Source
Katalog księgozbioru
(20)
Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(18)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(19)
Author
Marszał Tadeusz
(4)
Heffner Krystian
(2)
Makieła Zbigniew
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Bęcek Kazimierz
(1)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Czyż Teresa
(1)
Fedan Roman
(1)
Gawronek Pelagia
(1)
Heffner Krystian (1951-)
(1)
Jasiulewicz Michał
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Klapa Przemysław
(1)
Kostecka Joanna
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Kwoczyńska Bogusława
(1)
Makuch Maria
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Markowski Tadeusz. (1949-)
(1)
Marszał Tadeusz (1952- )
(1)
Matuła Paweł
(1)
Michałowska Krystyna (kartograf)
(1)
Mikrut Sławomir
(1)
Miszczak Katarzyna
(1)
Mitka Bartosz
(1)
Parteka Tomasz
(1)
Piech Izabela
(1)
Przybyła Zbigniew
(1)
Sosnowski Jarosław
(1)
Stanny Monika
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Stryjakiewicz Tadeusz (1954- )
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Trzmielak Dariusz Michał
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Geografia
(19)
Geografia stosowana
(19)
Planowanie przestrzenne
(19)
Zagospodarowanie terenu
(19)
Miasta
(5)
Ekorozwój
(3)
Aglomeracje miejskie
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Polska
(2)
Regionalizacja ekonomiczna
(2)
Turystyka
(2)
Urbanistyka
(2)
Wieś
(2)
Fotogrametria
(1)
Gopodarka przestrzenna
(1)
Gospodarstwa rolne
(1)
Grafika trójwymiarowa
(1)
Infrastruktura (ekonomia)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Marketing
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Małe miasta
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Przestrzeń
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Skanery pomiarowe
(1)
Stolice
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Wieś Polska
(1)
Wizualizacja (grafika)
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Zarządzanie zasobami naturalnymi
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 236)
1. Franciszek Adamczuk, Przestrzenne aspekty współpracy międzyregionalnej w Europie (przykład Dolnego Śląska i Saksonii); 2. Niki Derlukiewicz Regionalna strategia innowacji jako element wspierający rozwój regionalny; 3. Tomasz Drozdowski, Społeczeństwo informacyjne jako paradygmat metropolitalnej gospodarki przestrzennej; 4. Beata Filipiak, Nowy paradygmat rozwoju miast w świetle systemu finansowania realizowanych zadań; 5. Andrzej Graczyk, Rynkowa regulacja jakości środowiska przyrodniczego; 6. Piotr Hajduga, Nowe uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce; 7. Marian Kachniarz, Większy może więcej? Z badań nad strukturą powiatów w Polsce; 8. Stanisław Korenik, Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych; 9. Jerzy Ładysz, Tendencje rozwoju współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego; 10. Małgorzata Markowska, Innowacyjność polskich regionów - ujęcie dynamiczne; 11. Anna Mempel-Śnieżyk, Kapitał ludzki i kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy; 12. Katarzyna Miszczak, Zagadnienie cykliczności gospodarki według Rostowa, Schumpetera i Kondratiewa; 13. Zbigniew Piepiora, Klaster kryzysowy jako element przestrzeni przeciwdziałania katastrofom naturalnym; 14. Jacek Potocki, Sudety jako trans graniczny region turystyczny wobec procesów integracyjnych; 15. Iwona Potoczna, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi - wybrane aspekty; 16. Bogusław Półtorak, Rola facility management w zarządzaniu nieruchomościami i przestrzenią; 17. Piotr Rogala, Przestrzeń jako jeden z czynników kształtujących jakość życia (doświadczenia brytyjskich samorządów lokalnych; 18. Dorota Rynio, Spójność terytorialna Unii Europejskiej dla trwałego wzrostu gospodarczego; 19. Danuta Strahl, Gospodarka oparta na wiedzy w europejskiej przestrzeni regionalnej (próba oceny); 20. Grażyna Węgrzyn, Innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy; 21. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Przepływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1980-2006 w kontekście tworzenia się gospodarki sieciowej; 22. Anetta Zielińska, Przyszłościowy model funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 226)
