Form of Work
Książki
(37)
Status
only on-site
(37)
available
(21)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(23)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(10)
Author
Kozłowski Stefan
(3)
Legutko-Kobus Paulina
(3)
Markowski Tadeusz
(3)
Bernaciak Arnold
(2)
Bukowska Joanna
(2)
Chmielewski Tadeusz J
(2)
Poskrobko Bazyli
(2)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Błąd Marta
(1)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Ejdys Joanna
(1)
Folgel Piotr
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Gomółka Krystyna
(1)
Gutry-Korycka Małgorzata
(1)
Haładyj Anna
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kostecka Joanna
(1)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(1)
Kłodziński Marek
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Maciejewska Alina
(1)
Majewski Edward
(1)
Niezgoda Agnieszka
(1)
Olenicka Joanna
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Piontek Barbara
(1)
Purchla Jacek
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949- )
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Łaguna Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(36)
Subject
Ekorozwój
(36)
Planowanie przestrzenne
(8)
Zagospodarowanie terenu
(6)
Ochrona środowiska
(4)
Geografia
(3)
Geografia stosowana
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Miasta
(3)
Polityka regionalna
(3)
Gospodarka regionalna
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Regionalizacja ekonomiczna
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rezerwaty i parki narodowe
(2)
Rolnictwo ekologiczne
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Urbanistyka
(2)
Wieś
(2)
Środowisko
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Agroturystyka
(1)
Bałtycki, region
(1)
Euroregion Bug
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ogrzewanie się Ziemi
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podlaskie,województwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo zintegrowane
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Usługi społeczne
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami naturalnymi
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
37 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13787-8
Rozdział 1: Rozwój zrównoważony i trwały w teorii ekonomii; Rozdział 2: Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego; Rozdział 3: Mierniki rozwoju zrównoważonego i trwałego; Rozdział 4: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego i trwałego; Rozdział 5: Rozwój zrównoważony i trwały w rozwiązaniach krajowych i uwarunkowaniach integracyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23427 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23426/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 372, [3] s., [4] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie historyczne; Rozdział 2: Dylematy końca XX w.; Rozdział 3: Ochrona środowiska w nauce społecznej Kośćioła katolickiego; Rozdział 4: Konferencja ,,Środowisko i Rozwój'', Rio de Janeiro 1992; Rozdział 5: Założenia ery ekologicznej; Rozdział 6: Konferencja ,, O czyste środowisko dla Europy'', Lucerna 1993; Rozdział 7: Przyrodnicza różnorodność Europy, Sofia 1995; Rozdział 8: Ekorozwój; Rozdział 9: Problemy globalne; Rozdział 10: Problemy europejskie; Rozdział 11: Strategia działania; Rozdział 12: Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa; Rozdział 13: Pierwsze regionalne programy ekorozwoju; Rozdział 14: Prognoza ostrzegawcza; Rozdział 15: Ekspertyza ,,Lepiej czy gorzej''? (1997); Rozdział 16: Prognozowanie przyszłości; Rozdział 17: Ekorozwój w gminach i powiatach; Rozdział 18: Kartografia środowiskowa; Rozdział 19: Edukacja środowiskowa; Rozdział 20: Wyzwania XXI wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15730 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15729/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rozwój społeczno-gospodarczy a środowisko naturalne; Rozdział 2: Koncepcja ekorozwoju; Rozdział 3: Polityka ekorozwoju w Polsce; Rozdział 4: Programowanie ekorozwoju; Rozdział 5: Instrumenty ekorozwoju; Rozdział 6: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14817 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14725/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 24.)
