Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(16)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bernaciak Arnold
(2)
Bukowska Joanna
(2)
Kozłowski Stefan
(2)
Legutko-Kobus Paulina
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Poskrobko Bazyli
(2)
Bołtromiuk Artur
(1)
Błąd Marta
(1)
Ejdys Joanna
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Gomółka Krystyna
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Kłodziński Marek
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Majewski Edward
(1)
Niezgoda Agnieszka
(1)
Olenicka Joanna
(1)
Purchla Jacek
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Subject
Ekorozwój
(19)
Gospodarka terenowa
(3)
Ochrona środowiska
(2)
Polityka regionalna
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Rezerwaty i parki narodowe
(2)
Rolnictwo ekologiczne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wieś
(2)
Środowisko
(2)
Agroturystyka
(1)
Euroregion Bug
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Miasta
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podlaskie,województwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo zintegrowane
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Turystyka
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Świętokrzyskie, województwo
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rozwój społeczno-gospodarczy a środowisko naturalne; Rozdział 2: Koncepcja ekorozwoju; Rozdział 3: Polityka ekorozwoju w Polsce; Rozdział 4: Programowanie ekorozwoju; Rozdział 5: Instrumenty ekorozwoju; Rozdział 6: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14817 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14725/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 24.)
ISBN: : 978-83-7417-168-7
Rozdział 1: Rozwój zrównoważony a turystyka zrównoważona; Rozdział 2: Przestrzenne, funkcjonalne i rynkowe uwarunkowania wyodrębnienia obszaru recepcji turystycznej; Rozdział 3: Obszar recepcji turystycznej w ujęciu systemowym; Rozdział 4: Cele turystyki zrównoważonej w systemie recepcji turystycznej; Rozdział 5: Bariery e osiąganiu celów turystyki zrównoważonej; Rozdział 6: Propozycje działań strategicznych i taktycznych dla rozwoju turystyki zrównoważonej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32751, 32750 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32749/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ogólne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego i planowania przestrzennego; 2. Prawne aspekty planowania przestrzennego; 3. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; 4. Krajobraz kulturowy i planowanie przestrzenne na obszarach pogranicza; 5. Zrównoważone planowanie miast i gmin w praktyce; 6. Planowanie przestrzenne na obszarach cennych przyrodniczo; 7. Wspomaganie planowania przestrzennego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33041/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 372, [3] s., [4] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie historyczne; Rozdział 2: Dylematy końca XX w.; Rozdział 3: Ochrona środowiska w nauce społecznej Kośćioła katolickiego; Rozdział 4: Konferencja ,,Środowisko i Rozwój'', Rio de Janeiro 1992; Rozdział 5: Założenia ery ekologicznej; Rozdział 6: Konferencja ,, O czyste środowisko dla Europy'', Lucerna 1993; Rozdział 7: Przyrodnicza różnorodność Europy, Sofia 1995; Rozdział 8: Ekorozwój; Rozdział 9: Problemy globalne; Rozdział 10: Problemy europejskie; Rozdział 11: Strategia działania; Rozdział 12: Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa; Rozdział 13: Pierwsze regionalne programy ekorozwoju; Rozdział 14: Prognoza ostrzegawcza; Rozdział 15: Ekspertyza ,,Lepiej czy gorzej''? (1997); Rozdział 16: Prognozowanie przyszłości; Rozdział 17: Ekorozwój w gminach i powiatach; Rozdział 18: Kartografia środowiskowa; Rozdział 19: Edukacja środowiskowa; Rozdział 20: Wyzwania XXI wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15730 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15729/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota ekorozwoju; 2. Organizacyjne uwarunkowania wdrażania ekorozwoju w gminie; 3. System programowania ekorozwoju w gminie; 4. Informacja w systemie zarządzania środowiskiem w gminie; 5. Instrumenty regulacji oddziaływania na środowisko w gminie; 6. Źródła finansowania przedsięwzięć ekorozwojowych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3635, 3634, 3633 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3632/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Charakterystyka przeprowadzonych badań; 2. Wybrane elementy stanu świadomości ekologicznej mieszkańców badanych gmin; 3. Stosunek mieszkańców do idei ekorozwoju badanych gmin; 4. Postrzeganie warunków bytu przez mieszkańców badanych gmin. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3627, 3626, 3625 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3624/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33040/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego; Rozdział 2: Ograniczenia i przesłanki działalności gospodarczej na obszarach chronionych; Rozdział 3: Rozwój rolnictwa na obszarach chronionych; Rozdział 4: Działalność gospodarcza na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego; Rozdział 5: Procesy dostosowawcze działalności gospodarczej do wymogów środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14134, 14133 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14132/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.; 2. Kultura a transformacja Polski; 3. Dziedzictwo a transformacja - doświadczenie Polski; 4. Dziedzictwo a rozwój - doświadczenie Krakowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24067, 24066 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24065/XXIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 127)
