Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Górka Kazimierz
(2)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Komorowski Jan
(1)
Matejun Marek
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Zadora Halina
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Przedsiębiorstwo
(5)
Ochrona środowiska
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki
(1)
Budżet
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finanse
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Kredyt
(1)
Paliwa
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Przemysł
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Stocznie
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
2001-
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka budżetowania ; Rozdział 2: Związki budżetowania z funkcjami kierowniczymi Rozdział 3: Projektowanie i organizacja budżetowania w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Elementy procedury budżetowania dużych przedsiębiorstw na przykładzie stoczni; Rozdział 5: Stosowanie budżetowania i analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 679, 678, 677, 676, 675, 663, 662, 661, 660 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 659/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 618)
1. Wymóg permanentnej restrukturyzacji a " gospodarka oparta na wiedzy"; 2. Możliwość i kierunki optymalizacji kosztów produkcji w polskim hutnictwie; 3. Sposoby obniżania kosztów finansowych w przedsiębiorstwie; 4. Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie; 5. Procedura wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie; 6. Próba krytyki syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej firmy na przykładzie modelu stosowanego przez jeden z polskich banków; 7. Zastosowanie metod rachunku efektywności inwestycji do oceny opłacalności inwestycji rzeczowych; 8. Informacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 9. Zrównoważona karta dokonań - implementacja strategii do rzeczywistości; 10. Zakres, sekwencja i tempo zmian systemu ekonomicznego; 11. Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990 - 2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego; 12. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego; 13. Aktywne formy walki z bezrobociem w województwie małopolskim; 14. Ewolucja i perspektywy rozwoju polskiego handlu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko; 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych;3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego; 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału; 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym; 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego; 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie; 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17929 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17928/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 732)
1. Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce; 2. Opłaty ekologiczne w Polsce; 3. System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce; 4. Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce; 5. Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce; 6. Źródła finansowania parków narodowych w Polsce; 7. Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce; 8. Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS; 10. Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47026/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Fenomen kredytowania. Retrospektywne spojrzenia na rozwój problematyki; 2. Charakterystyka regionu, celu i metod empirycznych badań własnych; 3. Dostęp do kredytów bankowych a inne czynniki wpływające na rozwój firmy; 4. Przeznaczenie kredytu bankowego; 5. Kredyt bankowy a inne źródła finansowania inwestycji na rzecz rozwoju firmy; 6. Rodzaje kredytów bankowych i ich percepcja w segmencie małych i mikrofirm; 7. Kryteria wyboru banku do obsługi kredytowej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15004 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14959/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 771)
1.Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej-próba identyfikacji; 2.Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla; 3.Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska; 4.Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań; 5.Tendencje do monopolizacji gospodarki w Polsce; 6.Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce; 7.Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez tworzenie holdingów; 8.Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again