Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Sobkowiak Włodzimierz
(2)
Collins Beverley
(1)
Cymbalista Piotr
(1)
Dieling Helga
(1)
Frey Evelyn
(1)
Grzybowski Stefan
(1)
Hancock Mark
(1)
Hirschfeld Ursula
(1)
Kleparski Grzegorz A. (1957- )
(1)
Maas Utz
(1)
Mees Inger M
(1)
Mees Inger M. (1953- )
(1)
Nowacka Marta
(1)
Roach Peter (1943- )
(1)
Sobkowiak Włodzimierz (1955- )
(1)
Szpyra-Kozłowska Jolanta (1956- )
(1)
llins Beverley (1938- )
(1)
Łuczyński Edward (1947- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
English
(1)
Audience Group
B1 poziom biegłości językowej
(1)
Poziom średniozaawansowany
(1)
Subject
Język angielski
(8)
Język niemiecki
(3)
Fonetyka
(2)
Język polski
(1)
Język rosyjski
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Językoznawstwo
(1)
13 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: : 83-88335-01-4
1. Transkrypcja fonetyczna; 2. Samogłoski; 3. Dwugłoski; 4. Spółgłoski; 5. Akcent i intonacja; 6. Formy słabe; 7. Pisownia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4078/XI/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Wstęp do fonetyki. Relacje między literami a głoskami. Podstawy transkrypcji fonetycznej; 2.Artykulacja i zasady klasyfikacji spółgłosek; 3.Artykulacja i klasyfikacja samogłosek akcentowanych; 4.Akcent rosyjski i samogłoski nieakcentowane; 5.Spółgłoski i samogłoski w ciągach fonicznych; 6.Teksty do transkrypcji fonetycznej [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Brak informacji o dostępności: sygn. 20704/XXX/R czyt.
Book
In basket
ISBN: : 978-1-108-40369-6
The best-selling English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual sounds, word stress, connected speech and intonation. Each unit is supported by audio material in range of accents, available on audio CD or cassette. An additional reference section offers a glossary of specialized terms, help with the pronunciation of numbers and geographical names and fun exercises on phonemic symbols and minimal pairs. The CD-ROM provides a wide variety of additional interactive activities to reinforce the pronunciation covered in the book, as well as tests, progress checks, games and animated diagrams of the mouth showing learners how to produce individual sounds. Students can also record themselves and compare their pronunciation with one of the many models provided.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 63398 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63397 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47941 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47940/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wiedza o języku polskim dla logopedów / Edward Łuczyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - 162 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: : 978-83-7744-102-2
Rozdział 1: Język co to takiego?; 1.1. Język jako mowa i jako praktyczna wiedza o nim; 1.2. Do czego służy nam język?; 1.3. Jak i kiedy powstał ludzki język?; Rozdział 2: Znaczenie w języku; 2.1. Co to są znaki i jak znaczą?; 2.2. Swoistość znaczenia znaków językowych; 2.3. Polisemia, czyli jeden wyraz -wiele znaczeń; 2.4. Związki między wyrazami w systemie językowym; Rozdział 3: Między dźwiękiem a sensem; 3.1. Głoski i fonemy; 3.2. Samogłoski języka polskiego; 3.3. Fonemy spółgłoskowe polszczyzny; 3.4. Jednostki dźwiękowe języka a ich realizacja praktyce; 3.5. Semy, czyli „ znaczeniowe fonemy”; Rozdział 4: Wyraz jako struktura morfologiczna; 4.1. Morfemy – cząstki konstrukcyjne wyrazu; 4.2. Występowanie tego samego morfemu w różnych postaciach; 4.3. O pożytkach z alternacji i kłopotach z nimi; Rozdział 5: Jak się tworzy wyrazy z morfemów?; 5.1. Wyrazy przejrzyste i nieprzejrzyste strukturalnie; 5.2. Co to jest formacja słowotwórcza i jak jest zbudowana; 5.3. Sposoby tworzenia wyrazów; 5.4. Jakie funkcje tworzą formanty słowotwórcze; 5.5. Kategorie i typy słowotwórcze rzeczownika; 5.6. Jak powstają derywaty w ramach różnych części mowy?; 5.7. System słowotwórczy i jego przydatność; Rozdział 6: Po co mamy fleksję w języku?; 6.1. Swoistość funkcjonalna morfemów fleksyjnych; 6.2. Przypadek i liczba jako przykłady kategorii fleksyjnych rzeczownika; 6.3. Budowa fleksyjna wyrazu; 6.4. Właściwości fleksyjne przymiotnika; 6.5. Formy fleksyjne zaimka; 6.6. Warianty gramatyczne liczebników; 6.7. Deklinacja, czyli