Form of Work
Książki
(24)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(10)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(16)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Korodecka Danuta
(8)
Wieczorek Stanisław (psycholog)
(2)
Wojtowicz Ryszard
(2)
Batogowska Anna
(1)
Czarnogórski Czesław
(1)
Fertsch Marek
(1)
Grandien Etienne
(1)
Horst Wiesława
(1)
Horst Wiesława M
(1)
Idczak Danuta
(1)
Kosińska Maria
(1)
Kowal Edward
(1)
Kozina Andrzej (1958- )
(1)
Kozioł Leszek (ekonomia)
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Marcinkowski Jerzy
(1)
Muszyński Zenon (1925-2017)
(1)
Niebrój Lesław
(1)
Siemek Tadeusz
(1)
Ujma-Wąsowicz Katarzyna
(1)
Wasińska Krystyna
(1)
Żukowski Paweł (1934- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Ergonomia
(24)
BHP
(10)
Praca
(9)
Bezpieczeństwo pracy
(3)
Przemysł
(3)
Higiena pracy
(2)
Produktywność pracy
(2)
Technika
(2)
Architektura
(1)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
(1)
Budownictwo
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kultura pracy
(1)
Mieszkania
(1)
Narażenie zawodowe
(1)
Pacholski Leszek Maciej
(1)
Personel służby zdrowia
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia inżynieryjna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Stan zdrowia pracowników
(1)
Służba zdrowia
(1)
Układ zbiorowy pracy
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Ergonomia dla każdego / Anna Batogowska, Andrzej Malinowski. - Poznań : Sorus, 1997. - 75 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Temat: Ergonomia
Instytut: P
ISBN: : 83-87133-08-6
1.Wprowadzenie 2. Ergonomia i jej przedmiot badań; 3. Podstawowe badania prowadzone dla potrzeb ergonomii; 4. Ergonomia na co dzień, uwagi ogólne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17551, 17550 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17549/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-05-6 ; 83-88703-00-5
Cz.1. Ergonomia - pojęcia podstawowe; Rozdział 1: Źródła ergonomii w wytwóczości pierwotnej i rzemieślniczej; Rozdział 2: Źródła ergonomii w naukach przyrodniczych, humanistycznych i technicznych; Rozdział 3: Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna; Rozdział 4: Sfery oddziaływania ergonomii; Rozdział 6: Układ człowiek - obiekt techniczny jako przedmiot badań i aplikacji ergonomii; Rozdział 7: Ergonomia a technika" Przyjazna człowiekowi" Humanizacja techniki; Rozdział 8: Literatura;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4833/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-15-3 ; 83-88703-00-5
Cz. 3: Czynniki antropometryczne i biomechaniczne; Rozdział 1: Biomechanika - zakres badań i zastosowań, biomechaniczne modele układu mięśniowo - szkieletowego; Rozdział 2: Metody modelowe w projektowaniu przestrzennej pracy, manekiny płaskie i przestrzenne, makiety, modele funkcjonalne i komputerowe; Rozdział 3: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego; Rozdział 4: Metodyka badań i stosowania miar antropometrycznych; Rozdział 5: Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych; Rozdział 6: Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem; Rozdział 7: Krajowe i międzynarodowe normy i bazy danych w zakresie antropometrii i biomechaniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4835/XIVczyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-20-X ; 83-88703-00-5
Cz. 4: Czynniki fizjologiczne; Rozdział 1: Fizjologia, higiena i medycyna pracy oraz ich udział w kształtowaniu warunków pracy; Rozdział 2: Koszt fizjologiczny i energetyczny paracy fizycznej dynamicznej - pojęcia, metody oceny, optymalizacja obciążeń; Rozdział 3: Ocena obciążenia pracą fizyczną dynamiczną na stanowisku pracy; Rozdział 4: Koszt fizjologiczny i energetyczny pracy fizycznej statystycznej - pojęcia, metody oceny, optymalizacja obciążeń; Rozdział 5: Termoregulacja organizmu człowieka i obciążenie termiczne; Rozdział 6: Rytmy biologiczne człowieka i praca zmianowa; Rozdział 7: Percepcja bodźców w środowisku pracy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4836/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-25-0 ; 83-88703-00-5
