Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Cieślak Maria
(3)
Zeliaś Aleksander
(3)
Pawełek Barbara
(2)
Wanat Stanisław
(2)
Błaszczuk Dariusz
(1)
Kolupa Michał
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Plebaniak Joanna
(1)
Welfe Aleksander
(1)
Wolny Robert
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Ekonometria
(11)
Gospodarka
(6)
Polska
(3)
Lokata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prognozy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Symulacja
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 373 [3]s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1444-8
1. Klasyczny model regresji liniowej- przypadek jednej zmiennej objaśniając EJ; 2. Klasyczny model regresji liniowej - przypadek wielu zmiennych objaśniających; 3. Autokorelacja; 4. Heteroskedastyczność; 5. Współliniowość; 6. Modele specjalne; 7. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych; 8. Modele wielorównaniowe; 9. Symulacje i wykorzystanie modeli wielorównaniowych; 10. Analiza szeregów niestacjonarnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16794, 16793, 16792, 16791, 16790, 16789, 16788, 16787, 16786, 16785, 8793 (11 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8792/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7246-435-4
Rozdział 1. Analiza struktury badań rynkowych; Rozdział 2. Analiza współzależności zjawisk rynkowych; Rozdział 3. Analiza rozwoju zjawisk rynkowych; Rozdział 4. Analiza pojemności rynku; Rozdział 5. Analiza zjawisk rynkowych w przestrzeni; Rozdział 6. Prognozowanie zjawisk rynkowych. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45421 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45420/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne zagadnienia prognozowania; Rozdział 2: Zasady budowania prognoz ekonometrycznych; Rozdział 3: Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu; Rozdział 4: Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych; Rozdział 5: Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych; Rozdział 6: Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych; Rozdział 7: Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej; Rozdział 8: Prognozowanie zjawisk jakościowych; Rozdział 9: Prognozowanie przez analogię;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12002 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12001/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne zagadnienia prognozowania; Rozdział 2: Zasady budowania prognoz ekonometrycznych; Rozdział 3: Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu; Rozdział 4: Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych; Rozdział 5: Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych; Rozdział 6: Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych; Rozdział 7: Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej; Rozdział 8: Prognozowanie zjawisk jakościowych; Rozdział 9: Prognozowanie przez analogię;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22324, 22323 (2 egz.)
Book
In basket
Teoria prognozy / Aleksander Zeliaś. - Wyd. 3 zmienio. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 383 s. ; 21 cm.
1. Rola prognoz w działalności gospodarczej; 2. Zasady budowy prognoz ekonometrycznych; 3. Wnioskowanie w przyszłość na podstawie klasycznych modeli tendencji rozwojowej; 4. Predykcja na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego; 5. Predykcja na podstawie modelu ekonometrycznegow warunkach autokorelacji skłądnika losowego; 6. Predykcja na podstawie modeli adaptacyjnych; 7. Wnioskowanie w przyszłość na podstawie modeli autoregresyjnych; 8. Budowa prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych; 9. Niektóre problemy budowy długookresowej prognozy ekonometrycznej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6230 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6229/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Przedsięwzięcie inwestycyjne; Rozdział 3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 4. Wykorzystanie formuł procentu składanego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5. Metody oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego; Rozdział 6. Racjonowanie kapitału. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach ograniczonych zasobów kapitału; Rozdział 7. Koszt kapitału i jego rola w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 8. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach inflacji; Rozdział 9. Wybrane techniki oceny ryzyka w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 10. Redukcja ryzyka inwestowania poprzez dywersyfikację. Elementy teorii portfolio; Rozdział 11. Model wyceny aktywów kapitałowych i jego znaczenie dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 12. Leasing jako alternatywa zakupu lub budowy obiektów majątku trwałego; Rozdział 13. Fuzja przedsiębiorstw jako alternatywa rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 14. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych za granicą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3678/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Organizacja procesu prognostycznego; 3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; 4. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; 5. Prognozowanie analogowe; 6. Metody heurystyczne; 7. Scenariusze; 8. Prognozy ostrzegawcze; 9. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; 10. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; 11. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa; 12. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4353, 4352, 4351, 4350 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4349/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Organizacja procesu prognostycznego; 3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; 4. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; 5. Prognozowanie analogowe; 6. Metody heurystyczne; 7. Scenariusze; 8. Prognozy ostrzegawcze; 9. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; 10. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; 11. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa; 12. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22326 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22325/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Organizacja procesu prognostycznego; 3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych; 4. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; 5. Prognozowanie analogowe; 6. Metody heurystyczne; 7. Scenariusze; 8. Prognozy ostrzegawcze; 9. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie; 10. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa; 11. Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa; 12. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7964 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7963/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prognozowania i symulacji / Dariusz Błaszczuk. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 201, [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie do zastosowań metod ekonometrycznych w naukach ekonomicznych; Rozdział 2: Dobór zmiennych, zbieranie danych statystycznych, wybór postaci analitycznej poszczególnych równań; Rozdział 3: Estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 4: Wykorzystanie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do analizy zjawisk w okresie diagnozy; Rozdział 5: Analiza mnożnikowa na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 6: analiza mnożnikowa na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego; modelu ekonometrycznego; Rozdział 7: Uwagi wstępne o prognozowaniu; Rozdział 8: Prognozowanie metodami sytatystycznymi;Rozdział 9: Prognozowanie przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 10: Analiza symulacyjna na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 11: sterowanie optymalne na podstawie modelu ekonometrycznego; Rozdział 12: Prognozowanie metodami ekspertologicznymi; Rozdział 13: Wykorzystanie prognoz, analiz symulacyjnych i sterowania optymalnego w praktyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23649, 23648 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23647/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe oznaczenia, definicje, twierdzenia i metody; 2. Portfel składający się z dwóch akcji; 3. Portfel składający się z wielu akcji; 4. Zagadnienia specjalne; 5. Praktyczna weryfikacja założeń pozwalających na traktowanie wskaźnika giełdy jako jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5807 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5806/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again