1. Andrzej Kłasik, Tadeusz Markowski, Wprowadzenie; 2. Anna Rogut, Bogdan Piasecki, Foresight: niekonwencjonalny instrument strategicznego zarządzania rozwojem regionu (doświadczenia woj. łódzkiego); 3. Andrzej Kłasik, Foresight regionalny. Scenariusze protechnologicznego rozwoju woj. śląskiego; 4. Łukasz Mamica, Piotr Kopyciński, Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski; 5. Jan Piwiński, Roman Szewczyk, Monitorowanie i prognozowanie priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju woj. mazowieckiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Związki między liberyzacją handlu a ochroną; Rozdział 2: Strategie korporacji transnarodowych w odniesieniu do ochrony środowiska; Rozdział 3: Normy i standardy ekologiczne a liberyzacja handlu międzynarodowego; Rozdział 4: Handel zagraniczny Polski towarami ,,wrażliwymi'' dla środowiska naturalnego; Rozdział 5: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm w Polsce w świetle badań ankietowych; Rozdział 6: Normy i standardy ochrony środowiska w działalności firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w świetle badań empirycznych; Rozdział 7: Społeczne aspekty handlu i działalności korporacji transnarodowych; Rozdział 8: Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20061, 20060, 20059, 18749, 18748 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18747/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna; Rozdział 2: Zrównoważony rozwój a agenda 21; Rozdział 3: Istota konkurencyjności regionów; Rozdział 4: Konkurencyjność gmin z zastosowaniem metody OZK na przykładzie związku gmin Gór Świętokrzyskich. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37663/XV czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37664
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33912 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33911/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1.Społeczne uwarunkowania implementacji rolnictwa ekologicznego w świetle badań; 2. Wpływ zintegrowanego zarządzania strefą brzegową na rybołówstwo; 3. Marketing w ekorolnictwie. Szansa na rozwój rynku żywności ekologicznej i sprostanie oczekiwaniom społecznym. 4. Funkcjonowanie społeczności lokalnych na obszarach cennych przyrodniczo ( na przykładzie parków narodowych ); 5. Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne; 6. Edukacja ekologiczna na obszarach wiejskich ( na przykładzie woj. Zachodniopomorskiego); 7. Możliwości i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce; 8. Agroturystyka w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 9. Ochrona środowiska w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej; 10. Wybrane problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych; 11. Fundusze ochrony środowiska przed nowym wyzwaniem rolnictwo i produkcja rolna metodami ekologicznymi; 12. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych; 13. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską; 14. Bezpieczeństwo środowiska na terenach niezurbanizowanych; 15. Zagrożenia ekologiczne na obszarach wiejskich w Polsce; 16. Znaczenie obszarów chronionych jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich; 17. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 18. Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32012, 32011 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32010/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Idea samorządu w myśli liberalnej; 2. O potrzebie badań wpływów politycznych w samorządzie terytorialnym w Polsce; 3. Mechanizmy demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej na szczeblu lokalnym w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych nowych członków UE -uwagi de lege lata i de lege ferenda; 4. Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989; 5. Zmiany w ordynacji samorządowej w Polsce w 2006 r. i ich skutki; 6. Standardy informacji publicznej w samorządach terytorialnych; 7. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym; 8. Rola instytucji proinnowacyjnych w rozwoju kreatywnej gospodarki regionu; 9. Istota współpracy transgranicznej w ramach euroregionów na granicy polsko-białoruskiej; 10. Współpraca międzynarodowa samorządów jako czynnik rozwoju innowacyjności terytorialnej; 11. Centra logistyczne na granicy wschodniej czynnikiem pobudzającym rozwój regionalny; 12. Majątek gminny jako przedmiot gospodarki komunalnej (na przykładzie Polski); 13. Zarządzanie środowiskowe w instytucjach samorządu terytorialnego; 14. Znaczenie implementacji Strategii Rozwoju Turystyki dla rozwoju lokalnego województwa lubuskiego; 15. Absorpcja funduszy unijnych przez polskie rolnictwo na obszarze województwa świętokrzyskiego; 16. Rola samorządu we wspieraniu ekologicznych rozwiązań w rolnictwie na przykładzie województwa lubuskiego; 17. Dobra praktyka w zarządzaniu inwestycjami ochrony środowiska w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28517, 28516 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28515/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
1. Społeczno-ekonomiczna aktywność mieszkańców wsi; 2. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi; 3. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych -nowe tendencje i uwarunkowania; 4. Przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32058, 32057 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32056/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System ochrony środowiska w Polsce; 2. Ochrona powierzchni ziemi; 3. Zasoby geologiczne - eksploatacja i ochrona; 4. Gospodarka wodna i ochrona wód; 5. Ochrona powietrza; 6. Ochrona i wykorzystanie żywych zasobów przyrody; 7. Gospodarka leśna; 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem; 9. Postępowanie z odpadami; 10. Załączniki - wzory dokumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15010 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15009/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System ochrony środowiska w Polsce; 2. Ochrona powierzchni ziemi; 3. Zasoby geologiczne - eksploatacja i ochrona; 4. Gospodarka wodna i ochrona wód; 5. Ochrona powietrza; 6. Ochrona i wykorzystanie żywych zasobów przyrody; 7. Gospodarka leśna; 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem; 9. Postępowanie z odpadami; 10. Załączniki - wzory dokumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32328, 32327 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32326/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9378, 9377 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9376/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again