1. Wstęp; 2. Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miastach w Polsce w drugiej połowei XX wieku; 3. Bariery rozwoju małych miast w świetle wymogów urbanistycznych; 4. Czynniki rozwoju miast w okresie transformacji systemowej; 5. Aktywność gospodarcza osób fizycznych w małych miastach Polski; 6. Zarys koncepcji systemu gospodarowania zasobami nieruchomości; 7. Warunki rozwoju małych miast w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitarnego; 8. Wpływ przygranicznego położenia miast na dynamikę ich rozwoju; 9. Przemiany społeczno-zawodowe w małych miastach woj. świetokrzyskiego w latach 1995-2004; 10. Warunki rozwoju małych miast w Wielkopolsce; 11. Przedsiębiorczość w małych mistach strefy wpływu aglomeracji poznańskiej; 12. Wzrost ludnościowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach strefy podmiejskiej Poznania; 13. Atrakcyjność przestrzeni małych miast i miejscowości uzdrowiskowych w dorzeczu Górnej Wisły; 14. Wybrane problemy synchronizacji programów rozwoju sąsiadujących ze soba miast i gmin; 15. Przekształcanie obszarów miejskich; 16. Rola projektu architektoniczno-urbanistycznego w dynamicznym rozwoju społeczno-gospodarczym małych miast; 17. Małe miasta a reforma administracyjno-terytorialna na Ukrainie; 18. Małe miasta Portugalii;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224)
1. Wprowadzenie; 2. Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej; 3. Projekt standardów kształcenia na kierunku nauczania gospodarki przestrzenna; 4. Rekonstrukcja systemu gospodarki przestrzennej a przygotowanie kadr; 5. Przemiany uwarunkowań gospodarowania przestrzenią jako wyzwanie dla systemu edukacji; 6. Podstawy programowe kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna; 7. Zarys teoretyczny przesłanek kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej; 8. Gospodarka przestrzenna jako kierunek kształcenia w uczelniach ekonomicznych; 9. Specyfika kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem rozwoju rynku nieruchomości; 10. Gospodarka przestrzenna - edukacyjne doświadczenia uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 11. Kształcenie na kierunku gsospodarka przestrzenna w akademii Ekonomicznej w Krakowie; 12. Kierunek gspodarka przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; 13. Wybrane spostrzeżenia dotyczące kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej; 14. Z prac Zespołu ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZR PAN; 15. Stanowisko uczelni wyższych w sprawie standardów kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna zaproponowanych przez MEN;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 227)
1. Budownictwo mieszkaniowe w poskich miastach po 1990 r.-stan i trendy rozwoju; 2. Tożsamość architektury budynków mieszkaniowych a ich masowa produkcja; 3. Rozwój przestrzeni rezydencjalnej Wrocławia; 4. Krajobrazy mieszkaniowe w Trójmiesta; 5. Dzielnice rezydencjalne w przestrzeni Torunia; 6. Struktura budownictwa wielorodzinnego na obszarze Łodzi; 7. Osiedla rezydencjalne Wrocławia; 8. Przemiany struktury rezydencjalnej miasta - Łodź w okresie transformacji ustrojowej; 9. Niektóre wyniki badań osiedli Wrzeciono i Ursynów w Warszawie; 10. Projekty rewitalizacji w miastach jako otwarcie rezydencjalnej przestrzeni - przykład Łódzi; 11. Budownictwo mieszkaniowe w małych miastach woj. łódzkiego; 12. Realizm socjalistyczny w architekturze mieszkaniowej Lwowa; 13. Zamknięcie osiedla mieszkaniowego w Meksyku i ich oddziaływanie na przestrzeń miejską - przykład Guadalajary;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 235)
Cz.1: Marketing terytorialny we wspieraniu innowacyjności regionu; Rozdział 1: Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój regionu w zakresie turystyki ( przykład powiatu przemyskiego ); Rozdział 2: wykorzystanie marketingu terytorialnego w rozwoju innowacyjnośći na wsi; Rozdział 3: Marketing partnerski we wdrażaniu systemów zarządzania przez jakość w administracji publicznej; Rozdział 4: Tradycyjne branże a możliwości rozwoju regionalnego opartego na wiedzy. Współpraca publiczno-prywatna; Rozdział 5: Regionalne czynniki podnoszenia innowacyjności gospodarki w Wielopolsce; Cz.2: Instytucje otoczenia biznesowego w rozwoju technologicznym regionów; Rozdział 6: Marketing nowych technologii i strategie regionalne oparte na transferze technologii; Rozdział 7: System urzędów certyfikacyjnych jako element produktu terytorialnego; Rozdział 8: Rozwój sieci i regionalnych systemów innowacyjnych przez platformy, klastry oraz parki technologiczne w Polsce; Rozdział 9: Parki technologiczne kluczem do innowacyjnego rozwoju terytorialnego; Rozdział 10: Analiza sytuacji jako podstawa podstawa realizacji marketingowej koncepcji zarządzania regionem; Rozdział 11: Specjalizacja jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej parku naukowo - technologicznego; Cz.3: Społeczne problemy marketingu technologii; Rozdział 12: Bariera demograficzna w marketingu nowych technologii; Rozdział 13: Podejście product ecodesing w marketingu nowoczesnych technologii; Rozdział 14: Ryzyko w wykorzystywaniu technologii internetowej; Cz.4: Wpływ marketingu technologicznego na konkurencyjność sektorów i przedsiębiorstw; Rozdział 15: Transfer i komercjalizacja nowych technologii przez partnerstwo strategiczne; Rozdział 16: Konkurencyjność polskiej branży informatycznej - analiza bibliometryczna; Rozdział 17: Marketing terytorialny a konkurencyjność przedsiębiorstw medycznego sektora biotechnologicznego; Rozdział 18: Reklama n owych technologii na rynkach przemysłowych; Rozdział 19: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach stowarzyszonych w ,,Dolinie Lotniczej'' - wyniki badań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 228)
1. Doradcy premiera RP ds. "Polski Wschodniej"; 2. Ogólna systuacja wsi polskiej dwa lata po wejściu do Unii Europejskiej; 3. Przewidywane nakłady z Europejskiego Funduszu Rolnego na rozwój obszarów wiejskich w latach 2007-2013; 4. Podstawowe problemy rozwoju terenów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego; 5. Wykorzystywanie funduszy w ramach programu SAPARD woj. warmińsko-mazurskim; 6. Podstawowe problemy wsi woj. podlaskiego; 7. Turystyka wiejska w woj. podlaskim; 8. Podstawowe problemy wsi woj. lubelskiego; 9. Problemy rolnictwa i obszarów wiejskich woj.podkarpackeigo; 10. Problemy wsi w woj. świetokrzyskim; 11. Glos w dyskusji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 232)
1. Wstęp; 2. Efektywność rozwoju strukturalnego małych miast w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej; 3. Szanse rozwoju małych miast w obszarze metropolitalnym a kształtowanie sieci komunikacyjnej; 4. Lokalizacja nowych osiedli mieszkaniowych w obszarze metropolitalnym Poznania a rozwój małych ośrodków miejskich; 5. Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych; 6. Małe miasta z dwudziestowiecznym rodowodem i ich rola w okręgach metropolitalnych; 7. Funkcjonowanie małego miasta w granicach obszary metropolitalnego; 8. Polityka gmin w zakresie gospodarowania nieruchomościami a przemiany struktury przestrzennej i rynek pracy w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta; 9. Wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne do badania wpływu metropolii na małe miasta; 10. Poziom życia w małych miastach Obszaru Metropolitalnego Krakowa; 11. Zróżnicowanie poziomu życia ludności woj. kujawsko-pomorskiego na tle Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w 2005 roku; 12. Specyfika konsumpcji miejskiej małych miastach otaczających aglomerację górnośląską; 13. Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 237)
1. Tadeusz Stryjakiewicz, Teresa Czyż, Wstęp; 2. Jerzy J. Parysek, Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce; 3. Marek Dutkowski, Problemy ewaluacji polityki regionalnej; 4. Marek Degórski, Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem; 5. Justyna Danielewicz, Tadeusz Markowski, Zarządzanie w obszarze metropolitalnym- podejście instytucjonalne; 6. Krzysztof Stachowiak, Podejście instytucjonalne w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych; 7. Tadeusz Stryjakiewicz, Regiony kreatywnej wiedzy- zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE; 8. Zbyszko Chojnicki, Teresa Czyż, Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik rozwoju regionalnego; 9. Lucyna Wojtasiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu w badaniach regionalnych; 10. Mirosław Czerny, Koncepcja zabezpieczenia egzystencji i podatności społecznej w rozwoju regionalnym; 11. Waldemar Ratajczak, Modele ekonometrii przestrzennej w analizie regionalnej; 12. Ryszard Romański, Przyczynek do modelowania rozwoju zrównoważonego w długim okresie; 13. Andrzej Miszczuk, Uwarunkowania i mechanizm rozwoju regionów przygranicznych (przykład wschodniej Polski); 14. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 242)
