Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Jaki Andrzej
(4)
Borowiecki Ryszard
(3)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(2)
Abbate Tindara
(1)
Albigowski Marek
(1)
Andrews Tim G. (1968- )
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- ). Red
(1)
Czarnecki Krzysztof
(1)
Drogosz Paweł
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Górecka Dorota
(1)
Hejduk Irena
(1)
Kaczmarek Józef
(1)
Kalińska Karolina
(1)
Kamper-Kubańska Monika (1978- )
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kempny Danuta
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Koźmiński Andrzej
(1)
Laskowska Jolanta (ekonomia)
(1)
Mead Richard (1943- )
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Nalikowski Fabian
(1)
Rojek Tomasz
(1)
Stonehouse George
(1)
Tobera Piotr
(1)
Trocki Michał (1945- )
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Wiśniewska Małgorzata (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zariczny Piotr (1972- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(16)
Subject
Globalizacja
(17)
Zarządzanie
(12)
Przedsiębiorstwo
(5)
Gospodarka
(2)
Integracja europejska
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Ekonomia
(1)
Globalizacja korporacyjna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informatyka
(1)
Język angielski
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konkurencja
(1)
Kryzys gospodarczy (2008)
(1)
Kultura przedsiębiorstwa
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Personel
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(1)
Public relations
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36675 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36674/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1 Systemy i struktury; Rozdział 1: Globalizacja technologii i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Andrzej Pomykalski; Rozdział 2: Bariery innowacyjne w polskich przedsiębiorstwach, Krystyna Moszkowicz, Mieczysław Moszkowicz; Rozdział 3: Ewolucja mechanizmów koordynacji w przedsiębiorstwach międzynarodowych; Czesław Mesjasz; Rozdział 4: Adaptacyjność jako niezbędna cecha współczesnego przedsiębiorstwa, Zdzisław Jasiński; Rozdział 5: Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw i jej umiędzynarodowienie; Krystyna Poznańska; Rozdział 6: Rola organizacji sieciowych w kreowaniu technologii innowacyjnych, Danuta Surówka- Marszałek; Rozdział 7: Rozwój grup kapitałowych w Polsce, Ireneusz Janiuk; Rozdział 8: Internacjonalizacja i globalizacja wybranych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie grupy Górażdże, Paweł Brzozowski, Maciej Kaliski, Jacek Połącarz; Rozdział 9: Zarządzanie wiedzą terytorialnych sieci współpracy o charakterze rozwoju technologii, Piotr Kordel; Rozdział 10: Od parku przemysłowego do klastra przemysłowego – współdziałanie gospodarza na przykładzie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Piotr Kubiński; Rozdział 11: Paradoksy jako źródło problemów strategicznych w procesie tworzenia klastrów, Lilla Knop; Rozdział 12: Konfigurowanie i zarządzanie elektronicznymi łańcuchami dostaw w globalnych sieciach gospodarczych dzięki wsparciu technologii internetowych, Konrad Fuks, Arkadiusz Kawa; Rozdział 13: Subsidiary – headquarters relationship governance in an emeging market, Joanna Hendriks – Gusc, S.W.F. Omta, H. J. Bremmers; Rozdział 14: Funkcje zarządzania a ład korporacyjny, Beata Iwasieczko, Mirosława Kwiecień; Rozdział 15: Rada nadzorcza a kryzys przedsiębiorstwa, Bartosz Jasiński; Rozdział Pozyskiwanie i wykorzystywanie energii w XXI wieku, Piotr F. Borowski; Cz. 2 Procesy i projekty; Rozdział 1: Miejsce zarządzania projektami w procesie internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw, Grażyna Leśniak – Łebkowska, Rozdział 2: Wybrane obszary problemowe zarządzania projektami międzynarodowymi, Ewa Sońta- Drączkowska; Rozdział 3: Finansowanie działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem metody project finance , Janusz Żurek; Rozdział 4: Wybrane aspekty zarządzania procesami biznesowymi w perspektywie międzynarodowej, Agnieszka Bitkowska; Rozdział 5: Zastosowanie struktury projektowej w europejskim laboratorium fizyki cząstek elementarnych CERN, Ewa Kozień; Rozdział 6: Ekonomiczno – organizacyjne aspekty dystrybucji środków unijnych, Bogusław Marzec; Rozdział 7: Projekty europejskie realizowane przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP, Anna Marciszewska, Renata Brajer- Marczak; Cz. 3 Standardy