Forma i typ
Książki
(13)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Autor
Alberski Robert
(1)
Antoszewski Andrzej
(1)
Asmus Ronald (1957-2011)
(1)
Boeri Tito
(1)
Czubek Grażyna
(1)
Fedan Roman
(1)
Fiszer Józef (1952- )
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gorzkowski Jacek
(1)
Jankowska Magdalena
(1)
Jaskiernia Jerzy (1950- )
(1)
Kosiewski Piotr
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Morawski Wojciech (1954- )
(1)
Murawski Franciszek Cezary
(1)
Paczkowski Andrzej (1938- )
(1)
Rosenberg Tina (1960- )
(1)
Samborska Anna
(1)
Siwek Grzegorz
(1)
Smoleń Marek
(1)
Stoczewska Barbara (1952- )
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Topińska Irena
(1)
Wiatr Jerzy Józef
(1)
Widacki Jan (1948- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(10)
Temat
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Polska
(2)
Białoruś
(1)
Dekomunizacja
(1)
Etyka społeczna
(1)
Innowacje
(1)
NATO
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rada Europy
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rewolucja 1989 r. aksamitna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Ubóstwo
(1)
Ukraina
(1)
Unia Europejska
(1)
Weryfikacja kadr
(1)
Wieś
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Temat: czas
1989-
(5)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Europa Środkowo-Wschodnia
(3)
Polska
(3)
Niemcy (Republika Demokratyczna)
(2)
Bułgaria
(1)
Czechosłowacja
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Rumunia
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Węgry
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
13 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1.Własnośc osób prywatnych. Reprywatyzacja; 2. Mienie ofiar Holocaustu; 3. Własność organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych; 4. Problem sukcesji instytucjonalnej i dóbr przemieszczonych w wyniku zmiany granic; 5. Reprywatyzacja i restytucja a obowiązek ochrony dziedzictwa kulturalnego;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24320, 24319, 24318, 24317 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24316/XII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księga 1. Początki; Księga 2. Rozpoczęcie debaty; Księga 3. Przekraczanie Rubikonu; Księga 4. Wytyczając podwójny szlak; Księga 5. W stronę nowego NATO; Księga 6. Końcowa rozgrywka NATO-Rosja; Księga 7. Konfrontacja w Madrycie; Księga 8. Batalia polityczna. [G]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 38197/VI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 40719/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-61617-00-6 ; 978-83-89185-00-6
1. Polityka RP wobec Rosji: kontynuacja czy nowy początek?; 2. Polityka RP wobec Ukrainy: kontynuacja czy nowe otwarcie?; 3. Rola krajów kaukaskich w polskiej polityce wschodniej. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34628 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34627/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Brzemię historii; Rozdział 2: Zmierzch systemów komunistycznych; Rozdział 3: Upadek wielonarodowych państw komunistycznych; Rozdział 4: Strategiczne znaczenie wyboru konstytucyjnego; Rozdział 5: Narodziny systemów partyjnych; Rozdział 6: Systemy wyborcze i zachowania wyborców; Rozdział 7: Rola i funkcjonowanie parlamentów; Rozdział 8: Prezydenci i premierzy; Rozdział 9: Lokalny szczebel władzy; Rozdział 10: Społeczeństwo obywatelskie i rządy prawa; Rozdział 11: Wybór strategii zagranicznej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26272, 26271 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26270/XVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2844.)
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka państw regionu; Rozdział 2: Transformacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu; Rozdział 3: Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 4: Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej; Rozdział 5: Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej; Rozdział 6: Systemy partyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 7: Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 8: Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 9: Proces formowania i dymisji gabinetów. Rodzaje gabinetów; Rozdział 10: Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej; Rozdział 11: Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [Z]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-100/5, P-100/4, P-100/3 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-100/1/XVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47305 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19728 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19727/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49114 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Nowe sąsiedztwo na wschodzie poszerzonej Unii Europejskiej wyzwania dla PECSA; 2. Koncepcja wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście szerszej Europy i nowego sąsiedztwa; 3. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: mit czy rzeczywistość? 4. Rola sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach wschodniego wymiaru Unii Europejskiej: brak zaufania czy brak koncepcji? 5. Ukraina i Unia europejksa - per aspera ad astra? 