Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(16)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Leszczyński Zbigniew
(2)
Babicki Krystian
(1)
Bangs David
(1)
Bulzacki Tomasz
(1)
Burnat-Mikosz Magdalena
(1)
Cegłowski Bartłomiej
(1)
Chynał Hanna
(1)
Cichoń-Królikowska Aleksandra
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Hartman Stephen W
(1)
Jankowska Małgorzata
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Marzec Józef
(1)
Mazur-Jelonek Aneta
(1)
Mohr Angie
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Nędzi Tomasz
(1)
Shim Jae K
(1)
Siegel Joel G
(1)
Sikorska Karolina
(1)
Sokół Aneta
(1)
Szymańska Anna
(1)
Tatar Katarzyna
(1)
Tuczko Jarosław
(1)
Wicher Anna
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(14)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Finanse
(4)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Fundusze strukturalne
(2)
Badania sprawozdań
(1)
Decyzje
(1)
Kapitał
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
PHARE
(1)
Programy UE
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Poradniki
(3)
Poradnik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Finanse w firmie- co to takiego ? Rozdział 2: Sprawozdania finansowe; Rozdział 3: Analiza finansowa firmy; Rozdział 4: Analiza kosztów; Rozdział 5: Cash flow; Rozdział 6: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 7: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 8: Pozyskiwanie źródeł finansowania; Rozdział 9: Koszt i struktura kapitału; Rozdział 10: Kalkulacja ryzyka; Rozdział 11: Wycena wartości firmy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6259, 6258, 6257, 6256 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6255/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wskaźniki zobowiązań; 2. Zarządzanie należności; 3. Wskaźniki należności; 4. Wskaźnik szybciej wypłacalności; 5. Rzeczywista wartość pieniężna; 6. Skorygowany dochód brutto; 7. Wartość alfa; 8. Pożyczka spłacana równomierne; 9. Roczna stopa oprocentowania; 10. Normatywna stawka narzutu kosztów pośrednich; 11. Arbitraż; 12. Średnia arytmetyczna stopa przychodu; 13. Wykorzystanie aktywów; 14. Opłaty za rewizje w stosunku do przychodów ze sprzedaży; 15. Średnia arytmetyczna; 16.Wskaźniki niepewnych należności; 17. Uzgodnienie salda księgowego i bankowego; 18. Barrona wskaźnik zaufania; 19. Współczynnik beta; 20. Blacka- Scholesa model wyceny opcji; 21. Wycena obligacji; 22. Stopa przychodu z obligacji; 23. Wartość księgowa akcji. 24. Wskaźnik rozpiętości; 25.Formuły progu rentowności; 26. Model wyceny aktywów i pasywów; 27. Stopa kapitalizacji. 28. Wskaźniki dochodu gotówkowego;29. Modele zarządzania zasobami gotówki; 30. Gotówka i ekwiwalent gotówki w stosunku do kapitału obrotowego; 31. Wskaźniki gotówkowe; 32. Metoda pewnego ekwiwalentu; 33. Test X; 34. Współczynnik zmienności; 35. Wycena zwykłych akcji; 36. Zysk surowy; 37. Odchylenie poniesionych kosztów pośrednich od przewidywanych; 38. Wskaźnik konwersji; 39. Modele strategiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 446/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Obowiązki sprawozdawcze; 2. Prace przygotowawcze do sprawozdania finansowego; 3. Wycena aktywów i pasywów bilansu; 4. Ustalanie wyniku finansowego; 5. Zawartość informacji dodatkowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6207, 6206 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6205/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 1: Przygotowanie i planowanie produkcji; Rozdział 2: Budżetowanie kosztów wydziałowych; Rozdział 3: Rozliczenie budżetowych kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej; Rozdział 4: Budżetownie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych; Rozdział 6: Postulowany koszt jednostkowy produktu; Rozdział 7: Planowanie wyniku finansowego w oparciu o rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Cz. 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 7: Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie; Rozdział 8: Zarządzanie kapitałem pracującym; Rozdział 9: Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności; Rozdział 9: Konstrukcja sprawozdań finansowych pro- forma; Rozdział 10: Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie; Cz. 3: Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rozdział 11: Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów w budżety elastyczne kosztów; Rozdział 12: Sprawozdanie z wykonania budżetów kosztów; Rozdział 13: Kontrola postulowanego kosztu produktu; Rozdział 14: Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa w oparciu o analize odchyleń ; Rozdział 15: Monitorowanie wykonania planowego poziomu wskaźników finansowych; Rozdział 16: Organizacja działu controlingu i system raportowania wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 717 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 716/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Onepress Small Business)
1. Przypomnienie: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek pienięznych; 2. Podstawowe wiadomości na temat budżetu firmy; 3. Koszty zmienne a koszty stałe: dlaczego warto wiedzieć, czym się różnią? 4. Analiza wskaźników - dla zabawy i dla zysków; 5. Zrozumieć cykl operacyjny; 6. Kluczowe wskaźniki efektywności - twój klucz do sukcesu; 7. Jak zapanować nad zapasami? 8. Należności - środki wpływające do firmy; 9. Zobowiązania - pieniądze wychodzące z firmy; 10. Kupowanie nowych rzeczy - czy bedą w stanie same się spłacić? 11. Czego nie znajdziesz w sprawozdaniach finasowych? 12. inwestor i menedżer -rozdwojenie jaźni właściciela małej firmy; 13. Rozwój firmy; 14. Twarzą w twarz z przerażającym dwugłowym potworem - przedstawicielem banku; 15. Zarządzanie długiem; 16. Wynagrodzanie pracowników; 17. Zbierzmy to wszystko razem: cykl planowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27616, 27615 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27614/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Określ swoje potrzeby finansowe; Rozdział 2: Przygotuj prognozy sprzedaży i wydatków; Rozdział 3: Przygotuj prognozy dochodów; Rozdział 4: Przygotuj prognozy przepływu środków pieniężnych; Rozdział 5: Wykorzystanie budżetu przepływu gotówki i analizy odchyleń; Rozdział 6: Kontroluj należnośc i zapasy; Rozdział 7: Zarządzanie dodatnim przepływem środków pieniężnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6386 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6385/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43176/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Publikacja wprowadza czytelnika w istotę i zasadność audytu finansowego w jednostkach gospodarczych. Podkreśla przede wszystkim przydatność informacji zawartych w nich dla zarządzania finansami w przedsiębiorstwach. Aby sprawozdania finansowe były przydatne w ocenie przedsiębiorstw powinny rzetelnie i prawdziwie przedstawiać wszystkie istotne dane charakteryzujące ich działalność. Jest to możliwe, jeśli posiadają podstawowe cechy jakościowe i zastosowano przy ich opracowaniu właściwe standardy rachunkowości. Istotny problem prezentowany w książce dotyczy także złożonych, trudnych do wyeliminowania, motywów fałszowania lub zniekształcania informacji ujmowanych w sprawozdaniach finansowych. Przybierają one formę rachunkowości kreatywnej, agresywnej lub upiększającej. Rozważania dotyczące tego problemu są na tyle istotne, że uzasadniają konieczność stosowania audytu finansowego w przedsiębiorstwach. Autorzy przedstawili uregulowania prawne i podstawowe koncepcje oraz wymogi zawarte w Międzynarodowych Standardach Badania Sprawozdań Finansowych. Podstawowy zakres opracowania obejmuje rozważania dotyczące procedur, metod i technik badania oraz organizacji pracy biegłego rewidenta. Dotyczą one przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Na uwagę zasługują zagadnienia poświęcone dowodom i dokumentacji badania, a także formułowania raportu i opinii z badania. Zaprezentowano różne rodzaje opinii oraz szeroko omówiono warunki określające, w jakim stopniu badana jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności w następnych latach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56280, 56279 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56278/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Pomoc unijna dla przedsiebiorców; 2. Fundusze strukturalne w latach 2007-2013. Podstawowe informacje; 3. Wsparcie na poziomie krajowym; 4. Wsparcie na poziomie regionalnym; 5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ; 6. Europejska Współpraca Terytorialna; 7.Ewidencja księgowa funduszy pomocowych z UE. Dotacja w świetle przepisów podatkowych; 8. Dokumentacja aplikacyjna; 9. Dotacje z kredytem lub leasingiem; 10. Instytucje wspomagające rozwój przedsiebiorstw; 11. Jak skutecznie ubiegac sie o dotację?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32673 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32672/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Onepress Small Business)
Rozdział 1: Starajmy się jak najwięcej dowiedzieć; Rozdział 2: Jest w czym wybierać; Rozdział 3: Dobry projekt jest kluczem do sukcesu; Rozdział 4: Wypełniamy wniosek o dotację; Rozdział 5: Kompletujemy załączniki; Rozdział 6: Gdzie złożyć wniosek?; Rozdział 7: Wniosek podlega weryfikacji i ocenie; Rozdział 8: Podpisujemy umowę; Rozdział 9: Realizacja projektu; Rozdział 10: Rozliczamy się - otrzymujemy dotację! [Z]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-119/2, 23840 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23839/IX czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-119/1
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-441/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Onepress Quick)
1. Źródła finansowania w teorii i w praktyce; 2. Kredyty i pożyczki; 3. Leasing; 4. Factoring; 5. Krótkoterminowe papiery dłużne; 7. Venture capital; 8. Dotacje i granty; 9. Sponsoring;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27477, 27476 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27475/XIX czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Małe przedsiębiorstwo jako jednostka organizacyjna; Rozdział 2 : Opodatkowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw; Rozdział З : Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w małych przedsiębiorstwach; Rozdział 4: Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Rozdział 5 : Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych; Rozdział 6 : Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług; Rozdział 7 : Sprawozdawczość і analiza finansowa małych firm.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46993/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33402, 33401 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33400/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1554/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Chwila rozmowy; 2. Co czeka misie w latach 2007-2013; 3. Nowości; 4. Za horyzontem; 5. Mapa pomocy; Spacerkiem po Polsce; 6. Fundusze europejskie; 7. Krok po kroku; 8. Podsumowanie; 9. Niezbędnik; 10. Dodatki; 11. Spis rysunków i tabel;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27355, 27354 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27353/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again