Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(19)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Górka Kazimierz
(2)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Ciak Jolanta
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Goraj Lech
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Perło Dorota
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Stefański Marek
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szpak Jan
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szpunar Piotr
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Wyszkowska Zofia
(1)
Łukawer Edward (1920- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Finanse
(6)
Ochrona środowiska
(4)
Banki
(2)
Finanse publiczne
(2)
Gospodarka
(2)
Polityka ochrony środowiska
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przemysł
(2)
Rolnictwo
(2)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Finansowanie ochrony środowiska
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Kredyt
(1)
Lokata
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Paliwa
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rachunkowość
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-87444-86-3
Rozdział 1: Pojęcie globalizacji i jej modele; Rozdział 2: Globalizacja a suwerenność polityki gospodarczej państwa; Rozdział 3: Wpływ monetaryzmu na współczesną politykę gospodarczą; Rozdział 4: Polityka ekonomiczna Polski w warunkach globalizacji; Rozdział 5: Monetaryzm a społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech; Rozdział 6: Kryzys finansów publicznych w Polsce -istota i uwarunkowania; Rozdział 7: Wpływ doktryny liberalnej na polski system podatkowy; Rozdział 8: Uwarunkowania i konsekwencje wprowadzania liniowego podatku dochodowego; Rozdział 9: Strategie logistyczne przedsiębiorstwa na rynku globalnym; Rozdział 10: Dobrobyt ekonomiczny a liberalna polityka gospodarcza; Rozdział 11: Terapia szokowa oczami jaj krytyków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15058 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15057/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-908535-9-0
1. Budżet państwa; 2. Bank centralny; 3. Banki komercyjne; 4. Rynek kapitałowy; 5. Polityka pieniężna; 6. Kurs walutowy; 7. Inflacja; 8. Polityka cen; 9. Stopa procentowa; 10. Stosunki finansowe z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19091/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 732)
1. Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce; 2. Opłaty ekologiczne w Polsce; 3. System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce; 4. Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce; 5. Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce; 6. Źródła finansowania parków narodowych w Polsce; 7. Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce; 8. Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS; 10. Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4623, 4622, 4621, 4620, 4619, 4618, 4617, 4616, 4615 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4614/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość rolnicza : stan prawny na 1 maja 2004 / Lech Goraj [et al.]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Difin, 2004. - 320 s. : il. ; 23 cm.
Rozdział 1: Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych; Rozdział 2: Rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych funkcjonujących jako spółki prawa handlowego; Rozdział 3: Podatki w rolnictwie; Rozdział 4: Finansowanie działalności i inwestycji w rolnictwie z wykorzystaniem środków publicznych; Rozdział 5: Wybrane informacje o rynkach rolnych i możliwościach zawierania transakcji handlowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16040, 16039, 16038, 16037 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16036/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47439/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 708)
1. Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym; 2. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i emisji zanieczyszczeń w Polsce; 3. Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska; 4. Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiebiorczości i innowacyjności w przemyśle; 5. Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce; 6. Ocena opłacalności realizacji " Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"; 7. Zakres pojęcia "szkoda ekologiczna" w ubezpieczeniach ekologicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 103)
1. Słowo wstępne ; I. Problemy polityki gospodarczej i wzrostu gospodarczego ; 1.Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w latach 1990-2006 ; 2. Stopa redystrybucji PKB w wybranych państwach członkowskich OECD ; 3. Dochody rozporządzalne i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w 2005 roku ; 4. Konkurencyjność polskiej gospodarki ; 5. Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych- przykład Unii Europejskiej ; 6. Wizja reform WPR Unii Europejskiej z perspektywy członkowstwa Polski ; 7. Bariery instytucjonalne w polityce rolnej Polski po 1990 roku ; 8. Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego ; II. Problemy finansów w gospodarce rynkowej ; 1. Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczania długu Skarbu Państwa w Polsce ; 2. Ryzyko w zarządzaniu długiem publicznym w świetle teorii finansów i praktyki państw Unii Europejskiej ; 3. Wpływ starzenia się społeczeństwa na poziom wydatków emerytalnych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce ; 4. Niezależność banku centralnego a wyborczy cykl koniunkturalny ; 5. Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce ; 6. Wzory zachowań konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce ; 7. Rentowność ubezpieczeń w Polsce w latach 1996-2005.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Fenomen kredytowania. Retrospektywne spojrzenia na rozwój problematyki; 2. Charakterystyka regionu, celu i metod empirycznych badań własnych; 3. Dostęp do kredytów bankowych a inne czynniki wpływające na rozwój firmy; 4. Przeznaczenie kredytu bankowego; 5. Kredyt bankowy a inne źródła finansowania inwestycji na rzecz rozwoju firmy; 6. Rodzaje kredytów bankowych i ich percepcja w segmencie małych i mikrofirm; 7. Kryteria wyboru banku do obsługi kredytowej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15004 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14959/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja - Difin)
Rozdział 1: Historia rachunkowości, uwarunkowania prawne, podstawowe pojęcia; Rozdział 2: Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwach rolniczych; Rozdział 3: Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną, zwierzęcą i produkcją spirytusu; Rozdział 4: Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną; Rozdział 5: Podatek rolny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32453, 32452, 32451, 32450 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32449/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polityka budżetowa / Jolanta Ciak. - Toruń : TNOIK "Dom Organizatora", 2002. - 203, [5] s. : il. ; 24 cm.
