Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Hellwig Zdzisław
(1)
Kocimowski Kazimierz
(1)
Kurkiewicz Jolanta
(1)
Kądziołka Jan
(1)
Matuszak Danuta
(1)
Reichel Marek
(1)
Smoleń Marek
(1)
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
(1)
Wołonciej Edward
(1)
Zarębski Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Gospodarka
(3)
Podkarpackie, województwo
(2)
Wieś
(2)
Ekonometria
(1)
Geografia
(1)
Innowacje
(1)
Konin (woj. wielkopolskie; okręg)
(1)
Krosno (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Zarys problemu badań; 2. Uzasadnienie pojęcia tematu, cel i zakres pracy; 3. Metodyka badań; 4. Istota rozwoju gospodarczegow środowisku lokalnym; 5. Warunki przyrodnicze oraz znaczenie produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym w gminie; 6. Zróżnicowanie poziomu i rozwoju infrastruktury; 7. Charakterystyka uwarunkowań demograficznych; 8. Uwarunkowania przedsiębiorczości; 9. Syntetyczna ocena stopnia zróżnicowania parametrów gospodarczych gmin;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26426, 26425 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26424/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Inponderabilia; 1. Wstęp; 2. Uzasadnienie celowości podjęcia badań; 3. Zmiana ustroju i jej skutki; 4. Kondycja i wzrost gospodarki; 5. Wzrost gospodarki - proces autonomiczny; 6. Procesy nieaytonomiczne. Regulacja, sterowanie; 7. Obawy i niepokoje; Cz.2: Bazy; 8. Informacje ogólne; 9. Statyczne bazy danych gospodarczych jako instrument monitorowania stanu naszej ekonomii; 10. Problem wyboru komputerowej opcji zarządzania bazą danych; 11. Weryfikacja tez strategii dla Polski za pomocą informacji zawartych w bazach danych; 12. Statystyczna baza danych; 13. Dyskretny model wzrostu; Cz.3: Metody; 14. Stabilność i trwałość wzrostu gospodarki; 15. Rangowanie taksonometryczne; Cz.4: Analiza statystyczno-ekonomiczna wzrostu ważnych dziedzin gospodarki; 16. Zmiany strukturalne w polskim przemyśle i ich wpływ na wzrost gospodarczy; 17. Sytuacja w polskim rolnictwie i jej wpływ na wzrost gospodarczy; 18. Wpływ instrumentów finansowych na sytuację podmiotów gospodarczych; 19. stan i perspektywy rozwoju systemu bankowego; 20. Powstanie i rozwój giełdy papierów wartościowych w Polsce; 21. Rola ubezpieczeń we wzroście gospodarczym Polski; 22. Taksonometryczna analiza gospodarki regionalnej kraju; 23. Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4633, 4632, 4631, 4630, 4629, 4628, 4627, 4626, 4625 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4624/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczne problemy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 1: Wielofunkcyjne systemy przestrzenne w zrównoważonym rozwoju gospodaczym; Rozdział 2: Możliwości i bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Cz.2: Warunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 3: Charakterystyka czynników rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 4: Poziom rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich; Cz.3: Ograniczenia i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 5: Bariery rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 6: Bariery i możliwości rozwoju działalności pozarolniczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9230, 9229 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9228/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Innowacja oraz system wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości; Rozdział 2. Procesy innowacyjne w strukturach regionalnych; Rozdział 3. Analiza procesów innowacyjnych w strukturach subregionalnych; Rozdział 4. Modele empiryczne regionalnych systemów innowacyjnych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30680, 30679 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30678/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podkarpackie na tle kraju (1999-2003 ); 2. Porównanie relacji ekonomicznych w podmiotach gospodarczych województwa podkarpacjiego i Polski ( 1999-2003 ); 3. Przychody, koszty i wynik finansowy ( 1999-2003 ); 4. Przychody, koszty i wynik finansowy według wybranych sekcii i sektorów własności ( 2002-2003 ); 5. Przychody, koszty i wynik finansowy według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 6. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym ( 2002-2003 ); 7. Przedsiębiorstwa według uzyskanych wyników finansowych (2002-2003 ); 8. Przedsiębiorstwa badane oraz eksportujące produkty, towary i materiały ( 1999-2003 ); 9. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według sektorów własności ( 1999-2003 ); 10. Przychody ze sprzedaży i sprzedaż eksportowa produktów, towarów i materiałów według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 11. Relacje ekonomiczne ( 1999-2003 ); 12. Relacje ekonomiczne według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 13. Aktywa i pasywa (2002-2003 ); 14. Aktywa trwałe ( 2002-2003 ); 15. Aktywa trwałe według podregionów i powiatów (2002-2003 ); 16. Rzeczowe aktywa trwałe (2002-2003 ); 17. Rzeczowe aktywa trwałe według podregionów i powiatów ( 2002-2003 ); 18. Zobowiązania (2002-2003 ); 19. Aktywa obrotowe (2002-2003 ); 20. Kapitały (fundusze ) własne ( 2002-2003 ); 21. Kapitał zakładowy ( akcyjny ) ( 2002-2003 ); 22. Nakłady inwestycyjne według wybranych sekcji ( 1999- 2003 ); 23. Struktura nakładów inwestycyjnych według wybranych sekcji (1999-2003 ); 24. Finansowanie nakładów inwesytcyjnych ( 2000-2003 ); 25. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia ( 1999- 2003 ); 26. Wybrane dane spółek z udziałem kapitału zagranicznego ( 2000 - 2003 ); 27. Kapitał podstawowy spółek z kapitałem zagranicznym ( 2000-2003 ); 28. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego według klas wielkości (2000-2003 ); 29. Mapy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18523 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18522 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1. Świat; 1. Ziemia jako planeta; 2. Lądy; 3. Wody; 4. Klimat; 5. Ludność; 6. Ochrona środowiska; 7. Finanse. Spożycie; 8. Przemysł; 9. Rolnictwo. Rybołówstwo; 10. Leśnictwo; 11. Transport 12. Handel zagraniczny; 13. Łączność. Kultura. Turystyka; Cz.2. Polska; 1. Położenie. Powierzchnia i ukształtowanie. Wody. Klimat; 2. Ochrona środowiska; 3. Ludność; 4. Zatrudnienie; 5. Finanse; 6. Przemysł; 7. Rolnictwo; 8. Leśnictwo; 9. Transport; 10. Handel zagraniczny; 11. Gospodarka mieszkaniowa. Szkolnictwo. Kultura. Łączność. Turystyka; 12. Nowy podział administracyjny Polski. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3398, 3397, 3396, 3395 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3394/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 740)
1. Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw; 2. Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze wzgledu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwi w Polsce w 2003 roku; 3. Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce; 4. Wpływ procesu starzenia się ludności na zmiany zachodzace na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 1998- 2004; 5. Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce; 6. Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji; 7. Zagadnienia porządkowania podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej; 8. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych; 9. Możliwości zastosowania modelu jednokierunkowej sieci neuronowej do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji w świetle ujęć w literaturze przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again