I. Dylematy koncepcji retardacji materialnego przekształcania zasobów; 1. Józef M. Dołęga, Problem retardacji w sozologii systemowej i zasadach zrównoważonego rozwoju; 2. Joanna Kostecka, Retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju; 3. Bazyli Poskrobko, Nowe podejście do bogactwa przyrodniczego jako podstawa retardacji wykorzystania zasobów; 4. Marcin Łuszczyk, Kontrowersje dotyczące sposobu zapewnienia trwałości kapitału przyrodniczego; 5. Joanna Kostecka, Anna Mazur, Barbara Mazur, Postawy "mieć" i "być" w odczuciu studentów rolnictwa i ekonomii biznesu; II. Koncepcja retardacji w gospodarce przestrzennej; 1. Mariusz Kistowski, Retardacja w gospodarce przestrzennej - dylematy i kierunki wdrażania w warunkach polskich; 2. Beata Raszka, Narzędzia retardacji przekształceń środowiska w gospodarce przestrzennej; 3. Klaudia Giordano, Wartościowanie przestrzeni jako instrument ekonomiczny monitorowania zrównoważonego rozwoju i retardacji zmian środowiska; 4. Joanna Kostecka, Janusz R. Mroczek, Mariola Garczyńska, szacunek dla pracy rolnika w kontekście potrzeb retardacji zmian przestrzeni w obszarach wiejskich; III. Retardacja w gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi; 1. Józef Koc, Marcin Duda, Paweł Skonieczek, Rola zbiornika retencyjnego w odnowie jakości wód powierzchniowych w zlewni rolniczej; 2. Joanna Kostecka, Justyna Koc-Jurczyk, Odpady niebezpieczne a problem retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych; 3. Łukasz Jurczyk, Spowalnianie wykorzystywania zasobów przyrodniczych w rybactwie śródlądowym; 4. Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Zabudowa otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego - studium przypadku; 5. Janusz R. Mroczek, Problematyka retardacji w produkcji zwierzęcej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 234)
1.Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - List do KPZK PAN dotyczący współpracy w zakresie przestrzennego zagospodarowania obszarów wiejskich w Polsce; 2.Introduktion - wstęp; 3. Polityka rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007 - 2013/5; 4. Przestrzenne zagospodarowanie a rozwój polskiej wsi; 5. Czynniki determinujące rozwój dochodów w rolnictwie polskim w pierwszych latach akcesji do UE; 6. Koncentracja wybranych gałęzi produkcji zwierzęcej w Polsce; 7. Koncentracja wybranych gałęzi produkcji roślinnej w Polsce; 8. Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich; 9. Obszary wiejskie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego woj. Mazowieckiego; 10. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim; 11. Potencjał rozwojowy rolnictwa a strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego; 12. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. podkarpackim;13. Woda jako czynnik kształtujący przestrzeń obszarów wiejskich; 14. Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. pomorskim; 15. Znaczenie funduszy unijnych w kształtowaniu przestrzeni rolnośrodowiskowej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
All copies are currently on loan: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 245)
1. Jan Maciej Chmielewski, Współzależność ustaleń "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2. Tadeusz Markowski, Spójność terytorialna UE przesłanką do wyeksponowania rangi polityki przestrzennej państwa w systemie planowania rozwoju; 3. Zygmunt Niewiadomski, Uwarunkowania prawne lokalnej polityki przestrzennej; 4. Tomasz Asman, Określanie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym wyłączonych spod zabudowy w "studium zagospodarowania przestrzennego gminy' - wybrane zagadnienia prawne; 5. Zygmunt Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy; 6. Grzegorz Węcławowski, Agnieszka Brzosko-Sermak, Problemy w określaniu oczekiwań związanych ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", na przykładzie miasta Krakowa; 7. Danuta Kłosek-Kozłowska, Współzależność zagadnień w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i w planach miejscowych. Dziedzictwo Krakowa; 8. Bożena Degórska, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni; 9. Przemysław Śleszyński, Sytuacja planistyczna w kraju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 223)
1. Aspekty metogologiczne transformacji zdegradowanych obszarów metropolii; 2. Studia przypadku metropolii polskich; 3. Europejskie polityki i przykłady działań w wybranych metropoliach;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 05/c
