Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(63)
Forma i typ
Książki
(63)
Publikacje dydaktyczne
(7)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(63)
dostępne
(53)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(55)
Czytelnia - Magazyn
(49)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Autor
Brigham Eugene F
(2)
Czekaj Jan
(2)
Dobija Mieczysław
(2)
Dresler Zbigniew
(2)
Dyk Maria
(2)
Gajdka Jerzy
(2)
Gapenski Louis C
(2)
Janik Wiesław
(2)
Machała Robert
(2)
Michalski Grzegorz
(2)
Nickels William G
(2)
Pluta Wiesław
(2)
Rutkowski Andrzej
(2)
Sangajło Ryszard
(2)
Sierpińska Maria
(2)
Stronka Dariusz
(2)
Walińska Ewa
(2)
Wilimowska Zofia
(2)
Wilimowski Marek
(2)
Barrow Colin
(1)
Bywalec Czesław (1945- )
(1)
Cap Piotr
(1)
Cap Piotr (1970- )
(1)
Carlberg Conrad George
(1)
Chudzik Daniel
(1)
Davies David
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dobrzański Jarosław
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Duszyńska-Zygadło Karolina
(1)
Dąbrowska Anna (ekonomika)
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Filip Paulina
(1)
Gąsiorkiewicz Lech
(1)
Hadyniak Bogusław
(1)
Hawawini Gabriel A
(1)
Hull John (1946- )
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Juruś Jerzy
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- )
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Kowalczyk Magdalena (organizacja i zarządzanie)
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kruk Sylwia
(1)
Krysiak Zbigniew (nauki ekonomiczne)
(1)
Kusak Aleksander
(1)
Leahigh David
(1)
Leśniak-Łebkowska Grażyna
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nesterak Janusz
(1)
Nesterowicz Renata
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pawłowska-Mielech Jadwiga
(1)
Pazio Wanda J
(1)
Pazio Wanda Janina
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rybicki Piotr
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Shim Jae K
(1)
Siegel Joel G
(1)
Smith Michael L
(1)
Solek Adrian
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Stradomski Maciej
(1)
Szajkowska Julia
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Viallet Claude
(1)
Walczak Marian
(1)
Wdowiński Piotr
(1)
Wilk Józef
(1)
Williams Arthur C
(1)
Wiśniewska Ewelina
(1)
Wędzki Dariusz
(1)
Young Peter C
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(44)
1990 - 1999
(8)
Okres powstania dzieła
2001-
(7)
Kraj wydania
Polska
(63)
Język
polski
(56)
angielski
(2)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(6)
Agenci ubezpieczeniowi
(1)
Analitycy finansowi
(1)
Doradcy inwestycyjni
(1)
Dyrektorzy
(1)
Księgowi
(1)
Maklerzy giełdowi
(1)
Menadżerowie
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Pracownicy banków
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Studenci
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Przedsiębiorstwo
(39)
Finanse
(19)
Zarządzanie
(8)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Rachunkowość
(5)
Rynek finansowy
(5)
Decyzje
(4)
Inwestycje
(4)
Ryzyko
(4)
Zarządzanie finansowe
(4)
Analiza finansowa
(3)
Spółki akcyjne
(3)
Ekonomia
(2)
Marketing
(2)
Prawo handlowe
(2)
Zarządzanie finansami
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(1)
Banki
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Doradcy inwestycyjni
(1)
Dług
(1)
Excel
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informatyka
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instrumenty pochodne (finanse)
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Logistyka
(1)
Magazyn
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Optymalizacja
(1)
Organizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Pożyczki handlowe
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rentowność
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Spółki
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Wartość ekonomiczna-zarządzanie-podręcznik akademicki
(1)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Podręcznik
(9)
Podręczniki akademickie
(4)
Podręczniki
(3)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Zarządzanie i marketing
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
