Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(15)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Juja Tadeusz
(2)
Boda Michał
(1)
Bukłaha Emil
(1)
Cieślak Rafał
(1)
Cimer Anna
(1)
Ciukaj Radosław
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Dylewski Marek (et al.)
(1)
Famulska Teresa
(1)
Folwarski Mateusz
(1)
Grucza Bartosz
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Hady-Głowiak Katarzyna
(1)
Hady-Głowiak Stanisław
(1)
Jurkowska Aleksandra
(1)
Karaś Piotr (ekonomia)
(1)
Kil Krzysztof
(1)
Kochaniak Katarzyna (ekonomia)
(1)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kostrzewska Jadwiga
(1)
Kotlińska Janina (1970- )
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Lis Piotr
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Małecki Witold (1948- )
(1)
Miklaszewska Ewa (1956- )
(1)
Misiołek Krzysztof
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Piskorz Paweł (ekonomia)
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Sokołowski Andrzej
(1)
Starzyk Kazimierz
(1)
Styn Igor
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Trocki Michał
(1)
Walenia Alina
(1)
Weresa Marzenna
(1)
Wierzba Ryszard
(1)
Wilczyńska Małgorzata (organizacja i zarządzanie)
(1)
Wyżnikiewicz Bohdan (1947- )
(1)
Zdanukiewicz Julia
(1)
Zeliaś Aleksander
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(16)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Finanse publiczne
(7)
Banki
(3)
Finanse
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Konkurencyjność
(2)
Koszt i poziom życia
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bogactwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budżety terenowe
(1)
Denek, Emilia (1936- )
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Finanse lokalne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Klasa średnia
(1)
Klasyfikacja
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Lokata
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa
(1)
Podatek
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo finansów publicznych
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Statystyka ubezpieczeniowa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Subwencje
(1)
Służba zdrowia
(1)
Teoria prognozowania
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wspólna Polityka Handlowa UE
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zróżnicowanie regionalne
(1)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(6)
Polska
(3)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Brazylia
(1)
Chiny
(1)
Japonia
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Raport
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Cz.1: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe; Rozdział 1; Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych; Rozdział 2: Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro; Rozdział 3: Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji; Rozdział 4: Samorząd terytorialny jako główny sektor rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 5: Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich; Rozdział 6: restrykturyzacyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce; Rozdział 8: Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? Rozdział 10: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej; Rozdział 11: Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Budżet UE- kierunki reformy; Cz.2: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych; Rozdział 13: System, gwarantowania depozytów w krajach UE - uwarunkowania działalnmości i propozycje zmian dla systemu polskiego; Rozdział 14; Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w UE; Rozdział 15: Międzynarodowy rynek Private banking; Rozdział 16: Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wnioski dla Polski; Rozdział 17: Komparatystyka systemów finansowych; Rozdział 18: Inwestycje zagraniczne polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005; Rozdział 19: Wpływ formy finansowania malłych i średnich przedsiębiorstw w UE; Rozdział 20: Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowaniu rozwoju mikro-i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 21: Rola afiliacji banku Światowego a Polska; Rozdział 22: Nowa międzynarodowa architektura finanasowa z perspektywy UE; Rozdział 23: Rynki ubezpieczeniowe wybranych krajów UE - analiza porównawcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27352, 27351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27350/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi; 2. Projekty europejskie; 3. Instytucje biorące udział w projektach europejskich; 4. Metodyka zarządzania projektem europejskim; 5. Planowanie projektu europejskiego; 6. Kwalifikowalność wydatków w projekcie europejskim; 7. Rachunek efektywności projektów europejskich; 8. Ewolucja, monitorowanie i kontrola projektów europejskich; 9. Kierowanie zaspołem projektowym; 10. Zamówienia publiczne w projektach europejskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33129, 33128, 33127, 24513, 24512 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24511/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Koncepcja zdrowia i ochrony zdrowia; Rozdział 2: Rola państwa w systemie ochrony zdrowia; Rozdział 3: Systemy finansowania ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Próba weryfikacji racjonalności systemu ochrony zdrowia; na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej; Rozdział 5: Doświadczenia Unii Europejskiej a poszukiwania systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16019, 16018, 16017, 14997 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14996/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-321/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-321/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 141)
Rozdział 1. Zagadnienia ogólne; Rozdzial 2. Budżet państwa; Rozdział 3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4. Podatki i polityka fiskalna; Rozdział 5. Pomoc publiczna i partnerstwo publiczno- prywatne. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-694/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-694/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Juliusz Kotyński: Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; 2. Wiesław Dębski, Iwona Bujnowicz: Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; 3. Andrzej Sławiński: Banki centralne a globalizacja; Jan Kulig: Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; 4. Witold Małecki: Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; 5. Witold Jakóbik: Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; 6. Ryszard Wilczyński: Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37393 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37392/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej - wybrane aspekty prawne; 2. Skuteczność kontroli podatkowej a działalnośc urzędów skarbowych w Polsce; 3. Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD; 4. Skutki zmiany ulgi budowlano-mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej; 5. Własne źródła dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich; 6. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach zacofanych w latach 1994-1999; 7. Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego ( wybrane zagadnienia ); 8. Kontrola a audyt w jednostkach samorządu terytorialnego - przesłanki i ograniczenia; 10. Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego; 11. Dylematy wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji; 12. Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych; 13. Kryteria obiektywizacji subwencji dla samorządu terytorialnego na przykładzie Standard Spending Assessments w Wielkiej Brytanii; 14. Podatki pośrednie a gospodarka elektroniczna; 15. Rynek agentów emisji obligacji gminnych w Polsce w latach 1996-2001; 16. Prywatyzacja podmiotów komunalnych jako źródło pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w polskich gminach; 17. Kondycja finansowa miast na prawach powiatu; 18. Organizacja świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej w gminie; 19. Ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999- 2002 ( na przykładzie Łomży );20. Dochody majątku komunalnego i wydatki z nim związane w Pozmaniu w latach 1999-2002; 21. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 22. Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB; 23. Źródła dochodów wspólnot autonomicznych w Hiszpani; 24. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki; 25. Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego; 26. Zasady finansowania samorządu regionalnego; 27. System dotacji zasilających podmioty działające w sferze kultury w gminie w Polsce w latach 1991-2002; 28. Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych; 29.Cechy przedmiotowego mechanizmu finansowania szpitala; 30. Propozycje zmian i zmiany w polskim systemie podatkowym na tle tendencji światowych; 31. Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów; 32. Koncepcje wykorzystania instrumentów finansowych dla ratowania zadłużonej ochrony zdrowia w Polsce; 33. Pomoc publiczna Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25971, 25970 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25969/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach ekonomicznych; 2. Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego; 3. Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej; 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 5. Finanse międzynarodowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24281, 24280 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24279/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65325/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-678/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-678/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 90)
1. System dochodów budżetowych Unii Europejskiej i kierunki jego reformy; 2. Funkcje i zasady podatkowe - wybrane problemy; 3. Zarządzanie ryzykiem państwowego długu publicznego; 4. Kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach europejskich; 5. Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego; 6. Typy jednostek samorządu lokalnego w Hiszpanii; 7. Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego; 8. Metody budżetowania a praces racjonalizacji finansów publicznych; 9. Wybór metody finansowania usług świadczonych przez szpital z punktu widzenia racjonalizacji finasowania publicznego; 10. Wybrane problemy racjonalizacji wydatków publicznych na finansowanie usług społecznych; 11. Źródła niesprawności w sektorze publicznym - próba systematyki i wartościowania; 12. Dyscyplina budżetowa warunkiem skutecznej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej; 13. Małe i średnie przedsiębiorstwa w wojewodztwie wielkopolskim oraz podstawy ich wsparcia finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 56813 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66383, 66382 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66381/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65274 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 65273 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ewaluacja wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej – cele, zasady, podstawy prawne; Rozdział 2: Bezpieczeństwo międzynarodowe i jego determinanty w ujęciu teoretycznym w kontekście wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej stosowane w ramach wspólnej polityki handlowej; Rozdział 4: Multilateralizm we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej – wielostronny system handlu GATT/WTO a bezpieczeństwo międzynarodowe; Rozdział 5: Bilateralizm i regionalizm w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego; Rozdział 6: preferencje jednostronne w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60203/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65254 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65253/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35178, 35177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35176/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System bankowy a problemy kryzysów; 2. Systemy pomocowe, gwarancyjne i pożyczki ostaniej instancji; 3. Bezpieczeństwo systemu bankowego a Europejska Unia gospodarcza i walutowa; 4. Bezpieczeństwo systemu bankowego w kontekście ochrony konkurencji i konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19912, 19911 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19910/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again