ISBN: : 978-83-7417-168-7
Rozdział 1: Rozwój zrównoważony a turystyka zrównoważona; Rozdział 2: Przestrzenne, funkcjonalne i rynkowe uwarunkowania wyodrębnienia obszaru recepcji turystycznej; Rozdział 3: Obszar recepcji turystycznej w ujęciu systemowym; Rozdział 4: Cele turystyki zrównoważonej w systemie recepcji turystycznej; Rozdział 5: Bariery e osiąganiu celów turystyki zrównoważonej; Rozdział 6: Propozycje działań strategicznych i taktycznych dla rozwoju turystyki zrównoważonej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32751, 32750 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32749/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 152)
Wstęp : Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus; Część 1: Zagadnienia ogólne ; Piotr Jeżowski : Trwałość a rozwój zrównoważony; Tadeusz Kudłacz : Dylematy polityki rozwoju zrównoważonego w układach regionalnych; Zbigniew Strzelecki : Demograficzne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w skali regionalnej i lokalnej; Andrzej Gałązka: Problemy związane z realizacja polityki rozwoju zrównoważonego w Polsce wobec zmian wybranych elementów sytuacji społeczno-gospodarczej w latach 1970-2010; Marek Proniewski: Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów Unii Europejskiej a kapitał ludzki; Monika Murzyn-Kupisz : Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony; Patrycja Brańka: Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki -uwarunkowania, poziom, perspektywy; Cz. 2: Planowanie przestrzenne i strategiczne ; Dominika Drzazga: Powiązania w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w Polsce a zarządzanie rozwojem zrównoważonym; Justyna Danielewicz : Zarządzanie zrównoważonym rozwojem dwóch obszarów metropolitalnych -doświadczenia krajów Europy Zachodniej; Ryszard Janikowski : Sustensywne doskonalenie przestrzeni publicznej; Jacek Sołtys: Rozwój zrównoważony w planowaniu strategicznym w miastach powiatowych na obszarze peryferyjnym woj. pomorskiego; Artur Hołuj : Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym (przypadek Krakowa); Jan Kozak, Szymon Szewrański, Józef Sasik: Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w strefie podmiejskiej Wrocławia; Agata Ćwik : Rozwój zrównoważony a konflikty w potencjalnym zagospodarowaniu górskiego terenu podmiejskiego; Paweł Mickiewicz, Maciej J. Nowak: Instrumenty zarządzania przestrzenią w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w kontekście planowania i budowy dróg; Agnieszka Rzeńca : Klastry ekologiczne jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju; Cz. 3: Aspekty finansowe; Piotr Zygadło: zasada zrównoważonego i trwałego rozwoju w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013; Aleksander Świętochowski : Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w polityce zrównoważonego rozwoju; Benedykt Opałka: Dochody budżetowe gmin w latach 2004-2011 w układzie przestrzennym; Krzysztof Jarosiński: Przestrzenne zróżnicowanie wydatków budżetowych gmin w latach 2004-2013 w Polsce; Maciej Cesarski : Ceny a cechy mieszkań w miastach różnej wielkości w Polsce (2007-2010); Cz. 4: Aspekty społeczne; Tomasz Sałąński: Sytuacja demograficzna metropolii europejskich na początku XXI w.; Paulina Legutko-Kobus: Akceptacja i społeczne przyzwolenie do wdrażania rozwoju zrównoważonego; Anna Haładyj : Rola instytucji otoczenia biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 jako element wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego; Ewa Jastrzębska: Obywatelstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionu (przykład Grupy Żywiec); Cz. 5: aspekty przyrodnicze: Alina Maciejewska, Agnieszka Turek, Anna Bielska : wybrane aspekty wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych erozją; Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek : Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin; Michał Jasiulewicz, Dorota Agnieszka Janiszewska: Produkcja żywnościowa i energetyczna w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa Polski; Waldemar Gostomczyk: Udział biomasy energetycznej w realizacji idei zrównoważonego rozwoju; Beata Warczewska: Gospodarowanie i zarządzanie zasobami parku krajobrazowego w kontekście implementacji idei zrównoważonego rozwoju; Eliza Sochacka-Sutkowska : Idea zrównoważonego rozwoju a polityka przestrzenna miasta (analiza spójności i efektywności działań na przykładzie rewitalizacji Niebuszewa -Bolinka w Szczecinie). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33816, 33815 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33814/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
