Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(13)
Forma i typ
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Autor
Butowski Leszek
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Famulska Teresa
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Lis Piotr
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Starzyk Kazimierz
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szpunar Piotr
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Weresa Marzenna
(1)
Willa Rafał
(1)
Witkowska Anna (nauki polityczne)
(1)
Świstak Marek
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Finanse
(4)
Unia Europejska
(4)
Banki
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Energetyka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konwergencja gospodarcza
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Lokata
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka finansowa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Transformacja energetyczna
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Wspólna Polityka Handlowa UE
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(2)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Austria
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Liechtenstein
(1)
Niemcy
(1)
Szwajcaria
(1)
Gatunek
Monografia
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Raport
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Proces tworzenia i zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje na rynku finansowym UE; Rozdział 1: Banki i firmy inwestycyjne; Rozdział 2: Instytucje ubezpieczeniowe; Rozdział 3: Konglomeraty finansowe; Rozdział 4: Fundusze emerytalne; Cz. 3: Rynek finansowy UE jako kiejsce pozyskiwania i lokowania środków finansowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5499 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5498/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej; 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej; 3.Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju; 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25835, 24974 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24973/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35362 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35361/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-321/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-321/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe; Rozdział 1; Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych; Rozdział 2: Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro; Rozdział 3: Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji; Rozdział 4: Samorząd terytorialny jako główny sektor rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 5: Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich; Rozdział 6: restrykturyzacyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce; Rozdział 8: Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? Rozdział 10: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej; Rozdział 11: Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Budżet UE- kierunki reformy; Cz.2: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych; Rozdział 13: System, gwarantowania depozytów w krajach UE - uwarunkowania działalnmości i propozycje zmian dla systemu polskiego; Rozdział 14; Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w UE; Rozdział 15: Międzynarodowy rynek Private banking; Rozdział 16: Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wnioski dla Polski; Rozdział 17: Komparatystyka systemów finansowych; Rozdział 18: Inwestycje zagraniczne polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005; Rozdział 19: Wpływ formy finansowania malłych i średnich przedsiębiorstw w UE; Rozdział 20: Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowaniu rozwoju mikro-i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 21: Rola afiliacji banku Światowego a Polska; Rozdział 22: Nowa międzynarodowa architektura finanasowa z perspektywy UE; Rozdział 23: Rynki ubezpieczeniowe wybranych krajów UE - analiza porównawcza;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27352, 27351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27350/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przesłanki wyboru celów finalnych polityki pieniężnej; Rozdział 2: Instrumenty polityki pieniężnej; Rozdział 3: Strategia polityki pieniężnej; Rozdział 4: Cele, doświadczenia i perspektywy polityki pieniężnej w Polsce;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5881 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5880/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65325/XVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ewaluacja wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej – cele, zasady, podstawy prawne; Rozdział 2: Bezpieczeństwo międzynarodowe i jego determinanty w ujęciu teoretycznym w kontekście wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej stosowane w ramach wspólnej polityki handlowej; Rozdział 4: Multilateralizm we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej – wielostronny system handlu GATT/WTO a bezpieczeństwo międzynarodowe; Rozdział 5: Bilateralizm i regionalizm w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego; Rozdział 6: preferencje jednostronne w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego. [A]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60203/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47439/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51812 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51811/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66289 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66288/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. System bankowy a problemy kryzysów; 2. Systemy pomocowe, gwarancyjne i pożyczki ostaniej instancji; 3. Bezpieczeństwo systemu bankowego a Europejska Unia gospodarcza i walutowa; 4. Bezpieczeństwo systemu bankowego w kontekście ochrony konkurencji i konsumenta;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19912, 19911 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19910/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 771)
1.Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej-próba identyfikacji; 2.Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla; 3.Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska; 4.Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań; 5.Tendencje do monopolizacji gospodarki w Polsce; 6.Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce; 7.Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez tworzenie holdingów; 8.Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej