. Aktywa; Rozdział 3: Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe; Rozdział 4: Poziom cen i kurs walutowy w okresie długim; Rozdział 5: Produkcja i kurs walutowy w okresie krótkim; Rozdział 6: Stałe kursy walutowe i interwencje na rynkach walutowych; Cz. 2: Międzynarodowa polityka makroekonomiczna; Rozdział 7: Międzynarodowy system walutowy 1870-1973; Rozdział 8: Polityka makroekonomiczna i koordynacja w warunkach zmiennych kursów walutowych; Rozdział 9: Kraje rozwijające się i problem zadłużenia międzynarodowego; Rozdział 10: Globalny rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i problemy polityki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7994 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7993/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. S. Ładyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze; 2. J. Biskup, L. Rosiennik, Międzynarodowy podział pracy; 3. J. Misala, Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii; 4. A. Budnikowski, Rola handlu zagranicznego w gospodarce; 5. A. Budnikowski, Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji; 6. G. Nosiadek, Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe; 7. Z. Kamecki, Polityka kursu walutowego; 8. J. W. Bossak, Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju; 9. E. Kawecka- Wyrzykowska, Polityka handlowa; 10. P. Bożyk, Międzynarodowa integracja gospodarcza; 11. A. Budnikowski, Problemy globalne we współczenej gospodarce światowej. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3429, 3428, 3427, 3426 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3425/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41319, 41318, 41317 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41316/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again