Form of Work
Książki
(23)
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Woynarowska Barbara
(3)
Bochniarz Agnieszka
(2)
Bogucki Jacek
(2)
Błażejewski Wojciech
(2)
Grabowiec Anna
(2)
Jacennik Barbara
(2)
Komosińska Krystyna
(2)
Lewicki Czesław
(2)
Szewczyk Alicja (1963- )
(2)
Woynarowska Barbara (1940- )
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Budgol Marek
(1)
Finkelman Anita Ward
(1)
Gaweł Anna
(1)
Hulewska Aleksandra (1974- )
(1)
Izdebski Zbigniew
(1)
Jaczewski Andrzej
(1)
Jopkiewicz Andrzej
(1)
Kapica Marian
(1)
Kenner Carole
(1)
Kowalewska Anna
(1)
Kowalski Mirosław (pedagog)
(1)
Krawański Andrzej
(1)
Kubińska Zofia
(1)
Ochojska Danuta
(1)
Piasecka-Robak Agnieszka
(1)
Pośpiech Jerzy
(1)
Ruszaj Zbigniew
(1)
Stypułkowski Cezary
(1)
Suliga Edyta
(1)
Tatoń Jan (1930- )
(1)
Tobiasz-Kałkun Natasza
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(23)
Maryland
(1)
Language
Polish
(21)
English
(1)
Audience Group
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Położne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Edukacja zdrowotna
(19)
Promocja zdrowia
(5)
Zachowania zdrowotne
(5)
Cukrzyca
(3)
Dziecko
(2)
Edukacja pacjenta
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Edukacja sanitarna
(2)
Młodzież
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Zdrowie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Biologia człowieka
(1)
Choroba
(1)
Choroba przewlekła
(1)
Człowiek
(1)
Dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Higiena szkolna
(1)
Instytut Medycyny ( USA )
(1)
Instytut Medycyny (U.S.)
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie się
(1)
Leczenie
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Ochrona zdrowia
(1)
Opieka nad chorymi
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Opieka zdrowotna
(1)
Opieka zdrowotna nad dzieckiem
(1)
Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną
(1)
Pedagogika terapeutyczna
(1)
Personel
(1)
Pielęgniarstwo diabetologiczne
(1)
Powikłania cukrzycy
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Raczek, Joachim (1934-)
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rozwój człowieka
(1)
Rozwój dziecka
(1)
Ruchy
(1)
Samokontrola glikemii
(1)
Samoopieka
(1)
Stosunki lekarz
(1)
Stosunki lekarz-pacjent
(1)
Stosunki międzyludzkie
(1)
Studenci
(1)
Styl życia
(1)
Uczniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zespół zaburzeń uwagi
(1)
Środki komunikacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko szkolne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Biała Podlaska (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wytyczne postępowania klinicznego [Typ publikacji]
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
25 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7338-203-9
Rozdział 1: Teoretyczne problemy edukacji zdrowotnej; Rozdział 2: Uwarunkowania i zagrożenia zdrowia współczesnego człowieka; Rozdział 3: System edukacji zdrowotnej i jego struktura; Rozdział 4: System edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w rodzinie; Rozdział 5: System edukacji zdrowotnej szkoły; Rozdział 6: Kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci imłodzieży; Rozdział 7: Efekty systemu edukacji zdrowotnej - ocena zdrowia rozwoju, sprawności, aktywności fizycznej oraz wiedzy zdrowotnej dzieci i młodzieży; Rozdział 8: Ewaluacja systemu edukacji zdrowotnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-965/5, P-965/4, P-965/3, P-965/2, P-965/1, 66536, 66535, 26437, 26436 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26435/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16299 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16298/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-137-2