1. Ogólne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego i planowania przestrzennego; 2. Prawne aspekty planowania przestrzennego; 3. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; 4. Krajobraz kulturowy i planowanie przestrzenne na obszarach pogranicza; 5. Zrównoważone planowanie miast i gmin w praktyce; 6. Planowanie przestrzenne na obszarach cennych przyrodniczo; 7. Wspomaganie planowania przestrzennego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33041/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Miejsce zrównoważonego rozwoju w teorii zarządzania; 2. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w samorządzie gminnym; 3. Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na usługi komunalne; 4. Ocena badanej grupy przedsiębiorstw komunalnych w Polsce; 5. Realizacje koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze ekologicznym przez przedsiębiorstwa komunalne w świetle badań empirycznych; 6. Konstrukcja metody i jej weryfikacja dla komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34550 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34549/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33912 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33911/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota ekorozwoju; 2. Organizacyjne uwarunkowania wdrażania ekorozwoju w gminie; 3. System programowania ekorozwoju w gminie; 4. Informacja w systemie zarządzania środowiskiem w gminie; 5. Instrumenty regulacji oddziaływania na środowisko w gminie; 6. Źródła finansowania przedsięwzięć ekorozwojowych. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3635, 3634, 3633 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3632/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Charakterystyka przeprowadzonych badań; 2. Wybrane elementy stanu świadomości ekologicznej mieszkańców badanych gmin; 3. Stosunek mieszkańców do idei ekorozwoju badanych gmin; 4. Postrzeganie warunków bytu przez mieszkańców badanych gmin. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3627, 3626, 3625 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3624/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16164 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16163/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 142)
1. Alina Maciejewska : Wprowadzenie; 2. Jolanta Hibner : Głos Posła do Parlamentu Europejskiego: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju; I. AKTUALNE PROBLEMY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W POLSCE; 1. Bogdan Ney : Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy; 2. Andrzej Hopfer : Gospodarka przestrzenna i kataster na terenach powodziowych; 3. Krzysztof Szamałek : Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin; II. WALORY PRZYRODNICZE I ZASOBY NATURALNE JAKO CZYNNIK RACJONALNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI; 1. Anita Bernatek : Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu wojewódzkim; 2. Monika Brzeszkiewicz-Kowalska : Obszary cenne przyrodniczo w woj. mazowieckim; 3. Marian Harasimiuk, Bogusława Baran-Zgłobicka, Dagmara Kociuba : Walory przyrodnicze i zasoby naturalne jako czynnik rozwoju regionalnego i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni woj. lubelskiego; 4. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Agata Popis : Zabudowa cennych obszarów przyrodniczych w strukturze miasta w wyniku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 5. Alina Maciejewska, Beata Krygielska : Rola i znaczenie przestrzeni biologicznie czynnych (przykład miasta stołecznego Warszawy); 6. Kazimierz Piekut, Bogumiła Pawluśkiewicz : Natura 2000 a gospodarowanie gruntami na terenach rolniczych; 7. Anna Słonecka : Ochrona dolin rzecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju; 8. Antoni Szafranek, Anna Bielska : Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb Polski w kontekście ich wielofunkcyjności; III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM, REGIONALNYM I PONADREGIONALNYM; 1. Zbigniew Strzelecki : Rozwój zrównoważony podstawą polityki rozwoju woj. mazowieckiego; 2. Tomasz Zaborowski, Tomasz Ossowicz : Zasady polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego; 