Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(12)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Bukowski Sławomir
(1)
Knakiewicz Zenobia
(1)
Kowalewski Paweł
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Ostaszewski Janusz (1956- )
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Temperton Paul
(1)
Werwińska Joanna
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Euro (pieniądz)
(11)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(5)
Pieniądz
(4)
Unia Europejska
(4)
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Komar, Andrzej (1933-)
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polska
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Strefa euro
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-01-12842-9
1. Euro jako waluta Unii Gospodarczej i Walutowej; 2. Czynniki wpływające na funkcjonowanie euro; 3. Zasady wprowadzania euro do obiegu; 4. Euro jako waluta międzynarodowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3778 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3777/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-71875-69-X
Rozdział 1: Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro; Rozdział 2: Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa; Rozdział 3: Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego; Rozdział 4: Zasady dokonywania przeliczeń walutowych; Rozdział 5: Banknoty i monety euro;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6700, 6699, 6698, 6697 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6696/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Geneza i logika rozwoju strefy euro; 2. Proces doganiania: podstawowe fakty empiryczne; 3. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: przegląd badań teoretycznych; 4. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: analiza empiryczna w nowym ujęciu; 5. Różnice inflacyjne i ekspansja kredytowa: propozycja nowej interpretacji modelu Nowej Syntezy Neoklasycznej.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31195, 31194 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31193/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Euro - wspólna waluta / red. Paul Temperton. - Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2001. - XIII,[1], 292 s. : il., mapy ; 25 cm.
Cz. 1: Tło Euro; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Dlaczego wprowadza się euro; Rozdział 3: Wizerunek Eurolandu; Rozdział 4: W jaki sposób tworzy się euro; Cz. 2: Ekonomia euro; Rozdział 5: Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Przypadek Niemiec; Rozdział 6: Fundamentalne implikacje gospodarcze Europejskiej Unii Walutowej; Rozdział 7: Czy Euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej; Rozdział 8: Dylematy stojące przed Wielką Brytanią; Rozdział 9: Kraje skandynawskie a euro; Cz. 3: Instytucje związane z euro; Rozdział 10: Bank centralny Europy; Rozdział 11: Euro-X; Cz. 4: Zagadnienia prawne; Rozdział 12: Euro- wyeliminowanie wątpliwości prawnych; Cz. 5: Problemy jeszcze przed nami; Rozdział 13: Czy Unia Walutowa może się załamać? Rozdział 14: Czy UGW może stać się maistycznym skokiem naprzód Europy; Cz. 6: Rynek walutowy; Rozdział 15: Międzynarodowa rola euro; Rozdział 16: Euro i waluty środkowoeuropejskie; Cz. 7: Rynki finansowe; Rozdział 17: Euro i rynek pieniężny; Rozdział 18: Euro a rynek obligacji rządowych; Rozdział 19: Euro i rynki akcji; Rozdział 20: Fundusze emerytalne a UWG; Cz.8: Wpływ euro na przedsiębiorstwa i konsumentów; Rozdział 21: Euro a praktyki księgowe; Rozdział 22: Wpływ na usługi finansowe; Rozdział 23: Sektor detaliczny i wpływ na konsumenta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6595, 6594, 6593, 6592 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6591/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys teoretyczny podtsaw unii monetarnej; Rozdział 2: Proces budowy i funkcjonowanie unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; Rozdział 3: Założenie i perspektywy funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich w świetle teorii unii monetarnej i badań empirycznych; Rozdział 4: Perspektywy przystąpienia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Rozdział 5: Dostosowanie polskiej gospodarki do warunków unii monetarnej krajów członkowskih Wspólnot Europejskich: szanse i zagrożenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28815 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28814/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pierwsze plany i doświadczenia w dziedzinie integracji walutowej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej; Rozdział 2: Europejski System Walutowy - regionalna strefa stabilności walutowej (1979-1998); Rozdział 3: Wprowadzenie Unii Gospodarczej i Walutowej (1990-2002); Rozdział 4: Polityka pieniężna Eurosystemu; Rozdział 5: Polityka budżetowa w strefie euro; Rozdział 6: Gospodarka strefy euro; Rozdział 7: Międzynarodowa rola euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28733, 28732 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28731/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ewolucja oraz tendencja w międzynarodowym systemie walutowym; Rozdział 2: Funkcjonowanie Unii Walutowej na przykładzie Europejskiej Unii Walutowej i gospodarczej; Rozdział 3: Dochodzenie do Unii Walutowej przez kraje Europy Zachodniej; Rozdział 4: Wpływ euro na funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6863, 6862, 6861, 6860 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6859/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rynek finansowy; 2. Monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 3. Niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro; 4. rynek dłożnych papierów wartościowych w strefie euro; 5. Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro; 6. Proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26369, 26368 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26367/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Podstawowe problemy współczesnego pieniądza; Rozdział 1: Zenobia Knakiewicz: Teoretyczne podłoże tworzenia euro i kształtowania jego zasobów; Rozdział 2: Zenobia Knakiewicz, Grzegorz Paluszak: Mechanizm regulacji płynności w eurosystemie; Rozdział 3: Paweł Marszałek: Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej; Rozdział 4: Paweł Marszałek: Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz jej znaczenie; Rozdział 5: Agnieszka Bartel, Hanna Pieśniewska-Kazimierczyk: Mechanizm i technika emisji pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego; Rozdział 6: Michał Jurek, Paweł Marszałek: Kształtowanie się zasobów pieniądza i dochodowej szybkości obiegu pieniężnego w Polsce w latach 1996-2007; Część 2: Funkcjonowanie wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 7: Michał Jurek: Pojęcie i właściwości wielonarodowych systemów walutowych; Rozdział 8: Michał Jurek: System waluty złotej jako klasyczny system pieniądza towarowego; Rozdział 9: Michał Jurek: System z Bretton Woods jako hybryda międzynarodowego systemu walutowego; Rozdział 10: Michał Jurek: Kierunki zmian zmodyfikowanego systemu z Bretton Woods; Rozdział 11: Michał Jurek: Europejski System Walutowy jako przedpole systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 12: Michał Jurek: Zasady i właściwości wielonarodowego systemu walutowego obszaru euro; Rozdział 13: Michał Jurek: Próba oceny gotowości Polski do uczestnictwa w systemie walutowym obszaru euro. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34544 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34543/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
v 1: Koncepcje integracji monetarnej; Rozdział 2: Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich; Rozdział 3: Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej; Rozdział 4: Euro a procesy kapitału w alokacji kapitału w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26266, 26265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26264/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4691, 4690, 4689, 4688, 4687, 4686, 4685, 4684, 4683 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4682/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Strefa euro- założenia i rzeczywistość. Konwergencja realna i konwergencja nominalna. Doświadczenie wybranych krajów należących do Eurolandu; 2. Scenariusz przystąpienia Polski do strefy euro. Perspektywy rozszerzenia strefy euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32793, 32792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32791/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again