Form of Work
Książki
(34)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Ślipko Tadeusz
(3)
Pietraszko Stanisław
(2)
Słomka Walerian
(2)
Wojtyła Karol
(2)
Adamkiewicz Marek (1953- )
(1)
Bednarek Henryk
(1)
Buttiglione Rocco
(1)
Chudecki Tadeusz (1958- )
(1)
Czerwik Stanisław
(1)
Dobrzyniecki Zdzisław
(1)
Dobson James C. (1936- )
(1)
Ferrero Bruno (1946- )
(1)
Grzesica Jan
(1)
Grzesica Jan (1938- )
(1)
Gurevicz Aron (1924- )
(1)
Klöcker Michael
(1)
Kudelska Marta
(1)
Kusak Leszek
(1)
Lewis C. S
(1)
Lewis C. S. (1898-1963)
(1)
Matter Jacek
(1)
Mysłek Wiesław (1929- )
(1)
Nowak Antoni Jozafat
(1)
Quoist Michel (1921-1997)
(1)
Ratzinger Joseph
(1)
Salamucha Jan
(1)
Salij Jacek
(1)
Skorowski Henryk (1950- )
(1)
Styczeń Tadeusz
(1)
Sztychmiler Ryszard
(1)
Szulist Janusz (1973- )
(1)
Tischner Józef (1931-2000)
(1)
Tischner Józef (1931-2000). Homo sovieticus (pol.)
(1)
Wiśniewska-Roszkowska Kinga
(1)
Woroniecki Jacek
(1)
Węgrzecki Janusz
(1)
Zimny Jan (1952- )
(1)
Zwoliński Andrzej (1957- )
(1)
Żerański Ryszard
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(13)
1980 - 1989
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
Subject
Etyka chrześcijańska
(33)
Etyka społeczna
(3)
Antropologia filozoficzna
(2)
Filozofia chrześcijańska
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Religie niechrześcijańskie
(2)
Administracja
(1)
Arystoteles
(1)
Cierpienie
(1)
Dobroć
(1)
Duszpasterstwo
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko
(1)
Etyka cnót
(1)
Etyka ekologiczna
(1)
Etyka płciowa
(1)
Europa
(1)
Filozofia starożytnej Grecji
(1)
Higiena
(1)
Jan
(1)
Jan Paweł
(1)
Jaspers, Karl
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Jung, Carl Gustav
(1)
Katecheza
(1)
Kodeks honorowy
(1)
Logika
(1)
Maslow, Abraham H.
(1)
Miłość
(1)
Modlitwa
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Paweł
(1)
Personalizm
(1)
Polityka
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia moralności
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Teologia katolicka
(1)
Uczucia
(1)
Urzędnicy
(1)
Wdzięczność
(1)
Wiara
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: work
Ethika Nikomácheia
(1)
Subject: time
1201-
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Exemplum
(1)
Felieton polski
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Przypowieść włoska
(1)
Rozmyślania religijne
(1)
Rozważania i rozmyślania religijne
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
34 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 39304 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys etyki ogólnej / Tadeusz Ślipko. - [Wyd. 2]. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, [1984]. - 431, [1] s. ; 21 cm.
