Form of Work
Książki
(57)
Status
only on-site
(57)
available
(30)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia - Magazyn
(36)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(16)
Author
Bartkowiak Piotr
(3)
Kozłowski Stefan
(3)
Legutko-Kobus Paulina
(3)
Markowski Tadeusz
(3)
Becla Agnieszka
(2)
Bernaciak Arnold
(2)
Bukowska Joanna
(2)
Chmielewski Tadeusz J
(2)
Czaja Stanisław
(2)
Poskrobko Bazyli
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Aluchna Maria
(1)
Bernat Tomasz
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Brown Lester Russell
(1)
Buks Joanna
(1)
Błąd Marta
(1)
Chmielewski Jan Maciej
(1)
Ejdys Joanna
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Floriańczyk Zbigniew
(1)
Folgel Piotr
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Gomółka Krystyna
(1)
Gutry-Korycka Małgorzata
(1)
Gál Zoltán
(1)
Górny Mieczysław
(1)
Haładyj Anna
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Jeżowski Piotr (1948- )
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Klepacka-Kołodziejska Dorota
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kostecka Joanna
(1)
Kozlowski Stefan (1928- )
(1)
Kozłowski Stefan (1928-2007)
(1)
Kłodziński Marek
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Maciejewska Alina
(1)
Madej Tadeusz
(1)
Majewski Edward
(1)
Malik Krzysztof
(1)
Meyer Beata
(1)
Możejko Eugeniusz
(1)
Niezgoda Agnieszka
(1)
Nitkiewicz Tomasz
(1)
Olenicka Joanna
(1)
Parteka Tomasz (1944- )
(1)
Piontek Barbara
(1)
Purchla Jacek
(1)
Pálné Kovács Ilona (1954- )
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Scott James Wesley (1956- )
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949- )
(1)
Szadzińska Ewa
(1)
Toczyński Tadeusz
(1)
Wilczek Zygmunt
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Łaguna Teresa
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(55)
English
(1)
Subject
Ekorozwój
(55)
Planowanie przestrzenne
(8)
Zagospodarowanie terenu
(7)
Ochrona środowiska
(5)
Regionalizacja ekonomiczna
(4)
Geografia
(3)
Geografia stosowana
(3)
Gospodarka regionalna
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Miasta
(3)
Polityka regionalna
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rolnictwo ekologiczne
(3)
Turystyka
(3)
Środowisko
(3)
Gospodarka
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rezerwaty i parki narodowe
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Urbanistyka
(2)
Wieś
(2)
Zarządzanie środowiskiem
(2)
Aglomeracje miejskie
(1)
Agroturystyka
(1)
Bałtycki, region
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekorozwój społeczno-gospodarczy
(1)
Euroregion Bug
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ogrzewanie się Ziemi
(1)
Perspektywy
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podlaskie,województwo
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka rolna
(1)
Polska
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwa przemysłowe
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rolnictwo zintegrowane
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjologia wsi--Polska--1990
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Usługi społeczne
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie zasobami naturalnymi
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Europa Wschodnia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
57 results Filter
No cover
Book
In basket
Temat: Ekorozwój
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-530-6
Cz.1: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania; Rozdział 1: Fizyczny wymiar procesów gospodarowania; Rozdział 2: Zasoby i czynniki produkcji; Rozdział 3: Rola energii w procesach gospodarowania; Cz.2: Globalne zasoby gospodarowania; Rozdział 4: Globalne zasoby przyrodnicze; Rozdział 5: Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze; Rozdział 6: Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar; Cz.3: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym; Rozdział 7: Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstw; Rozdział 8: Materialne podstawy procesów konsumpcji; Rozdział 9: Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania; Rozdział 10: Pojęcie i podstawy strategii ekorozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14327, 14326 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14325/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Ekorozwój
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7011-530-6
Cz.1: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania; Rozdział 1: Fizyczny wymiar procesów gospodarowania; Rozdział 2: Zasoby i czynniki produkcji; Rozdział 3: Rola energii w procesach gospodarowania; Cz.2: Globalne zasoby gospodarowania; Rozdział 4: Globalne zasoby przyrodnicze; Rozdział 5: Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze; Rozdział 6: Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar; Cz.3: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym; Rozdział 7: Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstw; Rozdział 8: Materialne podstawy procesów konsumpcji; Rozdział 9: Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania; Rozdział 10: Pojęcie i podstawy strategii ekorozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26445, 26444 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26443/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 199)
