Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Książki niedostępne
(1)
Author
Fedorowicz Zdzisław
(3)
Białek-Jaworska Anna
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Frodyma Katarzyna (1978- )
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Jurek Michał
(1)
Kruschwitz Lutz
(1)
Malina Anna
(1)
Marszałek Paweł
(1)
Miklaszewska Ewa
(1)
Nowak Edward
(1)
Sokołowski Andrzej
(1)
Świderska Gertruda Krystyna (1942- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Subject
Finanse
(7)
Pieniądz
(2)
Teoria prognozowania
(2)
Banki operacyjne
(1)
Bankowość
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Decyzje
(1)
Dochód
(1)
Finanse lokalne
(1)
Inwestycje
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Koszt własny
(1)
Koszty
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Microsoft Excel (oprogramowanie)
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rynek finansowy
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Statystyka ubezpieczeniowa
(1)
Teoria
(1)
Turystyka
(1)
Wynik finansowy
(1)
Zróżnicowanie regionalne
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7417-271-4
1. Współczesne tendencje w realizacji polityki pieniężnej; 2. Polityka pieniężna w świetle zmian w popycie na pieniądz i zmian form pieniądza; 3. Fiskalna teoria poziomu cen - implikacje dla skuteczności politycznej; 4. Cechy, przesłanki i warunki stosowania systemów kursowych; 5. Przemiany międzynarodowych stosunków walutowych i ich wpływ na systemy kursowe krajów członkowskich MFW; 6. Polityka kursowa w warunkach współpracy międzynarodowej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34518 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34517/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Teorie pieniądza / Zdzisław Fedorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 1999. - 101 [3] s. ; 21 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-85366-18-0
1. Określenie pieniądza; 2. Klasyczna teoria pieniądza; 3. Teoria pieniądza J. M. Keynesa; 4. Neoklasyczna teoria pieniądza; 5. Monetarystyczna teoria pieniądza; 6. W kierunku syntezy; 7. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9602 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9601/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie i inwestycje / Lutz Kruschwitz. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - XII, 455 s. : il. ; 24 cm.
1. Bezpieczne jednorazowe płatności; 2. Pewne wielokrotne płatności; 3. Wybory w warunkach niepewności. 4. Teoria arbitrażu; 5. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM); 6. Time State Preference Model; 7. Teoria struktury kapitału; 8. CAPM a inwestycje; 9. Teoria wyceny opcji; 10. Wprowadzenie do statystyki; 11. Kompendium matematyczne. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37382/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zrozumieć sprawozdanie finansowe / Gertruda Krystyna Świderska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin : MAC Consulting, 2018. - 185 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN: : 978-83-8085-526-7
1. Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym; 2. Jak powstaje sprawozdanie finansowe; 3. Pierwsze podejście do zrozumienia sprawozdania finansowego; 4. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy; 5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o finansowych efektach działalności firmy; 6. Jak oceniać efektywność gospodarowania; 7. Jakich informacji dostarcza zestawienie zmian w kapitale własnym; 8. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o „trwałości” firmy; 9. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe; 10. Sprawozdanie z działalności, czyli także informacje niefinansowe; 11. Dlaczego sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58638, 58637 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58636/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy teorii finansów / Zdzisław Fedorowicz. - Warszawa : Poltext, 1997. - 166 [1] s. ; 20 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85366-13-X
Rozdział 1: Pojęcie finansów, klasyfikacja zjawisk finansowych i funkcje finansów; Rozdział 2: Przepływy finansowe w gospodarce; Rozdział 4: Alokacyjna funkcja finansów; Rozdział 5: Redystrybucyjna funkcja finansów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 637, 636, 635, 540 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 539/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy teorii finansów / Zdzisław Fedorowicz. - Warszawa : Poltext, 2000. - 166 [2] str. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85366-13-X
Rozdział 1: Pojęcie finansów, klasyfikacja zjawisk finansowych i funkcje finansów; Rozdział 2: Przepływy finansowe w gospodarce; Rozdział 4: Alokacyjna funkcja finansów; Rozdział 5: Redystrybucyjna funkcja finansów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6770, 6769, 6768, 6767, 6766, 6765, 6764, 6763, 6762, 6761, 6760, 6759, 6758, 6757, 6756, 6755, 6754, 6753, 6752, 6751 (20 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Podstawy finansów; Rozdział 1: Charakterystyka rynków i instrumentów finansowych; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia i zjawiska na rynku finansowym; Rozdział 3: Podejmowanie decyzji finansowych; Cz. 2: Podstawy bankowości; Rozdział 4: Rola banków na rynku finansowym; Rozdział 5: Procesy deregulacyjne na rynku bankwoym; Rozdział 6: Polski rynek bankowy; Cz. 3: Aneks -przykłady sytuacji decyzyjnych;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12786 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12784/XVII czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 12785 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rola kredytu w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego; Rozdział 2: Modele kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne; Rozdział 3: Kryteria i zasady optymalizacji decyzji banku komercyjnego w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego; Rozdział 4: Ocena wrażliwości decyzji kredytowych banku komercyjnego w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego na parametry funkcji celu banku (analiza symulacji); Rozdział 5: finansowanie budownictwa mieszkaniowego kredytami denominowanymi w walutach obcych-problemy i doświadczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28855, 28854, 28853, 28852 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28851/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Przychody w działalności przedsiebiorstwa; Rozdział 1: Istota i znaczenie przychodów w działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Klasyfikacja przychodów; Rozdział 3: Przychody z podstawowej działalności operacyjnej; Rozdział 4: Inne źródła przychodów; Rozdział 5: Rozliczenia międzyokresowe przychodów; Cz. 2: Koszty działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Istota i znaczenie kosztów; Rozdział 7: Ewidencja kosztów działalności operacyjnej; Rozdział 8: Ewidencja kosztów innej działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Grupowanie i rozliczanie kosztów posrednich; Rozdział 10: zasady ustalania kosztó jednostkowych; Cz. 3: Wynik finansowy przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Istota i znaczenie wyniku finansowego; Rozdział 12: Elementy wyniku finansowego;Rozdział 13: Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 14: Rozliczanie wyniku finansowego; Rozdział 15: Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie finansowe; Wykaz kont systetycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32431, 32430 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32429/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60231/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 726)
1. Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej; 2. Ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów nowo przyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej; 3. Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001; 4. Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach; 5. Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy; 6. Analiza zależności ekstremalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again