Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(82)
Forma i typ
Książki
(82)
Dostępność
tylko na miejscu
(78)
dostępne
(71)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(73)
Czytelnia - Magazyn
(67)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Autor
Janik Wiesław
(4)
Panasiuk Aleksander
(4)
Duraj Jan
(2)
Dębski Damian
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Jerzemowska Magdalena
(2)
Kisiel Roman
(2)
Manteuffel Szoege Henryk
(2)
Oleński Józef
(2)
Pasieczny Leszek
(2)
Rogowski Waldemar
(2)
Romanowska Maria
(2)
Więckowski Jerzy
(2)
Babis Henryk
(1)
Bednarski Lech
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Biczysko Władysław
(1)
Brojak-Trzaskowska Małgorzata
(1)
Brol Marcin
(1)
Brol Ryszard
(1)
Budzowski Klemens
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Bławat Franciszek (1945- )
(1)
Cygan Zdzisław
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Daszkowska Marianna
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dyhdalewicz Anna
(1)
Dąbrowska Barbara Jolanta
(1)
Fedorowski Jarosław
(1)
Fereniec Jan
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Filipiak Beata
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Gajda Józef
(1)
Gardzińska Anna
(1)
Guzera Krystyna
(1)
Herman Andrzej
(1)
Janasz Władysław
(1)
Janik Beata
(1)
Jesus Ilisio Manuel de
(1)
Jeżowski Piotr (1948- )
(1)
Kafel Krzysztof
(1)
Kowalczuk Iwona
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kożuch Małgorzata
(1)
Kurek Witold
(1)
Leszczyński Zdzisław
(1)
Lewandowska Agnieszka
(1)
Marek Stanisław
(1)
Małek Przemysław
(1)
Michoń Ferdynand
(1)
Mierzejewska-Majcherek Janina
(1)
Mikoś Jan
(1)
Mikuta Beata
(1)
Nalepka Adam
(1)
Nasalski Zbigniew
(1)
Niżankowski Rafał
(1)
Nowak Edward
(1)
Nowak-Far Artur
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Penc-Pietrzak Ilona
(1)
Pielichaty Edward
(1)
Poszwa Michał
(1)
Rembisz Włodzimierz
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Rogowski Waldemar (nauki ekonomiczne)
(1)
Rosiek Ksymena
(1)
Rowiński Leon
(1)
Rudnicki Leszek
(1)
Sieradzki Rafał
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Sobczyk Genowefa
(1)
Sosińska-Wit Małgorzata
(1)
Stachak Stanisław
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szewczuk Adam (1945-2011)
(1)
Szlachta Krystyna
(1)
Szubert- Zarzeczny Urszula
(1)
Szymaniak Iwona
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Thlon Michał
(1)
Turschmid Robert
(1)
Urban Stanisław
(1)
Wersty Bolesław
(1)
Winpenny James T
(1)
Wojewnik Jan
(1)
Wąsowski Włodzimierz
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Łaguna Mirosław
(1)
Łazarek Marianna
(1)
Łazarek Roman
(1)
Żelazna Krystyna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(55)
1990 - 1999
(14)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(4)
Kraj wydania
Polska
(82)
Język
polski
(81)
Temat
Przedsiębiorstwo
(28)
Rolnictwo
(7)
Turystyka
(7)
Zarządzanie
(7)
Ekonomika
(6)
Inwestycje
(6)
Usługi
(6)
Efektywność ekonomiczna
(4)
Analiza ekonomiczna
(3)
Ekonomika przedsiębiorstwa
(3)
Przemysł
(3)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(3)
Budownictwo
(2)
Gospodarstwo rolne
(2)
Hotelarstwo
(2)
Informacja
(2)
Innowacje
(2)
Kalkulacja kosztów
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo przemysłowe
(2)
Sektor publiczny
(2)
Spożycie
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(1)
Banki
(1)
Ceny
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Ekonomika inwestycji
(1)
Ekonomika turystyki
(1)
Ekonomika zdrowia
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Gastronomia
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kanalizacja
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kotłownie
(1)
Marketing
(1)
Medycyna
(1)
Melioracje rolne
(1)
Miasta
(1)
Modele ekonomiczno-matematyczne
(1)
Nawadnianie
(1)
Polityka turystyczna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Surowce
(1)
Szkody przemysłowe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Technika
(1)
Teoria i praktyka
(1)
Transport
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanistyka
(1)
Wartość ekonomiczna-zarządzanie-podręcznik akademicki
(1)
Wieś
(1)
Woda
(1)
Wodociągi
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środowisko
(1)
Żywność
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(4)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(2)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
82 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Paliwa i spalanie; 2. Przepływ czynnika w przewodach; 3. Wymiana ciepła; 4. Wydajność, moc cieplna i sprawność kotła; 5. Kotły - paleniska i opromieniowane powierzchnie ogrzewalne; 6. Odprowadzenie spalin; 8. Pompy i wentylatory; 9. Transformacja i akumulacja pary i ciepła; 10. Gospodarka skroplinami i wykorzystanie ciepła odpadowego; 11. Charakterystyki turbozespołów i praca w zmiennych warunkach obciążenia; 12. Skojarzona gospodarka energetyczna; 13. Uproszczony rachunek efektywności ekonomicznej; 14. Podstawowe jednostki układu SI i ich równoważniki;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1765 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wybrane pojęcia mikroekonomii; 2. Wybrane zagadnienia ekonomiki przedsiębiorstwa; 3. Wybrane wskaźniki oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć; 4. Wprowadzenie do pojęć programowania liniowego i programowania mieszanego całkowitego; 5. Wartość nieruchomości; 6. Ekonomiczna specyfika produkcji budowlanej; 7. Koszty budowy miast i osiedli; 8. Koszty budowy i rozbiórki budynków; 9. Zależności kosztu od czasu trwania budowy; 10. Koszty gospodarki materialnej w budownictwie; 11. Koszty eksploatacji budynków i budowli [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-175/3, P-175/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-175/1/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedmiot i zadania ekonomiki rolnictwa; 2. Rolnictwo w gospodarce narodowej; 3. Czynniki produkcji w rolnictwie; 4. Proces produkcyjny w rolnictwie; 5. Koszty produkcji w rolnictwie; 6. Dochody w rolnictwie; 7. Planowanie w rolnictwie; 8. Efektywność inwestycji rolniczych; 9. Zasady organizacji terytorium i transportu wewnętrznego w gospodarstwie; 10. Stopień mechanizacji pracy w gospodarstwie rolnym; 11. Ekonomika i organizacja pracy w rolnictwie; 12. Zasady kierowania i zarzadzania gospodarstwem rolnym; 13. Finansowanie rolnictwa i gospodarstw rolniczych; 14. Rachunek ekonomiczny w rolnictwie; 15. Ogólna charakterystyka produkcji roślinnej; 16. Ekonomika i organizacja zbóż; 17. Ekonomika i organizacja produkcji ziemniaków; 18. Ekonomika i organizacja upraw buraków; 19. Ekonomika i organizacja produkcji pasz; 20. Ogólna charakterystyka produkcji zwierzęcej; 21. Ekonomika i organizacja chowu bydła; 22. Ekonomika i organizacja chowu trzody chlewnej; 23. Ekonomika i organizacja chowu owiec; 24. Ekonomika i organizacja chowu koni; 25. Ekonomika i organizacja chowu drobiu; 26. Analiza ekonomiczna działalności gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolniczego; 27. Przygotowanie biznes planu; 28. Rynek rolny; 29. Usługi produkcyjne dla rolnictwa i infrastruktura obszarów wiejskich; 30. Agrobiznes;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9855, 9240, 9239, 9238, 9237, 3785 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 3784/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef Gajda. - Wyd. 2, zm. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 428 [1] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu w systemie nauk ekonomicznych; Rozdział 2: Prawidłowości rozwoju współczesnego przemysłu; Rozdział 3: Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle; Rozdział 4: Produkcja przemysłowa, jej mierniki i jakość; Rozdział 5: Zatrudnienie, wydajność pracy i płace w przemyśle; Rozdział 6: Zaopatrzenie i zbyt w przemyśle; Rozdział 7: Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie; Rozdział 8: Inwestycje w przemyśle; Rozdział 9: Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przemyśle; Rozdział 10: Koszty, ceny i wyniki ekonomiczne przemysłu; Rozdział 11: Planowanie w przemyśle; Rozdział 12: Organizacja i zarządzanie przemysłem; Rozdział 13: Rozmieszczenie przemysłu; Rozdział 14: Programowanie rozwoju branży przemysłu; Rozdział 15: Prognozowanie rozwoju przemysłu. [g]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1202/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Funkcja analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej; Rozdział 3: Metody analizy ekonomicznej; Rozdział 4: System oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Diagnostyka zarządzania w przedsiębiorstwie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10459, 10458, 10457, 10456 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10455/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca; 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; 3. Kryteria i metody oceny efektywności przedsiębiorczości gospodarczej; 4. Prywatyzacja, restrukturyzacja i łączenie przedsiębiorstw; 5. Tworzenie i wykorzystanie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 5578 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5577/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca; 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy; 3. Kryteria i metody oceny efektywności przedsiębiorczości gospodarczej; 4. Prywatyzacja, restrukturyzacja i łączenie przedsiębiorstw; 5. Tworzenie i wykorzystanie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14217, 14216, 14214 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14213/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Koszty działalności przedsiębiorstwa; 2. Próg rentowności i kształtowanie cen; 3. Gospodarka środkami trwałymi; Księga 1: Wprowadzenie; Księga 2: Definicje i pojęcia; Księga 3: Skłonność do konsumpcji; Księga 4: Skłonność doinwestowania; Księga 5: Płace nominalne i ceny; Księga 6: Uwagi na marginesie ogólne i teorii. 4: Zużycie i amortyzacja środków trwałych; 5. Gospodarka materiałowa; 6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi; 7. Ocena wydajności pracy; 8. Czas pracy i jego wykorzystanie; 9. Odpowiedzi do zadań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12085, 12084, 12083, 12082 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12081/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki narodowej; Rozdział 1: Pojęcie i zakres przedmiotowy ekonomiki przedsiębiorstwa przemysłowego; Rozdział 2: Przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce socjalistycznej; Rozdział 3: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym; Rozdział 4: Planowanie działalności przedsiębiorstwa przemysłowego; Cz.2: Organizacja procesu produkcyjnego; Rozdział 5: Proces technicznego przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym; Rozdział 6: Proces produkcyjny; Rozdział 7: Cykl produkcyjny; Rozdział 8: Metody optymalizacji przebiegu produkcyjnego i skracania cyklu produkcyjnego; Cz.3: Gospodarka czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym; Rozdział 9: Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie przemysłowym; Rozdział 10: Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym; Rozdział 11: Postęp techniczny w przedsiębiorstwie przemysłowym; Rozdział 12: Zdolność produkcyjna; Rozdział 13: Zatrudnienie w przedsiębiorstwie przemysłowym; Rozdział 14: Płace w przedsiębiorstwie przemysłowym; Rozdział 15: Rola systemu cen i kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym. [g]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1222, 1221 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1. Teoretyczne podstawy dotyczące cen, kalkulacji cenowej oraz kosztów; 2. Kalkulacje cenowe w hotelarstwie; 3. Kalkulacje cenowe w gastronomii; 4. Kalkulacje cenowe w turystyce; 5. Biznes-plan w przedsiebiorstwie hotelarsko-gastronomicznym;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25017, 25016 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 25015/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Przedmiot, zadania i metody analizy ekonomicznej; 2. Analiza sprzedaży; 3. Analiza produkcji; 4. Analiza kosztów; 5. Analiza wyniku finansowego; 6. Analiza gospodarki majątkiem rzeczowym i zasobami ludzkimi; 7. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5574 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5573/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Terminologia i typologia sfery konsumpcji; Rozdział 2: Determinanty konsumpcji; Rozdział 3: Funkcje konsumpcji i prawidłowości jej rozwoju; Rozdział 4: Źródła badania konsumpcji; Rozdział 5: Metody badania konsumpcji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13997 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13996/XVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Geneza wiedzy ekonomicznej o usługach; Rozdział 2: Pojęcie sfery usług i ich systematyzacja; Rozdział 3: Elementy produkcji usług; Rozdział 4: Funkcje usług w gospodarce rynkowej; Rozdział 5: Istota rynku usług i zasady jego funkcjonowania; Rozdział 6: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach usługowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 669, 668 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 667/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Usługi w teorii ekonomii; Rozdział 2: Specyfika i klasyfikacja usług; Rozdział 3: Struktura i przeobrażenia wspolczesnego sektora usług; Rozdział 4: Handel w gospodarce; Rozdział 5: Międzynarodowa wymiana usług; Rozdział 6: Usługi transportowo-spedycyjne; Rozdział 7: Usługi portowo- żeglugowe; Rozdział 8: Usługi logisrtczne; Rozdział 9: Usługi turystyczne i hotelarskie; Rozdział 10: Usługi pocztowe; Rozdział 11: Usługi telekomunikacyjne; Rozdział 12: Usługi bankowe; Rozdział 13: Uslugi ubezpieczeniowe; Rozdział 14: Usługi medyczne; Rozdział 15: Usługi publiczne; Rozdział 16: Usługi komunalne; Rozdział 17: Usługi konsultingowo-doradcze; Rozdział 18: Usługi edukacyjne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20587, 20586 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20585/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych; Rozdział 2: Struktury rynkowe w przemyśle; Rozdział 3: Zakres i cele działalności przemysłowej; Rozdział 4: Struktury przemysłu; Rozdział 5: Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle; Rozdział 6: Strategie organizacji procesów wytwarzania w przemyśle; Rozdział 7: Marketing dóbr przemysłowych; Rozdział 8: Logistyka dóbr przemysłowych; Rozdział 9: Innowacje, badania i rozwój w przemyśle; Rozdział 10: Formułowanie strategii innowacji; Rozdział 11: Postęp techniczny w przemyśle; Rozdział 12: Decyzje inwestycyjne; Rozdział 13: Koszty, techniczna efektywność i rentowność produkcji w przemyśle; Rozdział 14: Polityka przemysłowa czynnikiem przemian strukturalnych w przemyśle; Rozdział 15: Problemy adaptacji przemysłu w procesie integracji Polski z Unią Europejską; Rozdział 16: Lokalizacja przemysłu; Rozdział 17: Ekorozwój jako podstawa do aplikacyjnych założeń rozwoju przemysłu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14048 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14047/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ekonomika produkcji rolniczej / red. Roman Kisiel. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1999. - 278 [2] s. : tab., wykr. ; 23 cm.
