Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Pluta Wiesław
(3)
Komorowski Jan
(2)
Ellis John
(1)
Gorlewski Bartłomiej
(1)
Gryko Józef
(1)
Gryko Monika
(1)
Kluzek Marta
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Mietlewski Zygmunt
(1)
Nowaczyk Tomasz
(1)
Walczak Marian
(1)
Williams David
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Wolański Michał
(1)
Zadora Halina
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
English
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(11)
Finanse
(5)
Planowanie strategiczne
(2)
Zarządzanie
(2)
Budżet
(1)
Decyzje
(1)
Decyzje finansowe
(1)
Finanse i planowanie
(1)
Gospodarka
(1)
Kapitał
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Ocena ryzyka
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Stocznie
(1)
Środki trwałe
(1)
12 results Filter
Book
In basket
1. Podstawowe zagadnienia planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 2. Funkcje zakresu planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 3. Organizacja planowania finansowego w przedsiębiorstwie; 4. Cele przedsiębiorstwa w planowaniu finansowym; 5. Narzędzia planowania finansowego; 6. Modele ekonometryczne w procesie planowania finansowego; 7. Wpływ koncepcji strategicznego zarządzania na planowanie finansowe; 8. Planowanie finansowe przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki centralnie planowanej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9299, 9298, 9297, 6424, 6423 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6422/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka budżetowania ; Rozdział 2: Związki budżetowania z funkcjami kierowniczymi Rozdział 3: Projektowanie i organizacja budżetowania w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Elementy procedury budżetowania dużych przedsiębiorstw na przykładzie stoczni; Rozdział 5: Stosowanie budżetowania i analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 679, 678, 677, 676, 675, 663, 662, 661, 660 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 659/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1192-9
Rozdział 1: Zarządzanie strategiczne; Rozdział 2: Planowanie finansowe; Rozdział 3: Planowanie krótkookresowe- podstawa działania przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa w wybranych obszarach; Rozdział 5: Zredagowane planowanie finansowe- podstawa globalnego rozwoju przedsiębiorstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6296/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie / Wiesław Pluta. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 280 [4] s. : il. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1192-9
Rozdział 1: Zarządzanie strategiczne; Rozdział 2: Planowanie finansowe; Rozdział 3: Planowanie krótkookresowe- podstawa działania przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa w wybranych obszarach; Rozdział 5: Zredagowane planowanie finansowe- podstawa globalnego rozwoju przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9197, 9196 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9195/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-673/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-673/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65416-18-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54737 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota przedsiębiorstwa i wynikające z niej potrzeby zarządzania strategicznego; Rozdział 2: Analiza finansowa jako narzędzie planowania strategii rozwojowych przdsiębiorstwa; Rozdział 3: Tradycyjne metody analizy finansowej; Rozdział 4: Metody prospektywnej analizy finansowej w zakresie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć; Rozdział 5: Metody analizy możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie finansowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6541, 6540, 6539 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6454/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 1: Przygotowanie i planowanie produkcji; Rozdział 2: Budżetowanie kosztów wydziałowych; Rozdział 3: Rozliczenie budżetowych kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej; Rozdział 4: Budżetownie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych; Rozdział 6: Postulowany koszt jednostkowy produktu; Rozdział 7: Planowanie wyniku finansowego w oparciu o rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Cz. 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 7: Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie; Rozdział 8: Zarządzanie kapitałem pracującym; Rozdział 9: Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności; Rozdział 9: Konstrukcja sprawozdań finansowych pro- forma; Rozdział 10: Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie; Cz. 3: Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rozdział 11: Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów w budżety elastyczne kosztów; Rozdział 12: Sprawozdanie z wykonania budżetów kosztów; Rozdział 13: Kontrola postulowanego kosztu produktu; Rozdział 14: Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa w oparciu o analize odchyleń ; Rozdział 15: Monitorowanie wykonania planowego poziomu wskaźników finansowych; Rozdział 16: Organizacja działu controlingu i system raportowania wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 717 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 716/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Definicje ważniejszych pojęć stosowanych w pracy; Rozdział 2: Formy i źródła finansowania działalności gospodarczej; Rozdział 3: Metody szacowania ryzyka w działalności gospodarczej; Rozdział 4: Ekonomiczna Macierz Powiązań Informacyjnych (EMPI); Rozdział 5: Implementacja metody EMPI;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10486, 10485 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10484/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko; 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych;3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego; 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału; 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym; 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego; 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie; 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17929 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17928/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Schemat ogólny; 1. Wprowadzenie; Cz.2: Ocena kierunków strategicznych; 2. Ocena strategicznych możliwości rozwoju; 3. Podejmowanie działań w celu pomnażania wartości; 4. Poszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach i ich rynkach; Cz.3: Analiza sprawozdań finansowych; 5. Rachunek zysków i strat; 6. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 7. Porównawcza analiza finansowa; Cz.4: Ocena pozycji na rynku papitałowym; 8. Zmiany cen akcji; 9. Krótkoterminowa wycena akcji; 10. Wycena akcji w długim okresie; Cz.5: Schemat ogólny -przegląd; 11. Kilka podsumowujących uwag;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 727, 726, 725, 724 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 723/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawy budżetowania kapitałów; 2. Szacowanie przepływów pieniężnych netto; 3. Finansowanie inwestycji rzeczowych; 4. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; 5. Okres życia projektu; 6. Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; 7. Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; 8. Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5830 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5829/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again