Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Błachut Barbara
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Dylewski Marek (et al.)
(1)
Grzeszczyk Tadeusz A
(1)
Grzeszczyk Tadeusz Adam
(1)
Jankowska Agnieszka
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kierzkowski Tomasz
(1)
Knopik Robert
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Sauer Adam
(1)
Sujkowska Zofia
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Subject
Fundusze strukturalne UE
(7)
Fundusze strukturalne
(5)
Pomoc gospodarcza europejska
(4)
Polityka regionalna UE
(3)
Unia Europejska
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Prawo europejskie
(2)
Regionalizacja ekonomiczna
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Samorząd lokalny
(2)
Budżety terenowe
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Subwencje
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-694/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-694/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Absorpcja funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju społeczno-gospodarczego; 2. Metody strukturyzacji procesu oceny; 3. Metody gromadzenia danych; 4. Metody analizy danych; 5. Metody wspomagające sformułowanie oceny projektu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25155, 25154 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25153/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33628 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33627/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozporządzenie Rady; Cz.1: Zasady ogólne; Rozdział 1: Cele i zadania; Rozdział 2: Geograficzny zasięg celów priorytetowych; Rozdział 3: Postanowienia finansowe; Rozdział 4: Organizacja; Cz.2: Programowanie; Rozdział 5: Ogólne postanowienia dotyczące celów 1, 2 oraz 3; Rozdział 6: Treść programowania dla celów 1, 2 oraz 3; Rozdział 7: Inicjatywy wspólnoty; Rozdział 8: Działania innowacyjne i pomoc techniczna; Rozdział 9: Duże projekty; Rozdział 10: Granty globalne; Cz.3: Wkład i finansowe zarzadzanie funduszami; Rozdział 11: Finansowy wkład funduszy; Rozdział 12: Zarządzanie finansowe; Cz.4: Skuteczność pomocy z funduszy; Rozdział 13: Monitorowanie; Rozdział 14: Kontrola finansowa; Rozdział 15: Ewaluacja; Rozdział: Rezerwa wykonania; Cz.5: Raporty i promocja; Cz.6: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22180, 22179, 22178, 22177, 22176, 17094, 17093 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17092/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36166/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: 1. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskich; 2. Mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; 3. Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 4. Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; 5. Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski Unią Europejską; 6. Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; 7. Europejski Fundusz Społeczny. 8. Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Część 2; 9. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 10. Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; 11. Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERReg III; 13. Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; 14. Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; 15. Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie; Część 3: 16. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; 17. Z doświadczeń konsultanta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33189, 33188, 23881, 23880 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23879/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; 1. Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; 2. Początki polityki regionalnej EWG; Cz.2: Reforma polityki regionalnej EWG w 1988r.; 1. Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988r.; 2. Efekty polityki regionalnej; Cz.3: Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; 1. Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r.; 2. Efekty polityki regionalnej UE w latach 1994-1999; Cz.4: Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; 1. Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; 2. Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2000-2006; 3. Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20036 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20035/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków z UE; Rozdział 2: Wybrane elementy systemu wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 3: Finansowe aspekty projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych; Rozdział 4: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozdział 5: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Rozdział 6: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Rozdział 7: Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013; Rozdział 8: Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013; Rozdział 9: Podstawowe zasady kwalifikowalności projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach okresu 2007-2013
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1128/2, P-1128/1, 29043, 29042 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29041/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41373/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1. Europejska polityka regionalna; 2. Europejska statystyka regionalna; 3. Metody mierzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego; 4. Charakterystyka porównawcza województwa podkarpackiegio z innymi regionami Unii Europejskiej; 5. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26216 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26215 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35178, 35177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35176/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again