Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(13)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Kosikowski Cezary
(3)
Owsiak Stanisław
(2)
Ruśkowski Eugeniusz
(2)
Winiarska Kazimiera
(2)
Wołoszyn Aleksy J
(2)
Ziółkowska Wiesława
(2)
Ciak Jolanta
(1)
Ciupek Bożena
(1)
Famulska Teresa
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Owsiak Stanisław (1946- )
(1)
Przybylska Joanna
(1)
Walasik Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(12)
Subject
Finanse publiczne
(14)
Budżet
(2)
Prawo finansowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżet państwowy
(1)
Konstytucja 1997 r.
(1)
Kontrola wewnętrzna
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
14 results Filter
Book
In basket
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław Owsiak. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 560, [2] s. : wykr. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42207 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Podmiotowy i przedmiotowy zakres sektora finansów publicznych; Rozdział 1: Sektor finansów publicznych w Polsce; Rozdział 2: Źródła gromadzenia i kierunki rozdysponowania środków publicznych; Rozdział 3: Dyscyplina finansów publicznych; Cz.2: Budżet państwa; Rozdział 4: Tryb przygotowania i uchwalania ustawy budżetowej; Rozdział 5: Treść i zawartośc ustawy budżetowej; Rozdział 6: Zasady wykonania budżetu państwa; Rozdział 7: Kasowe wykonanie budżetu państwa; Cz.3: Budżet jednostki samorządu terytorialnego; v 8: Tryb uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Zasady wykonywania i kontroli wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25968, 25967, 25966, 25965 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25964/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław Owsiak. - Wyd. 2, uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 560 [3] s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12783-X ; 83-01-14411-4 (Wyd. 3)
Cz.1: Podstawy teorii finansów publicznych; Rozdział 1: Przedmiot nauki o finansach publicznych; Rozdział 2: Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych; Rozdział 3: Funkcjie finansów publicznych; Rozdział 4: Elementy teorii wyboru publicznego; Rozdział 5: System finansów publicznych; Rozdział 6: Dochody publiczne; Rozdział 7: Gospodarcze i społeczne skutki podatków; Rozdział 8: Wydatki publiczne; Rozdział 9: Równowaga budżetowa; Rozdział 10: Dług publiczny; Rozdział 11: Polityka fiskalna; Część 2: Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce; Rozdział 12: Podstawy koncepcji budowy systemu finansów publicznych; Rozdział 13: Organizowanie systemu budżetowego; Rozdział 14: Zmiany w pozostałych elementach systemu finansów publicznych; Rozdział 15: Łagodna rewolucja podatkowa; Rozdział 16: Charakterystyka podatków centralnych; Rozdział 17: Skutki zmian w finansach publicznych -ocena ogólna; Rozdział 18: Budżet państwa a finansowanie gospodarki; Rozdział 19: Nierównowaga w budżecie państwa; Rozdział 20: Państwo na rynkach finansowych; Rozdział 21: Dług publiczny i należności skarbu państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4383, 4382, 4381, 4380, 4379 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3776/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław Owsiak. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 836 [2] s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12783-X ; 83-01-14411-4 (Wyd. 3)
Cz.1: Podstawy teorii finansów publicznych; Rozdział 1: Przedmiot nauki o finansach publicznych; Rozdział 2: Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych; Rozdział 3: Funkcjie finansów publicznych; Rozdział 4: Elementy teorii wyboru publicznego; Rozdział 5: System finansów publicznych; Rozdział 6: Dochody publiczne; Rozdział 7: Gospodarcze i społeczne skutki podatków; Rozdział 8: Wydatki publiczne; Rozdział 9: Równowaga budżetowa; Rozdział 10: Dług publiczny; Rozdział 11: Polityka fiskalna; Część 2: Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce; Rozdział 12: Podstawy koncepcji budowy systemu finansów publicznych; Rozdział 13: Organizowanie systemu budżetowego; Rozdział 14: Zmiany w pozostałych elementach systemu finansów publicznych; Rozdział 15: Łagodna rewolucja podatkowa; Rozdział 16: Charakterystyka podatków centralnych; Rozdział 17: Skutki zmian w finansach publicznych -ocena ogólna; Rozdział 18: Budżet państwa a finansowanie gospodarki; Rozdział 19: Nierównowaga w budżecie państwa; Rozdział 20: Państwo na rynkach finansowych; Rozdział 21: Dług publiczny i należności skarbu państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25095, 25094, 25093, 25092, 25091, 17045, 17044, 17043, 17042, 17041 (10 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7205-216-6 ; 83-7205-212-3 - Wyd. 3
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Finanse publiczne w teorii; Rozdział 3: Funkcje finansów publicznych; Rozdział 4: Wpływ zagregowanego popytu władz publicznych na wzrost gospodarczy; Rozdział 5: Zasady gospodarowania finansami publicznymi; Rozdział 6: Dochody publiczne; Rozdział 7: Polski system podatkowy; Rozdział 8: Wydatki publiczne; Rozdział 9: Formy organizacyjnoprawne jednostek sektora finansów publicznych; Rozdział 10: Budżet Państwa; Rozdział 11: Decentralizacja finansów publicznych; Rozdział 12: Budżety jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Deficyt i dług publiczny; Rozdział 14: Dyscyplina i kontrola finansów publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9555 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9554/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Wiesława Ziółkowska. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. - 314 [1] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7205-216-6 ; 83-7205-212-3 - Wyd. 3
