Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(18)
only on-site
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Mizerski Włodzimierz
(5)
Pisarczyk Stanisław Jan
(3)
Lenczewska-Samotyja Elżbieta
(2)
Łowkis Adam
(2)
Falkowski Tomasz
(1)
Gabzdyl Wiesław
(1)
Jeż Jan
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Krzowski Zdzisław
(1)
Myślińska Elżbieta
(1)
Orłowski Stanisław
(1)
Stanley Steven M
(1)
Stupnicka Ewa
(1)
Walaszczyk Ireneusz
(1)
Zdrojewska Natalia
(1)
Złotoszewska-Niedziałek Hanna
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Geologia inżynierska
(7)
Geologia
(5)
Geologia dynamiczna
(2)
Geologia historyczna
(2)
Mechanika gruntów
(2)
Nasypy (bud.)
(2)
Polska
(2)
Geografia
(1)
Geologia kopalniana
(1)
Gleby
(1)
Grunt
(1)
Grunt zbrojony
(1)
Hydrogeologia
(1)
Kontynenty
(1)
Kopalnie i zasoby górnicze
(1)
Petrografia
(1)
Tektonika
(1)
Złoża mineralne
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Geologia regionalna Polski / Ewa Stupnicka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - 346 s., [3] k. tabl. złoż., [2] k. tabl. złoż. luzem. : il. ; 24 cm.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-398/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-398/1/XXVII czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-398/3
Book
In basket
Zarys geologii / Tomasz Falkowski, Hanna Złotoszewska-Niedziałek. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 192 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7244-520-6
1. Wstęp; 2. Budowa Ziemi; 3. Minerały i skały;4. Zarys tektoniki; 5. Szczelinowatość; 6. Sejsmiczność; 7. Wietrzenie; 8. Kras; 9. Oddziaływanie wody wolnej na skały; 10. Ablacja deszczowa; 11. Powierzchniowe ruchy masowe; 12. Morfo- i litogenetyczna działalność rzek; 13. Działalność lodowców; 14. Rozwój dolin rzecznych na Niżu Polskim; 15. Działalnośc wiatru; 16. Sedymentcja jeziorna i bagienna; 17. Wybrane procesy morfotwórcze strefy wybrzeży morskich; 18. Cykliczność procesów geologicznych. Metody określania wieku skała i form rzeźby terenu; 19. Wiadomość o wodach podziemnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26873, 26872 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26871/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7207-675-5
1. Podstawowe zasady dokumentowania geologiczno -inżynierskiego; 2.Czynniki wpływające na ocenę przydatności terenu dla celów budownictwa; 3. Ogólne wiadomości o ziemi; 4. Ogólna charakterystyka procesów geologicznych; 5. Procesy wewnętrzne; 6. Procesy zewnętrzne; 7. Podstawowe cechy geologiczno -inżynierskie skał; 8. Wiadomości o wodach podziemnych; 9. Mapy geologiczne w zastosowaniach inżynierskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28423, 28422, 28421, 28420 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28419/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gruntoznawstwo budowlane / Jan Jeż. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004. - 217 s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7143-549-5
1. Wstęp; 2. Ogólne wiadomości o gruncie i podłożu budowlanym; 3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego; 4. Naprężenia w ośrodku gruntowym; 5. Właściwości mechaniczne gruntów; 6. nośność i odkształcalność podłoża gruntowego; 7. Stateczność zboczy naturalnych oraz skarb wykopów i nasypów; 8. Zjawiska ekspansywne w gruntach spoistych; 9. Wpływ mrozu na ośrodek gruntowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26761, 26760 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26759/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geologia dla inżynierów budownictwa lądowego / Zdzisław Krzowski ; Politechnika Lubelska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 1999. - 325 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm.
ISBN: : 83-88110-01-2
1. Pojęcia ogólne; 2. Zarys historii geologii; 3. Budowa ziemi; 4. Procesy kształtujące oblicze ziemi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27769 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27768/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 368, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
1. Ziemia i nauki geologiczne; 2. Minerały i skały; 3. Plutonizm i skały plutoniczne; 4. Wulkanizm i skały wulkaniczne; 5. Wietrzenie; 6. Sedymentacja i skały osadowe; 7. Metamorfizm i skały metamorficzne; 8. Czas geologiczny; 9. Powierzchniowe ruchy masowe; 10. Działalność wód płynących; 11. Wody podziemne; 12. Lód i zlodowacenia; 13. Działalność wiatru; 14. Wybrzeża; 15. Ruchy i deformacje skorupy ziemskiej; 16. Trzęsienia ziemi; 17. Wnętrze ziemi; 18. Dno oceanu; 19. Tektonika płyt; 20. Powstawanie łańcuchów górskich i skorupa ziemska kontynentów; 21. Układ słoneczny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26753, 26752 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26751/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geologia dynamiczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski. - Wyd. 4, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 371, [1] s. : mapy, rys., tab. ; 24 cm.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-01-14307-X
1. Geologia jako nauka; 2. Struktura i ewolucja wszechświata; 3. Ziemia jako planeta, fizyka i chemizm Ziemi; 4. Procesy geologiczne; 5. Magmatyzm; 6. Dynamika atmosfery; 7. Wietrzenie; 8. Geologiczna działalność wiatru; 9. Geologiczna działalność wód płynnych. 10. Geologiczna działalność lodowców; 11. Wody podziemne; 12. Zjawiska krasowe; 13. Geologiczna działalność lądowych wód stojących; 14. Powierzchniowe ruchy masowe; 15. Denudacja; 16. Geologiczna działalność morza; 17. Facje i formacje osadowe; 18. Diageneza; 19. Diastrofizm; 20. Metamorfizm; 21. Elementy geotektoniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17575, 17574 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17573/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geologia historyczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 250, [2] s. : il., mapy ; 24 cm.
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-14567-6
1. Geologia historyczna jako nauka; 2. Prekambr; 3. Era Paleozoiczna; 4. Era Mezozoiczna; 5. Era Kenozoiczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20047, 20046 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20045/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geologia Polski dla geografów / Włodzimierz Mizerski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 255, [1] s. : il.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-01-14569-2
1. Pozycja Polski w strukturze geologicznej Europy; 2. Platforma Wschodnioeuropejska; 3. Podłoże platformy paleozoicznej Europy Zachodniej i Środkowej 4. Pokrywa Permsko-mezozoiczna platformy paleozoicznej i prekambryjskiej; 5. Karpaty; 6. Zapadlisko przedkarpackie; 7. Paleogen, miocen i pliocen Polski pozakarpackiej; 8. Osady czwartorzędowe Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20050, 20049, 20048, 17578, 17577 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17576/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Hydrogeologia z podstawami geologii / Jerzy Kowalski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2007. - 395, [2] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1. Podstawy geologii; Rozdział 2. Hydrogeologia ogólna; Rozdział 3. Dynamika wód podziemnych; Rozdział 4. Zasoby wód podziemnych; Rozdział 5. Występowanie wód podziemnych na obszarze Polski; Rozdział 6. Dokumentacja hydrogeologiczna; Rozdział 7. Mapy geologiczne; Rozdział 8. Podstawowe akty prawa dotyczące dokumentowania i gospodarowania zasobami wód podziemnych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31923, 31922 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31921/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Makroskopowe oznaczanie minerałów i skał; 1. Minerały i skały w skorupie ziemskiej. Wiadomości ogólne; 2. Makroskopowe oznaczanie minerałów; 3. Skały magmowe; 4. Skały osadowe; 5. Skały przeobrażone; Część 2: Analiza map i przekrojów geologicznych oraz zdjęć lotniczych; 6. Mapy geologiczne; 7. Interpretacja geologiczna map topograficznych; 8. Sporządzanie przekrojów geologicznych; 9. Geologiczna interpretacja zdjęć lotniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28413, 28412 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28411/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Historia ziemi / Steven M. Stanley ; tł. Ireneusz Walaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - XXV,[1],705 [4] s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm.
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-13625-1
Rozdział 1: Ziemia jako system; Rozdział 2: Minerały skałotwórcze i skały; Rozdział 3: Różnorodność życia; Rozdział 4: Środowisko i życie; Rozdział 5: Środowisko sedymentacyjne; Rozdział 6: Korelacja i datowanie zapisu skalnego; Rozdział 7: Ewolucja i zapis paleontologiczny; Rozdział 8: Teoria tektoniki płyt; Rozdział 9: Tektonika kontynentów a pasma górskie; Rozdział 10: Główne cykle geochemiczne; Rozdział 11: Eon archaiczny prekambru; Rozdział 12: Eon proterozoiczny; Rozdział 13: Wczesny paleozoik; Rozdział 14: Środkowy paleozoik; Rozdział 15: Późny paleozoik; Rozdział 16: Wczesny mezozoik; Rozdział 17: Kreda; Rozdział 18: Paleogen; Rozdział 19: Neogen i plejstoen; Rozdział 20: Holocen;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7806, 7805, 7804, 7803 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7802/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geologia regionalna kontynentów / Włodzimierz Mizerski. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 301, [5] s. : mapy, rys. ; 24 cm.