1. Wstęp; 2. Uzasadnienie merytoryczne tematu; 3. Strategia skuteczności oddziaływań wychowawczo- zdrowotnych w nauczaniu przedmiotowym; 4. Geneza i realizacja projektu badawczego; 5. Wybór elementów wiedzy o zdrowiu w obligatoryjnych przedmiotach w systemie edukacji; 6. Przyroda. Biologia; Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Higiena i zdrowie człowieka; Różnorodność i jednorodność organizmów jednokomórkowych; Różnorodność i jednorodność roślin niższych; Różnorodność bezkręgowców; Elementy ochrony środowiska; Różnorodność strunowców; Różnorodność organowców; Ogród szkolny; Elementy ochrony środowiska; Gimnazjum kl. I-III; Higiena i zdrowie człowieka, jego miejsce w przyrodzie; Układ ruchu; Krążenie; Odżywianie; Oddychanie; Wydalanie; Rozmnażanie i Rozwój; Regulacja nerwowa i hormonalna; Choroba jako wynik zakłócenia równowagi w organizmie; Ochrona środowiska a zdrowie cłowieka; Ekologia i ochrona środowiska; Skład chemiczny organizmów jako dowód jedności świata; Komórka jednostką struktury i funkcji; Wirusy; Organizmy prokariotyczne; Organizmy eukariotyczne; Liceum kl. I-III; Organizmy eukariotyczne; Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i higieny człowieka; Dziedziczność i zmienność organizmów; Podstawowe problemy ewolucji; Biogeneza; Człowiek i jego środowisko; Higiena pracy i wypoczynku; Zdrowie ludności i jego ochrona; 7. Chemia; Gimnazjum kl. I-III; Substancje chemiczne i ich przemiany; Atom i cząteczka; Roztwory wodne; Wodorotlenki i kwasy; Sole- znaczenie wybranych soli: chlorki, węglany azotany, siarczany fosforany; Tworzywa pochodzenia mineralnego; Węgiel i jego związki; Węgiel w przyrodzie; Ropa naftowa; Węglowodory nasycone; Węglowodory nienasycone; Pochodne węglowodanów; Alkohole; Gliceryna; Kwasy karboksylowe; Związki chemiczne w żywieniu; Tłuszcze; Białka; Cukry; Podstawowe pojęcia chemiczne; Budowa atomu, układ pierwiastków, wiązania chemiczne; Ilościowa interpretacja przemian chemicznych; Roztwory. Reakcje w roztworach wodnych; Liceum kl. I-III; Procesy utleniania i redukcji; Elektrony w atomach i cząsteczkach; Właściwości związków nieograniczonych; Elektrochemia węgla zwodorem; Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów; Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów; Szybkość reakcji chemicznej i stan równowagi; 8. Fizyka; Szkoła podstawowa kl. IV- VI; Wiadomości wstępne dotyczące przedmiotu; Właściwości ciał; 4. Budowa materii; Siły i równowaga; Hydrostatyka i afrostatyka; Gimnazjum kl. I-III; Kinematyka; Dynamika; Analiza energetyczna procesów cieplnych; Prąd elektryczny; Pole magnetyczne; Optyka; Liceum kl. I-III; Ruch i siła; Materia i ciepło; Astronomia i ciepło; Elektrostatyka; Prąd stały; Pole magnetyczne; Pole elektromagnetyczne; Drgania mechaniczne i elektryczne; Fale mechaniczne i elektromagnetyczne; Optyka; Dualizm falowo-korpuskularny; Jądro atomowe i cząsteczki elementarne; 9. Przyroda, Geografia; Szkoła podstawowa kl. IV-VI; krajobraz najbliższej okolicy; Od gór do morza; Krajobraz gór wysokich; Krajobraz wyżyny znacznie przekształconej przez człowieka; Krajobraz doliny Wisły w okolicach Warszawy; Krajobrazy nadmorskie; Nasz planeta Ziemia; Ruchy ziemi i ich następstwa; Krajobrazy strefowe; Krajobraz lasu równikowego Kotliny Kongo; Krajobrazy pustynne Sahary; Krajobraz Śródziemnomorski; Krajobraz tajgi syberyjskiej; Krajobraz lodowej pustynii na Antarktydzie; Krajobraz wysokogórski Himalajów; Krajobraz Wyżyny Brazylijskiej; Elementy przyrody Geografia świata- przegląd kontynentów; Ameryka; Afryka; Australia i Oceania; Gimnazjum kl. I-III; Geografia świata- przegląd kontynentów; Europa i Azja; Przegląd krain geograficznych; Ludność; Rolnictwo i wyżywienie; Liceum kl. I-III; Mapa jako źródło informacji geograficznej; Atmosfera; Hydrosfera; Pedosfera i biosfera; Litosfera; Polska w Europie; Człowiek i jego działalność we współczesnym świecie; 10. Historia (blok humanistyczny); Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Starożytny Wschód; Starożytna Grecja; Starożytny Rzym; Początki i rozwój państwa polskiego w XXII wieku; Rozkwit państwa polskiego w XIV wieku; Polska za pierwszych Jagiellonów-XV wieku; Początki nowożytnego świata; Gimnazjum kl. I- III; 10. Polska i państwa sąsiednie w pierwszej połowie XVIII; Europa w dobie napoleońskiej; Europa i ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim; Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w Europie i na świecie drugiej połowy XIX