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 239)
I. Michał Jasiulewicz, Monika Stanny, Wstęp; 2. Włodzimierz Zgliński, Stan uspołecznienia rolnictwa na obszarze obecnego woj. zachodniopomorskiego (lata 1989/1990); 3. Włodzimierz Dzun, Duże gospodarstwa rolne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. zachodniopomorskiego; 4. Władysław Husejko, Jarosław Rzepa, Przesłanki i uwarunkowania do kształtowania optymalnych modeli gospodarstw rolnych w woj. zachodniopomorskim; 5. Grzegorz Spychalski, Konsekwencje restrukturyzacji rolnictwa państwowego w woj. zachodniopomorskim; Grzegorz Brodziak, Przykład udanej restrukturyzacji byłych państwowych gospodarstw rolnych (Poldanor S.A. w Przechlewiw); 6. Monika Stanny, Problematyka społeczna na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego (przykład wsi popegeerowskiej); 7. Urszula E. Gołębiowska, Rola programu stypendiów pomostowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wsi popegeerowskiej; 8. Roman Rudnicki, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie woj. zachodniopomorskiego; 9. Janusz Jasiński, Jerzy Suchta, Kierunki rozwoju obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem wielkoobszarowych gospodarstw rolnych; 10. Michał Jasiulewicz, Możliwości wykorzystania rolnictwa do produkcji biopaliw w woj. zachodniopomorskim; 11. Waldemar Gostomczyk, Możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii; 12. Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Plonowanie klonów wierzby krzewiastej (salix spp.) w zróżnicowanych warunkach uprawy na terenach odłogowanych na Pomorzu Środkowym; 13. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 240)
1. Wstęp; 2. Kształtowanie ładu przestrzennego; 3. Problemy rozwoju sieci osadniczej; 4. Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska; 5. Monitoring przestrzenny zintegrowanym narzędziem realizacji polityki rozwoju; 6. Problematyka środowiska przyrodniczego i krajpobrazu w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowaniu; 7. Wskażnik terenów biologicznie czynnych jako instrument kształtowania przestrzeni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 231)
1. Strategiczne wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 2. Wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 3. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej- nowy instrument budowania współpracy terytorialnej; 4. Strategiczne wyzwania stojące przed polityka spójności Unii Europejskiej po 2007 r.- perspektywa polska; 5. Rola wyższej uczelni w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego; 6. Polskie regiony w realizacji Strategii Lizbońskiej; 7. Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu; 8. Administracja publiczna na rzecz spójności regionalnej i europejskiej; 9. Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 230)
1. Metologiczne problemy obszarów metropolitycznych w Polsce; 2. Obszar metropolitalny - studium przypadku Rzeszowa; 3. Przykłady działań w wybranych obszarach metropolitalnych; 4. Głos dyskusji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 210)
I. Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne i ich konsekwencje dla przestrzeni; 1. Tadeusz Markowski, Andrzej Stasiak, Polska przestrzeń wobec integracji z Unią Europejską; 2. Marek Bryx, Prawne i finansowe aspekty rewitalizacji polskich miast; 3. Zbigniew K. Zuziak, Wielkoprzestrzenne projekty inwestycyjne w strefach śródmiejskich; 4. Piotr Lorens, Tożsamość a autentyzm przestrzeni publicznej współczesnych wielkoskalowych założeń urbanistycznych; 5. Stanisław Szwankowski, Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskich portów morskich; 6. Andrzej Ruciński, Inwestycje infrastrukturalne transportu lotniczego jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni; 7. Tomasz Parteka, Transeuropejskie sieci transportowe w kształtowaniu konkurencyjnej przestrzeni europejskiej i polskiej; 8. Daniel Załuski, Nowe oblicze kolei; II. Głosy w dyskusji; 1. Danuta Kochanowska, O potrzebie polityki przestrzennej w rozwoju polskich miast; 2. Danuta Rucińska, Niedoinwestowanie obiektów transportowych jako ograniczenie rozwoju polskiej przestrzeni; 3. Jadwiga Zatorska-Sadurska, Łagodzenie konfliktów między zagospodarowaniem infrastrukturalnym a ochroną przyrody; 4. Dominik Drzazga, Wnioski końcowe z jubileuszowej konferencji naukowej z okazji 45-lecia KPZK PAN; 5. Stanowisko KPZK PAN w sprawie służb administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / [Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna])
