Form of Work
Książki
(40)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Status
only on-site
(40)
available
(35)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(19)
Author
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(5)
Fołta Teresa
(3)
Godlewska Jadwiga
(3)
Wędzki Dariusz (1970- )
(3)
Buk Halina
(2)
Ignatowski Radosław
(2)
Koc Stanisław
(2)
Kwasiborski Antoni
(2)
Nowak Edward
(2)
Olchowicz Irena
(2)
Remlein Marzena
(2)
Tłaczała Agnieszka
(2)
Dudycz Tadeusz
(1)
Gabrusewicz Przemysław
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gos Waldemar (1964- )
(1)
Helin Andre
(1)
Huterska Agnieszka
(1)
Kowalczyk Magdalena (organizacja i zarządzanie)
(1)
Kołosowksa Bożena
(1)
Krzywda Danuta
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Micherda Bronisław (1945- )
(1)
Nowak Edward (1951- )
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Ritchie John C. (1927- )
(1)
Rybicki Piotr
(1)
Sieniawska Krystyna
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Sobkowiak Jarosław
(1)
Uryga Józef
(1)
Voss Grażyna
(1)
Wiatr Michał
(1)
Wiazowski Tomasz
(1)
Worobiej Ewa
(1)
Wynimko Aneta
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Śnieżek Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(35)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Księgowi
(2)
Menedżerowie
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Doradcy finansowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Finanse
(32)
Przedsiębiorstwo
(8)
Sprawozdawczość finansowa
(7)
Sprawozdania finansowe
(5)
Sprawozdawczość
(5)
Analiza finansowa
(4)
Rachunkowość
(3)
Banki
(2)
Kontrola wewnętrzna
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Bilans księgowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(1)
Unia Europejska
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(8)
Podręcznik
(6)
Podręczniki akademickie
(4)
Case study (studium przypadku)
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
40 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46971/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-208-1675-0 ; 978-83-208-1675-4
Cz.1: Sprawozdanie jednostkowe przedsiębiorstwa; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 5: Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym; Rozdział 6: Informacja dodatkowa; Cz.2: Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych; Rozdział 7: Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Konsolidacja metodą pełną; Rozdział 9: Metoda konsolidacji proporcjonalnej; Rozdział 10: Metoda praw własności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26191 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26190/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48325, 48324 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48323/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43216 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43215/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89355-41-8
Rozdział 1: Ład korporacyjny a polityka informacyjna spółki; Rozdział 2: Ewolucja rocznego raportu spółki; Rozdział 3: Sprawozdanie z działalności spółki ; Rozdział 4: Raport na temat ryzyka; Rozdział 5: Raport finansowy; Rozdział 6: Kapitał intelektualny; Rozdział 7: Wiarygodnośc rocznego raportu spółki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24556 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24555/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Cele i metody analizy finansowej; Rozdział 2: Modelowe aspekty analizy finansowej i kierunki jej ewolucji; Rozdział 3: Przygotowanie danych analitycznych; Rozdział 4: Ocena wstępna i wskaźnikowa sytuacji jednostki gospodarczej; Rozdział 5: Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27540, 27539, 26189 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26188/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43214 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43213/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Sprawozdawczość finansowa / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2004. - 412 s. : il. ; 23 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-461-5
Rozdział 1: Sprawozdania finansowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Ustawy o Rachunkowości; Rozdział 2: Bilans; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat; Rozdział 4: Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 5: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 6: Informacja dodatkowa; Rozdział 7: Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzenia, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Przykład sporządzania sprawozdania fiansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22402, 22401, 22400, 22399, 22398, 22397, 22396, 22395, 22394, 22393, 20506, 20505 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20504/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-264-8378-3
Rozdział 1. Przesłanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego; 1. Przedsiębiorstwo a potrzeby informacyjne jego interesariuszy; 2. Czynniki kształtujące sytuację finansową przedsiębiorstwa; 3. Informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa a sprawozdanie finansowe; 4. Analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej; 5. Narzędzia analizy wskaźnikowej; Rozdział 2. Przegląd wskaźników finansowych, płynności finansowej i wypłacalności długoterminowej oraz ich systemów; 1. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej; 2. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników wypłacalności długoterminowej; Rozdział 3 : Przegląd wskaźników finansowych sprawności zarządzania i rentowności oraz ich systemów; 1. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników; Rozdział 4. Zasady i metody oceny wskaźników finansowych; 1. Metody tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48420, 48419 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48418/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Inwestycyjna strona bilansu - aktywa; 3. Źródła finansowania - pasywa; 4. Bilans - aktywa i pasywa: ujęcie całościowe; 5. Analiza wypłacalności i płynności przedsiębiorstwa; 6. Rentowność; 7. Ocena wiarygodności bilansu; Dodatek A: Prowadzenie rachunkowości w warunkach inflacji; Dodatek B: Słowniczek terminów fachowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4393, 4392, 4391, 4390 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4389/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Metodyczne aspekty analizy finansowej; Rozdział 3:Analiza zasobów majątkowych; Rozdział 4: Analiza zasobów kapitałowych; Rozdział 5: Analiza przychodów ze sprzedaży; Rozdział 6: Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Analiza wyniku finansowego; Rozdział 8: Analiza rentowności; Rozdział 9: Analiza płynności finansowej; Rozdział 10: Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 12: O cena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45299 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45298/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zasada sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Inwentaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego; Rozdział 3: Uznawanie i wycena aktywów; Rozdział 4: Uznawanie i wycena składników pasywów; Rozdział 5: Zasady ustalania wyniku finansowego w prawie bilansowym; Rozdział 6: Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania; Rozdział 7: Amortyzacja bilansowa i podatkowa; Rozdział 8: Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym; Rozdział 9: Leasing w prawie bilansowym i podatkowym; Rozdział 10: Rozliczenie usług długoterminowych na dzień bilansowy; Rozdział 11: Instrumenty finansowe; Rozdział 12: Odroczony podatek dochodowy; Rozdział 13: Sprawozdanie z działąlności; Rozdział 14: Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17323/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2003 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Wyd. 2 rozsz.i uakt. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2003. - 495 [1] s. : tab. ; 24 cm.
Rozdział 1: Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Charakterystyka bilansu; Rozdział 4: Charakterystyka rachunku zysków i strat; Rozdział 5: Układ i treść informacji dodatkowej; Rozdział 6: Układ i treść zestawienia zmian w kapitale (fundusze) własnym; Rozdział 7: Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 8: Sprawozdanie z działalności; Rozdział 9: Amortyzacja bilansowa i podatkowa w 2003 roku Rozdział 10: Instrumenty finansowe-kwalifikacja i wycena; Rozdział 11: Utrata wartości aktywów; Rozdział 12: Odroczony podatek dochodowy; Rozdział 13: Wybrane zagadnienia inwentaryzacji; Rozdział 14: Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12875/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Charakterystyka bilansu; Rozdział 3: Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym; Rozdział 4: Przychody z sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego; Rozdział 5: Charakterystyka rachunku zysków i strat; Rozdział 6: Układ i treść informacji dodatkowej; Rozdział 7: Układ i treść zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 8: Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 9: Sprawozdanie z działalności; Rozdział 10: Amortyzacja bilansowa i podatkowa w 2004 roku; Rozdział 11: Leasing w prawie bilansowym i podatkowym; Rozdział 12: Rozliczenie usług długoterminowych na dzień bilansowy; Rozdział 13: Instrumenty finansowe; Rozdział 14: Odroczony podatek dochodowy; Rozdział 15: Wybrane zagadnienia inwentaryzacji; Rozdział 16: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych; Rozdział 17: Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17232/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Procedury badania sprawozdań finansowych w dorobku piśmiennictwa i w standardach zawodowych; Rozdział 2: Stwierdzenia w sprawozdaniu finansowym i ich potwierdzanie przez biegłego rewidenta; Rozdział3: Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie przygotowania badania; Rozdział 4: Procedura badania sprawozdań finansowych w etapie badania właściwego; Rozdział 5: Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie zakończenia badania; Rozdział 6: Procedury badania zagadnień szczególnych; Rozdział7: Procedury kontroli jakości usług badania sprawozdań finansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37703 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37702/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych; Rozdział 2: Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta; Rozdział 3: Produkt rewizji sprawozdań finansowych; Rozdział 4: Aspekty, metody i rodzaje badania; Rozdział 5: Procedury badania zgodności i wiarygodności; Rozdział 6: Etapy badania; Rozdział 7: Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 8: Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych; Rozdział 9: Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym; Rozdział 10: Badanie sprawozdania finansowego; Rozdział 11: Badanie sprawozdań finansowych jednostek powiązanych; Rozdział 12: Inne usługi biegłego rewidenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26164 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26163/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wymogi, cechy i zadania sprawozdawczości finansowej; Rozdział 2: Konstrukcja i analiza rachunku zysków i strat; Rozdział 3: Charakterystyka i czytanie bilansu; Rozdział 4: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 5: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 6: Zakres przedmiotowy informacji dodatkowej; Rozdział 7: Wieloprzekrojowa analiza rentowności przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17713, 17712 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17711/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Sprawozdawczość finansowa jako źródło badań analitycznych; Rozdział 1: Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej; Rozdział 2: Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych; Rozdział 3: Kierunki rozszerzenia informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwój technologii informatycznych wspomagających ten proces; Część 2: Narzędzia analizy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Istota i podstawowe metody analizy sprawozdania finansowego; Rozdział 5: Wstępna ocena wyników finansowych i położenia finansowego przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Instrumenty oceny rentowności przedsiębiorstw; Rozdział 7: Zakres oceny i instrumentarium badania płynności finansowej; Rozdział 8: Metody analizy sprawności działania; Rozdział 9: Podejście i metody oceny zadłużenia i niezależności finansowej; Część 3: Wybrane zastosowania analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw; Rozdział 10: Prognozowanie i planowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i sprawozdanie pro forma; Rozdział 11: Wartość poznawcza analizy sprawozdań finansowych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Analiza symptomów zagrożenia upadłością; Rozdział 13: Analiza sprawozdawczości finansowej w bankowej analizie ryzyka kredytowego; Rozdział 14: Wykorzystanie wskaźników sektorowych w analizie sprawozdawczości finansowej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34465 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34464/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43083 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43082/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Formy powiązań kapitałowych podmiotów gospodarczych i ich ujęcie w rachunkowości; 1. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych ; 2. Odwzorowanie powiązań kapitałowych podmiotów; 3. Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych; Rozdział 2: Powiązania kapitałowe podmiotów gospodarczych a wartość firmy; 4. Pojęcie i istota wartości firmy; 5. Pomiar wartości firmy; 6. Rozliczenie i wykazywanie wartości firmy w rachunkowości; 7. Praktyczne rozwiązania w zakresie wartości firmy w rachunkowości; Rozdział 3: Teoretyczne podstawy sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 8. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako forma sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 9. Koncepcja konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych w teorii rachunkowości; Rozdział 4: Regulacje rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych w Polsce na tle rozwiązań światowych - analiza porównawcza;10. Koncepcja grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości; 11. Zakres ujawnień w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych; 12. Podstawowe zasady i procedury konsolidacyjne w regulacjach rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 715 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 714/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again