Form of Work
Książki
(74)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(71)
available
(54)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(54)
Czytelnia - Magazyn
(39)
Czytelnia - Wolny dostęp
(22)
Czytelnia Czasopism
(11)
Author
Gruszczyński Marek
(4)
Kolupa Michał
(4)
Welfe Aleksander
(4)
Zeliaś Aleksander
(4)
Cieślak Maria
(3)
Guzik Bogusław
(3)
Kurkiewicz Jolanta
(3)
Pawełek Barbara
(3)
Appenzeller Dorota
(2)
Borkowski Bolesław
(2)
Dudek Hanna
(2)
Jajuga Krzysztof
(2)
Ostoja-Ostaszewski Adam
(2)
Plebaniak Joanna
(2)
Sikora Wojciech
(2)
Szczesny Wiesław
(2)
Wanat Stanisław
(2)
Witkowska Dorota
(2)
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
(1)
Anholcer Marcin
(1)
Byrska-Rąpała Alicja
(1)
Błaczkowska Anna
(1)
Błaszczuk Dariusz
(1)
Cieślik Andrzej
(1)
Czyżycki Rafał
(1)
Dziechciarz Józef
(1)
Garbicz Marek
(1)
Gaspars Helena
(1)
Golachowski Edward
(1)
Grabowski Ryszard J
(1)
Hellwig Zdzisław
(1)
Iwaszczuk Natalia
(1)
Jurek Witold
(1)
Klepacz Halina
(1)
Kluza Stanisław
(1)
Klóska Rafał
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Kostrzewska Jadwiga
(1)
Kot Stanisław M
(1)
Kufel Tadeusz (1955- )
(1)
Kukuła Karol
(1)
Lange Oskar
(1)
Maddala G. S
(1)
Malawski Marcin
(1)
Malina Anna
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Matłoka Marian
(1)
Mierzejewski Piotr
(1)
Montygierd-Łoyba Michał
(1)
Nowak Edward
(1)
Nowak Tomasz
(1)
Owczarkowski Artur
(1)
Pajor Anna
(1)
Panek Emil
(1)
Perło Dorota
(1)
Piłatowska Mariola
(1)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(1)
Porazińska Elżbieta
(1)
Rocki Marek
(1)
Salamaga Marcin
(1)
Snarska Agnieszka
(1)
Szromek Adam R
(1)
Tomczyk Emilia
(1)
Welfe Władysław
(1)
Wieczorek Andrzej
(1)
Winek Dariusz
(1)
Witkowski Bartosz
(1)
Wolny Robert
(1)
Wróblewska Justyna
(1)
Łapińska-Sobczak Nina
(1)
Łucki Zbigniew
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(58)
1990 - 1999
(7)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(75)
Language
Polish
(74)
Subject
Ekonometria
(74)
Gospodarka
(12)
Badania operacyjne
(5)
Matematyka
(5)
Polska
(5)
Rynek kapitałowy
(4)
Statystyka
(4)
Statystyka matematyczna
(3)
Symulacja
(3)
Excel
(2)
Finanse
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Makroekonomia
(2)
Matematyka finansowa
(2)
Prognozy
(2)
Rynek pracy
(2)
Algebra
(1)
Analiza danych
(1)
Analiza dyskryminacyjna
(1)
Analiza przestrzenna (statystyka)
(1)
Analiza wielowartościowa
(1)
Banki
(1)
Decyzje
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria finansowa
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Estymacja parametrów
(1)
GRETL
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość życia
(1)
Klasyfikacja
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Lange, Oskar (1904-1965)
(1)
Lokata
(1)
Ludność
(1)
Macierze
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Normalizacja
(1)
Optymalizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Programy edukacyjne (informat.)
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
R CRAN
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Rachunek różniczkowy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko
(1)
Sanatoria
(1)
Sieci neuronowe
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Statystyka Bayesa
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szeregi czasowe
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Ubóstwo
(1)
Wskaźniki społeczne
(1)
Zmienne losowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
podręcznik
(1)
75 results Filter
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Temat: Ekonometria
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-231-1620-2
1. Historia, teraźniejszość i plany na przyszłość; 2. Surowce skalne regionu lubelskiego; 3. Surowce ilaste - niewykorzystane możliwości górnictwa Lubelszczyzny; 4. Górnictwo skalne Nałęczowa; 5. Symbioza górnictwa i budownictwa Wyniosłości Giełczewskiej; 6. Górnictwo kamieni młyńskich w Potoku Senderki na Roztoczu; 7. Historia górnictwa kredy piszącej w Chełmie i jego geologiczne uwarunkowania; 8. Pradziejowe kopalnictwo skał krzemionkowych na Lubelszczyźnie; 9. Stan i zmiany stosunków wodnych w rejonie Kopalni Wegla kamiennego "Bogdanka"; 10. Przekształcenie hydrosfery w aglomeracji lubelskiej; 11. Eksploatacja skał węglowych w procesie rozwoju krajobrazu kulturowego Małopolskiego Przełomu Wisły; 12. Możliwości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24286 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24285/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Ekonometria
ISBN: : 83-7225-073-1
Rozdział 1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 2: Klasyfikacja modeli ekonometrycznych; Rozdział 3: Metoda najmniejszych kwadratów; Rozdział 4: Weryfikacja madeli ekonometrycznych; Rozdział 5: Dobór zmiennych do modeli ekonometrycznych; Rozdział 6: Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów; Rozdział 7: Modele ze zmiennymi opóźnionymi w czasie; Rozdział 8: Prognozowanie ekonometryczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10295, 10294 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10293/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7417-062-X
1.Budowa portfeli neutralnych z wykorzystaniem tak zwanych greckich parametrów; 2. Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania aktywności gospodarczej Polsk; 3. Dopasowanie modeli GARCH w próbie a jakość otrzymywanych prognoz zmienności; 4. Asymetria w zwrotach kursów wymiany złotego; 5. Zastosowanie liczb rozmytych klasy L-R do określania zaktualizo wanej wartości netto inwestycji; 6.Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie 7. Napływ nowych informacji giełdowych a wolumen obrotów wybranych spółek na GPW w Warszawie w latach 2000-2002; 8.Skuteczność niektórych prostych procedur prognozowania cen akcji na GPW w Warszawie; 9. O dynamice i rozkładach struktury portfela wielu akcji; 10. Zastosowanie sieci neuronowych oraz analizy dyskryminacyjnej do tworzenia scoringu behawioralnego ratalnych kredytów konsumpcyjnych;11.Modele strukturalne jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym; 12. Zastosowanie ultrasferycznej analizy harmonicznej do analitycznego wyznaczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa wielowymiarowych a-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa; 13."Bardzo silna" wersja twierdzenia o magistrali w wielosektorowym modelu wzrostu optymalnego typu Leontiefa-Gale'a;14. Koncepcje wyceny opcji rzeczywistych; 15. Dotacje w przedsiębiorstwie - problem podziału nadwyżki finansowej; 16. Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17347/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-606-06-54-4
1. Ekonometryczne modele związków; 2. Modele szeregów czasowych. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57904/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Edward Nowak. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 222 [1] s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-01-13818-1
Rozdział 1: Zarys zmiennych objaśniających do modelu liniowego; Rozdział 2: Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów; Rozdział 3: Weryfikacja modeli liniowych; Rozdział 4: Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych; Rozdział 5: Badanie własności odchyleń losowych; Rozdział 6: Niektóre specjalne metody szacowania parametrów modeli liniowych; Rozdział 7: Sekwencyjne procedury budowania modelu; Rozdział 8: Modele wielorównaniowe; Rozdział 9: Predykcja ekonometryczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22507, 22506, 22505, 22504, 22503, 22502, 22501, 22500, 22499, 22498, 22497, 22496, 22495, 22494, 22493, 22492, 22491, 22490, 22489, 22488, 22487, 22486, 22485, 22484, 22483, 22482, 22481, 22480, 22479, 7899 (30 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7898/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 949)
1. M-estymacja w badaniu małych przedsiębiorstw, Grażyna Dehnel, Elżbieta Gołata; 2. Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, Jadwiga Kostrzewska, Barbara Pawełek, Artur Lipieta; 3. Miarkowanie odszkodowania za utracone dochody z wykorzystaniem prognozy dochodów, Anna Jędrzychowska, Radosław Pietrzyk; 4. Ekonometryczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zadłużenie publiczne w krajach Unii Europejskiej, Jacek Batóg; 5. Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych, Iwona Foryś, Barbara Batóg; 6. Przestrzenno-czasowa analiza dynamiki udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Unii Europejskiej, Katarzyna Frodyma; 7. Zarządzanie ryzykiem w systemach intelligent manufacturing z zastosowaniem analizy bayesowskiej, Marcin Miczka. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe operacje do analizy danych przestrzennych; Rozdział 2: Podstawowe operacje w programie R CRAN; Rozdział 3: Macierze wag; Rozdział 4: Statystyki globalne i lokalne; Rozdział 5: Wariogram i korelogram; Rozdział 6: Modelowanie przestrzenne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25939, 25938 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25937/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7011-633-7
1. Regresja jako warunkowa wartość oczekiwana; 2. Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego i badanie współzależności zmiennych; 3. Standardowy model liniowy i klasyczna metoda najmniejszych kwadratów; 4. Transformacja liniowa; 5. Metody analizy szeregów dynamicznych; 6. Weryfikacja modelu; 7. Szacowanie parametrów modelu liniowego uogółnioną metodą najmniejszych kwadratów; 8. Modele wielorównaniowe i podwójna metoda najmniejszych kwadratów; 9. Zastosowania metod ekonometrycznych; 10. Wielowymiarowa analiza porównawcza; 11. Aneks matematyczny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23853 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23851/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14059-3
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Model ekonometryczny; Rozdział 3: Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą; Rozdział 4: Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów; Rozdział 5: Weryfikacja modelu; Rozdział 6: Zmienne jakościowe; Rozdział 7: Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności; Rozdział 8: Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 9: Nieliniowe modele ekonometryczne; Rozdział 10: Funkcja produkcji; Rozdział 11: Ekonometryczna analiza rynku; Rozdział 12: Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego; Rozdział 13: Modele wielorównaniowe; Rozdział 14: Wykorzystywanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42254, 10106 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 10105/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14059-3
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Model ekonometryczny; Rozdział 3: Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą; Rozdział 4: Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów; Rozdział 5: Weryfikacja modelu; Rozdział 6: Zmienne jakościowe; Rozdział 7: Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności; Rozdział 8: Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego; Rozdział 9: Nieliniowe modele ekonometryczne; Rozdział 10: Funkcja produkcji; Rozdział 11: Ekonometryczna analiza rynku; Rozdział 12: Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego; Rozdział 13: Modele wielorównaniowe; Rozdział 14: Wykorzystywanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19978, 19977, 19976, 19975, 19974, 17076, 17075, 17074, 17073, 17072 (10 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-38-2
Rozdział 1: Pojęcie podstawowe; Rozdział 2: Liniowy model ekonometryczny; Rozdział 3: Weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych; Rozdział 4: Modele nieliniowe; Rozdział 5: Zmienne zero - jedynkowe w modelach ekonometrycznych; Rozdział 6: Predykacja na podstawie modeli jednorównaniowych; Rozdział 7: Modele wielorównaniowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10183, 10182 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10181/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7151-540-5
Cz.1: Podstawy; Cz. 2: Modele nieliniowe.Prognozy.Stacjonarność; Cz. 3: Modele zmiennej jakościowej.Modele wielorównaniowe; Cz. 4. Ekonometria szeregów czasowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9844, 9843, 9842, 9841 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9840/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12756-2
Rozdział 1: Konstrukcja liniowych modeli jednorównaniowych; Rozdział 2: Modele nieliniowe; Rozdział 3: Predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych Rozdział 4: Analiza procesu produkcyjnego; Rozdział 5: Elementy ekonometrycznej analizy rynku; Rozdział 6: Liniowe modele wielorównaniowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 251, 249 (28 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 248/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7171-417-3
Rozdział 1: Budowa modeli ekonometrycznych; Rozdział 2: Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych; Rozdział 3: Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych w modelach ekonometrycznych; Rozdział 4: Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznego; Rozdział 5: Typowe przykłady. Ekonometryczne modele opisowe w świetle badań empirycznych; Rozdział 6: Minimodele gospodarki Polski W4/79'
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19529 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19528/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14638-9 ; 978-83-01-14638-2
Cz.1: Wprowadzenie i model regresji liniowej; Rozdział 1: Czym jest ekonometria; Rozdział 2: Podstawy statystyki i algebry macierzy; Rozdział 3: Regresja prosta; Rozdział 4: Model regresji wielorakiej; Cz.2: Naruszenie założeń podstawowego modelu; Rozdział 5: Heteroskedastyczność; Rozdział 6: Autokorelacja; Rozdział 7: Współliniowość; Rozdział 8: Zmienne jakościowe i zmienne ucięte; Rozdział 9: Modele wielorównaniowe; Rozdział 10: Modele nnieliniowe i modele oczekiwań. Normalność rozkładu składniku losowego; Rozdział 11: Błędy w zmiennych; Cz.3: Rozszerzenia i zagadnienia specjalne; Rozdział 12: Diagnostyka, wybór modelu, testowanie specyfikacji; Rozdział 13: Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych; Rozdział 14: Autoregresja wektorowa, pierwiastki jednostkowe i kointegracja; Rozdział 15: Analiza danych panelowych; Rozdział 16: Teoria dużych prób; Rozdział 17: Wnioskowanie w małej próbie: metody repróbkowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23339, 23338 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23337/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonometria / Tomasz Nowak. - Poznań : Colorful Media, 2006. - 154 s. : tab. wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 83-919772-1-8
1. Wyznaczanie i weryfikacja modeli ekonometrycznych; 2. Charakterystyki modeli ekonometrycznych; 3. Liniowe zadania decyzyjne jednokryterialne i wielokryterialne; 4. Analiza wrażliwości liniowych zadań decyzyjnych; 5. Metoda sympleks; 6. Programowanie dynamiczne; 7. Programowanie sieciowe; 9. Programowanie w warunkach niepewności i ryzyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23856, 23855 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23854/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria stosowana / Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 275 s. : wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-208-1490-1
Rozdział 1: Model ekonometryczny.Rodzaje modeli; Rozdział 2: Ekonometryczne modele systemów gospodarczych; Rozdział 3: Modelowanie procesu produkcyjnego; Rozdział 4: Modele popytu oraz podaży dóbr i usług; Rozdział 5: Modelowanie cen i wynagrodzeń; Rozdział 6: Modelowanie przepływów finansowych; Rozdział 7: Ekonometryczne modele gospodarki narodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13902 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13901/XXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-688/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-688/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR ; ZIM
Cz. 1. Zadania; Cz. 2. Statystyka; 1. Statystyka opisowa; 2. Analiza współzależności; 3. Teoria indeksów. Indeksy indywidualne; 4. Wnioskowanie statystyczne; Cz. 3. Ekonometria; 1. Analiza przepływów międzygałęziowych; 2. Modele tendencji rozwojowej; 3. Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego; 4. Estymacja i weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego; 5. Wybrane problemy budowy krótko- i średniookresowych prognoz ekonometrycznych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3699/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 373 [3]s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-208-1444-8
1. Klasyczny model regresji liniowej- przypadek jednej zmiennej objaśniając EJ; 2. Klasyczny model regresji liniowej - przypadek wielu zmiennych objaśniających; 3. Autokorelacja; 4. Heteroskedastyczność; 5. Współliniowość; 6. Modele specjalne; 7. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych; 8. Modele wielorównaniowe; 9. Symulacje i wykorzystanie modeli wielorównaniowych; 10. Analiza szeregów niestacjonarnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16794, 16793, 16792, 16791, 16790, 16789, 16788, 16787, 16786, 16785, 8793 (11 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 8792/XXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again