Część 1: Elementy metaetyki; Część 2: Ogólnofilozoficzne założenia etyki; Część 3: Nauka o aktach ludzkich; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia z ogólnej teorii aktów ludzkich; Rozdział 2: Przeszkody ograniczające dobrowolność aktów ludzkich; Część 4: Nauka o celu i szczęściu człowieka, czyli eudajmonologia; Rozdział 1: Geneza, historyczny rozwój oraz sformułowania podstawowej problematyki celu i sensu ludzkiego życia; Część 5: Nauka o celu ostatecznym; Rozdział 2: Istnienie celu ostatecznego; Rozdział 3: Identyfikacja celu ostatecznego oraz jego wewnętrzna konstytucja; Część 6: Nauka o immanentnym celu życia ludzkiego; Rozdział 4: Pełny rozwój osoby immanentnym celem życia ludzkiego; Część 7: Nauka o moralnej specyfikacji aktu ludzkiego; Rozdział 1: Geneza, historyczny rozwój i sformułowanie podstawowych zagadnień moralnej specyfikacji aktu ludzkiego; Rozdział 2: Zagadnienie moralnej specyfikacji aktu prostego; Rozdział 3: Zagadnienie moralnej specyfikacji aktu złożonego; Część 8: Nauka o wartościach moralnych; Rozdział 4: Geneza, historyczny rozwój oraz sformułowanie podstawowej problematyki wartości moralnych; Rozdział 5: Istnienie obiektywnych i absolutnych wartości moralnych; Rozdział 6: Zagadnienie zasady konstytutywnej obiektywnych i absolutnych wartości moralnych; Rozdział 7: Etyka a konflikt wartości; Rozdział 8: Rola ogólnych sądów wartościujących w moralnym postępowaniu człowieka; Część 9: Deontologia a etyka; Rozdział 1: Moralny charakter zjawiska deontycznego: postawienie problemu, rozwój poglądów sformułowanie stanowiska; Rozdział 2: Struktura zjawiska deontycznego i jego moralny charakter; Część 10: Nauka o obiektywnym prawie moralnym; Rozdział 3: Geneza, rozwój historyczny oraz podstawowe zagadnienia problematyki prawa moralnego; Rozdział 4: Istnienie moralnego prawa naturalnego; Rozdział 5: Powszechność, niezmienność i obiektywność prawa naturalnego; Rozdział 6: Transcendentna podstawa i sankcja prawa naturalnego; Rozdział 7: Etyczne aspekty prawa pozytywnego; Rozdział 8: Podstawy moralnych praw człowieka; Część 11: Nauka o sumieniu, czyli synejdezjologia; Rozdział 1: Geneza problematyki sumienia i jej historyczne dzieje; Rozdział 2: Sumienie jako subiektywna norma działania moralnego; Rozdział 3: Metody urabiania sumienia pewnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28544/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Etyka osobowa; Dział 1: Normy regulujące stosunek osoby względem Boga; Traktat 1: O religijności; Rozdział 1: Geneza i sformułowanie problematyki oraz najważniejsze stanowiska; Rozdział 2: Postawa religijna jako obowiązek moralny; Rozdział 3: Moralny obowiązek uznania prawdziwej religii; Rozdział 4: Ateizm w świetle etyki; Dział 2: Osoba ludzka jako podmiot uprawnień i obowiązków względem samej siebie; Traktat 1: Prawa i obowiązki osoby względem siebie jako całości; Rozdział 1: Geneza problemu samobójstwo, jego istotny sens oraz najważniejsze stanowiska; Rozdział 2: Moralne zło samobójstwa bezpośredniego i pośredniego, warunkowa dopuszczalność wystawienia życia na niechybną śmierć oraz narażenia się na niebezpieczeństwo śmierci; Traktat 2: Prawa i obowiązki człowieka względem swojego ciała; Rozdział 1: Geneza problemu pijaństwa, jego istotny sens i historyczny rozwój; Rozdział 2: Moralne zło opilstwa (upicia się) zupełnego i częściowego oraz nałogu pijaństwa; Traktat 3: Prawa i obowiązki człowieka w sferze życia duchowego; Rozdział 