wieku i na początku; Europa w latach 1914-1919; Polska niepodległa- ustrój i społeczeństwo; Polska w latach 1926-1939; Druga wojna światowa; Polska po drugiej wojnie światowej; Liceum kl. I-II; Starożytna Grecja; Starożytny Rzym; Europa w XI- XIII wieku; Początki nowożytnego świata; Rzeczpospolita do połowy XVIII w.; Absolutyzm we Francji; Okres napoleoński 1799- 1815; Ziemie polskie pod zaborami 1815- 1848; 28. Powstanie styczniowe; Świat na przełomie XIX i XX w.; Ziemie polskie w drugiej XIX w. i na przełomie XX; Powstanie nowoczesnych ruchów politycznych; Rewolucja 1905- 1907; Pierwsza wojna światowa 1914- 1918; Sprawa polska w I wojnie światowej, odbudowa państwa polskiego, przemiany ustrojowe w Europie po I wojnie światowej; Świat w latach trzydziestych; Polska w latach trzydziestych; II wojna światowa- agresja Niemiec na Polskę; Polska pod okupacją; Świat po wojnie; Polska w latach 1945-1989; 11. Język Polski (blok humanistyczny); Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Gimnazjum kl. I-III; Liceum kl. I-III; Starożytność; Średniowiecze; Renesans; Barok; Oświecenie; Romantyzm; Dwudziestolecie międzywojenne; 12. Propozycje konspektów lekcji języka polskiego zawierające elementy wychowawczo-zdrowotne; Propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej; Klasa IV: Ludwik Jerzy Kern: "Ferdynant Wspaniały"; Klasa IV: Danuta Wawiłow: "Świnka"; Klasa IV: Kondycja psychofizyczna. Zaburzenia rozwoju psychospołecznego, nerwice, lęki, stresy; Klasa V: Kultura fizyczna, sport; W zdrowym ciele zdrowy duch; Klasa V: W zdrowym ciele zdrowy duch; Klasa VI: Wstęp; Klasa VI: Cykl- świadomość ekologiczna; Klasa VI: Cykl- wiedza o zdrowiu; Klasa VI: Kontakty między ludzmi; Klasa VII: Skutki pijaństwa; Klasa VII lub I gimnazjum: Ekologia; Klasa VII: Cykl lekcji poświęconych fraszkom J.Kochanowskiego; Propozycje metodyczne dla gimnazjum; Klasa I- gimnazjum: Stres zabija czy rozwija?; Klasa I- gimnazjum: Czy jesteśmy mistrzamiświata?; Klasa I- gimnazjum: Bezpieczna miłość; Klasa I- gimnazjum: Las jest ciepły i łagodny?; Klasa I gimnazjum: "Naście lat ma nasz świat"; 13. Język Niemiecki; 14. Język Rosyjski; 15. Matematyka; Szkoła podstawowa kl. IV- VI; Gimnazjum kl. I-III; Liceum kl. I-III; Liczby rzeczywiste; Funkcje i ich własności; Figury geometryczne; Przekształcenia geometryczne i właściwości figur; Funkcje trygonometryczne; Układy równań liniowych; Funkcje kwadratowe; Wielomiany. Funkcje wymierne; Ciągi; Właściwości miarowe figur; Figury geometryczne w przestrzeni; Granica, ciągłości i pochodna funkcji; Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne; Bryły i powierzchnie; Rachunek prawdopodobieństwa; 16. Muzyka. Sztuka; Szkoła podstawowa; Gimnazjum kl. I-III; Elementy nauczania zintegrowanego kl. I-III; Dziecko jako uczeń i kolega; Dziecko jako członek rodziny; Dziecko jako członek narodu i społeczności ogólnoludzkiej; Dziecko jako uczeń i kolega; Dziecko jako członek rodziny; Dziecko jako członek narodu i społeczności ogólnoludzkiej; Dziecko jako uczeń i kolega; Dziecko jako członek rodziny; Dziecko jako członek narodu i społeczności ogólnoludzkiej; Odtwarzanie muzyki; Tworzenie muzyki; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Technolgia wytwarzania; Działania praktyczne; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Materiałoznawstwo; Technologia produkcji; Działania praktyczne (przykłady); Wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Informacja techniczna; Materiałoznawstwo; Technologia wytwarzania; Działania praktyczne (przykłady); Urządzenia techniczne; Wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki; W klasie i w szkole; Droga do szkoły; Życie i praca w domu; W ogrodzie szkolnym, wokół domu, w parku; Nasza miejscowość; Pory dnia i roku. Obserwacja pogody; W gospodarstwie ogrodniczym; W sadzie; W gospodarstwie hodowlanym; Najbliższe okolice; Na polach uprawnych; W lesie; Woda. Życie w wodach; Sposoby podróżowania; Nasza Ojczyzna- Polska; 17.Technika z elementami informatyki; Szkoła podstawowa kl. IV-VI; Elementy kultury pracy; Podstawy techniki; Podstawy informatyki; Materiałoznawstwo; Urządzenia techniczne; Informacja techniczna; Materiałoznawstwo; Technologia wytwarzania (przykłady działań praktycznych); Technologia wytwarzania; Materiałoznawstwo; Wybrane zagadnienia techniki i gospodarki; Gimnazjum kl. I-III; Elementy kultury pracy; Wybrane zagadnienia techniki gospodarki; Podstawy techniki; 18. Wiedza o Społeczeństwie; Gimnazjum kl. I-III; Społeczeństwo, naród, państwo; Jednostka ludzka i jej potrzeby; Społeczeństwo i jednostka; Państwo- forma organizacji społecznej; Konstytucja- Ustawa zasadnicza; Partie polityczne; Organizacje oraz stowarzyszenie gospodarcze, kulturowe i charytatywne. Fundacje; Organy ochrony prawnej; Praca i gospodarka; Praca podstawą bytu i rozwoju człowieka; Przemiany w gospodarce polskiej; Rola państwa w działalności gospodarczej; Dochód narodowy; Działalność gospodarcza a środowisko naturalne; Polska w świecie współczesnym; Polityka w świecie współczesnym; Polityka zagraniczna Polski w aktualnej sytuacji międzynarodowej; Integracja Polski z Europą; Polska w międzynarodowych organizacjach współpracy i rozwoju; Zagreożenia współczesnego świata; Prace bibliograficzne [I].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33068 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33067/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne; 2. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i mlodzieży w wieku szkolnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27181, 27180 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27179/X czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 11, r. 2014)
ISBN: : 978-83-63909-57-4
Rozdział 1. Magdalena Michniewicz, Szkoła promująca zdrowie w systemie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Rozdział 2. Igor Kominarec, Edita Kominarecova, Zdravie ako multikulturny rozmer; Rozdział 3. Wojciech Błażejewski, Ewa Meyer-Błażejewska, Prezentacja osiągnięć biologii molekularnej w ramach edukacji zdrowotnej i treściach kanonu kszałcenia ogólnego; Rozdział 4. Witold Ostafiński, Etyczne dylematy współczesnej medycyny. O czym pedagog wiedzieć powinien; Rozdział 5. Magdalena Bojarska, Sprawność fizyczna i zdrowie w poglądach i życiu św. Jana Pawła II; Rozdział 6. Beata Romanek, Rodzina i szkoła jako środowiska kształtujące postawy proekologiczne; Rozdział 7. Jozef Liba, Vychova k zdraviu v skolskiej edukacji; Rozdział 8. Urszula Mida, Promocja zdrowia poprzez edukację zdrowotną w Publicznym Gimnazjum w Iwkowej; Rozdział 9. Łukasz Radwan, Prozdrowotny nauczyciel XXI wieku; Rozdział 10. Janina Sak, zdrowi; Rozdział 11. Malwina Setkowicz, Edukacja zdrowotna przez zabawę; Rozdział 12. Krystyna Barłóg, Utrata sprawności – kim jestem?. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1667/4, P-1667/3, P-1667/2 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1667/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7308-799-0 ; 978-83-7308-799-6
Część 1 : zdrowie I kultura zdrowotna – różne perspektywy poznawcze (Mirosław Kowalski); Rozdział 1 : Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu; Tradycyjne i współczesne modele zdrowia; Biomedyczny model zdrowia; Holistyczny model zdrowia. Systemowy obraz świata; Pojęcie zdrowia w medycynie i naukach społecznych; Socjologiczne modele zdrowia; Model socjomedyczny ; Model socjoekologiczny ; Zdrowie – wybrane aspekty perspektywy psychologicznej ; Rozdział 2 : Aksjologiczne konteksty zdrowia ; Znaczenie wartości w problematyce edukacyjnej ; Zdrowie jako kategoria aksjologiczna ; Wokół pojęć „wartość zdrowie” i „wartość zdrowia”; Płaszczyzny zdrowia w ujęciu aksjologicznym; Zdrowie jako wartość socjalizowana; Wartość zdrowia – przedmiot pragnień i cel dążeń człowieka?; Zdrowie jako wartość – perspektywa medialno-edukacyjna (opis medialny); Rozdział 3 : Kultura zdrowotna jako obszar refleksji pedagogicznej; Od kultury ogólnej do ujęcia wartości w kulturze; Kulturowe ujęcie wartości; Miejsce i funkcjonowanie wartości zdrowie i wartości zdrowia w kulturze; Kształtowanie kultury zdrowotnej – zadanie i wyzwanie współczesnej edukacji. Kultura dla zdrowia – zdrowie