Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(18)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Author
Banaszak Józef
(2)
Wiśniewski Henryk
(2)
Wolański Napoleon
(2)
Ball A. S
(1)
Bednarek Andrzej
(1)
Dmowski Krzysztof
(1)
Falińska Krystyna
(1)
Ilnicki Piotr
(1)
Kozakiewicz Anna
(1)
Kozakiewicz Michał
(1)
Kurnatowska Alicja
(1)
Kuśka Antoni
(1)
Mackenzie A
(1)
Malewski Krzysztof
(1)
Piernik Agnieszka (1967- )
(1)
Podgórski Waldemar
(1)
Podolak Małgorzata
(1)
Richling Andrzej
(1)
Solon Jerzy
(1)
Stawicka Jolanta
(1)
Stefanowicz Tadeusz
(1)
Sulgostowska Teresa
(1)
Szymczak-Piątek Małgorzata
(1)
Virdee S. R
(1)
Wieczorek Joanna
(1)
Wieczorek Stanisław
(1)
Wiąckowski Stanisław Kazimierz
(1)
Wnuk Zygmunt
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Ekologia
(15)
Ochrona środowiska
(6)
Środowisko człowieka
(3)
Antropologia
(2)
Analiza numeryczna
(1)
Ekologia krajobrazu
(1)
Ekologia organizmów
(1)
Ekologia rolnicza
(1)
Ekologia zwierzat
(1)
Fizjologia zwierzat
(1)
Komórki zwierzęce
(1)
Krajobraz
(1)
Nisza ekologiczna
(1)
Rozród zwierząt
(1)
Rozwój zwierząt
(1)
Rośliny
(1)
Taksonomia
(1)
Tereny uprawne
(1)
Tkanki zwierzece
(1)
Zanieczyszczenie rolnicze
(1)
Zoogeografia
(1)
Zoologia
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Ekologia krajobrazu / Andrzej Richling, Jerzy Solon. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 318, [2] s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
1. Przedmiot badań i rozwój ekologii krajobrazu; 2. Znaczenie wybranych teorii naukowych dla metodologii ekologii krajobrazu; 3. Struktura i funkcjonowanie układów przyrodniczych; 4. Metody badań ekologii krajobrazu; 5. Ekologiczne podstawy gospodarowania przestrzenią;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15735, 15734, 15733, 15732 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15731/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Przygotowanie danych do analiz; Rozdział 2. Różnorodność; Rozdział 3. Klasyfikacja; Rozdział 4. Ordynacja; Rozdział 5. Podsumowanie wyników analiz. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34132 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34131/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - 587 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7322-485-8
Cz1: Przedmowa; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Ekologia jako dyscyplina naukowa; Rozdział 3: Zarys teorii systemów(układów); Cz.2: Ekologia organizmu; Rozdział 4: Ekologia organizmu; Cz.3: Ekologia populacji; Cz.4: Ekologia biocenoz; Rozdział 5: Wybrane zagadnienia organizacji na poziomie biocenozy; Cz.5: Ekologia ekosystemów; Rozdział 6: Ekosystem; Cz.6. Ekologia krajobrazu- terminy, komentarze; Rozdział 7: z zagadnień ekologii krajobrazu; Cz.7: Ekologia krajobrazu- krajobrazy kulturowe; Rozdział 8: Specyfika i funkcjonowanie krajobrazów kulturowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11876 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11875/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 587 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Instytut: TiR
ISBN: : 83-7322-485-8
Cz1: Przedmowa; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Ekologia jako dyscyplina naukowa; Rozdział 3: Zarys teorii systemów(układów); Cz.2: Ekologia organizmu; Rozdział 4: Ekologia organizmu; Cz.3: Ekologia populacji; Cz.4: Ekologia biocenoz; Rozdział 5: Wybrane zagadnienia organizacji na poziomie biocenozy; Cz.5: Ekologia ekosystemów; Rozdział 6: Ekosystem; Cz.6. Ekologia krajobrazu- terminy, komentarze; Rozdział 7: z zagadnień ekologii krajobrazu; Cz.7: Ekologia krajobrazu- krajobrazy kulturowe; Rozdział 8: Specyfika i funkcjonowanie krajobrazów kulturowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25649, 25648, 25647, 25646, 25645 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7011-621-3
1. Wprowadzenie; 2. Środowisko i czynniki ekologiczne; 3. Tolerancja organizmów; 4. Populacje; 5. Biocenoza; 6. Ekosystem; 7. Biomy; 8. Zakłócenia równowagi ekosystemów; 9. Jak dbano o Ziemię w ciągu ostatnich 10 lat;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13845 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13844/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-387/3 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-387/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ekologia roślin / Krystyna Falińska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 511, [1] s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-14222-7
Cz.1: Teorie, koncepcje, modele; Cz.2: Rośliny i ich środowisko; Cz.3: Dynamika populacji; Cz.4: Różnorodnośc i bogactwo zbiorowisk; Cz.5: Czas i przetrzeń roślinności; Cz.6: Ekologiczne podstawy ochrony przyrody i ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23336, 23335 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23334/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
A. Wykłady; 1. Ekologia jako nauka; 2. Ekologia człowieka; 3. Ochrona środowiska i ochrona przyrody w Polsce; 4. Zrównoważony rozwój; B. Przewodnik do ćwiczeń; 1. Człowiek w środowisku przyrodniczym; 2. Gleba jako element środowiska przyrodniczego; 3. Woda jako środowisko życia; 4. Atmosfera jako składnik środowiska naturalnego; 5. Klimat; 6. Wpływ warunków meteorologicznych na organizm człowieka; 7. Biorytmika ustroju; 8. Ekologia krajobrazu; 9. Przydatność środowiska przyrodniczego człowieka dla potrzeb rekreacji; 10. Środowisko przyrodnicze Polski; 11. Zajęcia terenowe z ekologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25342, 25341 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25340/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Wykłady)
1. Wprowadzenie do ekologii; 2. Przystosowania organizmów do środowiska; 3. Klimat; 4. Woda; 4. Temperatura; 5. Promieniowanie; 6. Pierwiastki biogenne; 7. Ekologia populacji; 8. Konkurencja; 9. Drapieżnictwo; 10. Pasożytnictwo; 11. Mutualizm; 12. Historie życia organizmów; 13. Ekologia behawioralna; 14. Genatyka populacyjna; 15. Ekologia ekosystemu; 16. Ekologia zgrupowań wielogatunkowych; 17. Dynamika biocenoz; 18. Biomy; 19. Eksploatacja populacji; 20. Zwalczanie szkodników; 21. Ochrona przyrody; 22. Zanieczyszczenia i ocieplanie globalne; 23. Rolnictwo i ekologia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21374, 21373, 21372, 21371 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21370/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja socjalna populacji - altruizm; Rozdział 2: Przystosowania organizmów do środowiska;Rozdział 3: Zależności międzypopulacyjne w biocenozie; Rozdział 4: Chemiczne oddziaływania między organizmami w biocenozie; Rozdział 5: Funkcjonowanie ekosystemów antropogenicznych; Rozdział 6: Biologiczne metody ochrony roślin; Rozdział 7: Różnorodność biologiczna; Rozdział 8: Problemy ochrony zagrożonych i ginących gatunków roślin i zwierząt; Rozdział 9: Katastrofy ekologiczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15959 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15958/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Etapy rozwoju cywilizacji; 2. Czynniki, które doprowadziły do degradacji środowiska; 3. Ocena systuacji globalnej; 4. Najistotniejsze trudności i przeszkody; 5. Szanse na przeciwstawienie sie zagrożeniom; 6. Cele strategiczne; 7. Współpraca międzynarodowa; 8. Etyka ekologiczna; 9. Myślenie ekologiczne; 10. Filozofia ekologiczna; 11. Korzenie ekofilozofii; 12. Wszechświat, Ziemia, życie; 13. Środowisko naturalne; 14. Człowiek i środowisko; 15. Degradacja środowiska; 16. Degradacja gleb rolniczych; 17. Problemy wyżywienia; 18. Energia a środowisko; 19. Charakterystyka sytuacji ekologicznej w Polsce; 20. Strategia ekorozowju Polski; 21. Metody polityki ekologicznej stosowane w krajach OECD; 22. Polityka ekologiczna w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19757, 19756 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19755/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wybrane zagadnienia z ekologii; 2. Człowiek a środowisko; 3. Stan środowiska w Polsce; 4. Ochrona i kształtowanie środowiska; 5. Ekorozwój; 6. Era ekologiczna; 7. Edukacja ekologiczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3793, 3792, 3791, 3790 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3789/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-14671-0 (t. 1) ; 978-83-01-14671-9 ; 83-01-14672-9 (t. 1-2) ; 978-83-01-14672-6 ; 83-01-14672-9
Cz.1: Przedmiot i zakres ekologii człowieka; Rozdział 1: Czym jest ekologia człowieka; Rozdział 2: Metodologia ekologii człowieka; Cz.2: Biologiczne zmiany przystosowawcze; Rozdział 4: Uwarunkowania i czynniki życia człowieka; Rozdział 5: Adiustacje: Odwracalne dostosowania organizmu; Rozdział 6: Adiustacje: Nieodwracalne dostosowania rozwojowe; Rozdział 7: Przystosowania na poziomie populacji. Adaptacja genetyczna; Cz.3: Zróżnicowanie i geograficzne rozmieszczenie człowieka; Rozdział 8: Stan biologiczny osobnika i populacji ludzkich; Rozdział9: Antropogeografia i fizjologia środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23330, 23329 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23328/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TIR
ISBN: : 83-01-14864-0 (t. 2) ; 978-83-01-14864-5 ; 83-01-14672-9 (t. 1-2) ; 978-83-01-14672-6 ; 83-01-14672-9
Część 1: Powstanie człowieka i społeczno-kulturowe formy jego występowania; 1. Powstanie człowieka, jego ewolucja i zróżnicowanie jako proces przystosowania; 2. Systemy osadnicze. Urbicenozy; 3. Region, osiedle i rodzina jako środowisko życia i rozwoju człowieka; Część 2: Przystosowanie kulturowe; 4. Kulturowe przystosowania do życia w poszczególnych biomach; 5. Cywilizacja jako strategia adaptacyjna; 6. Cywilizacja miejsko-przemysłowa a problemy środowiska; Część 3: Problemy biokulturowe; 7. Ekologia żywienia; 8. Ekologia zdrowia i chorób; 9. Przyszłość. Społeczeństwo postindustrialne. Globalizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23333, 23332 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23331/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Istota i zakres polityki ekologicznej; 2. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej ; 3. Podmioty polityki ekologicznej w Polsce; 4. Instrumenty polityki ekologicznej w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13399 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13398/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Tło ekologiczne nauk medycznych; 3. Badania izolowanych populacji człowieka na Pacyfiku jako modelu chorób neurologicznych o zasięgu globalnym; 4. Środowisko a niektóre zaburzenia psychiczne; 5. Warunki środowiska a rozwój alergii; 6. znaczenie wybranych czynników środowiska w ujawnianiu się alergii pokarmowej u dzieci; 7. Czynniki środowiskowe w chorobach gruczołów dokrewnych; 8. Wpływ czynników środowiskowych na układ krążenia; 9. Badania nad wpływem alkoholu na strukturę i czynność trzustki w przebiegu zapalnych chorób tego narządu; 10. Ekologiczne i socjomedyczne uwarunkowania otyłości; 11. Hałas - ważny szkodliwy czynnik abiotyczny środowiska; 12. Niektóre aspekty ekologiczne grzybic skóry wywołanych przez dermatofity; 13. Ekologiczne uwarunkowania wieloogniskowych zarażeń grzybami, zwłaszcza układu trawiennego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16885, 16884 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16883/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polskie rolnictwo a ochrona środowiska / Piotr Ilnicki. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004. - 485 s., [20] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
1. Zagrożenie terenów wiejskich przez czynniki nie związane z działalnością rolniczą; 2. Zagrożenie środowiska wynikające z działalności rolniczej; 3. Proekologiczne kierunki produkcji w rolnictwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17789, 17788 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17787/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane zagadninia zoologii ogólnej; Rozdział 2: Podstawy taksonomii zoologicznej; Rozdział 3: Rozmieszczenie zwierząt na świecie; Rozdział 4: Komórki i tkanki zwierzęce; Rozdział 5: Budowa i czynności narządów i układów zwierząt; Rozdział 6: Rozród zwierząt; Rozdział 7: Rozwój zwierząt; Rozdział 8: Zwierzęta a środowisko; Rozdział 9: Związki zwierząt;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31991, 31990 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31989/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again