1. Teoria ekonomii wobec polityki budżetowej; 2. Polska polityka budżetowa; 3. Polityka budżetowa w niektórych wysoko rozwiniętych gospodarkach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19577, 19576 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19575/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 618)
1. Wymóg permanentnej restrukturyzacji a " gospodarka oparta na wiedzy"; 2. Możliwość i kierunki optymalizacji kosztów produkcji w polskim hutnictwie; 3. Sposoby obniżania kosztów finansowych w przedsiębiorstwie; 4. Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie; 5. Procedura wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie; 6. Próba krytyki syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej firmy na przykładzie modelu stosowanego przez jeden z polskich banków; 7. Zastosowanie metod rachunku efektywności inwestycji do oceny opłacalności inwestycji rzeczowych; 8. Informacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 9. Zrównoważona karta dokonań - implementacja strategii do rzeczywistości; 10. Zakres, sekwencja i tempo zmian systemu ekonomicznego; 11. Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990 - 2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego; 12. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego; 13. Aktywne formy walki z bezrobociem w województwie małopolskim; 14. Ewolucja i perspektywy rozwoju polskiego handlu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki wyboru celów finalnych polityki pieniężnej; Rozdział 2: Instrumenty polityki pieniężnej; Rozdział 3: Strategia polityki pieniężnej; Rozdział 4: Cele, doświadczenia i perspektywy polityki pieniężnej w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5881 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5880/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia finansów publicznych; Rozdział 2: Prawne podstawy finansów publicznych; Rozdział 3: Środki, dochody i wydatki publiczne; Rozdział 4: Sektor publiczny w gospodarce narodowej; Rozdział 5: Sfera budżetowa- jednostki i zakłady budżetowe; Rozdział 6: Fundusze celowe; Rozdział 7: Agencje rządowe; Rozdział 8: Inne jednostki sektora publicznego; Rozdział 9: Rachunkowość i sprawozdawczość; Rozdział 10: Budżet państwa; Rozdział 11: Finanse gmin, powiatów i województw; Rozdział 12: Dług publiczny; Rozdział 13: Dyscyplina finansów publicznych; Rozdział 14: Kontrola i nadzór w sektorze publicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6705, 6704, 6703, 6702 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6701/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 771)
1.Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej-próba identyfikacji; 2.Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla; 3.Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska; 4.Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań; 5.Tendencje do monopolizacji gospodarki w Polsce; 6.Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce; 7.Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez tworzenie holdingów; 8.Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Zasady systemu finansów samorządu terytorialnego; 2. Wybrane aspekty władztwa podatkowego a możliwości prowadzenia lokalnej polityki podatkowej przez samorząd terytorialny; 3. Finanse samorządów województw a polityka intraregionalna; 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 5. Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych a proces decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce; 6. Znaczenie dochodów własnych w budżetach wybranych gmin; 7. Decentralizacja finansów publicznych a niezależność finansowa samorządu terytorialnego w teorii i praktyce; 8. Proces decentralizacji a samodzielność finansowa gmin w zakresie pozyskiwania dochodów; 9. Decentralizacja a polityka finansowa gmin, powiatów i województw; 10. Karta podatkowa jako dochód własny budżetów gmin w latach 1992 - 2000; 11. Wpływ reform w usługach społecznych na zakres sektora nonprofit; 12. Finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych w warunkach decentralizacji systemu finansów publicznych; 13. Dług samorządowy jako element polskiego długu publicznego; 14. Regionalna izba obrachunkowa jako organ kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej; 15. Kilka uwag o stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych; 16. Instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii (aspekty formalnoprawne);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13230 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13229/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse w ochronie środowiska / Marek Stefański. - Włocławek : WSH-E, 2004. - 140, [4] s. : wykr. ; 24 cm.
1. Proekologiczna polityka państwa; 1.1. Konieczność czy potrzeba; 1.2. Cele i zadania systemowe; 1.3. Partnerstwo z biznesem; 1.4. Kształtowanie postaw konsumentów; 1.5. Subsydiowanie działań szkodliwych dla środowiska; 1.6. Ekologizacja sektora finansowego; 1.7. Zarządzanie środowiskiem naturalnym; 1.8. Odpowiedzialność za ochronę środowiska; 1.9. Mechanizmy ekonomiczno-finansowe; 1.10. Inne działania proekologiczne; 2. Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska; 2.1. Koszty ochrony środowiska; 2.2. Analiza globalna; 2.3. Struktura rodzajowa nakładów; 2.4. Źródła finansowania; 3. System finansowania ochrony środowiska; 3.1. Istota systemu; 3.2. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej; 3.3. Instytucja finansujące ochronę środowiska; 4. Środki finansowe i realizowane zadania; 4.1. Finanse funduszy ekologicznych; 4.2. Środki pomocowe Unii Europejskiej; 4.3. Środki pomocy zagranicznej; 4.4. Kredyty bankowe [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-179/3, P-179/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-179/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Region i polityka regionalna; 2. Budżetowe źródła finansowania rozwoju regionalnego; 3. Inne źródła finansowania rozwoju regionu; 4. Wybrane metody badań regionalnych; 5. Model miękki finansowania rozwoju regionalnego; 6. Model miękki finansowania rozwoju województwa podlaskiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32582, 32581, 32580, 32579, 32578, 16065 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16064/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System bankowy a problemy kryzysów; 2. Systemy pomocowe, gwarancyjne i pożyczki ostaniej instancji; 3. Bezpieczeństwo systemu bankowego a Europejska Unia gospodarcza i walutowa; 4. Bezpieczeństwo systemu bankowego w kontekście ochrony konkurencji i konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19912, 19911 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19910/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again