3. Anna Zbierska, Czesław Przybyła, Janina Zbierska : Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej na poziomie lokalnym; 4. Paulina Legutko-Kobus : Rozwój zrównoważony w strategiach lokalnych; 5. Maria Puk : Kolizje przestrzenne i konfl ikty społeczne - gra o przestrzeń - rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju; 6. Beata Warczewska, Barbara Mastalska-Cetera : Realizacja celów zrównoważonego rozwoju a konflikty w gospodarce przestrzennej (przykład Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”); 7. Barbara Mastalska-Cetera, Beata Warczewska : Rola planowania przestrzennego w zrównoważonym zagospodarowywaniu przestrzeni Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”; 8. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez : Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast; 9. Beata Raszka, Maria Hełdak : Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego; 10. Jadwiga Szymańska : Analiza ekonomiczna przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju krajów i regionów Unii Europejskiej; 11. Monika Musiał-Malago : Układ miast i dostępność komunikacyjna w systemie osadniczym Polski; IV. PROBLEMATYKA URBANIZACJI W ŚWIETLE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 1. Jan Maciej Chmielewski : Miasto zwarte w świetle zrównoważonego rozwoju; 2. Wojciech Bartoszczuk : Ocena lokalizacji obszarów planistycznych w Warszawie; 3. Małgorzata Denis : Inwestycje na osiedlach mieszkaniowych Warszawy w okresie transformacji ustrojowej w świetle zrównoważonego rozwoju; 4. Małgorzata Denis, Anna Majewska : Suburbanizacja podwarszawska - odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania?; 5. Danuta Kłosek-Kozłowska : Dziedzictwo kulturowe miast wobec strategii zrównoważonego rozwoju; 6. Anna Majewska : Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju; 7. Elżbieta Skórska, Anna Kiepas-Kokot : Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast; V. GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OBSZARACH WIEJSKICH; 1. Adrianna Kupidura, Anna Bielska, Radosław Rogoziński : Analiza i ocena krajobrazu wizualnego wsi na potrzeby opracowania planów rozwoju obszarów wiejskich; 2. Joanna Jaroszewicz, Anna Bielska, Antoni Szafranek : Analiza materiałów kartograficznych i opisowych do oceny gospodarki gruntami intensywnie urbanizowanych wsi (przykład wsi Dębe Wielkie); 3. Mikołaj Kurbiel, Łukasz Uzarowicz, Alina Maciejewska : Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB „Bełchatów”; 4. Waldemar Łupiński : Paproć Duża - wieś o układzie promienistym; 5. Katarzyna Sobolewska-Mikulska : Integracja systemu zagospodarowania przestrzennego z planem rozwoju obszarów wiejskich; 6. Antoni Szafranek, Alina Maciejewska, Joanna Mańkowska, Daniel Piotrowski : Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-gospodarcze w opracowaniach planistycznych okolic jeziora Łąkie; 7. Zuzanna Szuchta, Jakub Taras, Józef Dobija : Realizacja inwestycji drogowej a środowisko przyrodnicze i społeczność gminy Dębe Wielkie; VI. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ SCALENIA GRUNTÓW JAKO ELEMENT W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH; 1. Tomasz Budzyński : Wykorzystanie mapy wartości gruntów w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy; 2. Jarosław Janus : Wstępna ocena efektów prac scaleniowych realizowanych w związku z budową autostrady A-4 na odcinku Kraków-Tarnów; 3. Marcin Karabin : Problematyka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w aspekcie dokonywania podziałów nieruchomości; 4. Magdalena Karabin : Wzajemne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przykładzie gminy Stare Babice; VII. REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I GOSPODAROWANIE W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH; 1. Zbigniew Kasztelewicz : Ocena prac rekultywacyjnych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego; 2. Eliza Sochacka-Sutkowska : Rewitalizacja poprzemysłowych nabrzeży Göteborga jako przykład realizacji zintegrowanego planowania rozwoju miast w fazie ich reurbanizacji; 3. Alina Maciejewska, Agnieszka Turek : Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast; VIII. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 1. Mohamed Ahmad : Wykorzystanie odpadów budowlanych w budownictwie jako czynnik zrównoważonego rozwoju; 2. Anna Kiepas-Kokot, Andrzej Łysko, Elżbieta Skórska : Organizacja systemu zbierania i odzysku odpadów biodegradowalnych w miastach; IX. WYBRANE UWARUNKOWANIA PRAWNE I SPOŁECZNE W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ; 1. Łukasz Damurski : Internetowe narzędzia partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Polsce; 2. Józef Dobija : Aspekty prawa budowlanego w planowaniu przestrzennym a zrównoważony rozwój; 3. Wioleta Radziszewska : System prawny dotyczący planowania przestrzennego dróg publicznych w Polsce; 4. Marta Smal : Analiza aktów prawnych wydanych przez Unię Europejską i Polskę związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową; 5. Renata Urbańska : Problematyka zalesiania gruntów w ujęciu obowiązujących regulacji prawnych; 6. Dorota Wilkowska-Kołakowska : Postępowanie w sprawie scalania i podziału nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów - problematyka administracyjno-prawna. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 250)
I. Wprowadzenie - założenia prowadzonych badań; 1. Wstęp; 2. Przesłanki wyboru tematyki badań; 3. Cel i zakres badań; 4. Aktualny stan badań w zakresie podjętej problematyki; 5. Znaczenie wybranych pojęć związanych z tematyką badań; II. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty problematyki badawczej w świetle dotychczasowych doświadczeń; 1. Gospodarka przestrzenna - zagadnienia wprowadzające; 2. Istota planowania przestrzennego; 3. Planowanie miejscowe; 4. Zrównoważony rozwój a gospodarowanie przestrzenią; 5. Praktyczne aspekty planowania przestrzennego i jego wpływ na środowisko przyrodnicze; 6. Praktyczne monitorowanie zrównoważonego rozwoju w kontekście; III. Proponowane rozwiązania metodyczne w zakresie oceny zrównoważonego gospodarowania przestrzenią; 1. Przegląd studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin woj. mazowieckiego; 2. Wskaźniki Oceny Polityki Przestrzennej - proponowane rozwiązania metodyczne; IV. Zastosowanie Wskaźników Oceny Polityki Przestrzennej w wybranych gminach woj. mazowieckiego; 1. Charakterystyka uwarunkowań i problemów gospodarki przestrzennej wybranych gmin; 2. Zastosowanie Wskaźników Oceny Polityki Przestrzennej w wybranych gminach; 3. Ocena przydatności zastosowania Wskaźników Oceny Polityki Przestrzennej; V. Wnioski końcowe. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego; Rozdział 2: Ograniczenia i przesłanki działalności gospodarczej na obszarach chronionych; Rozdział 3: Rozwój rolnictwa na obszarach chronionych; Rozdział 4: Działalność gospodarcza na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego; Rozdział 5: Procesy dostosowawcze działalności gospodarczej do wymogów środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14134, 14133 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14132/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.; 2. Kultura a transformacja Polski; 3. Dziedzictwo a transformacja - doświadczenie Polski; 4. Dziedzictwo a rozwój - doświadczenie Krakowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24067, 24066 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24065/XXIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 128)
Cz. 1. Wstęp; Rozdział 1: Prace nad "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" do 2033 roku; Cz. 2. Strategiczne cele rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 3. Diagnoza stanu przestrzennego zagospodarowania Polski : uwarunkowania i kierunki przekształceń; Rozdział1: Struktura przestrzenna ludności i system osadniczy; Rozdział 2: Diagnoza i uwarunkowania gospodarcze; Rozdział 3: Diagnoza stanu zagospodarowania kraju i kierunków jego przekształceń w zakresie infrastruktury technicznej; Rozdział 4: Diagnoza i uwarunkowania stanu przestrzeni przyrodniczej; Rozdział 5: Obszary funkcjonalne ; obszary problemowe; Cz. 4. Realizacja strategicznych celów rozwoju przestrzennego. Działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 5. Przestrzenne zagospodarowanie Polski w perspektywie 2033. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna; Rozdział 2: Zrównoważony rozwój a agenda 21; Rozdział 3: Istota konkurencyjności regionów; Rozdział 4: Konkurencyjność gmin z zastosowaniem metody OZK na przykładzie związku gmin Gór Świętokrzyskich. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37663/XV czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37664
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again