ISBN: : 978-83-7417-642-2
1. Aleksandra Gaweł, Orientacja przedsiębiorcza a zrównoważony rozwój organizacji; 2. Aleksandra Gąsior, Procesy fuzji i przejęć w czasach gospodarki zrównoważonej; 3. Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel, Przestrzenne ujęcie zrównoważonego rozwoju miasta; 4. Janusz Kraśniak, Relacje kooperacyjne w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych; 5. Kazimierz Krzakiewicz, Determinanty zaangażowania pracowników w organizacji; 6. Elżbieta Kowalczyk, Negocjacje z pracownikami jako metoda osiągania zrównoważonego rozwoju organizacji; 7. Marek Ćwiklicki, Analiza interesariuszy w koncepcji relacji złożonych procesów reakcji; 8. Anna Bartkowiak, Wpływ interesariuszy na rozwój rolnictwa ekologicznego jako determinanta zrównoważonego rozwoju; 9. Zenon Foltynowicz, Ekologia przemysłowa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju; 10. Ireneusz Rutkowski, Strategie zrównoważonego rozwoju nowych produktów w obszarze relacji technologia - produkt - rynek; 11. Ryszard Borowiecki, Sylwia Bętkowska, Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa; 12. Barbara Borusiak, Halina Zboroń, CSR a relacje z interesariuszami przedsiębiorstw handlu detalicznego; 13. Elżbieta Wysłocka, Kryzys - nieodłączny element funkcjonowania współczesnych organizacji [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 27)
1. Ocena efektów gospodarowania w rolnictwie a strategie zrównoważonego rozwoju; 1.1. Efekty gospodarowania a zrównoważony rozwój rolnictwa; 1.2. Produktywność rolnictwa w dokumentach strategicznych unijnych i krajowych; 1.2.1. Kwestia sprawności rolnictwa w unijnych strategiach rozwoju; 1.2.2. Kwestia sprawności rolnictwa w krajowych strategiach rozwoju; 1.3. Podsumowanie; 2. Współczesne badania sprawności rolnictwa w kontekście zrównoważenia rolnictwa; 2.1. Produktywność rolnictwa w badaniach sektorowych; 2.2. Produktywność rolnictwa w badaniach mikroekonomicznych; 2.3. Podsumowanie; 3. Zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej; 3.1. Gospodarka nawozami mineralnymi; 3.2. Zastosowanie środków ochrony roślin; 3.3 Wykorzystanie ziemi rolniczej i struktura zasiewów; 3.4. Intensywność produkcji zwierzęcej; 3.5. Intensywność gospodarowania a zasoby ziemi rolniczej; 3.6. Specjalizacja gospodarstw rolnych; 3.7. Rolnictwo ekologiczne; 3.8. Emisja amoniaku towarzysząca produkcji rolniczej; 3.9. Podsumowanie; 4. Wyniki gospodarstw norfolskich na tle gospodarstw pozostałych; 4.1.Charakterystyka populacji gospodarstw norfolskich; 4.2. Potencjał ekonomiczny i wielkość produkcji gospodarstw norfolskich; 4.3. Poziom dochodów i wydajności pracy w gospodarstwach norfolskich; 4.4. Kierunki specjalizacji gospodarstw norfolskich; 4.5. Podsumowanie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 372, [3] s., [4] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie historyczne; Rozdział 2: Dylematy końca XX w.; Rozdział 3: Ochrona środowiska w nauce społecznej Kośćioła katolickiego; Rozdział 4: Konferencja ,,Środowisko i Rozwój'', Rio de Janeiro 1992; Rozdział 5: Założenia ery ekologicznej; Rozdział 6: Konferencja ,, O czyste środowisko dla Europy'', Lucerna 1993; Rozdział 7: Przyrodnicza różnorodność Europy, Sofia 1995; Rozdział 8: Ekorozwój; Rozdział 9: Problemy globalne; Rozdział 10: Problemy europejskie; Rozdział 11: Strategia działania; Rozdział 12: Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa; Rozdział 13: Pierwsze regionalne programy ekorozwoju; Rozdział 14: Prognoza ostrzegawcza; Rozdział 15: Ekspertyza ,,Lepiej czy gorzej''? (1997); Rozdział 16: Prognozowanie przyszłości; Rozdział 17: Ekorozwój w gminach i powiatach; Rozdział 18: Kartografia środowiskowa; Rozdział 19: Edukacja środowiskowa; Rozdział 20: Wyzwania XXI wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15730 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15729/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19024/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788373782808
1. Kategorie rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych; 2. Kapitał naturalny w ekonomii i ekonomii ekologicznej; 3. Ekonomia środowiska - dyscyplina z przyszłością; 4. Safe minimum standard - koncepcja ochrony zagrożonych gatunków; 5. Rozwój zrównoważony jako podstawa strategii rozwoju gminy; 6. Gospodarowanie odpadami komunalny,i w gminie w świetle przepisów prawa; 7. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie; 8. Wybrane inicjatywy w ramach koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu; 9. O interdyscyplinarnych badaniach nad ekologicznymi uwarunkowaniami zdrowia społecznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24967, 24966, 24965, 24964, 24963, 24962, 24961, 24960, 24959 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24958/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-13787-8
Rozdział 1: Rozwój zrównoważony i trwały w teorii ekonomii; Rozdział 2: Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego; Rozdział 3: Mierniki rozwoju zrównoważonego i trwałego; Rozdział 4: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego i trwałego; Rozdział 5: Rozwój zrównoważony i trwały w rozwiązaniach krajowych i uwarunkowaniach integracyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23427 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23426/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 243)
ISBN: : 978-83-7417-739-9
1. Ireneusz Miciuła, Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego rozwoju jako warunek poprawy jakości życia społecznego; 2. Wojciech Gliwa, Transformacja systemowa a zrównoważony rozwój; 3. Ewa Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw; 4. Marta Młokosiewicz, Znaczenie interesariuszy w procesie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; 5. Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski, Zasoby ludzkie w kontekście restrukturyzacji i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; 6. Tomasz Bernat, Wzrost zrównoważony przedsiębiorstwa - fakt czy mit? Przypadek BRITISH PETROLEUM; 7. Edyta Rudawska, Marketing zrównoważony jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju; 8. Sandra Misiak, Restrukturyzacja a innowacje w Polsce; 9. Piotr Waląg, Dualizm procesów dezindustralizacji w gospodarkach doganiających na przykładzie gospodarki Polski; 10. Wojciech Jarecki, Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska w Polsce; 11. Patrycja Zwiech, Osiągnięcie celów ekologicznych strategii Europa 2020 przez Polskę na tle państw członkowskich Unii Europejskiej; 12. Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Trudności związane z implementacją systemu zarządzania środowiskowego w świetle badań własnych i studiów literaturowych; 13. Roman Tylżanowski, Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w strategiach rozwoju województw zachodniopomorskiego i lubelskiego; 14. Anna Blajer-Gołębiewska, Procesy restrukturyzacyjne w kontekście debiutów giełdowych; 15. Agnieszka Jakubowska, Idea zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście generowania jego rentowności na przykładzie wybranych polskich spółek WGPW; 16. Danuta Miłaszewicz, Zrównoważony rozwój transportu a pomoc publiczna dla tego sektora gospodarki w Polsce; 17. Małgorzata Zielenkiewicz, Restrukturyzacja kolei w kontekście tworzenia systemu transportu sprzyjającego wzrostowi zrównoważonemu; 18. Tomasz Sowiński, Wpływ jakości kapitału ludzkiego na zrównoważony rozwój w ujęciu przestrzennym; 19. Ewa Frąckiewicz, Krytyczne spojrzenie na nowe technologie w pracy człowieka; 20. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Innowacja wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce; 21. Aleksandra Gąsior, Fuzje i przejęcia w zrównoważonym rozwoju biznesu na przykładzie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego; 22. Marek Kunasz, Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów publicznej radiofonii w warunkach spadku wpływów abonamentowych; 23. Sławomir Czetwertyński, Społeczne i ekonomiczne aspekty piractwa internetowego; 24. Jarosław Korpysa, Zachowania przedsiębiorcze społeczeństwa wiejskiego jako droga do restrukturyzacji wsi polskiej; 25. Anna Bartkowiak, Zrównoważony rozwój a wielofunkcyjność rolnictwa i jego wpływ na zmiany strukturalne w sektorze rolniczym; 26. Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Dylematy przedsiębiorstw: zrównoważony rozwój czy konkurencyjność? Analiza na przykładzie gospodarstw rybackich z Doliny Baryczy; 27. Elżbieta Babula, Urszula Mrzygłód, Procesy restrukturyzacji sektora bankowego a stabilność wzrostu gospodarczego na przykładzie Słowenii. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-05-13281-1
Cz. 1: Gospodarka a ziemia; Rozdział 1: Ekonomia a ekologia; Cz. 2: Zakłócone stosunki; Rozdział 2: Oznaki napięć: klimat i woda; Rozdział 3: Oznaki napięć: baza biologiczna; Cz. 3: Nowa gospodarka; Rozdział 4: Czym jest gospodarka ekologiczna?; Rozdział 5: Budowanie gospodarki wodorowo-solarnej; Rozdział 6: Projektowanie nowej gospodarki materiałowej; Rozdział 7: Nakarmić wszystkich do syta; Rozdział 8: Chronic produkty leśne i funkcje lasów; Rozdział 9: Zaprojektować miasto dla ludzi; Cz. 4: Jak osiągnąć cel?; Rozdział 10: Przez zmniejszenie dzietności do stabilizacji; Rozdział 11: Narzędzia przebudowy gospodarki; Rozdział 12: Jak przyśpieszyć przebudowę?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37864, 32678 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32677/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Przyszłość ekorozwoju / Stefan Kozlowski. - Wyd. 2 ro. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - 622 s., [4] s. map : mapy, rys., wyk. ; 24 cm.
