Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(22)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(4)
Author
Jarosz Antoni
(3)
Czudec Adam
(2)
Jakubowski Jacek (1954- )
(2)
Pawłowicz Leszek
(2)
Wierzba Ryszard
(2)
Baranowska Alicja (nauki rolnicze)
(1)
Drzewiecki Marcin
(1)
Dunis Christian L
(1)
Duraj Jan
(1)
Famielec Józefa
(1)
Gnela Bogusława
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Kawa Paweł
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kudert Stephan
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Niźnikowska Ewelina
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
Subject
Finanse
(4)
Materiały konferencyjne
(4)
Finanse publiczne
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Turystyka
(3)
Zarządzanie
(3)
Budżety terenowe
(2)
Data mining
(2)
Marketing
(2)
Metodologia
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przemysł
(2)
Rolnictwo
(2)
Statistica (program komputerowy)
(2)
Statystyka
(2)
Unia Europejska
(2)
Wieś
(2)
Banki
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżet państwowy
(1)
Działalność pozarolnicza na wsi
(1)
Ekologia
(1)
Innowacje
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Medycyna
(1)
Nauki społeczne
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Pomoc zagraniczna
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Subwencje
(1)
Usługi
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Znaczenie marketingu przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach; 2. Strategiczne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie hutniczym; 3. Niekonwencjonalne metody zarządzania w organizacjach o strukturach sieci na przykładzie Yuppies. PI. 4. Strategie cenowe w działalności marketingowej przedsiębiorstw; 5. Reklama motoryzacyjna w gazetach i czasopismach- jej zróżnicowanie i rola w aspekcie walki konkurencyjnej oraz unifikacji ofert producentów; 6. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce; 7. Nowe formy konfliktów w organizacji. Informatyk kontra przedsiębiorca - właściciel; 8. Benchmarking a zarządzanie strategiczne; 9. Cele przedsiębiorstwa u progu XXI wieku; 10. Komputer narzędzie pracy menedżera XXI wieku; 11. Kierowanie konfliktem w organizacji; 12. Promocja uzupełniająca jako instrument intensyfikacji sprzedaży; 13. Fuzje i przejęcia jako droga rozwoju przedsiebiorstwa; 14. Karty płatnicze - rodzaje i znaczenie; 15. Wartościowanie pracy skoliatoliczności, heteroyeliczności i jej skutki w kierowaniu zespołami pracowniczymi; 16. Jednostki monetarne w wersetach biblijnych; 17. dochody jako czynnik zróżnicowania konsumpcji; Cz.2: Turystyka i ekologia; 1. Podmiotowość pracownika w świetle katolickiej nauki społecznej; 2. Walory przyrodnicze i antropologiczne w powiecie lubaczowskim- szansą rozwoju infrastruktury turystycznej tego regionu; 3. Uzdrowisko Ustka tożsamość w różnorodności; 4. Organizacje pozarządowe a rozwój regionu; 5. Instytucjonalizacja turystyki w POlsce Międzywojennej; 6. Zróżnicowany rozwój gospodarst rolnych w rejonie Kotliny Kłodzkiej; 7. potencjał pracy czynnikiem stymulującym rozwój gospodarstw rodzinnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4852, 4851, 4850, 4849, 4848, 4847, 4846, 4845, 4844, 4843, 4842 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4841/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Modelowanie przy użyciu danych o dużej częstotliwości; Rozdział 1: Przepływ informacji w analizach kursów walutowych o dużej częstotliwości; Rozdział 2: Kursy walutowe o dużej częstotliwości- dynamika stochastyczna czy chaotyczna; Rozdział 3: Prognozowanie kursów walutowych; Rozdział 4: Heterogeniczne strategie transakcyjne w czasie rzeczywistym na rynku walutowym; Rozdział 5: Strategie dynamiczne- badanie korelacji; Cz. 2: Funkcja informacyjna rynków aktywów o wysokim poziomie zmienności; Rozdział 6: Wykorzystanie cen opcji do szacowania prawdopodobieństwa upłynnienia kursów walutowych w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozdział 7: Struktura terminowa stóp procentowych na rynku międzybankowym- procesy dyfuzji skokowej i wycena opcji; Rozdział 8: Zmienność warunkowa i efektywnośćinformacyjna rynków opcji walutowych; Rozdział 9: Testy efektywności dla zazębiających się danych zastosowanie do rynku opcji walutowych; Rozdział 11: Nieefektywność rynków, strategie handlowe i sieci neuronowe; Rozdział 12: Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego błędu w neuronowym modelowaniu finansowych szeregów czasowych; Rozdział 13: Ewolucyjny algorytm teorii portfelowej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5245/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badania preferencji nabywców dotyczących opakowań produktów mleczarskich; 2. Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku czyli marketing wirtualny; 3. Planowanie krótkoterminowe w gospodarstwach indywidualnych; 4. Kryteria wyboru i wdrażania systemu informatycznego do rachunkowości zarządcze i controllingu finansowego; 5. Rola i znaczenie sprawności w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa; 6. Zastosowanie dźwigni operacyjnej w planowaniu zysku; 7. Ocena rynku ubezpieczeń indywidualnych na zycie w opinii konsumentów; 8. Reklama w Internecie; 9. Kryteria usprawniania organizacji zasobów ludzkich z uwzględnieniem struktury zatrudnienia; 10. Zarządzanie w warunkach globalizacji; 11. Zastosowanie wybranych technik organizatorskich w badaniach przesiewowych dysfunkcji narządu ruchu; 12. Kolory w reklamie; 13. Rola kariery indywidualnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie; 14. Zastosowanie modelu macierzowego do zarządzania; 15. Selektywność percepcji w odbiorze przekazu reklamowego; 16. Twórcze rozwiązywanie problemów - efektywny sposób na osiągnięcie sukcesu; 17. Kadra zarządzająca - gwarant sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 18. Organizacja systemu wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie; 19. Jakość produkcji wymogiem końca XX wieku; 20. Telepraca a koncepcja. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4002/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Zarządzanie i marketing; 1. Merchandising - walka o kienta do ostatnie chwili; 2. Product placement jako narzędzie promocji; 3. Bariery rozwojowe sektora MSP; 4. Kampania banerowa jako najpopularniejsza forma kampanii internetowej w Polsce; 5. Podejście procesowe w doskonaleniu systemów zarządzania jakością; 6. Możliwość wykorzystania analizy strategicznej SWOT do rozwiązywania problemów gospodarczych miasta; 7. Wykorzystanie Internetu przez małe przedsiębiorstwa; 8. Analiza oceny pracowników w systemach jakości; 9. Czynniki determinujące jakość usług na przykładzie usług handlowych supermarketu; 10. Analiza nieszczelności opakowań dla producentów nabiałowych; 11. Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji przyczyn powodujących nieszczelność podczas produkcji rur zgrzewczych; 12. Wykorzystanie elektronicznych platform transakcyjnych przez przebsiębiorstwo wirtualne; 13. Zarządzanie jakością podczas realizacji procesów specjalnych; 14. Analiza jakości wyrobów z papieru na przykładzie chusteczek higienicznych; 15. Funkcjonowanie rynku rolnego w Polsce; 16. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju przyjmującego; Cz.2: Człowiek a społeczeństwo; 17. Wybrane aspekty kreowania wizerunków polityków na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2000 r. 18. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako jedna z form demokracji bezpośredniej; 19. Społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo polityczne w myśl Johna Lockea; 20. Religia w świetle badań socjologicznych. Problemy definicji religii; 21. Współpraca policji z urzędem celnym w zakresie ścigania przestępstw celnych; 22. Problem uzależnień młodzieży szkół średnich powiatu jarosławskiego; Cz. 3: Finanse i bankowość; 23. Prywatyzacja banków polskich; 24. Ogólna charakterystyka rynku obligacji w Polsce; 25. Obligacje komunalne; 26. Koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowo- majątkowej jednostki; 27. Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące środków trwałych w latach 1997-2000; 28. Podstawowe zadania generalnego inspektora informacji finansowej; Cz.4: Turystyka i ekologia; 29. Infrastruktura energetyczna, źródła, szanse, zagrożenia; 30. Analiza potencjału turystycznego powiatu bieszczackiego w aspekcje prowadzenia działań promocyjnych przez władze samorządowe; 31. Turystyka a ekologia czy turystyka a ochrona środowiska; 32. Historia turystyki pielgrzynkowej wśród wyznawców chrześcijaństwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5685, 5684, 5683, 5682, 5681, 5680, 5679, 5678, 5677, 5676, 5675, 5674, 5673, 5672, 5671, 5670, 5669, 5668, 5667 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 5666/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33501, 33500 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33499/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej - wybrane aspekty prawne; 2. Skuteczność kontroli podatkowej a działalnośc urzędów skarbowych w Polsce; 3. Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD; 4. Skutki zmiany ulgi budowlano-mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej; 5. Własne źródła dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich; 6. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach zacofanych w latach 1994-1999; 7. Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego ( wybrane zagadnienia ); 8. Kontrola a audyt w jednostkach samorządu terytorialnego - przesłanki i ograniczenia; 10. Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego; 11. Dylematy wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji; 12. Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych; 13. Kryteria obiektywizacji subwencji dla samorządu terytorialnego na przykładzie Standard Spending Assessments w Wielkiej Brytanii; 14. Podatki pośrednie a gospodarka elektroniczna; 15. Rynek agentów emisji obligacji gminnych w Polsce w latach 1996-2001; 16. Prywatyzacja podmiotów komunalnych jako źródło pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w polskich gminach; 17. Kondycja finansowa miast na prawach powiatu; 18. Organizacja świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej w gminie; 19. Ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999- 2002 ( na przykładzie Łomży );20. Dochody majątku komunalnego i wydatki z nim związane w Pozmaniu w latach 1999-2002; 21. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 22. Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB; 23. Źródła dochodów wspólnot autonomicznych w Hiszpani; 24. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki; 25. Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego; 26. Zasady finansowania samorządu regionalnego; 27. System dotacji zasilających podmioty działające w sferze kultury w gminie w Polsce w latach 1991-2002; 28. Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych; 29.Cechy przedmiotowego mechanizmu finansowania szpitala; 30. Propozycje zmian i zmiany w polskim systemie podatkowym na tle tendencji światowych; 31. Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów; 32. Koncepcje wykorzystania instrumentów finansowych dla ratowania zadłużonej ochrony zdrowia w Polsce; 33. Pomoc publiczna Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25971, 25970 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25969/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach ekonomicznych; 2. Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego; 3. Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej; 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 5. Finanse międzynarodowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24281, 24280 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24279/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zasady systemu finansów samorządu terytorialnego; 2. Wybrane aspekty władztwa podatkowego a możliwości prowadzenia lokalnej polityki podatkowej przez samorząd terytorialny; 3. Finanse samorządów województw a polityka intraregionalna; 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 5. Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych a proces decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce; 6. Znaczenie dochodów własnych w budżetach wybranych gmin; 7. Decentralizacja finansów publicznych a niezależność finansowa samorządu terytorialnego w teorii i praktyce; 8. Proces decentralizacji a samodzielność finansowa gmin w zakresie pozyskiwania dochodów; 9. Decentralizacja a polityka finansowa gmin, powiatów i województw; 10. Karta podatkowa jako dochód własny budżetów gmin w latach 1992 - 2000; 11. Wpływ reform w usługach społecznych na zakres sektora nonprofit; 12. Finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych w warunkach decentralizacji systemu finansów publicznych; 13. Dług samorządowy jako element polskiego długu publicznego; 14. Regionalna izba obrachunkowa jako organ kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej; 15. Kilka uwag o stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych; 16. Instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii (aspekty formalnoprawne);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13230 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13229/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88835-05-X ; 83-87885-43-6 (CeDeWu)
1.Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw a poziom inwestycji; 2. Finanse zagraniczne przedsiębiorstwa i ich szczególna problematyka; 3. Obciążenia podatkowe w ocenie przedsiębiorstw; 4. Narzędzia analizy w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji - obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governance;6. Natura budżetów i kontroli budżetowej w przedsiębiorstwie; 7. Wpływ podatku dochodowego na opłacalnośc projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa; 8. Zmiany konstrukcyjne instrumentów fiskalnych w oddziaływaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa; 9. Wpływ podatku dochodowego na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitału amortyzacyjnego; 10. Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej; 12. Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własnościowym w Polsce; 13. Wpływ ryzyka transformacyjnego na zachowania przedsiębiorstw; 14. Finansowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej; 15. Charakterystyka i perspektywy rozwoju Programów Akcji Pracowniczych w Wielkiej Brytanii - lekcja dla Polski; 16. Mikroekonomiczne przyczyny zatorów płatniczych w okresie transformacji gospodarczej; 17. Wybrane problemy wpływu zasady ,,swobody przepływu kapitału'' na możliwości pozyskiwania i lokowania strumienia finansowego polskich przedsiębiorstw; 18. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych typu project finance; 19. Wykorzystanie osłony podatkowej przez przedsiębiorstwa; 20. Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez korporacje; 21. Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych; 22. Zarządzanie wynikiem finansowym przedsiębiorstwa; 23. Ocena kondycji finansowej spółek giełdowych wypłacających dywidendę;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25963, 25962 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25961/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek kapitałowy i przedsiębiorstwo; 2. Wartość kapitału i ryzyko przedsiębiorstwa; 3. Budżetowanie kapitałowe w przedsiębiorstwie; 4. Zarządzanie kapitałem pracującym przedsiebiorstwa; 5. Analiza i planowanie działalności finansowej przedsiębiorstwa; 6. Źródła i instrumenty dłogookresowego finansowania przedsiębiorstwa działającego na rynku kapitałowym; 7. Nowe instrumenty rynku kapitałowego; 8. Problemy leasingu i łączenia przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5839, 5838, 5837, 5836 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5835/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce; 2. Doświadczenia w finansowaniu ochrony srodowiska w Polsce; 3. Rola funduszy ekologicznych w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce; 4. Rola jednostek administracji samorządowej i rządowej w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce; 5. Wpływ integracji z Unią Europejską na finansowanie ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19286, 19285 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19284/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.3: Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 1: Ocena ważniejszych zasobów i funkcjonowania gmin w woj. małopolskim; Rozdział 2: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 3: Rola kapitału zagranicznego w zmianach struktury własnościowej rolnictwa; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych szczebla lokalnego; Rozdział 5: Lokalne bariery rozwoju gmin wiejskich w woj. warmińsko- mazurskim; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwoju działalności kredytowej banków spółdzielczych w sferze rolnictwa rozdrobniowego; Rozdział 7: Źródła finansowania przedsięwzięć ekologicznych na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Rzeszowie; Rozdział 8: Rola kredytu preferencyjnego w finansowaniu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego w latach 1996 - 2000; Rozdział 9: Rozkłady dochodów a poziom dobrobytu ludności regionu podkarpackiego; Rozdział 10: Struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Łańcut; Rozdział 11: Rola samorządu w systemie kształtowania ekologicznego wizerunku gminy; Rozdział 12: Struktura dochodów budżetu powiatu krośnieńskiego; Rozdział 13: Finanse publiczne w skali lokalnej na przykładzie gminy Dynów; Rozdział 14: Rozwój finansowy a poziom kredytowania przedsięwzięć gospodarczych; Rozdział 15: Gospodarka finansowa gminy ( na przykładzie gminy Czudec ); Rozdział 16: Motywy korzystania z ubezpieczeń na wsi; Cz.4: Przedsiębiorczość w obszarach wiejskich; Rozdział 17: Uwarunkowania ekonomiczno - przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 18: Destymulanty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie w woj. podkarpackim; Rozdział 19: Możliwości i bariery rozwoju przedsiębiorczości na terenach popegeerowskich; Rozdział 20: Turystyka w strategii rozwoju gminy; Rozdział 21: Własna przedsiębiorczość wśród celów życiowych młodzieży wiejskiej Małopolski; Rozdział 22: Wpływ spółdzielczości wiejskiej na rozwój terenów rolniczych w Polsce; Rozdział 23: Słabość spółdzielni i oczekiwania ich członków; Rozdział 24: Rola doradztwa rolniczego w organizowaniu zespołowej działalności rolników; Rozdział 25: Charakterystyka obszarów wiejskich Podkarpacia w ujęciu taksonomicznym; Rozdział 26: Charakterystyka i metoda badania form organizacyjnych przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 27: Związki integracyjne w agrobiznesie jako szansa rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 28: Instytucjonalne formy ograniczenia bezrobocia na obszarach wiejskich; Rozdział 29: Działalność rolników-przedsiębiorców w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich o zróżnicowanym położeniu geograficznym; Rozdział 30: Czynniki lokalizacyjne wpływające na rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 31: Przedsiębiorczośc w obszarach wiejskich na przykładzie gminy Pilzno; Rozdział 32: Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach prawie chronionych ( na przykładzie gminy Baligród ); Rozdział 33: Szanse i bariery rozwoju gminy Pisz; Rozdział 34: Rolnictwo podmiejskie na przykładzie gminy Korczyna; Rozdział 35: Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich ( na przykładzie gminy Grodzisko Dolne ); Rozdział 36: Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 37: Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w obszarach wiejskich; Rozdział 38: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich Małopolski w ocenie drobnych przedsiębiorców; Rozdział 39: Handel detaliczny w opinii mieszkańców miast i wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16396 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16395/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Środki pomocowe z Unii Europejskiej; Rozdział 2: Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Leasing i weksel komercyjny w działalności gospodarczej; Rozdział 4: Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w polityce lokalnej (na przykładzie miasta Włocławka); Rozdział 5: Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw- z linii zagranicznych i preferencyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12771 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12770/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
1: Zagadnienia ogólne dotyczące konsumenta; 2. Ochrona konsumenta usług finansowych; 3. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej; 4. Ogólne zagadnienia zabezpieczenia wierzytelności; 5. Zabezpieczenia finansowe służące ochronie konsumenta usług turystycznych; 6. Wybrane zagadnienia związane z wierzytelnościami i długami konsumenckimi; 7. Proceduralne aspekty ochrony konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26075, 26074 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26073/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podatki a decyzje przedsiębiorców; 2. Metody pomiaru obciążeń podatkowych; 3. Opodatkowanie a decyzje inwestycyjne; 4. Opodatkowanie a decyzje finansowe oraz płynność finansowa; 5. Polityka wykazywania dochodów; 6. Polityka cen transferowych; 7. Podatki a rozliczenia strat; 8. Opodatkowanie a wybór formy prawnej; 9. Opodatkowanie a wybór formy inwestycji bezpośredniej za granicą; 10. Opodatkowanie a decyzje restrukturyzacyjne; 11. Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26083 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26082/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 50237 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 50235 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 52942 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35385/VII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again