Część 1: Ewolucja kontynentów; 1. Od Wegenera do tektoniki płyt; 2. Od Rodinii do Pangei; 3. Rozpad Pangei; Część 2: Budowa geologiczna kontynentów; 1. Afryka; 2. Ameryka Południowa; 3. Australia; 4. Antarktyda; 5. Europa; 6. Azja; 7. Ameryka Północna; Część 3; 8. Ku przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17581, 17580 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17579/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Klasyfikacja gruntów; Rozdział 2: Badania makroskopowe; Rozdział 3: Wilgotność Rozdział 4: Gęstość właściwa szkieletu gruntowego; Rozdział 5: Analiza granulametryczna; Rozdział 6: Gęstość obojętościowa; Rozdział 7: Porowatość i wskaźnik porowatości; Rozdział 8: Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych; Rozdział 9: Stan gruntów spoistych; Rozdział 10: Skurcz gruntu (kurczliwość); Rozdział 11: Pęcznienie; Rozdział 12: Szybkość rozmakania; Rozdział 13: Ściśliwość; Rozdział 14: Współczynnik filtracji; Rozdział 16: Substancja organiczna; Rozdział 17: Zawartość węglanów; Rozdział 18: Odczyn(pH); Rozdział 19: Skład mineralny gruntów spoistych; Rozdział 20: Przygotowanie próbek gruntów spoistych do oznaczania składu mineralnego frakcji iłowej; Rozdział 21: Analiza termiczna; Rozdział 22: Analiza rentgenostrukturalna; Rozdział 23: Analiza elektromikroskopowa; Rozdział 24: Powierzchnia właściwa; Rozdział 25: Charakterystyka wybranych typów gruntów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26772, 26771, 26770, 26769 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26768/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.;2. Klasyfikacja i właściwości gruntów; 3. Zagęszczanie i zagęszczalność gruntów; 4. Właściwości geotechniczne nasypowych gruntów mineralnych drobnoziarnistych; 5. Właściwości geotechniczne nasypowych gruntów gruboziarnistych kamienistych; 6. Właściwości geotechniczne odpadów powęglowych; 7. Właściwości geotechniczne odpadów hutniczych; 8. Właściwości geotechniczne nasypowych odpadów paleniskowych i poflotacyjnych; 9. Właściwości geotechniczne odpadów komunalnych; 10. Właściwości geotechniczne odpadów budowlanych; 11. Właściwości geotechniczne nasypowych gruntów organicznych; 12. Właściwości geotechniczne stabilizowanych gruntów nasypowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27791, 27790 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27789/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.;2. Klasyfikacja i właściwości gruntów; 3. Zagęszczanie i zagęszczalność gruntów; 4. Właściwości geotechniczne nasypowych gruntów mineralnych drobnoziarnistych; 5. Właściwości geotechniczne nasypowych gruntów gruboziarnistych kamienistych; 6. Właściwości geotechniczne odpadów powęglowych; 7. Właściwości geotechniczne odpadów hutniczych; 8. Właściwości geotechniczne nasypowych odpadów paleniskowych i poflotacyjnych; 9. Właściwości geotechniczne odpadów komunalnych; 10. Właściwości geotechniczne odpadów budowlanych; 11. Właściwości geotechniczne nasypowych gruntów organicznych; 12. Właściwości geotechniczne stabilizowanych gruntów nasypowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36089 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36088/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Geologia złóż / Wiesław Gabzdyl. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999. - 356 s., [8] k. tabl. złoż. : fot., mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
1. Złoża kopalin energetycznych; 2. Złoża kopalin metalicznych i chemicznych; 3. Poszukiwanie, rozpoznawanie, dokumentowanie i ochrona złóż kopalin; 4. Antropogeniczne złoża wtórne( zwały);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26756, 26755 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26754/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Zagęszczanie gruntów; 3. Wymiana gruntów; 4. Prekonsolidacja gruntów; 5. Cementacja i stabilizacja; 6. Zbrojenie masywu gruntowego; 7. Umocnienia powierzchniowe zboczy i skarp budowli ziemnych konstrukcjami biotechnicznymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31584, 31583, 31582, 26750, 26749 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26748/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again