ISBN: : 9788373635708
Cz. 1: Założenia ekorozwoju; 1. Życie na planecie Ziemi; 2. Ekorozwój; Cz. 2: Polityki, strategie, programy, wizje ekorozwoju w XXI wieku; 3. Programy światowe; A: Materiały i dokumenty; B: Zagrożenia i podejmowane działania; C: Problemy przyszłości; 4. Programy europejskie; 5. Programy polskie; 6. Problemy realizacji zrównoważonego rozwoju w XXI wieku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32993, 32992 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32991/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46243 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46242/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rozwój społeczno-gospodarczy a środowisko naturalne; Rozdział 2: Koncepcja ekorozwoju; Rozdział 3: Polityka ekorozwoju w Polsce; Rozdział 4: Programowanie ekorozwoju; Rozdział 5: Instrumenty ekorozwoju; Rozdział 6: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14817 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14725/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Strategies of sustainable business / Maria Aluchna. - Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. - 239 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54717 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 166)
1. Jerzy Łańcucki, Rola normalizacji w zrównoważonym rozwoju; 2. Elżbieta Skrzypek, Wiedza i jej jakość jako narzędzia doskonalenia organizacji w warunkach nowej ekonomii; 3. Krystyna Lisiecka, Znormalizowane systemy zarządzania, ich certyfikacja a rozwój przedsiębiorstwa; 4. Jerzy Żuchowski, Jakość jako główna determinanta osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju; 5. Stefan Doroszewicz, Do czego mogą służyć organizacjom znormalizowane systemy zarządzania jakością; 6. Tadeusz Wawak, Znormalizowane systemy zarządzania jakością w szkole wyższej - specyfika i właściwości; 7. Maciej Urbaniak, Uwarunkowania związane z doskonaleniem systemów zarządzania jakością; 8. Jacek Łuczak, Kompetencje uczestników projektu - wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001; 9. Sławomir Zapłata, Jakość i trwały sukces organizacji - ISO 9004 a system zarządzania ciągłością działania - BS 25999; 10. Alina Matuszak-Flejszman, Skuteczność i efektywność systemów zarządzania środowiskowego; 11. Malwina Lemkowska, System zarządzania środowiskowego ISO 14001 : 2004 a ubezpieczenia ryzyka środowiskowego - próba oceny relacji; 12. Magdalena Kaźmierczak, ISO 26000 - narzędzie społecznej odpowiedzialności w zrównoważonym rozwoju, szanse i ograniczenia dla przedsiębiorstw; 13. Justyna Górna, Wpływ wymagań prawnych i standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności na zapewnienie nadzoru nad wyrobem niezgodnym. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
1. Ogólne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego i planowania przestrzennego; 2. Prawne aspekty planowania przestrzennego; 3. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; 4. Krajobraz kulturowy i planowanie przestrzenne na obszarach pogranicza; 5. Zrównoważone planowanie miast i gmin w praktyce; 6. Planowanie przestrzenne na obszarach cennych przyrodniczo; 7. Wspomaganie planowania przestrzennego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33041/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekorozwój wsi i rolnictwa / Mieczysław Górny. - Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2002. - 295, [1] s. : il. ; 21 cm.
Instytut: TIR ; ZIM
ISBN: : 83-88921-23-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22675/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 24.)
