Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Bukowska Grażyna
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kleer Jerzy (1928- )
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kosek-Wojnar Maria
(1)
Lubińska Teresa (1952- )
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Sokołowski Andrzej
(1)
Stec Mirosław
(1)
Surówka Krzysztof
(1)
Woś Jerzy
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Finanse lokalne
(5)
Budżety terenowe
(4)
Samorząd lokalny
(4)
Finanse gminne
(2)
Finanse publiczne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja lokalna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Budżet
(1)
Budżet gminy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety lokalne
(1)
Dobra publiczne
(1)
Dochody lokalne
(1)
Dotacja
(1)
Dług lokalny
(1)
Edukacja
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka finansowa
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka wydatków publicznych
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Relacje szkoła-społeczność lokalna
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Ryzyko płynności
(1)
Równowaga budżetowa
(1)
Statystyka ubezpieczeniowa
(1)
Teoria prognozowania
(1)
Zróżnicowanie regionalne
(1)
10 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
1. Wspólne zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe de lege lata i de lege ferenda; 2. Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów związanych w wydobywaniem torfu; 3. Udzielenie zamówienia publicznego porzedzonego przeprowadzeniem konkursu; 4. Skutki kontroli realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe; 5. Informacja o wynikach kontroli gospodarki finansowej domów pomocy społecznej; 6. Orzecznictwo; 7. Kierunki zmian w sprawozdawczości i zarządzaniu finansami publicznymi w UE. Konferencja pod patronatatem Ministerstwa Finansów, Warszawa 24 luty 2005 roku;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 023/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Struktura wydatków budżetu państwa i budżetów samorzadowych w Polsce w latach 1991-2003; 2. Zadania oraz źródła dochodów gmin; Rozdział 3: Wydatki publiczne a decentralizacja zadań państwa; 4: Istota zasady adekwatności środków do zadań oświatowych na przykładzie gmin powiatu gryfińskiego w latach 2001-2003; 5. Własny potencjał dochodowy jako miara pozycji dochodowej gmin w latach 2004 i 2005; 6. Własny potencjał inwestycyjny jako miara pozycji wydatrkowej gmin w latach 2004 i 2005; 7. Wpływ nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.XI 2003r. na streukturę dochodów własnych gmin powiatu gryfińskiego; 8. Wielkość własnego potencjału dochodowego a możliwości finansowania zadań oświatowych; 9. Wydatki samorządów w ujęciu skonsolidowanym; 10. Profilaktyka i promocja zdrowia w samorządzie terytorialnym; 11. Struktura i wielkość dochodów publicznych w Polsce w latach 1991-2001;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19932, 19931, 19930, 17426, 17425 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17424/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych; Rozdział 2: Zasady samorządowej gospodarki finansowej; Rozdział 3: Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw; Rozdział 4: Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce; Rozdział 5: Samorządowa polityka finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-989/2, 30235, 30234 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-989/1/XV czyt., 30233/XV czyt. (2 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka budżetowa jako obszar badawczy finansów publicznych; Rozdział 2: Polityka budżetowa na szczeblu centralnym; Rozdział 3: Polityka dochodowa i polityka podatkowa; Rozdział 4: Polityka wydatkowa i polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Polityka równoważenia budżetu i polityka długu jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jako efekt polityki budżetowej w latach 1999 - 2003; Rozdział 7: Metody, instrumenty i procesy podwyższania efektywności i skuteczności polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32787, 32786, 32785, 15773 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15772/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Podstawy teorii finansów samorządowych; Rozdział 1: Istota i przesłanki funkcjonowania samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Organizacja samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Finansowe podstawy działalności władz samorządowych; Rozdział 4: Równoważenie budżetów samorządowych; Rozdział 5: Dług lokalny; Rozdział 6: Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego; Cz. 2: Finanse samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 7: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w latach 1990-1998; Rozdział 8: Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 1998 r. Rozdział 9: W poszukiwaniu docelowego modelu finansowania samorządu terytorialnego w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1016/2, P-1016/1, 32781, 32780 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32779/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Gospodarka i administracja samorządowa; 1. Zagospodarowanie infrastrukturalne wielkopolskich gmin: (Artur Zimny); 2. Proces zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Strategii Rozwoju Gminy Łukowa: (Agnieszka Smarzewska); 3. Rola samorządu terytorialnego w polityce regionalnej Unii Europejskiej i Polski: (Ewa Woch, Agnieszka Smarzewska); 4. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym: (Donat Mierzejewski); 5. Rola samorządu powiatowego w systemie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w Polsce: (Andrzej Kurkiewicz); 6. Samorząd terytorialny – element otoczenia gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego: (Agnieszka Siedlecka); 7. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na obszarach wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego: (Ewelina Dresler, Marek Dresler); 8. Uczestnictwo mniejszości polskiej w samorządzie terytorialnym w odrodzonym państwie litewskim: (Krzysztof Sidorkiewicz); Część 2: Finanse samorządowe; 1. Nieprzewidziane scenariusze, czyli pierwsze sukcesy i porażki polskich samorządów w procesie pozyskiwania funduszy strukturalnych UE: (Małgorzata Słodowa-Hełpa);2.Absorpcja funduszy UE przez wspólnoty lokalne na przykładzie samorządu lokalnego gminy Piła i powiatu pilskiego: (Jan Szwedziński); 3. System zasilania finansowego samorządu terytorialnego w Polsce: (Katarzyna Peter-Bombik); 4. Niektóre aspekty finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego: (Antoni Jeżowski); 5. Wpływ podatku od nieruchomości na wspieranie przedsiębiorczości: (Rafał Zdzierela); 6. Wpływ działalności nadzorczej i kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych na doskonalenie systemu samorządu terytorialnego: (Henryk Chmara); 7. Znaczenie podatków w dochodach gmin w Niemczech: (Małgorzata Hybka). [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17317/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 726)
1. Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej; 2. Ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów nowo przyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej; 3. Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001; 4. Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach; 5. Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy; 6. Analiza zależności ekstremalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35397 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35396/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Systematyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Subwencje i dotacje - istota oraz gwarancje konstytucyjne i ustawowe; Rozdział 3: Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin; Rozdział 4: Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin; Rozdział 5: Część wyrównawcza subwencji ogólnej; Rozdział 6: Część drogowa subwencji ogólnej; Rozdział 7: Część oświatowa subwencji ogólnej; Rozdział 8: Dotacje celowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20529, 20528 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20527/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35178, 35177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35176/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again