Cz.5: Czynniki psychologiczne i społeczne; Rozdział 1: Społeczne środowisko pracy; Rozdział 2: Psychologia organizacji i zarządzania - przywództwo, konflikty, negocjacje, motywacja do pracy, systemy zarządzania; Rozdział 3: Stres psychospołeczny w pracy - pojęcia, źródła i konsekwencje, różnice indywidualne, prewencja; Rozdział 4: Analiza stanowiska pracy - zasady i metody; Rozdział 5: Dobór i szkolenie pracowników;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4837/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-30-7 ; 83-88703-00-5
Cz. 6: Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy; Rozdział 1: Czynniki mechaniczne; Rozdział 2: Elektryczność statystyczna i energia elektryczna; Rozdział 3: Hałas. Hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy; Rozdział 4: Drgania mechaniczne (wibracje); Rozdział 5: Pola elektromagnetyczne; Rozdział 6: Promieniowanie optyczne (nadfioletowe, widzialne i podczerwone); Rozdział 7: Promieniowanie widzialne (oświetlenie); Rozdział 8: Mikroklimat; Rozdział 9: Szkodliwe substancje chemiczne; Rozdział 10: Pył; Rozdział 11: Czynniki biologiczne; Rozdział 12: Pierwsza pomoc przedlekarska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4838/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-35-8 ; 83-88703-00-5
1: Diagnostyka układów antropotechnicznych; 2: Prakseologiczne ujęcie projektowania układów antropotechnicznych; 3: Przedmiot i zakres projektowania układów "człowiek- obiekt techniczny"; 4: Procedura projektowania systemów " człowiek- obiekt techniczny"; 5: Metody modelowe w projektowaniu ukłąów " człowiek- obiekt techniczny- środowisko"; 6: Ekonomiczne aspekty jakości ergonomicznej obiektu technicznego";
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4839/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: BHP ; Praca ; Ergonomia
ISBN: : 83-88703-40-4 ; 83-88703-00-5
1. Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 2. Ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 3. Ocena ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeńtwem i higieną pracy; 4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4840/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13877-7
Rozdział 1: Pojęcie ergonomii i ekologii; Rozdział 2: Rodzaje pracy i skutki obciążania człowieka pracą; Rozdział 3: Warunki funkcjonowania układu człowiek-obiekt techniczny-środowisko; Rozdział 4: Projektowanie ergoekonomiczne; Rozdział 5: Ogólne założenia ocen ekonomicznych; Rozdział 6: Wyniki badań dotyczących wpływu wybranych parametrów warunków pracy na jej efektywności; Rozdział 7: Przykłady zastosowań ergonomii na co dzień;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7895 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7894/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Prawo ; BHP ; Praca ; Ergonomia
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88703-10-2 ; 83-88703-00-5
Cz.2: Prawna ochrona pracy; Rozdział 1: Procesy pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrny pracy; Rozdział 2: Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy; Rozdział 3: System ochrony pracy w Polsce; Rozdział 4: Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Rozdział 5: Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń na spełnienie wymagań bezpieczeństwa; Rozdział 6: Wypadki przy pracy - przyczyna występowania i skutki; Rozdział 7: Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4834/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63116/D (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-71872-52-6
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia ergonomii; Rozdział 2: Ergonomia a normalizacja; Rozdział 3: Wybrane zagadnienia z fizjologii pracy; Rozdział 4: Psychofizyczne właściwości człowieka a praca; Rozdział 5: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29407, 29406, 29405, 29404 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29403/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ergonomia / Stanisław Wieczorek. - Wydanie 3. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2014. - 288 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-485-5