ISBN: : 978-83-7417-168-7
Rozdział 1: Rozwój zrównoważony a turystyka zrównoważona; Rozdział 2: Przestrzenne, funkcjonalne i rynkowe uwarunkowania wyodrębnienia obszaru recepcji turystycznej; Rozdział 3: Obszar recepcji turystycznej w ujęciu systemowym; Rozdział 4: Cele turystyki zrównoważonej w systemie recepcji turystycznej; Rozdział 5: Bariery e osiąganiu celów turystyki zrównoważonej; Rozdział 6: Propozycje działań strategicznych i taktycznych dla rozwoju turystyki zrównoważonej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32751, 32750 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32749/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 152)
Wstęp : Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus; Część 1: Zagadnienia ogólne ; Piotr Jeżowski : Trwałość a rozwój zrównoważony; Tadeusz Kudłacz : Dylematy polityki rozwoju zrównoważonego w układach regionalnych; Zbigniew Strzelecki : Demograficzne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w skali regionalnej i lokalnej; Andrzej Gałązka: Problemy związane z realizacja polityki rozwoju zrównoważonego w Polsce wobec zmian wybranych elementów sytuacji społeczno-gospodarczej w latach 1970-2010; Marek Proniewski: Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów Unii Europejskiej a kapitał ludzki; Monika Murzyn-Kupisz : Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony; Patrycja Brańka: Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki -uwarunkowania, poziom, perspektywy; Cz. 2: Planowanie przestrzenne i strategiczne ; Dominika Drzazga: Powiązania w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w Polsce a zarządzanie rozwojem zrównoważonym; Justyna Danielewicz : Zarządzanie zrównoważonym rozwojem dwóch obszarów metropolitalnych -doświadczenia krajów Europy Zachodniej; Ryszard Janikowski : Sustensywne doskonalenie przestrzeni publicznej; Jacek Sołtys: Rozwój zrównoważony w planowaniu strategicznym w miastach powiatowych na obszarze peryferyjnym woj. pomorskiego; Artur Hołuj : Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym (przypadek Krakowa); Jan Kozak, Szymon Szewrański, Józef Sasik: Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w strefie podmiejskiej Wrocławia; Agata Ćwik : Rozwój zrównoważony a konflikty w potencjalnym zagospodarowaniu górskiego terenu podmiejskiego; Paweł Mickiewicz, Maciej J. Nowak: Instrumenty zarządzania przestrzenią w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w kontekście planowania i budowy dróg; Agnieszka Rzeńca : Klastry ekologiczne jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju; Cz. 3: Aspekty finansowe; Piotr Zygadło: zasada zrównoważonego i trwałego rozwoju w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013; Aleksander Świętochowski : Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w polityce zrównoważonego rozwoju; Benedykt Opałka: Dochody budżetowe gmin w latach 2004-2011 w układzie przestrzennym; Krzysztof Jarosiński: Przestrzenne zróżnicowanie wydatków budżetowych gmin w latach 2004-2013 w Polsce; Maciej Cesarski : Ceny a cechy mieszkań w miastach różnej wielkości w Polsce (2007-2010); Cz. 4: Aspekty społeczne; Tomasz Sałąński: Sytuacja demograficzna metropolii europejskich na początku XXI w.; Paulina Legutko-Kobus: Akceptacja i społeczne przyzwolenie do wdrażania rozwoju zrównoważonego; Anna Haładyj : Rola instytucji otoczenia biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 jako element wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego; Ewa Jastrzębska: Obywatelstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionu (przykład Grupy Żywiec); Cz. 5: aspekty przyrodnicze: Alina Maciejewska, Agnieszka Turek, Anna Bielska : wybrane aspekty wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych erozją; Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek : Środowisko przyrodnicze i problemy zagospodarowania pradolin; Michał Jasiulewicz, Dorota Agnieszka Janiszewska: Produkcja żywnościowa i energetyczna w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa Polski; Waldemar Gostomczyk: Udział biomasy energetycznej w realizacji idei zrównoważonego rozwoju; Beata Warczewska: Gospodarowanie i zarządzanie zasobami parku krajobrazowego w kontekście implementacji idei zrównoważonego rozwoju; Eliza Sochacka-Sutkowska : Idea zrównoważonego rozwoju a polityka przestrzenna miasta (analiza spójności i efektywności działań na przykładzie rewitalizacji Niebuszewa -Bolinka w Szczecinie). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again