Form of Work
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Zysnarska Anna
(3)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(2)
Samelak Janusz
(2)
Winiarska Kazimiera
(2)
Wołoszyn Aleksy J
(2)
Gajoch Halina
(1)
Gąsiorek Krystyna (ekonomia)
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Nowak Wojciech A
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Walczak Piotr (prawo)
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Księgowi
(1)
Subject
Finanse publiczne
(11)
Rachunkowość
(6)
Budżet
(2)
Rachunkowość budżetowa
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Prawo finansowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradniki
(1)
Vademecum
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-287-7
Cz.1: Ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych; Rozdział 2: Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym; Rozdział 3: Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne gospodarki pozabudżetowej; Rozdział 4: Sprawozdawczość; Cz.2: Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych; Rozdział 1: Środki trwałe w jednostkach i zakładach budżetowych; Rozdział 2: Inwestycje; Rozdział 3: Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 4: Długoterminowe aktywa finansowe; Rozdział 5: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 6: Obrót materiałowy i towarowy; Rozdział 7: Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów; Rozdział 8: Wycena i ewidencja produktów pracy; Rozdział 9: Przychody i związane z nimi koszty; Rozdział 10: Ewidencja funduszy; Rozdział 11: Ustalanie wyniku finansowego i zasady jego rozliczania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23995, 23994, 20454, 20453 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20452/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. 1. Ogólna charakterystyka zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych; 1.2. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym; 1.3. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne gospodarki pozabudżetowej; 1.4. Sprawozdawczość; 2. Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych; 2.1. Środki trwałe w jednostkach i zakładach budżetowych; 2.2. Inwestycje (środki trwałe w budowie); 2.3. Wartości niematerialne i prawne; 2.4. Długoterminowe aktywa finansowe; 2.5. Rachunki i roszczenia; 2.6. Obrót materiałowy i towarowy; 2.7. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów; 2.8. Wycena i ewidencja produktów pracy; 2.9. Przychody i związane z nimi koszty; 2.10. Ewidencja funduszy; 2.11. Ustalanie wyniku finansowego i zasady jego rozliczania. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1027/5, P-1027/4, P-1027/3, P-1027/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1027/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12547-0
1. Rachunkowość wobec złożoności organizacji; 2. Ontyczne i aksjologiczne orientacje rachunkowości; 3. Generowanie i komunikowanie informacji finansowej w sektorze publicznym; 4. Majątek w sektorze publicznym; 5. Światowe tendencje w zarzązdaniu zasobami publicznymi i w rachunkowości sektora publicznego; 6. Tendencje w polskiej rachunkowości sektora publicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5387 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5386/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 191)
1. Wiktor Gabrusewicz, Poznański ośrodek rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości w Polsce; 2. Joanna Błażyńska , Dylematy wyceny we współczesnej rachunkowości; 3. Dawid Garstecki, Problem wyceny i ewidencji instrumentów pochodnych w warunkach zmienności rynków finansowych; 4. Piotr Gut, Podatkowe metody wyceny transakcji między podmiotami powiązanymi a realizacja zasady "true and fair view"; 5. Elżbieta Janus, Ujmowanie transakcji leasingowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw a zasada "true and fair view" (w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości); 6. Maria Kiedrowska, Wpływ wdrożenia MSSF na wierność, rzetelność i porównywalność sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń; 7. Tomasz Kostrzewa, Bilans jako element sprawozdawczości finansowej w systemie rachunków narodowych; 8. Magdalena Kowalczyk, Kierunki zmian w rachunku zysków i strat jednostek sektora finansów publicznych; 9. Marek Masztalerz, Typologie paradygmatów rachunkowości; 10. Remigiusz Napiecek, Kierunki rozwoju systemu raportowania dokonań jednostek sektora finansów publicznych na przykładzie uczelni wyższych; 11. Agnieszka Piechocka-Kałużna, Rachunkowość jako determinanta prawidłowego funkcjonowania modeli wczesnego ostrzegania o zagrożeniach banków komercyjnych; 12. Marzena Remlein, Koncepcje skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej a kapitał mniejszości; 13. Janusz Samelak, Kierunki zmian współczesnej sprawozdawczości finansowej; 14. Elżbieta Szczepankiewicz, "Ujawnione" i "ukryte" wartości niematerialne - dlaczego standardy rachunkowości nie nadążają za rzeczywistością funkcjonowania przedsiębiorstw w epoce wiedzy; 15. Anna Świerczyńska, Znaczenie profesjonalnego osądu w rachunkowości; 16. Adam Wysocki, Wycena kontraktów długoterminowych a zasada "true and fair view" według PSR i MSSF; 17. Beata Zyznarska-Dworczak, Funkcje benchmarkingu w rachunkowości [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 174)
