Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Meissner Andrzej
(2)
Dybiec Julian
(1)
Puszka Alicja
(1)
Szmyd Kazimierz
(1)
Wyrozumski Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Galicja
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Nauczyciele
(2)
Geografia
(1)
Historia
(1)
Meissner, Andrzej
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 3.)
Cz. 1: Nauka; Ryszard Kazimierz Lewański: U zachodnioeuropejskich korzeni; Julian Dybiec: Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej; Jerzy Starnawski: Towarzystwo naukowe w zakresie humanistyki na terenie Galicji. Powstanie rozwój i znaczenie; Mykoła Muszynka: Towarzystwo Naukowe i. Szewczenki i jego rola w narodowym odrodzeniu Ukraińców na terenie Galicji; Andrzej Meissner: Wkład Galicji w rozwój nauk pedagogicznych; Władysława Szulakiewicz: Myśl pedagogiczna Galicji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia; Czesłąw Głombik: Galicyjskie poczatki neoscholastycznej odnowy polskiego katolicyzmu; Lesław Grzegorczyk: Rzeszowianie w naukach medycznych w wieku XIX i XX; Cz. 2: Oświata; Renata Dutkowska: Polityka szkolna w Galicji w 1866-1890; Ł. H. Baik: Z historii rozwoju ukraińskiej szkoły w Galicji; Łeszek Śliwa: Gimnazja galicyjskie w procesie kształtowania się inteligencji polskiej; Mieczysław Adamczyk: Szkoły średnie pogranicza węgierskiego i śląskiego z Galicją w I połowie XIX wieku; Ewa Kula, Marzena Pępkowska: Gimnazjum chyrowskie i jego wychowankowie; Adam Horbowski: Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich; Bohdan Dobrianski: Z historii szkolnictwa wyższego w Galicji Wschodniej (druga połowa XIX w. do 1914 r.); Grażyna Kempa: Rozwój polskiej oswiaty w Księstwie Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku; Agnieszka Stopińska- Pająk: Polska oświata dorosłych w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Kierunki i formy kształcenia; Barbara Łuszczyńska: Udział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w integrowaniu nauczycieli szkół średnich Galicji 1884-1909; Marek Mirkiewicz: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Mit a rzeczywistość. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35081 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35080/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 20.)
Julian Dybiec( Uniwersytet Rzeszowski): Zamiast wstępu; Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski): Andrzej Meissner, historyk wychowania i oświaty uczony i nauczyciel; Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski): Bibliografia prac Profesora Andrzeja Meissnera (1969-2007); Cz. 1: Szkoła i jej wpływ na przemiany cywilizacyjne; Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski): Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej w Galicji (1868-1918); Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński): Nauka a modernizacja społeczna w Galicji w epoce autonomii; Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski): Miejsce wykształcenia we wzorze człowieka dobrze wychowanego w XIX wieku; Henryk Kramarz( Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Rozwój ilościowy gimnazjów w Galicji od 1 rozbioru do końca czasów autonomicznych; Alicja Puszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Rola nauczycieli historii i geografii w rozwoju badań historycznych i geograficznych w Galicji w II połowie XIX wieku; Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński): Rola i znaczenie średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867-1914; Ewa Kula ( Akademia Świętokrzyska w Kielcach): Nauczyciele galicyjscy w szkołach średnich rządowych w Królestwa Polskiego w latach 1862-1873; Roman Pelczar (Uniwersytet Rzeszowski ): Szkoły parafialne w systemie szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772-1869 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskie); Andrzej Kliś (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Rola galicyjskiej szkoły ludowej w edukacji społeczeństwa polskiego; Jan Ryś (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Rola szkoły ludowej w popularyzacji wiedzy przyrodniczej w Galicji okresu