odmiana przez przypadki; 6.8. Cechy fleksyjne czasownika; 6.9. Dlaczego koniugacja jest tak rozbudowana?; Rozdział 7: Struktura składniowa języka; 7.1. Jak powstają jednostki informacyjne w mowie?; 7.2. Zdanie i inne typy wypowiedzeń; 7.3. Składniki syntaktyczne – minimalne cząstki wypowiedzenia; 7.4. Jakie związki składników powstają w wypowiedzeniu?; 7.5. Co to jest akomodacja składniowa?; 7.6. Właściwości akomodacyjne różnych części mowy; 7.7. Według jakich wzorów budujemy zdania proste?; 7.8. Wypowiedzenia złożone i ich rodzaje; Rozdział 8: Tekst – jednostka komunikacji językowej; 8.1. Jakimi jednostkami językowymi się porozumiewamy?; 8.2. Koherencja, czyli spójność semantyczna tekstu; 8.3. Formalne środki do wiązania wypowiedzeń w tekście; 8.4. Różne gatunki wypowiedzi w komunikacji językowej; 8.5. Co to jest dyskurs?; 8.6. Zaburzenia w tworzeniu i odbiorze tekstu; Rozdział 9: Zakończenie. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63955, 63954, 63953 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52351/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-595/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-595/1/XI/N czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Notwendige Vorüberlegungen; 2. Ausgangspositionen; 3. Übungstypologie; 4. Integration der Phonetik in den Unterricht; 5. Lehr-und Lernmaterialien sowie Literatur zur Phonetik; 6. Andere Unterrichtsmittel; 7. Standardthemen. Phonetischer Baukasten; 8. Zum Abschluss; 9. Materialien für die Weiterarbeit; 10. Transkription der Hörszenen; 11. Lösungsschlüssel; 12. Glossar; 13. Literaturhinweise; 14. Quellengaben; 15. Angaben zu den Autorinnen; 16. Das Fernstudienprojekt DIFF - Universität Kassel - GI. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1233/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1233/1/XI/N czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: : 9780415422666 (hbk) ; 9780415425148 (pbk) ; 0-415-42266-3 (hbk) ; 0-415-42514-X (pbk)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-589/5, P-589/4, P-589/3, P-589/2 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-589/1/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36128 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35910/XI/N czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42701, 42700 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42699 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-583/5, P-583/4, P-583/3, P-583/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-583/1/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Practical phonetics and phonology : a resource book for students / Beverley Collins, Inger M. Mees. - 2nd ed., repr. - London, New York : Routledge, 2009. - XIX, [1], 305 s. : il. ; 25 cm + CD-ROM.
1. Introduction; 1.1. English worldwide; 1.2. Phoneme and allophone; 1.3. Connected speech and phonemic transcription; 1.4. How we produce speech; 1.5. Consonant possibilities; 1.6. Vowel Possibilities; 2. Development; 2.1. Phoneme and syllable; 2.2. English consonants; 2.3. English vowels; 2.4. English spelling; 2.5. Features of connected speech; 2.6. Stress and rhythm; 2.7. Speech melody; 3. Exploration; 3.1. Accent variation - General American; 3.2. Accents of the British Isles 1: England; 3.3. Accents of the British Isles 2: Celtic-influenced varieties; 3.4. World accent varieties; 3.5. Pronunciation change: past, present, future; 3.6. Teaching and learning a foreign language; 4. Extension; 4.1. RP -R.I.P.? (David Abercrombie); 4.2. Attitudes to accents (Daniel Jones); 4.3. Pronunciation worries (David Jones); 4.4. Phonetics applied to teaching talk (Peter Ladefoged); 4.5. Making computers talk (Peter Ladefoged); 4.6. Using phonetics in criminal investigations (Maurince Varney); 4.7. The rise of 'upspeak' (Barbara Bradford); 4.8. How children learn the meaning of intonation (David Crystal); 4.9. English accents and their implications for spelling reform (J.C. Wells); 4.10. The sociolinguistics of modern RP (Peter Trudgill). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1240/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1240/1/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-860/5, P-860/4, P-860/3, P-860/2 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-860/1/XI/a czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again