Form of Work
Książki
(8)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Andrzejczak Aldona
(1)
Bochenek Mirosław
(1)
Dach Zofia
(1)
Firlej Krzysztof
(1)
Heilbroner Robert L. (1919-2005)
(1)
Kasprowicz Bolesław (1895-1982)
(1)
Kornai János (1928- )
(1)
Lüchinger René (1958- )
(1)
Miron Jacek
(1)
Okuniewski Jan E
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Łukawer Edward (1920- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Demographic Group
Literatura węgierska
(1)
Subject
Ekonomiści
(8)
Ekonomia
(4)
Ekonomiści
(1)
Gospodarka morska
(1)
Kasprowicz, Bolesław
(1)
Kornai, János
(1)
Machaczka, Józef
(1)
Menedżerowie
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Polska
(1)
Rynek pracy
(1)
Socjalizm
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Węgry
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Szkice o ekonomii i ekonomistach / Mirosław Bochenek. - Toruń : Mado, 2004. - 254 [2] ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-85228-94-2
1. Słowo wstępne; 2. Od autora; 3. Uwagi o nazwie nauki "ekonomia"; 4. Przedmiot i charakter ekonomii a racjonalność; 5. Dyskusja wakół poglądu oskara Langego na przedmiot ekonomii w kontekście racjonalności; 6. Oskar lange czy Adam Krzyżanowski? 7. Z historii zasady gospodarności; 8. Nowa koncepcja racjonalności w ekonomii; 9. Zagadnienia racjonalności w ekonomii Oskara Langego; 10. Polska ekonomia wobec zagadnień racjonalności; 11. Ekonomiści z ziem polskich; 12. Luminarze teorii ekonomii z Pomorza i Kujaw; 13. Rozważania o prawie gorszego pieniądza; 14. Początki ekonomii akademickiej w Europie; 15. Wpływ ekonomistów na rozwój cywilizacji ludzkiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14154 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14153/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788360652183
1. Jak ekonomia stałą sie nauką; 2. Adam Smith 1723-1790 ojciec ekonomii klasycznej; 3. Dawid Ricardo 1772-1823 przyjaciel ubogich; 4. Karol Marks 1818-1883 pierwszy komunista; 5. Léon Walras 1834-1910 wynalazca modelu równowagi; 6. John Maynard Keynes 1883-1946 wybawca kapitalizmu; 7. Fryderyk August von Hayek 1899-1992 postrach socjalistów; 8. Peter F. Drucker 1909-2005 sumienie menedżera; 9. Milton Friedman 1912-2006 bojownik wolności; 10. John Forbes Nasyh 1928 Akuszer teorii gier; 11. Amartya Sen 1933 Teoretyk teorii dobrobytu; 12. Hermando de Soto 1941 Rzecznik Trzeciego Świata; 13. Joseph Stiglitz 1943 Guru krytyków globalizacji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32073, 32072/XVIII czyt. (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-922067-0-3 AE ; 83-922045-0-6 PTE
Rozdział 1: Historyczne warunki rozwoju międzywojennej zachodniej dyskusji; Rozdział 2: L. Mises i G. Halm; Rozdział 3: E. Barone, F. Hayek i L. Robbins; Rozdział 4: T. Hoff; Rozdział 5: A. Aftalion; Rozdział 6: N. Pierson oraz A. Schaeffle i V. Pareto; Rozdział 7: E. Heimann i A. Lerner; Rozdział 8: B. Bruckus; Rozdział 9: J. Schumpeter; Rozdział 10: F. Taylor, H. Dickinson i O. Lange; Rozdział 11: P. Sweezy, P. Baran, M. Dobb i C. Bettelheim; Rozdział 12: Znaczenie międzywojennej zachodniej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19095/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36813 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 54808 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 240)
1. Piotr Banaszyk, Kształcenie ekonomiczne w szkolnictwie wyższym w perspektywie najbliższych dekad; 2. Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Oczekiwania wobec uczelni wyższych w dobie gospodarki wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekonomicznej; 3. Aldona Andrzejczak, "Sukcesy" i "porażki" w kształceniu studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; 4. Dominik Buttler, Maciej Ławrynowicz, Porównanie pożądanych kompetencji absolwentów w opiniach studentów i absolwentów; 5. Bartosz Sławecki, Rola uczelni ekonomicznych w kształtowaniu postaw wobec rynku pracy - od oczekiwań studentów do kształtowania potencjału do zatrudnienia; 6. Anna Wach-Kąkolewicz, Umiejętność samoregulowanego uczenia się i przedsiębiorczość a postawy studentów wobec zdobywania wiedzy i zajęć na uczelni; 7. Joanna Schmidt, Samodzielne studiowanie na uczelni wyższej w świetle poglądów studentów; 8. Jerzy Bielec, Ireneusz Jaźwiński, Instrumenty poprawy jakości kształcenia ekonomistów jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego. Doświadczenia zachodniopomorskie; 9. Jan Fazlagić, Kapitał intelektualny uczelni w kontekście oceny jakości kształcenia przez studentów i absolwentów; 10. Jerzy Kaźmierczyk, Działalność w organizacjach studenckich (na przykładzie studiów na kierunkach ekonomicznych); 11. Anna Maryniak, Czynniki determinujące wybór specjalności o profilu logistycznym; 12. Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski, Wiedza i jej jakość jako kryterium doskonałości doradcy podatkowego warunkach nowej gospodarki. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48996/XIXczyt.
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 728)
1. Regulacja rynków przez państwo w teorii ekonomii; 2. Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie; 3. Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003; 4. Patologie okresu transformacji; 5. Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii; 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003; 7. Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy; 8. Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego; 9. Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kalackiego - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64955/D (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again