1. Człowiek w procesie pracy; 1.1. Wprowadzenie; 1.1.1. Złożoność pracy człowieka; 1.1.2. Przedmiot i zakres badań ergonomii; 1.1.3. Inżynier jako podmiot działalności technicznej; 1.2. Psychologia i socjologia pracy; 1.2.1. Osobowość jako system dyspozycji; 1.2.2. Niektóre uwarunkowania kształtowania psychiki człowieka; 1.2.3. Podejmowanie decyzji; 1.2.4. Potrzeby, motywacja a działanie; 1.2.5. Postawy wobec pracy; 1.2.6. Zadowolenie z pracy; 1.2.7. Grupy społeczne; 1.2.8. Role społeczno-zawodowe w zakładzie pracy; 1.2.9. Konflikty powstające w miejscu pracy; 1.2.10. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania; 1.2.11. Wybrane problemy psychologii zarządzania; 1.2.12. Psychologiczne instrumenty zarządzania; 1.2.12.1. Zarządzenie przez wzmocnienie pozytywne; 1.2.12.2. Zarządzanie przez kształtowanie pozytywnego obrazu (image) firmy; 1.2.12.3. Zarządzanie przez motywację; 1.2.12.4. Wartościowanie pracy; 1.2.13. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania; 1.3. Fizjologia pracy; 1.3.1. Fizjologia mięśni; 1.3.1.1. Budowa i klasyfikacja mięśni; 1.3.1.2. Procesy energetyczne zachodzące w mięśniach; 1.3.2. Mechanizmy adaptacyjne; 1.3.2.1. Reakcje układu krążenia i układu oddechowego na wysiłek mięśniowy; 1.3.2.2. Termoregulacja; 1.3.2.3. Koordynacja mięśniowo-nerwowa; 1.3.2.4. Mechanizm i skutki zmęczenia; 1.3.2.5. Kryteria i metody oceny fizycznego obciążenia dynamicznego i statycznego; 1.3.3. Sprawność i wydolność fizyczna; 1.4. Antropometria; 1.4.1. Wymiary i cechy biomechaniczne człowieka jako determinanty struktury przestrzennej maszyn, urządzeń i stanowisk pracy; 1.4.2. Wymiar człowieka jako zmienna losowa; 1.4.3. Sposoby korzystania z wymiarów antropometrycznych podczas projektowania stanowisk pracy; 1.4.4. Przykład projektowania urządzenia na podstawie danych antropometrycznych; 1.5. Psychologia inżynieryjna; 1.5.1. Układ człowiek-maszyna przedmiotem badań psychologii inżynieryjnej; 1.5.2. Czynniki wpływające na efektywność układu człowiek-maszyna; 1.5.3. Niezawodność układu człowiek-maszyna; 1.5.4. Układ człowiek-komputer jako szczególny przypadek układu człowiek-maszyna; 1.5.5. Układ kierowca-samochód-otoczenie; Przypisy; 2. Zagrożenia w procesie pracy; 2.1. Parametry środowiska pracy; 2.2. Zagrożenia na stanowisku pracy; 2.3. Wybrane czynniki obciążenia umysłowego pracą; Przypisy; 3. Kształtowanie warunków pracy; 3.1. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu; 3.1.1. Istota procesów projektowania; 3.1.2. Wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu maszyn i urządzeń; 3.1.2.1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy; 3.1.2.2. Urządzenia sterownicze; 3.1.2.3. Urządzenia wskaźnikowe (sygnalizacyjne); 3.1.3. Niektóre zalecenia ergonomiczne i wymagania bezpieczeństwa w projektowaniu procesów technologicznych i obiektów; 3.2. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy; 3.2.1. Metody badania procesu i stanowiska pracy; 3.2.2. Kompleksowa ocena warunków pracy; 3.2.3. Aktywność ruchowa podczas pracy; 3.2.4. Rytm pracy; 3.3. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy; 3.3.1. Ocena układów ergonomicznych; 3.3.2. Statystyczne wskaźniki ergonomicznej oceny maszyn; 3.3.3. Ocena warunków pracy; 3.4. Usprawnianie warunków pracy; 3.4.1. Metody i techniki organizatorskie usprawniania pracy; 3.4.2. Rola środków ochronnych w usprawnianiu warunków pracy; 3.5. Przydatność ergonomicznych zasad metodologicznych do badania ryzyka wypadkowego w pracy; 3.6. Inne zastosowania ergonomii; 3.6.1. Ergonomia mieszkania; 3.6.2. Ergonomia dla ludzi starszych i niepełnosprawnych; 3.6.3. Ergonomia wyrobu - inżynieria ergonomicznej jakości; 3.6.4. Ergonomia a bezpieczeństwo pracy 3.6.5. Normalizacja w ergonomii. [K] 56124 Rozdział 1: Zdrowie i płodność kobiety; 1. Okresy życia kobiety; 2. Opieka nad kobietą w różnych fazach jej życia; 3. Planowanie rodziny; 4. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 2 : Ciąża; 5. Fizjologia ciąży; 6. Opieka przedporodowa;7. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 3 : Poród; 8. Poród fizjologiczny; 9. Opieka nad kobietą podczas porodu fizjologicznego; 10. Poród przedwczesny; 11. Pielęgnowanie ciężarnej z zagrażającym porodem przedwczesnym; 12. Poród operacyjny; 13. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 4: Połóg; 14. Przebieg połogu fizjologicznego; 15. Laktacja i karmienie piersią; 16. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym; 17. Opieka nad kobietą w połogu po cięciu cesarskim; 18. Zakażenia połogowe; 20. Profilaktyka zakażeń połogowych; 21. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 5 : Noworodek; 22. Klasyfikacja noworodków; 23. Noworodek donoszony; 24. Pielęgnowanie noworodka donoszonego; 25. Noworodek niedojrzały – wcześniak; 26. Obserwacja i pielęgnowanie noworodka niedojrzałego; 27. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 6 : Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; 28. Krwawienia podczas ciąży; 29. Pielęgnowanie ciężarnej z poronieniem zagrażającym; 30. Postępowanie pielęgniarki w przypadku niepomyślnego zakończenia ciąży; 31. Nadciśnienie w ciąży; 32. Pielęgnowanie ciężarnych z objawami stanu przedrzucawkowego; 33. Opieka nad kobietą, u której wystąpił atak rzucawki; 34. Konflikt serologiczny w układzie Rh; 35. Konflikt serologiczny w układzie grupowym AB0; 36. Badania diagnostyczne stosowane w położnictwie; 37. Ćwiczenia sprawdzające; Rozdział 7 : Wybrane zagadnienia z ginekologii; 38. Zakażenia i stany zapalne w ginekologii; 39. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności i AIDS; 40. Udział pielęgniarki/położnej w profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych oraz zakażeń narządu rodnego kobiety; 41. Badania diagnostyczne w ginekologii; 42. Operacje ginekologiczne; 43. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej; 44. Pielęgnowanie kobiety po operacji ginekologicznej; 45. Ćwiczenia sprawdzające. [K] 56103 Rozdział 1: Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości; 1.1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej; 1.1.1. Rodzaje sprawozdań finansowych; 1.1.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych; 1.1.3. Cechy sprawozdań finansowych; 1.1.4. Elementy sprawozdania finansowego; 1.2. Bilans; 1.3. Rachunek zysków i strat; 1.4. Informacja dodatkowa; 1.5. Rachunek przepływów pieniężnych; 1.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym; Rozdział 2. Teoretyczne podstawy analizy finansowej; 2.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej; 2.2. Rodzaje analizy finansowej; 2.3. Cele analizy finansowej; 2.4. Metody analizy finansowej; 2.4.1. Metody ogólne; 2.4.2 Metody szczegółowe; Rozdział 3: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie analizy finansowej; 3.1. Istota analizy wskaźnikowej; 3.2. Analiza sprawności działania (efektywności wykorzystania aktywów); 3.3. Analiza zadłużenia; 3.4. Analiza majątkowo-kapitałowa w ujęciu długo- i krótkoterminowych powiązań; 3.4.1. Analiza wypłacalności finansowej; 3.4.2. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto; 3.4.3. Analiza płynności finansowej; 3.5. Analiza rentowności; 3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego; Rozdział 4: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w mikro- i małych podmiotach gospodarczych w świetle polskich uregulowań prawnych; 4.1. Źródła informacji finansowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych; 4.