Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Adamczyk Artur
(1)
Bojar Ewa
(1)
Borkowski Jan
(1)
Dach Zofia
(1)
Fedan Roman
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Harańczyk Anna
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Lis Stanisław (1940- )
(1)
Misala Józef
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Smoleń Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(9)
Subject
Ekonomia
(2)
Europa
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Gospodarka regionalna
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Europa Środkow-Wschodnia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geopolityka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Negocjacje akcesyjne Polski
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa
(1)
Podatek
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Porównania międzynarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Turystyka
(1)
Wieś
(1)
Łukawer, Edward (1920 )
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Część 1: Tożsamość europejska i proces integracji europejskiej w refleksji socjologicznej; Rozdział 1: Źródło tożsamości europejskiej; Rozdział 2: Integracja europejska w dyskursie politycznym; Rozdział 3: Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie; Rozdział 4: Perspektywy państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej i globalizacji; Rozdział 5: Religijność w zjednoczonej Europie; Część 2: Migracje i ich konsekwencje dla społeczeństw europejskich; Rozdział 1: Migracje - teoria a realia dotyczące Europy; Rozdział 2: Migracje masowe z peryferii do centrów. Przyczyny, skutki i strategie migracji Polaków do Europy Zachodniej; Rozdział 3: Kariera negatywna jako skutek migracji. Losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu; Rozdział 4: Migracje do Francji w badaniach socjologicznych; Część 3: Mniejszości etniczno-narodowe i ich ochrona; Rozdział 1: Ochrona mniejszości narodowych w Europie. Zasady ochrony ich praw oraz problemy wdrażania ich w życie; Rozdział 2: Mniejszości narodowe w Polsce a wyniki narodowego spisu powszechnego z 2002 roku; Rozdział 2: Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji; Część 4: Zmiany społeczne w starych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej - wybrane przykłady; Rozdział 1: Zmiany społeczne w Zjednoczonych Niemczech - wybrane problemy; Rozdział 2: Struktura społeczna Wielkiej Brytanii; Rozdział 3: Zmiany społeczno - gospodarcze w Hiszpanii; Rozdział 4: Społeczeństwo francuskie - główne tendencje zmian; Rozdział 5: Czechy i Słowacja - zmiany strukturalne w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską; Rozdział 6: Pozycja Polski w Unii: gospodarka, ludność, struktura społeczna, jakość administracji; Rozdział 7: Przemiany klas i warstw społecznych w Polsce okresu transformacji na tle przemian w Europie Zachodniej; Część 5: Społeczeństwa europejskie w międzynarodowych badaniach socjologicznych; Rozdział 1: Rzeczywistość społeczna Europy i narzędzia jej diagnozowania - programy badawcze; Rozdział 2: Stosunek do innych narodów w badaniach polskich i międzynarodowych; Część 6: Zmiany w zachowaniach i orientacjach europejczyków; Rozdział 1: Zachowania konsumenckie społeczeństw europejskich i ich uwarunkowania kulturowe; Rozdział 2: Kontynent dwóch prędkości? Europa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego; Rozdział 3: Rzecznictwo interesów organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Kształtowanie europejskiej przestrzeni edukacyjnej z polskiej perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23805 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23804/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16724/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych; 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionu słabiej rozwiniętego; 3. Efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie lubelskim; 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w strategii rozwoju regionu lubelskiego; 5. Konkurencyjność w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej - Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi; [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6034, 5655, 5654, 5653, 5652, 5651, 5650, 5649, 5648, 5647, 5646, 5645, 5644, 5643, 5642, 5641, 5640, 5639, 5638, 5637, 5636, 5635, 5634, 5633, 5631 (25 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5630/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Ekonomia wobec wyzwań współczesności; Cz. 2: Wokół socjalizmu rynkowego; Cz. 3: Teoretyczne problemy transformacji; Cz. 4: Strategie transformacji; Cz. 5: Bezrobocie a system finansowy; Cz. 6: Z historii polskiej na emigracji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7999, 7998, 7997, 7996 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7995/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej; Rozdział 2: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Samorząd terytorialny w wybranych krajach. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37571, 37570 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37569/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Regionalizacja i polityka regionalna UE; 2. Przygotowania Polski do wykorzystania funduszy strukturalnych; 3. Współpraca transgraniczna i problemy regionów przygranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27530, 27529 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27528/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 771)
1.Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej-próba identyfikacji; 2.Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla; 3.Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska; 4.Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań; 5.Tendencje do monopolizacji gospodarki w Polsce; 6.Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce; 7.Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez tworzenie holdingów; 8.Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 701)
1. Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy środkowowschodniej; 2. Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej; 3. Ocena stanu dostosowania Polski do włączenie się do Unii Gospodarczej i Walutowej; 4. Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; 5. Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Wybrane aspekty; 6. Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem; 7. Polski lobbing w Unii Europejskiej; 8. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19098/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41380 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41379/XXVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again