i metody; Rozdział 1: Inetnacjonalizacja controllingu w przedsiębiorstwie, Stanisław Marciniak; Rozdział 2: Wpływ metod wyceny i klasyfikacji nieruchomości według ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości na sprawozdanie finansowe, Adam Dobek, Karol Wojszczuk, Marek Dobek,; Rozdział 3: Wpływ stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej na sytuację finansową przedsiębiorstw, Halina Buk; Rozdział 4: Funkcje zarządzania , systemy informacyjneb a jakość informacji sprawozdawczej, Wojciech Hasik, Angelika Kaczmarczyk, Dominika Markiewicz- Rudnicka; Rozdział 5: Ewolucja systemów informatycznych i ich rola w zarządzaniu, Magdalena Kotnis, Katarzyna Gadomska-Lila; Rozdział 6: Informatyczne wsparcie systemu zarządzania w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne, Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek; Rozdział 7: Opcje realne i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem, Aleksandra Sus- Januchowska; Rozdział 8: Zarządzanie ryzykiem w aliansach międzynarodowych, Justyna Światowiec – Szczepańska; Rozdział 9: Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach publicznych ( na przykładzie sektora ochrony zdrowia) , Aldona Frączkiewicz - Wronka; Rozdział 10: Międzynarodowe wymagania w zarządzaniu bezpieczeństwem obrotu towarami strategicznymi, Aleksandra Soliwoda; Rozdział 11: Zarządzanie pogodowym ryzykiem finansowym w warunkach globalnych zmian w sektorze energetycznym, Juliusz Preś; Rozdział 12: Ocena potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, Romuald Kolman. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45425 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45424/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota zarządzania operacyjnego; Rozdział 2: Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność; Rozdział 3: Strategie operacyjne i zasady ich budowy; Rozdział 4: Zarządzanie przez jakość; Rozdział 5: Projektowanie produktu; Rozdział 6: Projektowanie procesu; Rozdział 7: Projektowanie lokalizacji; Rozdział 8: Prognozowanie; Rozdział 9: Planowanie zdolności produkcyjnej (ZP); Rozdział 10: Zarządzanie zaawansowanymi technologiami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6987, 6986, 6985, 6984 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6983/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Problematyka strategii i zarządzania w biznesie globalnym i transnarodowym; 2. Globalizacja i wizja globalna; 3. Analiza działalności globalnej; 4. Analiza otoczenia konkurencyjnego; 5. Analiza makrootoczenia globalnego; 6. Strategia globalna i transnarodowa; 7. Globalne i transnarodowe strategie obsługi rynku; 8. Globalne zarządzanie produkcją i logistyką; 9. Globalne strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; 10. Globalne zarządzanie w sferze technologii; 11. Globalne i transnarodowe zarządzanie w marketingu; 12. Globalne zarządzanie finansami; 13. Struktura organizacyjna i kontrola w firmie globalnej i transnarodowej; 14. Zarządzanie globalnymi fuzjami, przejęciami i aliansami; 15. Globalna działalność gospodarcza- obecne i przyszłe trendy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 23886 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23885/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Uwarunkowania makrostrukturalne zarządzania - problemy globalizacji; Rozdział 1: Ponadnarodowe przedsiębiorstwa a procesy globalizacji; Rozdział 2: Globalizacja, czyli transformacja współczesnego świata; Cz.2: Public relation jako funkcja zarządzania; Rozdział 3: Narodziny nowej profesji - przypadek public relations; Rozdział 4: Public relations dla polsko -niemieckiego euroregionu. Studium przypadku; Rozdział 5: Tożsamość organizacyjna; Cz.3: Zarządzanie ludźmi; Rozdział 6: Rola specjalistów w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Rozdział 7: Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze; Rozdział 8: Wartościowanie pracy metodą profilową hayGroup; Rozdział 9: Instytucjonalizacja nowych rynków usług rekrutacyjnych - działalność agencji doradztwa personalnego w Polsce; Rozdział 10: Dobór i kariery menedżerów personalnych; Rozdział 11: Zastosowanie Internetu w rekrutacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20552, 20551, 20550, 18724, 18723 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18722/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Jutro; Rozdział 1: Zmiany w otoczeniu firmy; Rozdział 2: Nowy model firmy; Rozdział 3: Koncepcja