autonomicznego; Władysław Szulakiewicz (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu): Rola literatury pamiętnikarskiej w rekonstrukcji obrazu galicyjskiego szkolnictwa. Z pamiętnika Rafała Taubenschlaga; Tadeusz Aleksander ( Uniwersytet Jagielloński): Działalność Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowskim Okręgu Szkolnym (1933-1939); Cz. 2: Miejsce szkolnictwa w kształceniu kadr; Stanisław Ludwik Piech (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie): Rola szkolnictwa teologicznego w życiu kulturalno-społecznym Galicji; Jerzy Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie): Rola szkół zawodowych w rozwoju przemysłu galicyjskiego doby autonomicznej; Józef Świeboda (I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie) : Powstanie i rozwój szkolnictwa handlowego w Galicji; Jan Wnęk (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Problemy oświaty rzemieślniczej w Galicji doby autonomicznej; Teresa Mazepa (Uniwersytet Rzeszowski ): Kształcenie śpiewaków we Lwowie przed 1939 rokiem; Małgorzata Stawiak -Ososińska (Akademia Świętokrzyska w Kielcach): Rys historyczny kształcenia akuszerek w Krakowie (do 1914 roku); Cz. 3: Edukacja etniczna i wielokulturowa: Jozef Pšenák Piech (Papieska Akademia w Bratysławie): Uhorská školská politika v druhej polovici 19. Stornia a boj slovákov o slovenskú školu; Barbara Łuszczyńska (Uniwersytet Jagielloński): Ukrainscy nauczyciele szkół średnich i ich udział w rozwoju szkolnictwa, nauki oraz w przeobrażeniach społecznych Galicji; Maria Chepil (Uniwersytet > Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Udział ukraińskich instytucji w kształtowaniu tożsamości narodowej Ukraińców w Galicji doby autonomicznej; Kazimierz Rędziński ( Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Szkoła im. Tadeusza Czackiego we Lwowie jako pierwowzór żydowskiego szkolnictwa publicznego w Galicji; Mirosław Łapot ( Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Dzieje Zakładu Sierot Żydowskich we Lwowie (1842-1939); Cz. 4: Opieka nad dzieckiem i oświata dorosłych; Anna Haratyk (Uniwersytet Wrocławski): Placówki opieki nad dziećmi w Galicji doby autonomicznej; Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski): Opiekuńczo-wychowawcze dzieło krakowskich elit społecznych w XIX wieku; Andrzej Jagusztyn (Uniwersytet Rzeszowski ): Osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania słowa drukowanego w Galicji; Józef Szocki ( Uniwersytet Wrocławski): Działalność oświatowa i wydawnicza na rzecz wsi galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku; Jerzy Potoczny (Uniwersytet Rzeszowski ) : Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych przełomu XIX i XX stulecia w rozwój oświaty dorosłych; Adam Krzanowski (Uniwersytet Rzeszowski ): Rola "Sokoła" w społeczno- patriotycznym wychowaniu młodzieży; Izabela Krasińska (Akademia Pedagogiczna w Kielcach) Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX wieku; Jarosław Jaciw (Uniwersytet w Tarnopolu); Adam Horbowski (Uniwersytet Rzeszowski ): Drogi edukacyjne dziecka wsi galicyjskiej; Cz. 5: Między tradycją a współczesnością; Janusz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski ): Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych; Henryk Dybiec (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie): Mobilność trans graniczna studentów wyzwaniem dla polskich szkół wyższych. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35087 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35086/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Galicja i jej Dziedzictwo ; t. 11.)
Rozdział 1: Formowanie się systemu kształcenia nauczycieli w Europie w XIX i na początku XX wieku; Rozdział 2: Dyskusje nad kształceniem nauczycieli w Galicji; Rozdział 3: Zakłady kształcenia nauczycieli; Rozdział 4: Materialne warunki funkcjonowania seminariów; Rozdział 5: Kadra nauczającą; Rozdział 6: Kandydaci i ich edukacja; Rozdział 7: Ewolucja systemu wychowawczego.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35082/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13737/XIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again