1: Geneza problemu wolności sumienia i nauki, jego wstępne sformułowania i historyczny rozwój; Rozdział 2: Wolność sumienia -naturalnym, ale ograniczonym uprawnieniem moralnym człowieka; Rozdział 3: Prawo człowieka do wolności religijnej; Rozdział 4: Prawo człowieka do wolności nauki i słowa; Dział 3: Etyka relacji międzyosobowych; Traktat 1: Moralność relacji między osobami we wzajemnym odniesieniu do siebie jako substancjalnych całości; Rozdział 1: Moralny obowiązek miłowania każdego człowieka; Rozdział 2: Obowiązek szanowania życia ludzkiego i dopuszczalność zabicia człowieka we własne obronie; Traktat 2: Etyka seksualna; Rozdział 1: Geneza problematyki etyki seksualnej, historia najważniejszych poglądów oraz dyspozycja dalszych rozważań; Rozdział 2: Antropologiczne podstawy etyki seksualnej; Rozdział 3: Szczegółowa deontologia seksualnych zachowań człowieka; Traktat 3: Dobra duchowe: honor, dobra sława, prawda; Rozdział 1: Etyczne aspekty dobrego imienia i honoru; Rozdział 2: Geneza etycznej problematyki mowy, rozwój poglądów, prezentacja stanowisk; Rozdział 3: Obiektywna i absolutna wartość moralna prawdomówności wewnętrzne zło kłamstwa; Rozdział 4: Zagrożenie sekretu i jego obrona; Traktat 4: Dobra materialne: własność i płaca; Rozdział 1: Prawo osoby do posiadania dóbr gospodarczych i jego społeczne obciążenie; Rozdział 2:Moralne podstawy prawa osoby do pracy i sprawiedliwej płacy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28569/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 2: Etyka społeczna, najważniejsze podręczniki chrześcijańskiej etyki społecznej; Traktat 1: Współczesne kierunki filozoficzno -społeczne; Rozdział 1: Indywidualizm i liberalizm; Rozdział 2: Marksistowska filozofia społeczna; Rozdział 3: Dzieje katolicyzmu społecznego w zarysie; Traktat 2: Metafizyka społeczności; Rozdział 1: Człowiek jako istota społeczna; Rozdział 2: Geneza, struktura, istota i cel społeczności; Rozdział 3: Najogólniejsze zasady struktury społeczności złożonej; Rozdział 4: Sprawiedliwość i miłość w życiu społecznym; Traktat 3: Etyka społeczności naturalnych; Rozdział 1: Małżeństwo i rodzina; Rozdział 2: Etyka społeczności zawodowej; Rozdział 3: Etyka narodu; Rozdział 4: Etyka społeczności państwowej; Traktat 4: Etyka życia międzynarodowego; Rozdział 1: Najogólniejsze zasady moralne życia międzynarodowego; Rozdział 2: Wojna jako problem etyczny; Rozdział 3: Etyczne aspekty pokoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28570/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-86204-87-7
1. Moralność a etyka; 2. Problem etyki naukowej; 3. O pochodzeniu norm moralnych; 4. Realizm w etyce; 5. Natura i doskonałość; 6. Znaczenie powinności; 7. Prawo natury; 8. Humanizm a cel człowieka; 9. Problemy prawdy i miłósierdzia; 10. Problemy beinteresowności; 11: Właściwa interpretacja nauki o szczęściu; 12. Stosunek do przyjemności; 13: Wartości; 14: Co to jest asceza; 15. Idea i pokora; 16. Widzenie Boga; 17. Kamień węgielny etyki społecznej; 18. Sprawiedliwość a miłość; 19. Problem walki; 20. Etyka niezależna w świetle idei sprawiedliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5264, 5263, 5262, 5261, 5260, 5259, 5258, 5257, 5256, 5255, 5254, 5253, 5252, 5251 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5250/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Elementarz etyczny / Karol Wojtyła. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1999. - 101 [2] s. ; 19 cm.
ISBN: : 83-87703-40-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13788/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wiedza i wiara : wybrane pisma filozoficzne / Jan Salamucha. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1997. - 612 s., [12]s.tabl. : 3 faks., fot., portr., rys.6 ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13798/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-211-0133-X
1. Słowo od wydawnictwa; 2. Listy o modlitwie; 3. Listy o moralności;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22601 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44145/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-7012-003-2
1. Eros a cierpienie; 2. Płeć jako zjawisko biologiczne i psychologiczne; 3. Kobieta i rewolucja seksualna; 4. Przyjemność, bariery i zasady; 5. Moralność a postęp; 6. Moralny porządek erotycznej miłości; 7. Niektóre problemy katolickiej etyki seksualnej; 8. Świecka etyka seksualna; 9. Wychowanie seksualne; 10. Trudności okresu dojrzewania.Problem onanizmu; 11. Sztuka kochania czyli seksuologia na manowcach; 12. Erotyzm młodzieży starszej.Pożycie przedmałżeńskie; 13. Wybór towarzysza życia; 14. Małżeństwo. Szczęście czy obowiązek? Problemy antykoncepcji i mprzerywania ciązy; 15. Demony południa i ułudy zmierzchu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10890, 10889 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10888/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Etyka urzędnika / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. - 212, [1] s. ; 23 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48921, 48920 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48919/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-233-2027-6
1.Wartości etyczne w różnych tradycjach religijnych; 2. Wartości etyczne w chrześcijaństwie; 3. Strategie diagnostyczne według Waltera Onga SJ; 4. Upaść, by być wyniesionym - kilka myśli o etyce chasydzkiej; 5. Etyka muzułmańska; 6. Prawosławie. O trudnej etyce czasów ostatecznych; 7. Czy Bóg może żądać ofiary z życia? Koncepcja hinduskiej bhakti; 8. Etyka w metodzie soteriologicznej jogi Patańdżalnego; 9. Bohater czy grzesznik? Uwagi na temat tandrycznego antynomizmu; 10. Etyka w buddyzmie; 11. Wartości etyczne w buddyzmie zen; 12. Wartości etyczne w chińskich systemach religijnych; 13. Etyka bohaterskiego mitu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24753 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24752/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7299-548-3
1. Media a wartości religijne; 2. Media a wartości moralne; 3. Media a wartości patriotyczne; 4. Wartości chrześcijańskie a ogólnoludzkie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32295, 32294 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32293/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona środowiska naturalnego człowieka / Jan Grzesica. - [Wyd. 2]. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 1993. - 143 s. : fot. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38027 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Eutanazja; 2. Gospodarka; 3. Homoseksualizm; 4. Kara śmierci; 5. Kremacja; 6. Małżeństwo/ rodzina; 7. Mężczyzna/kobieta; 8. Obcy/ obce religie; 9. Planowanie rodziny; 10. Pokój/ wojna; 11. Polityka; 12. Pożywienie; 13. Praca/ czas wolny; 14. Przełomowe momenty życia; 15. Sekcja zwłok; 16. Seksualnośc;17. Sztuczne zapłodnienie; 18. Środowisko naturalne; 19. Transplantacja narządów/ transfuzja krwi; 20. Wina / grzech - dobro / zło; 21. Własnośc / ubustwo; 22. Zdrowie / choroba; 23. Zwierzęta;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20828, 20827, 20826, 20825, 20824, 20823, 20822, 20821, 20820 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20819/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42767 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13790/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17530, 17529 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17528/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Katolicka etyka wychowawcza. T. 1 / Jacek Woroniecki. - Wyd. 1, rzut 2. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986. - IX s., s. [6]-420 : 1 portr. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pojęcia i wiadomości wstępne; Rozdział 2: Cel w życiu człowieka; Rozdział 3: Władze umysłowe człowieka i ich rola w życiu moralnym; Rozdział 4: Włądze zmysłowe człowieka i ich udział w życiu moralnym; Rozdział 5: Prawo moralne; Rozdział 6: Dobro i zło moralne; Rozdział 7: Łaska; Rozdział 8: Wychowanie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28538/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Zagrożenie naturalnego środowiska Rozdział 1: Sfery zagrożeń; Zanieczyszczenie atmosfery; Skażenie wody; Skażenie gleby; Zagrożenie ciszy; Rozdział 2: Źródła zagrożeń; Działalność człowieka; Mentalność człowieka; Cz. 2: Środowisko naturalne człowieka jako wartość; Rozdział 3: Człowiek jako wartość naczelna w środowisku naturalnym; Stanowiska skrajne; Chrześcijańska perspektywa; Rozdział 4: Człowiek i jego środowisko w świetle historii zbawienia Aksjologiczne ujęcie środowiska jako dzieła Stwórczego; Chrystocentryczny wymiar świata jako wyznacz nik jego wartości; Eschatologiczne ukierunkowanie świata jako finalne dopełnienie jego wartości; Cz. 3: Ochrona etyczna środowiska naturalnego Rozdział 5: Naczelny postulat etyki środowiskowej; Formułowanie naczelnej zasady etyki; Formułowanie ogólnej zasady etyki środowisko wej; Rozdział 6:Bliższa eksplikacja naczelnej zasady etyki środowiskowej; Nowa jakość ludzkiego życia; Nowa jakość relacji człowiek - środowisko; Środowisko naturalne jako dobro wspólne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28595/V czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again