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych w mikro- i małych przedsiębiorstwach; 4.3. Wykorzystanie informacji finansowych w ocenie sytuacji finansowej mikro- i małych przedsiębiorstw; 4.4. Technologie informacyjne w rachunkowości; 4.5. Ocena sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstwa; Rozdział 5: Sprawozdawczość finansowa według międzynarodowych standardów; 5.1. Istota sprawozdań w świetle międzynarodowych standardów; 5.2. Prezentacja sprawozdań finansowych; 5.3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w świetle MSSF; 5.4. Struktura i treść sprawozdania z sytuacji finansowej; 5.5. Struktura i treść sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów; 5.6. Struktura i treść sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; 5.7. Struktura i treść sprawozdania z przepływów pieniężnych; 5.8. Ocena sytuacji finansowej na przykładzie spółki Wawel SA; 5.8.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Wawel SA; 5.8.2. Analiza sprawozdań finansowych spółki Wawel SA; 5.8.3. Analiza wskaźnikowa spółki Wawel SA; Rozdział 6: Raport społeczny przedsiębiorstwa; 6.1. Istota raportowania społecznego; 6.2. Standardy raportowania społecznego; 6.2.1. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI); 6.2.2. Norma AA 1000; 6.2.3. Zasady United Nations Global Compact; 6.2.4. Norma SA 800; 6.2.5. Norma ISO 26000; 6.3. Raportowanie zintegrowane; Rozdział 7: Studia przypadków; 7.1. Analiza płynności finansowej na przykładzie spółki Gino Rossi SA; I. Charakterystyka firmy; II. Analiza wskaźnikowa; 7.2. Przykład 2. Ocena sytuacji finansowej hotelu położonego gdzieś... na Mazurach; I. Opis hotelu; II. Analiza wstępna ; III. Analiza wskaźnikowa; 7.3. Przykład 3. Historia powstawania domu polskich luksusowych marek z Krukiem, Vistulą, Wólczanką i Deni Cler; I. Charakterystyka firm Vistula i Wólczanka przed fuzją; II. Fuzja Vistuli SA ze spółką Wólczanka SA; III. Historia W. Kruka SA; IV. Fuzja W. Kruk SA i Vistula&Wólczanka SA; V. Grupa polskich marek luksusowych. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56112 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 56111/XIX czyt.
No cover
Book
In basket
Organizacja bezpiecznej pracy / Stanisław Wieczorek, Paweł Żukowski. - Wyd. 4. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, 2014. - 236 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7394-488-6
1. Podstawowe formy organizacji pracy; 2. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy; 3. Podstawowe funkcje, zasady i metody zarządzania; 4. Wdrażanie i integracja systemów zarządzania; 5. Koszty i korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47053 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47052/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Praca w mieszkaniu; 2. Użytkowanie mieszkania; 3. Przestrzeń ruchowa człowieka; 4. Projektowanie mebli mieszkaniowych określane przez fizjologię; 5. Wymiary oraz projektowanie pomieszczeń i elementów budowlanych; 6. Klimat pomieszczeń; 7. Oświetlenie; 8. Hałas w mieszkaniu; 9. Podłoga; 10. Wypadki w domu; 11. Mieszkanie dla osób ułomnych oraz w podeszłym wieku. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1915/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35167 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35166/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zasady i wymagania ergonomiczne antropometryczne; 3. Zasady i wymagania ergonomiczne fizjologiczne; 4. Zasady i wymagania ergonomiczne biomechaniczne; 5. Zasady i wymagania ergonomiczne psychofizyczne; 6. Wymagania ergonomiczne higieniczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25949 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25948/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Maria Boryczka, Ergonomia warunków pracy ucznia; Rozdział 2: Agnieszka Buczaj, System oceny warunków pracy operatora sterownik w cukrowni; Rozdział 3: Grzegorz Dahlke, Narażenie pasażerów środków komunikacji publicznej na hałas infradźwiękowy; Rozdział 4: Karolina Główczyńska- Woelke, Ergonomiczne czynniki ryzyka w świetle działań Państwowej Inspekcji Pracy; Rozdział 5: Wiesław Grzybowski, Damian Michalewicz, Remigiusz Wojtek, Polityka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w jednostkach administracji publicznej; Rozdział 6: Adam Górny, Wymagania ergonomiczne dyrektywy maszynowej, w procesie