Temat
1. Ekonomika produkcji na tle nauk ekonomiczno - rolniczych; 2. Podstawowe kategorie ekonomiczne stosowane w produkcji rolniczej; 3. Koszty jednostkowe produkcji rolniczej; 4. Funkcje produkcji rolniczej (relacja nakład-produkt); 5. Substytucja czynników produkcji (relacja nakład- nakład); 6. Związki między produktami ( relacja produkt- produkt); 7. Pozakosztowne czynniki produkcji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12320, 12319, 12318, 12317, 12316 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12315/XXVI czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ekonomika przemysłu jako dyscyplina naukowa; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia i relacje ekonomiczne z zakresu ekonomiki przemysłu; Rozdział 3: Klasyfikacja działalności przemysłowej; Rozdział 4: Rozwój i rola przemysłu w polskiej gospodarce; Rozdział 5: Czynniki wzrostu produkcji przemysłowej; Rozdział 6: Rozwój nowoczesnych działów produkcji przemysłowej w Polsce; Rozdział 7: Rozwój przemysłu w Polsce a ekorozwój; Rozdział 8: Przemysł w Polsce a tendencje światowe; Rozdział 9: Polityka przemysłowa i narzędzia jej realizacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24276, 24275 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24274/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Turystyka - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Ekonomika turystyki w sytemie nauk ekonomicznych; Rozdział 2: Podstawowa terminologia turystyczna; Rozdział 3: Funkcje turystyki; Rozdział 4: Turystyka jako sektor gospodarki; Rozdział 5: Rynek usług turystycznych; Rozdział 6: Popyt turystyczny; Rozdział 7: Podaż turystyczna; Rozdział 8: Ceny usług turystycznych; Rozdział 9: Jakość usług turystycznych; Rozdział 10: Polityka turystyczna; Rozdział 11: Turystyka międzynarodowa; Rozdział 12: Przedsiębiorstwo turystyczne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30222, 30221, 30220, 23349, 23348, 23347, 23346, 23345, 23344, 23343, 23342, 23341 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23340/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ekonomika transportu / Przemysław Małek. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. - 656 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Przedmiot ekonomiki transportu; Rozdział 2: Potrzeby transportowe; Rozdział 3: Usługi transportowe; Rozdział 4: Proces transportowy; Rozdział 5: Czynniki produkcji transportowej; Rozdział 6: Rachunek kosztów własnych przewozów; Rozdział 7: Zasady budowy taryf i polityki taryfowej; Rozdział 8: Planowanie; Rozdział 9: System transportowy państwa; Rozdział 10: Zasady polityki transportowej;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1487 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Rozdział 1: Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy; Rozdział 2: Społeczne aspekty podziału pracy; Rozdział 3: Systemy pracy; Rozdział 4: Analiza pracy; Rozdział 5: Wydajność pracy i jej czynniki; Rozdział 6: Zakładowa polityka zatrudnienia; Rozdział 7: Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy; Rozdział 8: Kwalifikowanie pracy; Rozdział 9: Gospodarka czasem pracy; Rozdział 10: Wynagrodzenie za pracę w gospodarce socjalistycznej; Rozdział 11: Koszty pracy. [g]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1206 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej