Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Kowalewski Paweł
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nowak-Far Artur
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Temperton Paul
(1)
Włodarczyk Robert Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
Subject
Unia Gospodarcza i Walutowa
(6)
Euro (pieniądz)
(5)
Unia Europejska
(4)
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Europa
(1)
Europejski Obszar Gospodarczy
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Konsumpcja żywności
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Prawo europejskie
(1)
Procesy dostosowawcze
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska
(1)
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(System Prawa Unii Europejskiej : podręcznik ; t. 12)
1. Unia gospodarcza i walutowa w Europie - idea i jej wczesne realizacje; 2. Ukształtowanie się koncepcji unii gospodarczej i walutowej Traktatu z Maastricht; 3. Podstawowe ramy regulacyjne unii gospodarczej i walutowej oraz proces jej tworzenia; 4. Specyficzne struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej; 5. Derogacja w unii gospodarczej i walutowej; 6. Zasady i procedury zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej; 7. Jednolita polityka pieniężna strefy euro; 8. Euro; 9. Mechanizm Kursowy Europejskiego Systemu Walutowego; 10. Polska w unii gospodarczej i walutowej. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37615 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37614/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Euro - wspólna waluta / red. Paul Temperton. - Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2001. - XIII,[1], 292 s. : il., mapy ; 25 cm.
Cz. 1: Tło Euro; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Dlaczego wprowadza się euro; Rozdział 3: Wizerunek Eurolandu; Rozdział 4: W jaki sposób tworzy się euro; Cz. 2: Ekonomia euro; Rozdział 5: Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Przypadek Niemiec; Rozdział 6: Fundamentalne implikacje gospodarcze Europejskiej Unii Walutowej; Rozdział 7: Czy Euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej; Rozdział 8: Dylematy stojące przed Wielką Brytanią; Rozdział 9: Kraje skandynawskie a euro; Cz. 3: Instytucje związane z euro; Rozdział 10: Bank centralny Europy; Rozdział 11: Euro-X; Cz. 4: Zagadnienia prawne; Rozdział 12: Euro- wyeliminowanie wątpliwości prawnych; Cz. 5: Problemy jeszcze przed nami; Rozdział 13: Czy Unia Walutowa może się załamać? Rozdział 14: Czy UGW może stać się maistycznym skokiem naprzód Europy; Cz. 6: Rynek walutowy; Rozdział 15: Międzynarodowa rola euro; Rozdział 16: Euro i waluty środkowoeuropejskie; Cz. 7: Rynki finansowe; Rozdział 17: Euro i rynek pieniężny; Rozdział 18: Euro a rynek obligacji rządowych; Rozdział 19: Euro i rynki akcji; Rozdział 20: Fundusze emerytalne a UWG; Cz.8: Wpływ euro na przedsiębiorstwa i konsumentów; Rozdział 21: Euro a praktyki księgowe; Rozdział 22: Wpływ na usługi finansowe; Rozdział 23: Sektor detaliczny i wpływ na konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6595, 6594, 6593, 6592 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6591/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 216)
ISBN: : 978-83-7252-601-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43052 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 805)
1. Stanisław Miklaszewski, Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej; 2. Edward Molendowski, Poziom rozwoju krajów Europy Środkowo - Wschodniej i jego zmiany w okresie transformacji; 3. Anna Odrobina, terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego; 4. Joanna Garlińska - Bielawska, Krzysztof Jakóbik, Dystans ekonomiczny pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem w warunkach utworzenia Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA); 5. Arkadiusz Mroczek, Nowe zasady wykorzystania pomocy strukturalnej a problem rozwoju polskiej gospodarki; 6. Agnieszka Pach, Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej; 7. Jacek Pera, Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych; 8. Piotr Małecki, Globalizacja światowej gospodarki a klasyczne teorie wymiany międzynarodowej; 9. Lidia Mesjasz, Przyczyny kryzysów finansowych XXI wieku; 10. Piotr Stanek, Teoretyczne aspekty kolektywnego podejmowania decyzji w polityce pieniężnej a praktyka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ewolucja oraz tendencja w międzynarodowym systemie walutowym; Rozdział 2: Funkcjonowanie Unii Walutowej na przykładzie Europejskiej Unii Walutowej i gospodarczej; Rozdział 3: Dochodzenie do Unii Walutowej przez kraje Europy Zachodniej; Rozdział 4: Wpływ euro na funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6863, 6862, 6861, 6860 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6859/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Strefa euro- założenia i rzeczywistość. Konwergencja realna i konwergencja nominalna. Doświadczenie wybranych krajów należących do Eurolandu; 2. Scenariusz przystąpienia Polski do strefy euro. Perspektywy rozszerzenia strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32793, 32792 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32791/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
v 1: Koncepcje integracji monetarnej; Rozdział 2: Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich; Rozdział 3: Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej; Rozdział 4: Euro a procesy kapitału w alokacji kapitału w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26266, 26265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26264/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 734)
1. Funkcjonowanie mechanizmów stabilizujących unię gospodarczą i walutową. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; 2. Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 3. Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej; 4. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją; 5. Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny; 6. Systen decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym; 7. Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pierwsze plany i doświadczenia w dziedzinie integracji walutowej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej; Rozdział 2: Europejski System Walutowy - regionalna strefa stabilności walutowej (1979-1998); Rozdział 3: Wprowadzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (1990-2002); Rozdział 4: Polityka pieniężna Eurosystemu; Rozdział 5: Polityka budżetowa w strefie euro; Rozdział 6: Gospodarka strefy euro; Rozdział 7: Międzynarodowa rola euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28733, 28732 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28731/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944. Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych ISSN 0208-7944 ; nr 695)
1. Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle roszczenia Unii Europejskiej; 2. Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy; 3. Handel wewnętrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992 - 2002; 4.Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej; 5. Przemiany konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na tle transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again