63 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Cz.1: Wiadomości wstępne; Rozdział 1: Zarządzanie finansowe; Rozdział 2: Organizacyjno- prawne otoczenie działania menedżera finansowego; Rozdział 3: Rynki finansowe; Cz.2: Analiza i planowanie finansowe; Rozdział 4: Sprawozdania finansowe; Rozdział 5: Analiza finansowa; Rozdział 6: Prognozowanie spraowzdań finansowych; Rozdział 7: Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; ( połączona ); Cz.3: Podstawowe koncepcje zarządzania finansowego: wartość pieniądza w czasie, ryzyko i stopa zwrotu; Rozdział 8: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 9: Wycena akcji i obligacji; Rozdział 10: Ryzyko a stopa zwrotu;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 751, 749, 747, 745 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 743/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.4: Planowanie inwestycji rzeczowych i kosztów kapitału; Rozdział 11: Planowanie inwestycji rzeczowych; Rozdział 12: Ryzyko w planowaniu inwestycji rzeczowych; Rozdział 13: Koszt kapitału; Cz.5: Struktura kapitału i polityka dywidendy; Rozdział 14: Struktura kapitału - podstawowa koncepcja teoretyczna; Rozdział 15: poszukiwanie optymalnej struktury kapitału; Rozdział 16: Polityka dywidendy; Cz.6: Finansowanie długookresowe; Rozdział 17: Instrumenty finansowania długookresowego; Rozdział 18: Wykorzystanie kategorii opcji w zarządzaniu finansowych; Rozdział 19: Obligacje zamienne na akcje, warranty, prawa poboru; Rozdział 20: Transakcje zabezpieczające ( Hedging ); Cz.7: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 21: Podstawowe problemy zarządzania kapitałem obrotowym; Rozdział 22: Zarządzanie środkami pieniężnymi; Rozdział 23: Zarządzanie należnościami; Rozdział 24: Finansowe zarządzanie zapasami; Rozdział 25: Finansowanie krótkookresowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 752, 750, 748, 746 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 744/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Systematyka, istota, cel oraz podstawowe pojęcia finansów przedsiębiorstw; Rozdział 2: Podstawowe prawne uwarunkowania zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Rynki finansowe; Rozdział 4: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Cena i wartość pieniądza w czasie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9397, 9396 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9395/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Długookresowe decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie-metody oceny projektów inwestycyjnych i ryzyko operacyjne; Rozdział 2: Prognozowanie potrzeb finansowych firmy; Rozdział 3: Długookresowe decyzje finansowe-koszty i struktura kapitału, ryzyko finansowe ryzyko całkowite; Rozdział 4: Zarządzanie kapitałem obrotowym netto; Rozdział 5: Wycena przedsiębiorstw; Rozdział 6: Inne istotne zagadnienia związane z zarządzaniem finansami;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9400, 9399 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9398/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Cele i funkcje zarzązdania finansami; 2. Otoczenie biznesu; 3. Wartość pieniądza w czasie; 4. Rynek kapitałowy- rynek paierów wartościowych; 5. Szacowanie cen akcji, obligacji, opcji; 7. Zarządzanie portfelem aktywów kapitałowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6218, 6217, 6216, 6215, 6214, 6213, 6212, 6211, 6210 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6209/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Cele i funkcje zarządzania finansami; 2. Otoczenie biznesu; 3. Wartość pieniądza w czasie; 5. Rynek kapitałowy- rynek paierów wartościowych; 6. Szacowanie cen akcji, obligacji, opcji; 7. Zarządzanie porfelem aktywów kapitałowych; 8. Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych; 9. Analiza finansowa; 10. Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie; 11. Metody szacowania efektywności inwestycji; 12. Fuzje i przejęcia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6228, 6227, 6226, 6225, 6224, 6223, 6222, 6221, 6220 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6219/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Ryzyko i zwrot; Rozdział 3: Wycena; Rozdział 4: Koszt kapitału; Rozdział 5: System dźwigni; Rozdział 6: Struktura kapitału i wartość firmy; Rozdział 7: Planowanie realnych inwestycji kapitałowych; Rozdział 8: Polityka dywidendy; Rozdział 9: Długookresowe zarządzanie finansami; Rozdział 10: Krótkookresowe zarządzanie finansami; Rozdział 11: Analiza finansowa i planowanie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5886, 5885, 5884, 5883 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5882/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zmiana wartości pieniądza w czasie; Rozdział 2: Techniki dyskontowe wykorzystywane w analizie projektów inwestycyjnych; Rozdział 3: Dźwignia finansowa, operacyjna i połączona; Rozdział 4: Kredyt jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Leasing: rodzaje, uregulowania prawne i struktura opłat; Rozdział 6: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 7: Średni ważony koszt kapitału; Rozdział 8: Wyznaczenie kosztu kapitału własnego na podstawie modeli matematycznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10283, 10282, 10281, 10280 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10279/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Istota zarządzania finansami; Rozdział 2: Podstawowe kategorie zarządzania finansami; Rozdział 3: Długoterminowe źródła finansowaia; Rozdział 4: Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Rodzaje i znaczenie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Budżetowanie kapitałowe i ocena przedsiewzięć inwestycyjnych; Rozdział 7: Krótkoterminowe decyzje finansowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14737, 14671 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14670/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego; Rozdział 1: Kursy walutowe w gopodarce rynkowej; Rozdział 2: Rynek walutowy; Rozdział 3: Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe; Rozdział 4: Zmiany kursów walutowych na rynku kasowym i termonowym; Cz. 2: Zarządzanie ryzykiem kursowym; Rozdział 5: Formy ryzyka związane z transakcjami dewizowymi; Rozdział 6: Ryzyko konwersji w sprawozdaniach finansowych; Rozdział 7: Ryzyko ekonomiczne w transakcjach międzynarodowych; Rozdział 8: Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym; Rozdział 9: Osłona transakcji zagranicznych firmy przed ryzykiem kursowym; Rozdział 10: Osłona przepływów operacyjnych przed ryzykiem ekonomicznym; Cz. 3: Finansowanie bieżących operacji zagranicznych; Rozdział 11: Polityka krótkookresowego finansowania zagranicznego firmy; Rozdział 12: Metody i techniki finansowania operacji handlu zagranicznego; Rozdział 13: Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa; Rozdział 14: Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Cz. 4: Inwestycje międzynarodowe; Rozdział 15: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym; Rozdział 16: Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Rozdział 17: Procedura i technika analizy finansowej projektu inwestycji zagranicznej. Przykład IMC-United Kingdom; Rozdział 18: Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe; Cz. 5: Międzynarodowe rynki finansowe i długookresowe finansowanie operacji zagranicznych; Rozdział 19: Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych; Rozdział 20: Strategia finansowania międzynarodowego w długim okresie; Rozdział 21: Międzynarodowy rynek transakcji swapowych; Cz. 5: Opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 22: Opodatkowanie dochodów z operacji zagranicznych; Rozdział 23: Racje podatkowe a działalność firm zagranicznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8759, 8758, 8757, 8756, 8755, 5863 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5862/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Miejsce finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 5. Zarządzanie majątkiem obrotowym; 6. Efektywność decyzji finansowych; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. [a]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6056, 6055, 6054, 6053, 6052, 6051, 6050, 6049, 6048, 5576 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5575/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Miejsce finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa; 3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 5. Zarządzanie majątkiem obrotowym; 6. Efektywność decyzji finansowych; 7. Efektywność inwestycji; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. [a]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7622, 7621, 7620, 7619, 7618, 7617, 7616, 7615, 7614 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7613/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wprowadzenie do finansów firmy; Rozdział 2: Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Rozdział 3: Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Rozdział 4: Analiza progu rentowności; Rozdział 5: Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Rozdział 6: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 7: Decyzje inwestycyjne; Rozdział 8: Długoterminowe źródła finansowania; Rozdział 9: Koszt kapitału; Rozdział 10: Leasing; Rozdział 11: Planowanie przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Rozdział 13: Zarządzanie zapasami; Rozdział 14: Zarządzanie kredytem kupieckim; Rozdział 15: Zarządzanie zobowiązaniami krótkotermonowymi; Rozdział 16: Planowanie finansowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6745, 6744, 6743, 6742 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6741/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 508 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie do finansów firmy; Rozdział 2: Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Rozdział 3: Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Rozdział 4: Analiza progu rentowności; Rozdział 5: Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Rozdział 6: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 7: Decyzje inwestycyjne; Rozdział 8: Długoterminowe źródła finansowania; Rozdział 9: Koszt kapitału; Rozdział 10: Leasing; Rozdział 11: Planowanie przepływów pieniężnych; Rozdział 12: Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Rozdział 13: Zarządzanie zapasami; Rozdział 14: Zarządzanie kredytem kupieckim; Rozdział 15: Zarządzanie zobowiązaniami krótkotermonowymi; Rozdział 16: Planowanie finansowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8804, 8778, 8777, 8776, 8775, 8774, 8773, 8772, 8771 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8770/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przedmiot zarządzania finansowego; Rozdział 2: Arkusz bilansowy; Rozdział 3: Rachunek wyników; Rozdział 4: Planowanie przepływu środków pieniężnych; Rozdział 5: Interpretacja; Rozdział 6: Przepływy funduszów. Sprawozdanie o stanie środków pieniężnych; Rozdział 7: Rachunek kosztów; Rozdział 8: Koszty ogólne; Rozdział 9: Koszty normatywne; Rozdział 10: kontrola na podstawie budżetu- plan; Rozdział 11: Koszty krańcowe; Rozdział 12: Koszty zmienne ( koszty decyzyjne); Rozdział 13: Planowanie inwestycji kapitałowych; Rozdział 14: Pozyskiwanie kapitału stałego i obcego - długoterminowego; Rozdział 15: Koszt kapitału - dźwignia; Rozdział 16: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 17: Zmiany poziomu cen; Rozdział 18: Analiza wykonania;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 462, 461, 460, 459 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 458/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1. Sprawozdawczość finansowa: Rozdział 1. Sprawozdanie składane przez dyrektora finansowego; Rozdział 2. Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w USA; Rozdział 3. Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych; Cz. 2. Rachunkowość finansowa; Rozdział 4. Sprawozdawczość zestawień finansowych: rachunek wyników w USA i w Polsce; Rozdział 5. Zysk na akcję (EPS); Rozdział 6. Sprawozdawczość zestawień finansowych: bilans w USA i w Polsce; Rozdział 7. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych; Cz. 3. Rachunkowość zarządcza; Rozdział 8. Koszty - zarządzanie i analiza; Rozdział 9. Analiza progu rentowności (CVP) oraz dźwignia finansowa i operacyjna; Rozdział 10. Decyzje krótkoterminowe; Rozdział 11. Prognozowanie, planowanie i budżetowanie. Wybrane wskaźniki finansowe. Modele komputerowe w budżetowaniu; Rozdział 12. Tworzenie budżetu za pomocą modeli finansowych; Rozdział 13. Budżetowanie kapitałowe: Rozdział 14. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności; Rozdział 15. Kontrola centrów zysku; Rozdział 16. Efektywność centrów inwestycji i kalkulacja cen wewnętrznych; Rozdział 17. Analiza i poprawa zyskowności firmy oraz jej wartość; Rozdział 18. Systemy kontroli just in time; Cz. 