dla kultury; Część 2 : Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. Indywidualne wybory i społeczne interesy (Anna Gaweł); Rozdział 1 : Zdrowie jako przedmiot edukacji; Pedagogiczne implikacje holistycznego modelu zdrowia; Styl życia – współczesną kategorią wychowawczą ; Podmiotowe uwarunkowania aktywności zdrowotnej człowieka; Wiedza na temat zdrowia; Przekonania i ich korelaty osobowościowe; Umiejętności życiowe ; Zachowania problemowe dzieci i młodzieży jako wyzwanie dla edukacji; Rozdział 2 : Edukacja zdrowotna w perspektywie nauk pedagogicznych i promocji zdrowia; Wokół pojęcia „edukacja zdrowotna”; Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia; Pojęcie i zakres promocji zdrowia; Modele edukacji zdrowotnej; Wnioski dla praktyki pedagogicznej; Teleologiczne aspekty edukacji zdrowotnej; Rozdział 3 : Zdrowie i jego promocja w edukacji dzieci i młodzieży; Zdrowotny wymiar edukacji wyzwaniem XXI wieku; Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej ; Założenia i strategia szkolnej edukacji zdrowotnej ; środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów; Rodzina wobec wyzwań współczesnej edukacji zdrowotnej ; Rodzinne konteksty zdrowia; Udział rodziny w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48784 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48783/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; nr 352.)
ISBN: : 83-88923-25-0
1: Współczesna doktryna wychowania fizycznego i jej paradygmat "wychowanie na rzecz dbałości o ciało"; 2: Zdrowie człowieka w dotychczasowych koncepcjach wychowania fizycznego; 3: Strategia kształcenia ogólnego MENiS; 4: Współczesna koncepcja edukacji zdrowotnej; 5: Wyzwania ciała i zdrowia wobec wychowania fizycznego; 6: Składowe i determinanty procesu tworzenia się dbałości o ciało poprzez wychowanie fizyczne; 7: Lekcja wychowania fizycznego; 8: Nauczyciel wychowania fizycznego-kontrowersje, oczekiwania, niezbędne kierunki przemian. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37196 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37195/XXVIII czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 12, r. 2014)
ISBN: : 978-83-63909-58-1
Rozdział 1: Elżbieta Włodek, Terapeutyczne refleksje wokół stymulacji czuciowej dziecka z niepełnosprawnością umysłową; Rozdział 2: Agata Kolasa-Skiba, Opóźniony rozwój mowy dziecka z zespołem Downa; Rozdział 3: Agata Kolasa-Skiba, Metody aktywizujące w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym; Rozdział 4: Zbigniew Solak, Rozwiązania praktyczne we wdrażaniu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem; Rozdział 5: Martin Jelinek, Zdravotná starostlivosť v multikultúrnom svete; Rozdział 6: Edita Kominarecová, Emocionálne zdravie v multikultúrnej komunikácii; Rozdział 7: Danuta Ochojska, Style radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli a specyfika pracy; Rozdział 8: Darina Ondriová, Metódy názornosti ako prostriedok výchovy a zmyslového poznania; Rozdział 9: Małgorzata Marmola, Danuta Ochojska, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Niektóre uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób starszych; Rozdział 10: Teresa Piątek, Samoocena nauczycieli w kontekście ich działań edukacyjnych; Rozdział 11: Barbara Zielińska, Funkcjonalne więzi rodzinne.[O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1668/4, P-1668/3, P-1668/2 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1668/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47508/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47509/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Charakterystyka populacji w wieku szkolnym; Rozdział 3: Dziecko jako uczeń; Rozdział 4: Problemy zdrowotne i społeczne uczniów; Rozdział 5: Środowisko fizyczne szkoły; Rozdział 6: Środowisko społeczne szkoły; Rozdział 7: Edukacja zdrowotna w szkole; Rozdział 8: Szkoła promująca zdrowie; Rozdział 9: Uczeń w rodzinie; Rozdział 10: Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami; Rozdział 11: Medyczne działania profilaktyczne w szkole;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7291, 7290, 7289, 7288 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7287/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35093 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35092/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42420, 42419 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42418/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66067/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny, ISSN 2083-5434 ; t. 2)
Cz. 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wobec wyzwań współczesności; 1. Czesław Lewicki, Ochrona środowiska i ekologia w treściach edukacji zdrowotnej; 2. Wojciech Błażejewski, Człowiek niepełnosprawny czy osoba z niepełnosprawnością? Refleksje nad trafnością określenia i jej konsekwencjami; 3. Dorota Pstrąg, Homoseksualna mniejszość w percepcji mieszkańców Podkarpacia; 4. Sylwia Klatka, Problemy współczesnej rehabilitacji na Podkarpaciu a edukacja prozdrowotna; Cz. 2. Wspomaganie rozwoju, edukacja i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyzwaniem współczesności; 1. Krystyna Barłóg, Strategie wspomagania rozwoju, edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 2. Lidia Mackiewicz-Adamska, Przemiany w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 3. Katarzyna Miłek, Teatr dziecięcy i zabawy językowe jako metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 4. Ewa Świtek, Wkraczanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w odpowiedzialny wiek dorosły; Cz. 3. Modelowe strategie pomocy i wsparcia w sytuacji wyzwań współczesności; 1. Maria Łukaszek, Wczesna inicjacja seksualna; 2. Piotr Pyrcz, Działania systemowe na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych; 3. Grzegorz Błażejewski, Udział osób z niepełnosprawnością w kulturze fizycznej świetle literatury naukowej; 4. Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Wybór studiów pedagogicznych a kompetencje osobiste i społeczne (predyspozycje indywidualne studentów pedagogiki do udzielania wsparcia); 5. Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska, Coaching w systemie szkolnictwa jako nowatorska forma wsparcia studenta i ucznia; 6. Halina Drewniak, Problemy wychowania do starości; 7. Malwina Cichowska, Domy poprawcze w systemie resocjalizacji młodocianych. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1537/9, P-1537/8, P-1537/7, P-1537/6, P-1537/5, P-1537/4, P-1537/3, P-1537/2 (8 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1537/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-963/3, P-963/2, P-963/1, P-625/3 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-625/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pielęgniarstwo diabetologiczne / redakcja naukowa Alicja Szewczyk. - Wydanie II uaktualnione i rozszerzone - 2 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2021. - XV, [1], 500, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5755-3 (oprawa miękka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65772, 65771 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65770/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku; 2. Podstawy teoretyczne pracy pielęgniarki/położnej na stanowisku; 3. Gromadzenie i ocena danych prowadzona przez pielęgniarkę/ położną na stanowisku; 4. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej do celów edukacji diabetologicznej; 5. Planowanie edukacji diabetologicznej przez pielęgniarkę/ położną na stanowisku; 6. Realizacja planu edukacji diabetologicznej przez pielęgniarkę/ położą na stanowisku; 7. Ewaluacja edukacji diabetologicznej prowadzonej przez pielęgniarkę/położną na stanowisku; 8. Współpraca interdyscyplinarna w edukacji diabetologicznej prowadzonej przez pielęgniarkę/położną na stanowisku; 9. Rozwój umiejętności zawodowych pielęgniarki/położnej na stanowisku; 10. Doskonalenie jakości opieki sprawowanej przez pielęgniarkę/ położną na stanowisku; 11. Postępowanie według zasad etyki zawodowej pielęgniarki/ położnej na stanowisku; 12.Prowadzenie badań naukowych przez pielęgniarkę/położną na stanowisku[BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59906 