Form of Work
Książki
(11)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Gasparski Wojciech
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Karmańska Anna
(1)
Klimczak Bożena
(1)
Landowska Alina (kulturoznawstwo)
(1)
Michnowski Lesław
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Pogonowska Barbara
(1)
Sieg Jan
(1)
Sowiński Sławomir (1963- ). Redakcja
(1)
Sternberg Elaine
(1)
Woroniecki Paweł
(1)
Łuków Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Księgowi
(1)
Subject
Gospodarka
(8)
Etyka społeczna
(4)
Etyka
(3)
Postawy
(2)
Więź społeczna
(2)
Biografie
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Markiewicz, Bronisław (1842-1912)
(1)
Nauka
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Rachunkowość
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Teologia moralna
(1)
Współdziałanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Esej
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Cz.1. Refleksja etyczna nad praktyka gospodarowania; Rozdział 1: Etyka jako dziedzina refleksji filozoficznej; Rozdział 2: Kulturowe usytuowanie moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznej; Rozdział 3: Racje kulturowe obowiązywania norm obyczajowych i moralnych; Rozdział 4: Rodzaje i komponenty systemów etycznych; Rozdział 5: Geneza i zakres etyki gospodarczej i etyki biznesu; Rozdział 6: Wybrane systemy etyczne; Rozdział 7: Współczesne doktryny filozofii gospodarczej; Cz. 2: Etyka biznesu wobec praktyki gospodarki rynkowej; Rozdział 8: Etyczne wymiary funkcjonowania firmy w układzie rynkowym; Rozdział 9: Etyka w zarządzaniu i administrowaniu kadrami; Rozdział 10: Etyka rynku pracy; Rozdział 11: Etyka konfliktu; Rozdział 12: Etos człowieka biznesu; Rozdział 13: Status kodeksów etycznych zawodów ekonomicznych; Rozdział 14: Etyka biznesu wobec patologii życia gospodarczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5811 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5810/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-12530-6
Cz.1: Schemat pojęciowy; 1. Doniosłość etyki biznesu; 2. Natura działań gospodarczych; 3. Sprawy etyki; Cz.2: Rozwiązywanie dylematów etycznych; 4. Konsekwencje etyczne; 5. Etyczne przedsięwzięcie. Rozwiązywanie problemów etyki biznesu; 6. Personel; 7. Finanse; Cz.3: Kierunek: etyczność; 8. Zarządzanie spółkami; 9. Odpowiedzialność etyczna; 10. Moralność i rynek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4403, 4402, 4401 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4399/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87814-15-6
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia etyki biznesu; Rozdział 2: Etyka w działalności gospodarczej; Rozdział 3: Etyczne aspekty zarządzania i marketingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8874 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8873/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-662-0
Rozdział 1: Wybory gospodarcze i ich ograniczenia; Rozdział 2: Etyka działalności gospodarczej; Rozdział 3: Wybrane kierunki i systemy etyczne; Rozdział 4: Odpowiedzialność w biznesie; Rozdział 5: Etyczny aspekty konkurencji ekonomicznej; Rozdział 7: Finanse w świetle etyki; Rozdział 8: Prywatyzacja jako problem etyczny; Rozdział 9: Ład rynkowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14359, 14358 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14357/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-923980-7-6
Rozdział 1: Diagnoza, kryzys globalny przed którym stoimy; Rozdział 2: Trwały rozwój celem strategicznym ONZ i UE; Rozdział 3: Model system życia jako cybernetyczny wkład do walki z zagrożeniami; Rozdział 4: Ekohumanistyczne społeczeństwo informacyjne przyszłością świata; Rozdział 5: Zarys strategii trwałego rozwoju; Rozdział 6: Podstawowe wnioski. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29794 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29793/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7545-299-0
Rozdział 1: Status naukowy i wybrane współczesne źródła etyki; 1. Etyka jako nauka i praktyka - Piotr Burgoński; 2. Prawa człowieka jako źródła norm etycznych we współczesnym świecie - Izabela Malinowska; 3. Aksjologiczny wymiar Unii Europejskiej - Monika Trojanowska-Strzęboszewska; Rozdział 2: Etyka w różnych sferach życia publicznego; 1. Etyka i prawo - Izabela Malinowska; 2. Etyka w administracji i życiu zawodowym - Jolanta Itrich-Drabarek; 3. Etyka w życiu gospodarczym - Aniela Dylus; 4. Etyka w polityce - Sławomir Sowiński; 5. Zasady etyczne w dokumentach polskich partii politycznych - Anna Materska-Sosnowska; 6. Sumienie „strażnika demokracji”. O standardach etycznych w mediach - Marcin Zaborski; 7. Etyka w nauce. Kontekst nauk społecznych - Ewa Maria Marciniak; 8. Problemy etyczne w sporcie - Maciej Petruczenko; Rozdział 3: Etyka w praktyce współczesnego życia publicznego; 1. Etyka jako „siła bezsilnych”. Wybrane świadectwa i świadkowie skuteczności wartości moralnych w życiu publicznym i politycznym XX w. - Andrzej Rudowski; 2. Dysfunkcje etyczne w sferze publicznej - Jolanta Itrich-Drabarek. [JK]
Coraz nowocześniejsze technologie, poszerzające się granice i definicje demokracji, współczesne ruchy społeczne, mobilność społeczna czy globalizująca się gospodarka sprawiają, że przedstawiciele zachodnich społeczeństw - w tym także Polacy - coraz bardziej przywiązani są do swej indywidualnie rozumianej samorealizacji. Z drugiej jednak strony ten nowoczesny, coraz bardziej różnorodny i w jakimś sensie coraz bardziej "samotny" tłum, ciągle skazany jest na współpracę, kooperację, debatę i wspólne podejmowanie trudnych politycznych decyzji. Przeciętny Smith, Blanc czy Kowalski, inaczej niż ich poprzednicy, na swej codziennej drodze spotykają setki nieznanych sobie ludzi, często odmiennych kultur, religii czy tożsamości. I to właśnie z nimi budować musi elementarny społeczny kompromis i elementarne społeczne zaufanie. Oddając do rąk czytelników pracę pt. Etyka w życiu publicznym, można żywić nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do debaty na temat roli i miejsca norm moralnych we współczesnym demokratycznym społeczeństwie, ale posłuży także refleksji na temat kondycji obywatelskiej sfery publicznej, bez której żadna demokracja obejść się nie może. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego [Sławomir Sowiński].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51741 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51740/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Człowiek ważniejszy od rzeczy; 2. Czy ekonomia może obyc się bez etyki; 3. Dobra materialne w rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej; 4. Teologiczne uzasadnienie istninia prawa naturalnego; 5. Technika w interpretacji fizjologiczno-teologicznej; 6. Wychowanie do postawy " bardziej byc niż mieć"; 7. Kościół a integracja europejska; 8. Społeczny charakter etyki Adama Smitha; 9. Lichwa, łapówkarstwo i niesprawiedliwy zysk w świetle tekstów biblijnych Starego Testamentu; 10. Społeczno-ekonomiczny aspekt kaznodziejstwa polskiego doby reform; 11. Ekonomia jako przewodniczka w działalności człowieka. Wokól koncepcji Francesso Vito; 12. Etyczne aspekty sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej; 13. Etyczne problemy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 14. Etyka w ubezpieczeniach; 15. Jednostka wobec procesów integracyjnych; 16. Refleksje nad zasługamni bogatych i niedołęstwem biednych; 17. Prawo do pracy a bezrobocie; 18. Społeczne aspekty polityki dochodowej w Polsce; 19. Racje rynku a racje społeczne w polityce gospodarczej okresu transformacji; 20. Nierówności społeczne jako skutek i bariera transformacji systemowej w Polsce w latach 1989-1999; 21. Wybrane aspekty ocen wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transformację polskiej gospodarki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13893, 13892, 13891 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9233/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7180/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63640 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63639/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwagi wstępne; Cz.1: Antropologiczne podstawy orientacji działań na wartości; Rozdział 1: Antropologia filozoficzna a styl życia; Rozdział 2: Wychowanie wewnątrzsterownej jednostki; Rozdział 3: Wolność w dialogu; Cz. 2: Formy społecznej samoorganizacji; Rozdział 4: Etyka gospodarowania jako mediacja; Rozdział 5: Konflikt i solidarność; Rozdział 6: Gospodarczy ład porozumień; Rozdział 7: Struktury pośrednie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12491, 12490, 12489, 12488 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12487/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-66849-11-2 (oprawa miękka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66875 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66874/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again