1; 2. Modelowanie danych pozyskanych metodami fotogrametrycznymi – ocena dokładności; 3. Modelowanie danych z naziemnego skaningu laserowego; 4. Modelowanie i wizualizacja 3D danych z lotniczego skaningu laserowego; 5. Modelowanie i wizualizacja 3D obiektów zabytkowych. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62563/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 238)
1. Krystian Heffner, Tadeusz Marszał, Wstęp; 2. Krystian Heffner, Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych; 3. Magdalena Wdowicka, Rola małych miast w kształtowaniu konkurencyjności obszarów metropolitalnych; 4. Iwona Jażewicz, Małe miasta w strefie ekspansji aglomeracji gdańskiej; 5. Monika Gołąb- Korzeniowska, Małe miasta Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako zaplecze mieszkalne Krakowa; 6. Alicja Zakrzewska- Półtorak, Przekształcenia w strukturze społeczno- ekonomicznej wybranych małych miast Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego; 7. Leszek Kupiec, Tadeusz Truskolaski, Wpływ relacji między miastem centralnym i jego otoczeniem na rozwój funkcji metropolitalnych (przykład Białegostoku); 8. Rafał Adamczyk, Znaczenie małych miast subregionu centralnego woj. śląskiego dla rozwoju Śląskiego Obszaru Metropolitalnego; 9. Monika Radwańska, Oddziaływanie ośrodka rdzeniowego aglomeracji na jednostki miejskie regionu (przykład miasta Torunia); 10. Anna Świdurska, Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym; 11. Stanisław J. Kozłowski, Tadeusz Marszał, Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi (przypadek Strykowa i Tuszyna); 12. Joanna Banasiak, Iwona Pielesiak, Działania władz samorządowych stymulujące rozwój społeczno- gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa); 13. Piotr Lorens, Rumia w aglomeracji gdańskiej; 14. Agnieszka Wójtowicz- Wróbel, Problemy i szanse przebudowy małego miasta w obszarze oddziaływania Krakowa (przykład Słomnik); 15. Jacek Malikowski, Na północno wschodnich peryferiach górnośląskiego zespołu metropolitalnego (przypadek Siewierza); 16. Katarzyna Miszczak, Rola sektora pierwotnego ośrodków lokalnych w obszarach metropolitalnych; 17. Mikołaj Gabriel, Michał Gabriel, Zmiany przestrzenne w osiedlach miejskich aglomeracji lwowskiej w warunkach postsocjalistycznej transformacji społeczno- gospodarczej; 18. Magdalena Nowak, Zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w obszarze oddziaływania Łodzi (przykład Rzgowa); 19. Informacje o autorach. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222)
1. Wstęp; 2. Zbigniew Makieła, Funkcje infrastruktury techniczno-ekonomicznej w strukturze obszarów metropolitalnych; 3. Andrzej Zastawnik, Rozwój infrastruktury technicznej w obszarach metropolitalnych w aspekcje uwarunkowań społecznych; 4. Aleksandra Sas-Bojarska, Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast; 5. Maciej Smętkowski, Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropiltarnego Warszawy; 6. Tomasz Komornicki, Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski; 7. Mirosław Wójtowicz, Rozwój międzynarodowych powiązań lotniczych głaównych polskich metropolii; 8. Arkadiusz Kołoś, Uwarunkowania historyczne rozwoju w Polsce tramwajowych w obszarach metropolitalnych w Polsce; 9. Rajmund Mydel, Zróżnicowanie środków transportu wykorzystywanych w dojazdach do pracy i szkół w różnych strefach obszaru metropolitarnego Tokio; 10. bartosz Bartosiewicz, Marcin Turczyn, Infrastruktura komunalna małych miast w obszarze metropolitalnym Łodzi; 11. Wiesława Gierańczyk, Przeobrażenia infrastruktury handlu detalicznego w Bydgoszczy w okresie transformacji ustrojowej; 12. Tomasz Rachwał, Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego; 13. Janusz Ziarko, Infrastruktura bezpieczeństwa w rozwijającej się aglomeracji miejskiej; 14. Monika Gołąb-Korzeniowska, Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów metroplitalnych a realizacja polityki ekologicznej; 15. Roman Fedan, Funkcje gospodarki żywnościowej w strukturze obszaru metropolitalnego; 16. Monika Borowiec, Funkcje szkolnictwa wyższego w strukturze obszaru metropolitalnego; 17. Danuta Stawasz, Infrastruktura techniczna a rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again