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59905/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44993/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Władysław Mynarski- Profesora Joachima Raczka życie i dzieło; Prof. dr hab. Joachim Raczek- publikacje; 2. Maciej Bieniasz-Na co komu sztuka; 3.Annett Bremer, Peter Hirtz- Binationale betrachtungen des säkularen akzelerationsgeschehens; 4. Stanisław R. Bryl- Es?uisse a la description des recherches sur des comportements pathologi?ues du public pendant les manifestations sportives en pologne contemporaine; 5.Marek Bugdol - The role and significance of corporate social responsibility; 6.Beata Fedyn-Zdrowie przez edukację; 7.Wiesław Garbaciak - Ocena postępów ucznia w kształceniu zdolności motorycznych na tle typów ich rozwoju; 8.Maciej Gitling-Zarządzanie w erze globalizacji; Ryszard Gmoch - Planowanie procesu kształcenia i jego realizacja; 9. Katarzyna Górska - Procesy mnemoniczne i poznawcze a poziom orientacji przestrzennej i dostosowania motorycznego w świetle diagnozy komputerowej; 10. Christian Hartmann- Zur methodik der sporttechnischer ausbildung; 11.Gerhard Hecker-Probleme des pädagogischen bezuges zwischen lehrern/trainer und sch?lern/athleten; 12.Peter Blaser, Anita Hökelmann- Die widerspiegelung eines tanzes in der kognitiven gedankenwirklichkeit und den corticalen sowie vegetativen prozessen von tänzerinnen; 13. Arturo Hotz- Eine kleine einf?hrung in eine ganzheitliche philosophie des bewegungslernens; 14.Januisz Iskra - Poglądy profesora Joachima Raczka na wytrzymałość dzieci i młodzieży; 15. Teresa Jemczura - Motywacja i motywowanie; 16. Gabriela Kapica - Dylematy czasu wolnego młodszych uczniów; 17.Marian Kapica - Społeczny proces tworzenia szkoły wyższej; 18.J?lius Kasa, Vladimir Psalman- Diagnostika rovnováhových schopnosti v telesnej výchove a športe; 19.Janina Konopnicka- Komunikacja interpersonalna jako kluczowa umiejętność współczesnego nauczyciela; 20. Jan Kopiec- Szkolnictwo elementarne na Śląsku - problemy badawcze; 21. Arnd Kr?ger - Prolegomena zum zusammenhang zwischen trainingslehre und sportökonomie; 22.Lidia Kuba- Koordynacyjne uwarunkowania umiejętności z gimnastyki studentek Akademii Wychowania Fizycznego; 23. Gerhard Landau - Sich sejner sicherwerden durch bauen und dewegen; 24. Władimir Ljach- Znaczenie prac profesora Joachima Raczka w badaniu i opracowaniu problemów naukowych antropomotoryki; 25.Eberhard Loosch- Bewegung und variabilität; 26.Tadeusz Maszczak- Wyznaczniki edukacji nauczycielskiej w świetle potrzeb reformującej się szkoły; 27. Adam Musioł- Edukacja wspierana komputerowo a współczesna dydaktyka, nauczyciel- nowe dylematy; 28.Edward Nycz -Antynomie wychowania młodego pokolenia w społeczeństwie miejskim przełomu wieków; 29.Krzysztof Polok- Logical thinking and the teaching of English an attempt of insight into the nottional syllabus; 30.Mirosław Ponczek- Polscy pionierzy i działacze katolickiej kultury fizycznej w kraju (1918-1939); 31.G.I.Popov- Ochobnye položenij iskusstwennoj uprablâůšej i predmetnoj sred w rešenii zadač obučeniâ i soveršenstwowaniâ dviženij čeloveka; 32.Jerzy Pośpiech- Kryteria jakości europejskiego wychowania fizycznego; 33. Jan Róg- Problemy społeczne w badaniach pogranicza polsko-czeskiego; 34.Barbara Sobczyk- Raum-bewegung-sicherheit das mobileklasssenzimmer als basis ganzeheitlichen lernens; 35. Adam Szecówka - Metodologiczna komplementarność w badaniach problematyki niedostosowania społecznego i resocjalizacji; 36.Hans Volkhart Ulmer -Complexity of athletic fitness with regard to selection and talent prognosis by a physiological viewpoint; 37. Josef Wiemeyer - Beyond representation and self-organisation: what is re?uired in motor control and learning?; 38. Klaus Wilimczik, Claudia Voelcker-Rehage, Olaf Wiertz- Motor development across lifespan- an empirical analysis; 39. Ewa Wyszkowska, Lech Powolny, Monika Marszołek -Sport jako środek w kulturze fizycznej [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14866/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again