1. Joanna Błażyńska, Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości - terminologia; 2. Marek Cieślak, Problemy edukacji etycznej w rachunkowości; 3. Tomasz Gabrusewicz, Rola systemu współczesnej rachunkowości w teorii zrównoważonego rozwoju; 4. Piotr Gut, Publiczny nadzór nad badaniem sprawozdań finansowych w Polsce na tle rozwiązań amerykańskich i niemieckich; 5. Maria Kiedrowska, Wycena aktywów i zobowiązań zakładów ubezpieczeń w wartości godziwej; 6. Tomasz Kostrzewa, Koncepcja układu zmiennych w modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce; 7. Magdalena Kowalczyk, Koszty według rodzajów i typów działalności w jednostkach sektora finansów publicznych; 8. Remigiusz Napiecek, Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość; 9. Agnieszka Piechocka-Kałużna, Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości banków komercyjnych jako determinanta bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce; 10. Marzena Ramlein; Koncepcja prezentacji całkowitych dochodów w sprawozdaniu finansowym według IASB i FASB; 11. Janusz Samelak; Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?; 12. Manuela Skoczek-Spychała, Uregulowania prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce a dyrektywa 2006/43/WE; 13. Elżbieta Szczepankiewicz, Wybrane problemy kwalifikacji i ujęcia programów komputerowych w księgach rachunkowych według polskich regulacji i MSSF; 14. Anna Świerczyńska, Problem obiektywności rachunkowości; 15. Natalia Zimniewicz, Ujawnianie informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w przepisach polskich i w standardach międzynarodowych; 16. Beata Zyznarska-Dworczak, W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzanie kosztami. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Ogólna charakterystyka jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej; 1. Ogólna charakterystyka zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych; 2. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym; 3. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych; 4. Sprawozdawczość; Cz.2: Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych; 1. Środki trwałe w jednostkach i zakładach budżetowych; 2. Inwestycje (środki trwałe w budowie); 3. Wartości niematerialne i prawne; 4. Długoterminowe aktywa finansowe; 5. Rozrachunki i roszczenia; 6. Obrót materiałowy i towarowy; 7. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczenie kosztów; 8. Wycena i ewidencja produktów pracy; 9. Przychody i związane z nimi koszty; 10. Ewidencja funduszy; 11. Ustalanie wyniku finansowego i zaszdy jego rozliczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9338, 9337 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9336/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Rachunkowość budżetowa : zbiór przepisów z wprowadzeniem / Halina Gajoch. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - XXXI, [1],232 s. ; 30 cm ; 30 cm + CD-ROM.
1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 2. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r.; 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa z dnia 20 czerwca 2006r.; 4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 14 czerwca 2006; 5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21 czerwca 2006r.; 6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 lipca 20067. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z Dia 27 czerwca 2006; 8. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 26 czerwca 2006r.; 9. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną z dnia 29 czerwca 2006; 10. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 czerwca 2006; 11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych z dnia 24 czerwca 2006; 12. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji z dnia 20 czerwca 2006 r.; 13. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych z dnia 23 czerwca 2006 r.; 14. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 3 lipca 2006 r.; 15. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach z dnia 29 czerwca 2006 r.; 16. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych z dnia 30 marca 2006.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23983 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23982/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49101/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych / pod redakcją Moniki Kaczurak-Kozak, Marka Rotkiewicza, Piotra Walczaka. - 2. wydanie, stan prawny wrzesień 2018. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - 1097 stron ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Vademecum Specjalisty)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56146/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia z finansów publicznych; Rozdział 2: Wycena majątku pyblicznego; Rozdział 3: Organizacja rachunkowości budżetowej; Rozdział 4: Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 6: Korespodencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont; Rozdział 7: Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych; Rozdział 8: Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych; Rozdział 9: Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych; Rozdział 10: Rachunkowość placówek; Rozdział 11: Sprawozdawczość budżetowa i finansowa; Rozdział 12: Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 13: Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9332, 9331 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9330/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Aleksy J. Wołoszyn. - Wyd. 2 zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. - 393 s. : tab. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia z finansów publicznych; Rozdział 2: Wycena majątku pyblicznego; Rozdział 3: Organizacja rachunkowości budżetowej; Rozdział 4: Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 6: Korespodencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont; Rozdział 7: Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych; Rozdział 8: Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych; Rozdział 9: Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych; Rozdział 10: Rachunkowość placówek; Rozdział 11: Sprawozdawczość budżetowa i finansowa; Rozdział 12: Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 13: Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16543, 16542, 16541, 16540 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16539/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again