zarządzania; Cz. 2: Menedżer; Rozdział 4: Treść pracy menedżera; Rozdział 5: Sylwetka menedżera; Rozdział 6: Styl pracy menedżera;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16254 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16253/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Umiędzynarodowienie i globalizacja; Rozdział 2: Nowe źródła przewagi konkurencyjnej; Rozdział 3: Strategia i struktury w zarządzaniu międzynarodowym; Rozdział 4: Umiędzynarodowienie podstawowych elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw; Rozdział 5: Integracja i koordynacja łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 6: Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5826, 5825 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5823/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33308, 33307 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33306/XVIII/A czyt (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44799 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44798/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria ekonomii w obliczu ewolucji gospodarki; Cz. 2: Teoria i praktyka ekonomii i polityki międzynarodowej; Cz. 3: Przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji; Cz. 4: Dylematy zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem; Cz. 5: Wiedza i kultura organizacyjna jako fundament efektywności nowoczesnej organizacji; Cz. 6: Współczesne teorie zarządzania ryzykieka gm a praktyospodarcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30772 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30771/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji zarządzania; 2. Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką międzynarodową; 3. Logistyka międzynarodowa w praktyce polskich przedsiębiorstw, wyniki badań; 4. Swobody gospodarcze oraz polityka celna, transportowa i wobec MSP wg Traktatu Wspólnot Europejskich a zmiany warunków obsługi logistycznej; 5. Polski rynek TSL po wejściu do Unii Europejskiej; 6. Uwarunkowania i kierunki rozwoju logistyki europejskiej; 7. Logistyka w polityce gospodarczej wybranych państw; 8. Społeczno-kulturowe uwarunkowania logistyki międzynarodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19996, 19995, 19994, 17560, 17559 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17558/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Systemy zarządzania wiedza - nowy paradygmat czy wyzwanie? 2. Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości; 3. Jakość i innowacje - paradygmat relacji; 4. Innowacycje w organizacjach u produ XXI wieku; 5. Przesłanki filozofii zarządzania; 6. Koncepcja centrów zysku oparta na paradygmacie słusznej zapłaty; 7. Zarządzanie przez jakośc Totalną w organizacji przyszłości; 8. Wiedza i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych; 9. Usługi centrów informacyjnych w zarządzaniu wiedzą przedmiotową organizacji wirtualnej; 10. zarządzanie zmianą- podstawowe wyzwanie przedsiebiorstwa przyszłości; 11. Kompetencje menedżerskie i kompetencje pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 12. Standardy systemu zapewnienia jakości w przemysle lotniczym; 13. Klastery przemysłowo - usługowe - organizacje przyszłości na rynku globalnym; 14. Zmiany w podejściu do motywowania pracowników; 15. Nowe role menedżera w przedsiębiorstwie przyszłości; 15. Wirtualny wymiar energetyki rozproszonej; 16. Gospodarstwa rolne w XXI wieku; 16. Rozwój e-biznesu w Polsce; 17. Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie; 18. Organizacja przyszłości - wyzwania dla kompetencji menedżerskich; 19. Firmowa witryna w biznesie elektronicznym; 20. Zarządzanie logistyką w dobie globalizacji; 21. Istota inżynierii sytemów życia z ryzykiem - pracoholizm; 21. Kształtowanie modelu krajowego produktu turystycznego; 22. Nasza mała globalizacja; 23. Symulacja "Monte Carlo" zarzadzania logistyką w łańcuchu dostaw; 24. Inwestycje w warunkach globalizacji, konkurencji i wywań technologicznych; 25. Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym; 26. Projekty jako narzędzie wdrażania strategii organizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22339, 22338, 22337, 22336 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22335/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19104/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37729/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1747/1 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again