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Finanse publiczne w teorii; Rozdział 3: Funkcje finansów publicznych; Rozdział 4: Wpływ zagregowanego popytu władz publicznych na wzrost gospodarczy; Rozdział 5: Zasady gospodarowania finansami publicznymi; Rozdział 6: Dochody publiczne; Rozdział 7: Polski system podatkowy; Rozdział 8: Wydatki publiczne; Rozdział 9: Formy organizacyjnoprawne jednostek sektora finansów publicznych; Rozdział 10: Budżet Państwa; Rozdział 11: Decentralizacja finansów publicznych; Rozdział 12: Budżety jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Deficyt i dług publiczny; Rozdział 14: Dyscyplina i kontrola finansów publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20026, 20025, 20024, 15947 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15946/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia z finansów publicznych; Rozdział 2: Wycena majątku pyblicznego; Rozdział 3: Organizacja rachunkowości budżetowej; Rozdział 4: Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 6: Korespodencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont; Rozdział 7: Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych; Rozdział 8: Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych; Rozdział 9: Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych; Rozdział 10: Rachunkowość placówek; Rozdział 11: Sprawozdawczość budżetowa i finansowa; Rozdział 12: Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 13: Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9332, 9331 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9330/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Aleksy J. Wołoszyn. - Wyd. 2 zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. - 393 s. : tab. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia z finansów publicznych; Rozdział 2: Wycena majątku pyblicznego; Rozdział 3: Organizacja rachunkowości budżetowej; Rozdział 4: Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 6: Korespodencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont; Rozdział 7: Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych; Rozdział 8: Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych; Rozdział 9: Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych; Rozdział 10: Rachunkowość placówek; Rozdział 11: Sprawozdawczość budżetowa i finansowa; Rozdział 12: Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych; Rozdział 13: Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16543, 16542, 16541, 16540 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16539/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polityka budżetowa / Jolanta Ciak. - Toruń : TNOIK "Dom Organizatora", 2002. - 203, [5] s. : il. ; 24 cm.
1. Teoria ekonomii wobec polityki budżetowej; 2. Polska polityka budżetowa; 3. Polityka budżetowa w niektórych wysoko rozwiniętych gospodarkach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19577, 19576 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19575/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia finansów publicznych; Rozdział 2: Prawne podstawy finansów publicznych; Rozdział 3: Środki, dochody i wydatki publiczne; Rozdział 4: Sektor publiczny w gospodarce narodowej; Rozdział 5: Sfera budżetowa- jednostki i zakłady budżetowe; Rozdział 6: Fundusze celowe; Rozdział 7: Agencje rządowe; Rozdział 8: Inne jednostki sektora publicznego; Rozdział 9: Rachunkowość i sprawozdawczość; Rozdział 10: Budżet państwa; Rozdział 11: Finanse gmin, powiatów i województw; Rozdział 12: Dług publiczny; Rozdział 13: Dyscyplina finansów publicznych; Rozdział 14: Kontrola i nadzór w sektorze publicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6705, 6704, 6703, 6702 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6701/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14721/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka finansów publicznych; Rozdział 2: Publiczna polityka finansowa; Rozdział 3: Prawo finansowe jako dział prawa; Rozdział 4: Międzynarodowe prawo finansowe; Rozdział 5: System administracji finansów publicznych; Rozdział 6: System pieniężny, dewizowy i bankowy; Rozdział 7: Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; Rozdział 8: System budżetowy w państwie; Rozdział 9: System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; Rozdział 10: System dochodów publicznych; Rozdział 11: System wydatków publicznych; Rozdział 12: System finansowy ubezpieczeń społecznych; Rozdział 13: System rachunkowości i sprawozdawczości publicznej oraz kontrola finansowa; Rozdział 14; Dyscyplina fiansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22170, 22169, 22168, 22167 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22166/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka finansów publicznych; Rozdział 2: Publiczna polityka finansowa; Rozdział 3: Prawo finansowe jako dział prawa; Rozdział 4: Międzynarodowe prawo finansowe; Rozdział 5: System administracji finansów publicznych; Rozdział 6: System pieniężny, dewizowy i bankowy; Rozdział 7: Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; Rozdział 8: System budżetowy w państwie; Rozdział 9: System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; Rozdział 10: System dochodów publicznych; Rozdział 11: System wydatków publicznych; Rozdział 12: System finansowy ubezpieczeń społecznych; Rozdział 13: System rachunkowości i sprawozdawczości publicznej oraz kontrola finansowa; Rozdział 14; Dyscyplina fiansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32174, 32173 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32172/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38979 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 38978/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again