Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Kundera Jarosław (1951- )
(1)
Lis Stanisław (1940- )
(1)
Molendowski Edward
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Unia Europejska
(4)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
CEFTA
(1)
Ekonomia
(1)
Europa Środkow-Wschodnia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Łukawer, Edward (1920 )
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; No 2702)
1. Wystąpienie wicewojewody dolnośląskiego Stanisława Janika; 2. Wprowadzenie (Jarosław Kundera); 3. Eastward Enlargement and Recent Integration Theories; 4. Costs and Benefits of Membership. Making the Most of the Principle of Subsidiarity within the EU; 5. La re'forme de la politique structurelle dans l'Europe e'largie; 6. EU Enlargement: Challenges for Germany's New Länder; 7. Les instruments de protection de l'environnement dans le secteur agricole dans les pays de l'Union europe'enne; 8. Europäische Gemeinschaften. Finanzierung der Erweiterung der EU; 9. Politique industrielle, localisation des investissements et promotion des PME dans une Europe élargie; 10. La convergence entre banques des pays en transition et banques des pays d'Europe occidentale dans la perspective de l'élargissement; 11. Evaluation of the Portuguese Europeization; 12. Ampliación de la UE: ventajas e inconvenientes para los nuevos estados miembros. Especial referencia a la experiencia espaňola en el proceso de integración; 13. Institutional Changes, Social and Economic Costs and Benefits of the Integration of the Czech Republic in the EU; 14. The Process of Constitution of EU in the Field of Human Rights and Its Envisaged Impact; 15. The Accession Treaty and Free Movement of Persons in the Slovak Republik; 16. American Policy in Europe and EU Enlargement; 17. Costs and Benefits of Poland's Membership in the European Union ; 18. Konsekwencje rozszerzenia UE w obszarze socjalnym; 19. Polityka konkurencji a Strategia Lizbońska; 20. Analiza wybranych aspektów rynku pracy na podstawie badań aktywności ekonomicznej ludności; 21. Polska w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej; 22. Przedsiębiorstwo amerykańskie na rynku kraju akcesyjnego (europeizacja polskiej firmy za pomocą amerykańskiego inwestora); 23. Regional Interests in the Perspective of the European Union; 24. Konkurencja jako czynnik inspirujący rozwój handlu w Polsce w warunkach integracji europejskiej; 25. Skutki integracji z Unią Europejską dla polskich eksporterów; 26. Dostosowanie do standardów europejskich poziomu opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce; 27. Strategie w handlu detalicznym przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej na przykładzie EPI marketu we Wrocławiu; 28. Wyzwania nowej przestrzeni rynkowej; 29. Bulgaria: Macroeconomic Situation and Structural Reforms over the 2004-2006 Period.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29566, 29565 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29564/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; 1. Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; 2. Początki polityki regionalnej EWG; Cz.2: Reforma polityki regionalnej EWG w 1988r.; 1. Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988r.; 2. Efekty polityki regionalnej; Cz.3: Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; 1. Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r.; 2. Efekty polityki regionalnej UE w latach 1994-1999; Cz.4: Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; 1. Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; 2. Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2000-2006; 3. Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20036 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20035/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 184)
Rozdział 1: Liberalizacja handlu w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych- kwestie teortetyczne; Rozdział 2: Uwarunkowania integracji gospodarczej w Europie Środkowowschodniej w początkowym okresie transformacji systemowej; Rozdział 3: CEFTA jako forma integracji subregionalnej krajów Europy Środkowej; Rozdział 4: Wpływ liberalizacji handlu w ramach CEFTA na wymianę handlową krajów- założycieli w latach 1993- 2003; Rozdział 5: Liberalizacja obrotów a handel wewnątrzgałęziowy w ramach CEFTA oraz z państwami Unii Europejskiej; Rozdział 6: Liberalizacja handlu krajów CEFTA a stopień ich przygotowania do członkowstwa w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19098/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again