projektowania maszyn i urządzeń technicznych; Rozdział 7: Nikodem Horst, Wiesława Horst, Prosta metoda oceny obciążenia pracownika sposobem wykonywania pracy na stanowisku z ręcznym operowaniem obiektami o małej masie i wysokiej częstości ruchów; Rozdział 8: Tymoteusz Horst, Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wśród kadry zarządzającej; Rozdział 9: Wiesława Horst, Małgorzata Biela, Obciążenie sposobem wykonywania pracy na stanowisku szwacza maszynowego; Rozdział 10: Jan Janiga, Problemy ergonomii i bezpieczeństwa pracy w ocenie słuchaczy studiów podyplomowych; Rozdział 11: Stanisław Janik, Zapobieganie szkodom efektem ewolucyjnego podejścia do środowiska; Rozdział 12: Aleksandra Jasiak, Dariusz Swereda, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy stanowisk wyposażonych w komputery; Rozdział 13: Krystyna Klembalska, Wpływ konstrukcji maszyn rolniczych na bezpieczeństwo i ergonomię pracy rolnika; Rozdział 14: Ocena zmęczenia operatorów stanowisk dyspozytorskich; Rozdział 15: Maria Łazicka, Ergonomiczna ocena stanowiska pracy nauczyciela w pracowni przedmiotowej; Rozdział 16: Jerzy S. Marcinkowski, Bezpieczeństwo pracy - korzyści czy straty?; Rozdział 17: Iwona Mulicka, Tomasz Sadło, Subiektywna ocena ergonomii stanowiska pracy kasjera -sprzedawcy w handlu wielko powierzchniowym; Rozdział 18: Jerzy Olszewski, Ergonomiczne i ekonomiczno -społeczne przesłanki budowy domów pasywnych; Rozdział 19: Leszek Pacholski, Makroergonomiczne strategie relacyjne; Rozdział 20: Waldemar Prussak, Krzysztof Hankiewicz, Badanie jakości użytkowej stron internetowych według normy ISO/IEC 9126-4 jako element zajęć laboratoryjnych; Rozdział 21: Andrzej Rabenda, Ryzyko chorób zawodowych jako szczególny wskaźnik narażenia zawodowego; Rozdział 22: Adam Radecki, Określenie kosztu energetycznego pracy na wybranych stanowiskach pracy w sklepie wielko powierzchniowym; Rozdział 23: Katarzyna Ragin -Skorecka, Jakość oświetlenia stanowisk pracy w sklepach wielkopowierzchniowych; Rozdział 24: Katarzyna Siemieniak, Wpływ przerw w pracy na kondycję psychofizyczną pracowników oraz na straty czasu pracy; Rozdział 25: Dariusz Smoliński, Ekonomiczno -ergonomiczne aspekty projektowania stanowisk pracy; Rozdział 26: Małgorzata Wejman, Beata Skołuda, Psychosomatyczne symptomy obciążenia w bezpieczeństwie pracy umysłowej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30466 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30465/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys ergonomii technicznej / Ryszard Wojtowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe oddział w Łodzi, 1977. - 318 [1]s., [1]k.tabl. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
1. Człowiek w procesie pracy; 2. Rola pracy w życiu człowieka; 3. Przestrzenne kształtowanie stanowisk roboczych; 4. Przestrzenne środowisko pracy człowieka jako jeden z węzłowych problemów współczesnej cywilizacji; 5. Zasadnicze czynniki kształtujące środowisko pracy człowieka; 6. Baza techniczna dla realizacji funkcji socjalnych we współczesnych zakładach przemysłowych; 7. Gospodarcze uzasadnienie konieczności wdrażania rozwiązań ergonomicznych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 1218/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarys ergonomii technicznej / Ryszard Wojtowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe oddział w Łodzi, 1978. - 318 [1]s., [1]k.tabl. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
1.Człowiek w procesie pracy; 2. Rola pracy w życiu człowieka; 3. Przestrzenne kształtowanie stanowisk roboczych; 4. Przestrzenne środowisko pracy człowieka jako jeden z węzłowych problemów współczesnej cywilizacji; 5. Zasaadnicze czynniki kształtujące środowisko pracy człowieka; 6. Baza techniczna dla realizacji funkcji socjalnych we współczesnych zakładach przemysłowych; 7. Gospodarcze uzasadnienie konieczności wdrażania rozwiązań ergonomicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1247 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again