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym: Rozdział 19. Kapitał obrotowy i zarządzanie środkami pieniężnymi; Rozdział 20. Zarządzanie należnościami; Rozdział 21. Zarządzanie zapasami; Rozdział 22. Zarządzanie zobowiązaniami; Cz. 5. Finansowanie biznesu: Rozdział 23. Finansowanie krótko i średnioterminowe; Rozdział 24. Długoterminowe źródła finansowania; Rozdział 25. Warianty i obligacje zmienne; Rozdział 26. Koszt kapitału a decyzje w zakresie struktury kapitałowej; Rozdział 27. Polityka dywidendy; Rozdział 28. Zarządzanie finansami w korporacjach finansowych; Cz. 6. Analiza finansowa; Rozdział 29. Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 30. Analiza, ocena i kontrola przychodów oraz kosztów; Rozdział 31. Ubezpieczenia i zagadnienia prawne; Rozdział 32. Podstawy ekonomii; Cz. 7. Inwestowanie nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa; Rozdział 33. Inwestycje w papiery wartościowe; Cz. 8. Opodatkowanie; Rozdział 34. Podatkowe konsekwencje decyzji finansowych w Polsce; Cz. 9. Fuzje, sprzedaż majątku, kryzys finansowy i reorganizacja; Rozdział 35. Fuzje i przejęcia; Rozdział 36. Sprzedaż majątku; Rozdział 37. Przewidywanie problemów finansowych firmy; Rozdział 38. Kryzys finansowy firmy i reorganizacja. [M]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3585, 3584, 3583, 3582 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3581/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Ogólne problemy zarządzania finansami firmy; 2. Teoretyczne podstawy decyzji finansowych firmy; 3. Kształtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym; 5. Emisja papierów wartościowych; 6. Leasing; 7. Analiza finansowa i planowanie finansowe; 8. Łączenie przedsiębiorstw; 9. Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy; 10. Elementy inżynierii finansowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6283, 6282 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6281/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Ogólne problemy zarządzania finansami firmy; 2. Teoretyczne podstawy decyzji finansowych firmy; 3. Kształtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym; 5. Emisja papierów wartościowych; 6. Leasing; 7. Analiza finansowa i planowanie finansowe; 8. Łączenie przedsiębiorstw; 9. Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy; 10. Elementy inżynierii finansowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22515, 22514, 22513, 22512 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22511/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie do zarządzania finansami firmy; 2. Podstawy rachunkowości finansowej; 3. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych; 4. Źródła finansowania; 5. Długoterminowe decyzje finansowe; 6. Planowanie i modelowanie finansowe; 7. Bieżące decyzje finansowe; 8. Analiza wskażnikowa; 9. Wycena firmy; 10. Tematy specjalne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4539, 4538, 4537, 4536 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4535/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Wprowadzenie; Rozdział 1: Zarządzanie finansami a kreowanie wartości; Rozdział 2: Bilans oraz rachunek zysków i strat; Cz.2: Analiza finansowa i zarządzanie finansowe; Rozdział 3: Ocena płynności i efektywności operacyjnej; Rozdział 4: Analiza przepływów pieniężnych; Rozdział 5: Analiza rentowności, ryzyka i wzrostu; Cz.3: Decyzje inwestycyjne; Rozdział 6: Zastosowanie NPV w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych podnoszących wartość firmy; Rozdział 7: Inne metody stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych; Rozdział 8: Identyfikacja i szacowanie przepływów pieniężnych projektu; Cz.4: Decyzje finansowe; Rozdział 9: Pozyskiwanie kapitału i wycena papierów wartościowych; Rozdział 10: Szacowanie kosztu kapitału; Rozdział 11: Kształtowanie struktury kapitału; Cz.5: Decyzje strategiczne; Rozdział 12: Wycena i przejęcie firmy; Rozdział 13: Decyzje zwiększające wartości firmy w otoczeniu międzynarodowym; Rozdział 14: Zarządzanie ukierunkowane na kreowanie wartości
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25960, 25959 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25958/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej