Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Bywalec Czesław
(2)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Ogrodowczyk Arkadiusz
(1)
Schroeder Jerzy
(1)
Stępień Beata
(1)
Walczak Marian (1923- )
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Gospodarka światowa
(3)
Gospodarka
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
II wojna światowa (1939-1945)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Osadnictwo
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Ruch oporu
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
1939-1945
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-87444-66-9
Rozdział 1: Definicje pojęć; Rozdział 2: Tworzenie gospodarki światowej i jej makrostruktury; Rozdział 3: Struktura oparta na wiedzy, sprawności i umiejętnościach; Rozdział 3: Powojenna struktura gospodarki światowej; Rozdział 5: Kraje wysoko uprzemysłowione-o rozwiniętych strukturach gospodarczych; Rozdział 6: Kraje najwyższego tempa rozwoju gospodarczego-Afryka-stagnacja strukturalna; Rozdział 8: Kraje średniego tempa wzrostu gospodarczego-Ameryka Łacińska-powolne zmiany strukturalne; Rozdział 9: Zmiany struktury gospodarki światowej w świetle wniosków teorii handlu międzynarodowego i lokalizacji; Rozdział 10: Globalizacja, integracja, korporacje transnarodowe, megatrendy i trendy w gospodarce światowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12802 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12801/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374; 125)
Cz.I. Funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych - wybrane aspekty; 1. Wzrastające znaczenie korporacji transnarodowych z azjatyckich krajów rozwijających się w gospodarce globalnej; 2. Motywy fuzji i przejęć w bankowości w okresach dekoniunktury gospodarczej; 3. Formy międzynarodowej kooperacji w sferze badań i rozwoju; 4. Realizacja aliansów technologicznych w warunkach globalizacji gospodarki światowej na przykładzie krajów Triady i Polski; 5. Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; 6. Rola funkcji personalnej w procesie tworzenia i realizacji międzynarodowych fuzji i przejęć; 7. Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na instytucje otoczenia konkurencyjnego; Cz. II. Uwarunkowania i trendy międzynarodowej działalności podmiotów gospodarczych; 1. Rozwój transakcji sekurytyzacyjnych w Stanach Zjednoczonych i w Europie; 2. znaczenie innowacyjności konsumenta międzynarodowego dla kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych; 3. Wpływ ratingu zewnętrznego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa; 4. Europejskie banki detaliczne w aspekcie procesów integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej; 5. Kooperacja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw. Przykład przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego; 6. Koopetycja a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa - przypadek małych i średnich firm z Wielkopolski - badania eksploracyjne; 7. Praktyka bankowa dotycząca sprawdzania dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej; 8. Targi a ekspansja przedsiębiorstwa; 9. Przedsiębiorstwa wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy; 10. Nierzeczywiste transakcje terminowe na światowym i polskim rynku walutowym; 11. Człowiek w dobie kryzysu globalizacji; 12. Źródła i logika przewagi konkurencyjnej; 13. Motywy internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 794)
1.Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004; 2.Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską; 3.Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; 4.Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO; 5.Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków-ujęcie teoretyczne; 6.Zmiany w strukturze eksportu a dynamika wzrostu gospodarczego; 7.Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa(na przykładzie kredytów eksportowych); 8.Innowacyjność gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej a wybrane instrumenty wspierające rozwój eksportu; 9.Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 751)
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transportowych na świecie - wybrane aspekty; 2. Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej; 3. Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym; 4. Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne; 5. Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych; 6. Korporacje transnarodowe w Polsce u progu XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 63759
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50862 D (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again