6. Pomiędzy Europą Środkową a Wschodnią - uwagi na temat tożsamości Bialorusinów; 7. Handel zagraniczny polskich województw z Nowym wschodem; 8. Rola Polski jako promotora interesu Ukrainy w procesie integracji europejskiej; 9. Edukacja europejska na Ukrainie. Oczekiwania wobec polski;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26959, 26958 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26957/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa oddziałująca na przemiany demokratyczne w państwach członkowskich; 1. Piotr A. Świtalski: Rola Rady Europy w systemie organizacji; 2. Jerzy Jaskiernia: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na implementację standardów demokratycznych; 3. Mirosław Wróblewski: Zapewnianie efektywności oddziaływania standardów Rady Europy na system prawny i praktykę w obszarze praworządności i praw człowieka - uwagi z perspektywy działalności polskiego ombudsmana;4. Roman Tokarczyk: Kultura prawa europejskiego według Rady Europy; 5. Stanisław Kaźmierczyk: Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europy jako zagadnienie metodologiczne; 6. Elżbieta Dynia: Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój i spójność standardów europejskich; Część 2: Rada Europy a rozwój systemu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Janusz Symonides: Ewolucja systemu ochrony praw człowieka w Europie; 2. Leszek Garlicki: Nowe demokracje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 3. Piotr Kułak: Konwencje objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 4. Norbert Szczęch: Konsekwencje prawne objęcia Rzeczypospolitej Polskiej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 5. Maria Kłopocka-Jasińska: Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a krajowa skarga konstytucyjna - pilna potrzeba zmian; 6. Jan Barcz: Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowej w stosunkach polsko-niemieckich?; 7. Wojciech Jasiński: Standard niezależnego i ustanowionego ustawą sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 8. Agnieszka Bień-Kacała: Wolność słowa lekarza w świetle wyroku ETPC z 16 grudnia 2008 r.; 9. Jelena Kondratiewa-Bryzik: Prawa kobiet a ochrona prawna płodu ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 10. Radosław Grabowski: Wpływ standardów Rady Europy na zakres ochrony życia ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 11. Ewa Wójcicka: Eutanazja w dokumentach Rady Europy i orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 12. Ewa Schwierskott, Bartosz Skwara: Zasada swobody sumienia w świetle konstytucyjnego rzecznictwa europejskiego; 13. Piotr Góralski: Izolacyjne środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych a prawa człowieka; 14. Witold Sobczak: Wolność od tortur - czy istnieją standardy europejskie?; 15. Hanna Machińska: Prawa człowieka i środowiska - debata o protokole dodatkowym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 16. Jan Filip: Wznowienie postępowania przed Sądem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej z powodu uwzględnienia orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 17. Allan F. Tatham: Human Rights and Transational Judicial Communication: The Impact of the ECHR on the Practice of the Hungarian Constitutional Court; 18. Joanna Kielin: Wpłtyw Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej; 19. Ksenia Kakareko: Prawa człowieka na Białorusi - miraże czy rzeczywistość; 20. Robert Grzeszczak: Lojalność obywatelska w perspektywie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tanase i Chirtoca v. Republika Mołdowy; 21. Iwona Wrońska: Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych a system ochrony mniejszości kulturowo-etnicznych w Kanadzie; Część 3: Rada Euroopy a rozwój demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Jerzy Oniszczuk: Kantowska wolność człowieka: republika wolności versus demokracja; 2. Marek Chmaj: Zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów Rady Europy; 3. Waldemar J. Wołpiuk: Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich wdrażania; Krzysztof Gawkowski: Wpływ Rady Europy na rozwój samorządności terytorialnej; 4. Piotr Jankowski: Polskie prawo samorządowe a konwencje rady Europy; 5. Ewa Nowak: Wolność słowa w mediach europejskich - działalność informacyjna i monitoringowa Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przy Radzie Europy; 6. Alicja Jaskiernia: Zagrożenia dla różnorodności przekazu medialnego w dobie globalizacji a standardy europejskie zawartości przekazu medialnego; 7. Jacek Sobczak: Wolność ekspresji artystycznej. Standardy europejskie i rzeczywistość polska; 8. Janusz M. Pawlikowski: Wpływ procesu bolońskiego na rozwój polskich szkół wyższych; 9. Ryszard Chruściak: Spory i kontrowersje w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r. Na tle regulacji dot. Zakazu dyskryminacji; 10. Jarosław Szymanek: Konstytucyjne prawo do mieszkania: egzemplifikacja dylematów konstytucjonalizacji praw socjalnych; 11.Zuzanna Mikołajek: Wpływ kultury na rozwój demokracji i na demokratyczne przemiany w Europie od czasu powstania Rady Europy; 12. Rafał Riedel: Demokratyczna bańka spekulacyjna...czy młode demokracje przetrwają kryzys gospodarczy? Refleksje na temat relacji demokracja - kapitalizm; 13. Edward Denkiewicz: Płaszczyzny oddziaływania Rady Europy na przemiany systemowe w Federacji Rosyjskiej - wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zmiany systemu prawnego w Federacji Rosyjskiej; Część 4: Rada Europy a umacnianie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Tadeusz Iwiński: Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; 2. Marek Ciecierski: Rada Europy wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; 3. Izabela Rycerska: Bezpieczeństwo narodowe a ochrona praw człowieka W Rosji w kontekście działań Rady Europy; 4. Renata Jankowska: Rada Europy wobec problemu cypryjskiego; 5. RafałKubik: Polityka wydaleń w Rzeczypospolitej Polskiej a art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na tle orzeczeń sądownictwa administracyjnego; 6. Justyna Laskowska: Problem nowej migracji - inicjatywy Rady Europy w kierunku partycypacji społecznej imigrantów. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37558 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37557/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej