Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(17)
Forma i typ
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(16)
dostępne
(12)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Autor
Ignatowski Radosław
(2)
Walińska Ewa
(2)
Bakalarska Barbara
(1)
Bojanowski Witold
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Feliński Jerzy Roman
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gąsiorek Krystyna (ekonomia)
(1)
Iwaniec Małgorzata
(1)
Jaworska Elżbieta
(1)
Jurewicz Anna (ekonomia)
(1)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Marcinkowska Elżbieta (ekonomia)
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Olchowicz Irena
(1)
Sawicka Joanna (rachunkowość)
(1)
Stronczek Anna
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Uryga Józef
(1)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(1)
Wencel Agnieszka
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Więcław Wojciech (1972- )
(1)
Wędzki Dariusz (1970- )
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Świderska Gertruda Krystyna. (1942- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(16)
Odbiorca
Księgowi
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Analitycy ekonomiczni
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Dyrektorzy finansowi
(1)
Temat
Finanse
(12)
Prawo bilansowe
(3)
Rachunkowość
(3)
Sprawozdawczość finansowa
(3)
Rachunkowość finansowa
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Banki
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Finanse samorządowe
(1)
Księgowość
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rachunkowość międzynarodowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Temat: czas
2001-
(4)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Gatunek
Materiały pomocnicze
(2)
Poradniki
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
17 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43218, 43217 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: MSR 41 Rolnictwo; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka MSR 41 Rolnictwo; Rozdział 2: Zasady wyceny oraz ujawniania aktywów biologicznych i produktów rolniczych; Rozdział 3: Dotacje rządowe wg MSR 41; Rozdział 4: Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych; Część 2: MSR 41 Rolnictwo a polskie regulacje prawne; Rozdział 5: definicje dotyczące działalności rolniczej w ustawie o rachunkowości i w innych aktach prawnych; Rozdział 6: Porównanie zasad wyceny aktywów biologicznych i produktów rolniczych według MSR 41 z przepisami polskiego prawa bilansowego i innych regulacji; Rozdział 7: Dotacje rolnicze i ich ewidencja księgowa w polskich przedsiębiorstwach; Rozdział 8: obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw rolniczych według MSR 41 i MSR 1 a wymagania ustawy o rachunkowości; Część 3: Prezentacja graficzna - ekrany. [g]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34512 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34511/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49104/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Formy powiązań kapitałowych podmiotów gospodarczych i ich ujęcie w rachunkowości; 1. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych ; 2. Odwzorowanie powiązań kapitałowych podmiotów; 3. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych; Rozdział 2: Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych a wartość firmy; 4. Pojęcie i istota wartości firmy; 5. Pomiar wartości firmy; 6. Rozliczenie i wykazywanie wartości firmy w rachunkowości; 7. Praktyczne rozwiązania w zakresie wartości firmy w rachunkowości; Rozdział 3: Teoretyczne podstawy sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 8. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako forma sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 9. Koncepcja konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych w teorii rachunkowości; Rozdział 4: Regulacje rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych w Polsce na tle rozwiązań światowych - analiza porównawcza;10. Koncepcja grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości; 11. Zakres ujawnień w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 12. Podstawowe zasady i procedury konsolidacyjne w regulacjach rachunkowości;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 715 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 714/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-275/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-275/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 33506 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33505/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49101/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 16: Zagadnienia ogólne i uwagi wprowadzające; Rozdział 17: Konsolidacja sprawozdań finansowych na dzień podporządkowania innego podmiotu; Rozdział 18: Konsolidacja sprawozdań finansowych na pierwszy dzień bilansowy; Rozdział 19: Konsolidacja sprawozdań finansowych w kolejnych latach obrotowych; Rozdział 20: Zmiany w strukturze własności podmiotu podporządkowanego; Rozdział 21: Utrata kontroli lub innej formy podporządkowania podmiotu bez zbywania udziałów; Rozdział 22: Istota i zastosowanie nowych rozwiązań MSSF w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62976/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Istota i zakres sprawozdawczości finansowej; Rozdział 2: Teoria przepływów pieniężnych; Rozdział 3: Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według krajowego standardu rachunkowości; Rozdział 4: Sporządzanie rachunku przepływów pienięznych-przykład całościowy; Rozdział 5: Zarządzanie środkami pieniężnymi a podatek dochodowy;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14819, 14818 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14734/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział1: Rachunkowość naczelnym systemem informacyjnym w zarządzaniu podmiotem gospodarczym; Rozdział 2: Inwentaryzacja składników majątkowych podstawą realności sprawozdania finansowego; Rozdział 3: Sprawozdawczość finansowa w aspekcie obowiązujących przepisów prawnofinansowych; Rozdział 4: Charakterystyka sprawozdań - roczne sprwaozdanie finansowe; Rozdział 5: Istota badania i ogłoszenie rocznych sprawozdań finansowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9534 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9533/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe i inne źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Bilans: ogólnego przeznaczenia i skonsolidowany; Rozdział 3. Rachunek zysków i strat: ogólnego przeznaczenia oraz skonsolidowany; Rozdział 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym: ogólnego przeznaczenia i skonsolidowane; Rozdział 5. Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 6. Informacja dodatkowa: do sprawozdania ogólnego przeznaczenia i sprawozdania skonsolidowanego; Rozdział 7. Sprawozdania finansowe dla Głównego Urzędu Statystycznego; Rozdział 8. Sprawozdanie okresowe emitentów papierów wartościowych. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48495, 48494 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48493/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Wymogi w zakresie funkcjonowania rachunkowości bankowej; Rozdział 1: system bankowy; Rozdział 2: Klasyfikacja podmiotów i zasady polityki rachunkowości bankowej; Rozdział 3: Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 4: Ryzyko bankowe i jego zabezpieczenia w formie rezerw celowych; Rozdział 5: funkcjonowanie rachunków dewizowych i zarządzanie ryzykiem walutowym; Rozdział 6: Instrumenty finansowe; Rozdział 7: Płynność finansowa banku; Rozdział 8: Sprawozdawczość bankowa; Rozdział 9: Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Cz. 2: Bankowy plan kont; Cz. 3: Zasady ewidencji ksiegowej wybranych grup operacji bankowych; Rozdział 10: Aktywa trwałe; Rozdział 11: Operacje z udzieleniem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi; Rozdział 12: Operacje z podmiotami niefinansowymi; Rozdział 13: Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi; Rozdział 14: Papiery wartościowe; Rozdział 15: Operacje różne; Rozdział 16: Fundusze własne; Rozdział 17: Koszty i straty; Rozdział 18: Przychody i zyski; Rozdział 19: Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane; Cz. 4: Schematy; Cz. 5: Słownik terminów dotyczących finansów; Cz. 6: Literatura; Cz. 7: Przepisy prawne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20940 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20938/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Vademecum Rachunkowości)
Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 5: Rachunek przypływów pieniężnych; Rozdział 6: Informacja dodatkowa; Rozdział 7: Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Przykład sporządzania sprawozdania finansowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32492, 32491, 32490, 32489 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32488/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Meritum - Wolters Kluwer Polska)
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Istota rachunkowości; Rozdział 2: Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości; Rozdział 3: Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości; Rozdział 4: Regulacje rachunkowości; Rozdział 5: Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce; Rozdział 6: Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej; Część 2: Wycena aktywów i pasywów oraz pomiar przychodów i kosztów; Rozdział 7: Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów; Rozdział 8: Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych; Rozdział 9: Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego; Rozdział 10: Szczegółowe zasady pomiaru podatku dochodowego; Część 3: Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego w szczególnych transakcjach; Rozdział 11: Transakcje pochodne i zabezpieczające; Rozdział 12: Kontrakty długoterminowe; Rozdział 13: Łączenie się spółek; Rozdział 14: Ceny transferowe; Rozdział 15: Leasing; Część 4: Jednostkowe sprawozdania finansowe -sporządzanie, badania i analiza; Rozdział 16: Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego; Rozdział 17: Podstawowe składniki sprawozdania finansowego -bilans i rachunek zysków i strat; Rozdział 18: Rachunek przypływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki; Rozdział 19: Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego; Rozdział 20: Badania sprawozdań finansowych jako szczególny rodzaj kontroli; Rozdział 21: Analiza sprawozdań finansowych; Część 5: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych -konsolidowanie sprawozdań finansowych; Rozdział 22: Zagadnienia ogólne; Rozdział 23: Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; Rozdział 24: Wyłączenie jednostek z konsolidacji i stosowania metody praw własności; Rozdział 25: Metody konsolidowania danych finansowych jednostek podporządkowanych; Rozdział 26: Wycena składników aktywów i pasywów jednostek podporządkowanych według koncepcji wartości godziwych; Rozdział 27: Ustalenie i rozliczenie nabytej wartości firmy i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych; Rozdział 28: Zasady stosowania metody pełnej; Rozdział 29: Zasady stosowania metody proporcjonalnej; Rozdział 30: Zasady stosowania metody praw własności.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29049/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST; Rozdział 3: Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST; Rozdział 4: Rb-PDP - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu; Rozdział 5: Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST; Rozdział 6: Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST; Rozdział 7: Rb-30 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; Rozdział 8: Rb-31 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; Rozdział 9: Rb-33 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej; Rozdział 10: Rb-34 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych; Rozdział 11: Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami; Rozdział 12: Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; Rozdział 13: Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych; Rozdział 14: Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych; Rozdział 15: Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności; Rozdział 16: Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego. [Z]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-71/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-71/1/XV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości; 1.1. Obowiązkowe sporządzania sprawozdania finansowego; 1.2. Budowa sprawozdania finansowego i tryb jego sporządzania; 1.3. Znaczenie rewizji finansowej; Rozdział 2: Podatek odroczony; 2.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe; 2.2. Przychody i koszty w prawie bilansowym i podatkowym; 2.3. Ogólna koncepcja podatku odroczonego; Rozdział 3: Inwentaryzacja; 3.1. Inwentaryzacja – cel, terminy, rodzaje; 3.2. Metody inwentaryzacji; 3.3. Wycena spisu z natury; 3.4. Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych; rozdział 4: Zasady wyceny składników majątkowych i kapitałowych; Rozdział 5: Rachunek zysków i strat; Rozdział 6: Przepływy pieniężne; Rozdział 7: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 8: Informacja dodatkowa; Rozdział 9: Sprawozdanie z działalności. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63042, 63041, 63040 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60852/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 64439, 64438 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 64437/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej